FGHiJ

fabrika: favrika (fabrika)

Fahriye: öa. Fahrîna / hitap: Fahrino!

Fahriyecik: Fahrinka

faiz: fayiz (lihva)

fakat 1: samo (samo)

fakat 2: ta, to (ta)

fakir 1: fakir, fakîrin, fakire (ç) (beden, bednyak)

fakir 2: karopin (kletnik, siromah) “garip”

fakir böreği: gropalnik ”malzemesi ve katmanı az börek”

fakircik: fakirçek (bedniyak)

fal bakmak: vràçem ()

fal: vraçina ()

falcı 1: vraç (e), vraçka (d) (vraç, vraçka)

falcı 2: falciye (e), falciyka (d), falcii (ç) (vraçka)

fandufla: panduf, pandùfi (pantofi) “terlik cinsi”

fanila: fanèla (fanela)

fare: mişka, mîşki (ç) (mişka)

fark: fark (razlika)

farketmek: sètam sa, sète sa (seştam se, setya se)

farketmez: biva si mi (vse mi e taya)

farkına varmadan: niusètnu (neusetno)

farkına varmak 1: razbiram, razbera (razbiram, razbera)

farkına varmak 2: sıznavam, sıznayem, sıznaye (sıznavam, sıznaya)

farkında olmak: ugàdam, ugàde (ugajdam, ugadya)

farklı: razlikat (razliçen)

farklılaşmış: primenil, -a, -u ()

farz namazı: farzena namaz ()

farz: farz ()

fasit: fasik (omagiosan krıg)

fasulya 1: bob (bob)

fasulya 2: fasul (fasul)

fasulya 3: bôrja, biorja (fasul)

fasulye 4: kapiçki (zelen fasul) “taze fasulye”

fasulye 5: kapiçnik (suşen zelen fasul) “kapçığıyla kurutulmuş fasulye”

fasulye sırığı 1: fasulôvitsa, fasulûvitsa (dılga prıçka)

fasulye sırığı 2: veyka ()

fasulyeli: fasulkina (bobovina)

fatiha: fatiha ()

fatiha okumak: fatiha péye ()

Fatma: öa. Fatmina, Fatminka, Fadimina, Fatmo, Minka, Vatne, Meyka/ hitap: Fatmino!

favori: skolufe, (ç) skolusfove (bekenbardi)

fayda: fayda, faydoa (polza, izgoda)

faydasız: martsina (bezpolezno, naprazno)

faydasız: brizfaydoa (bezpolezno)

fayton: payton (fayton)

fazla 1: fazlà, fazlo, fazloa (izlişen)

fazla 2: mlogu (mnogo) / “makedonca: nogu”

fazla 3: manaha (mnogo)

fazla 4: bunluk ()

fazla geçmeden: niutkòle (neotkole) “yakın zamanda”

fazlalık: fazlalık, fazlalok (izlişık)

fedakar: fedekârin ()

felaket: felekét (bedstvie)

felç 1: damla, damloa (paraliza)

felç 2: nüzül, nûzûl (paraliza)

felç 3: udar (udar)

felç olmak: nüzül ustanem (paraliziram)

felek: felek ()

fena 1: loş, lòşa, lòşu (loş, loşa, loşo)

fena 2: paratika, paratiko, parétiku (loşo) “yunanca”

fena 3: fena, fenoa (loş)

fena 4: lih (buen, loş)

fena 5: nefelen, nifàle (ne e dobre)

fena 6: meşefeçuf, meşefeçuv, meşafeçav (loş, opasen)

fena şekilde: lòşu (loşo)

fenalaşıyorum: privaresva mi (priloşava mi, prizlyava mi) “kötüleşiyorum”

fenalaşmak: primiram, primrè (primiram, primra) “bayılmak”

fenalaşmış: skutsal () “aniden hastalanmış”

fenalık basmak: zabayıldisvam, zabildisvam (razvalyam, pohabyavam)

fener: fener (fener) “yunanca fanos”

fenercik: fenerçe (fenerçe)

ferace: fèrece (ferece) “kadın giysisi”

ferah: ferah (prostoren)

ferman: ferman (ferman)

fermuar: fermar (tsip)

feryat 1: rev (rev)

feryat 2: feryat (vik)

feryat 3: behrà, behroa (vik, volıp) çığlık

feryat 4: tsrikut (vik, voy, kryasık)

feryat eden: tsiklô (revlô)

feryat etmek 1:revè (reva)

feryat etmek 2: izrevè (izreva)

feryat etmek 3: krotem, krote / krotya (vik)

fes: fes (fes)

fesat: fesàtin (zlo)

fesçik: fesçe (fesçe) “küçük fes”

feshedilmiş: razturenu (razturen, razturena, raztureno)

fesleğen 1: busilâk, busilek/ bosilek (bosilek)

fesleğen 2: feslikan (bosilek)

Fethiye: (öa) Fetîna / hitap: Fetino!

Feyzi: (öa) Feyzo, Zulyö

fıçı: fıçiye (bıçva)

fındık 1: funduk (elhiçka)

fındık 2: leasnik (leşnik)

fırça: furçá, furçoa (çetka)

fırın 1: peş, peşt, peştoan (peşt, peşta)

fırın 2: peçka (peçka)

fırın 3: furun, furune (furna)

fırın 4: kimbe (peçka) “gömbe, kümbet kelimesinden”

fırın 5: kûmbet (peçka) “gömbe, kümbet kelimesinden”

fırın dolusu: furnik, furnit (hlyab ot furna) “bir fırınlık”

fırın küreği: garbanato ()

fırın temizleme: pomod “ fırını ıslak bezle temizlemek”

fırıncı: furunjiye (e), furunjiyka (d), furuncii (ç)

fırlak: roynato (razpilyano, razhvırlyano) “fırlamış”

fırlamak: otduvam (otletyavam)

fırlatılmak 1: duykam sa, foarlem sa (hvırlyam se)

fırlatılmak 2: foarnem sa, foarne sa (hvırlyam se, hvırlya se)

fırlatılmak 3: pridiplém sa / pridiplyam sa (prehvırlyam se)

fırlatılmış 1: fırlen, foarlen, farnen (hvırlen)

fırlatılmış 2: izfoarlene, izfırlyane (izhvırlyan)

fırlatılmış 3: fuknal (hvırlil)

fırlatıp atmak 1: namisvam (razpilyavam, razhvırlyam)

fırlatıp atmak 2: zabayhùtvam sa (zabazganyam)

fırlatmak 1: farlem, fırlyam / forle, foarle / forlya / foarnem, fórnem, foarne (hvırlyam, hvırlya)

fırlatmak 2: mètam, mètna (myatam, metna)

fırlatmak 3: bubotkam (hvırlyam)

fırlatmak 4: fukvam (hvırlyam, maham)

fırlatmak 5: popadam ()

fırlatmak 6: prifoarnem, prifoarne (prehvırlyam, prehvırlya)

fırlatmak 7: razforlém (razhvırlyam)

fırlatmak 8: razgivasvam (razhvırlyam)

fırlatmaya başlamak: zabazganem, zabazganyam (zahvırlyam)

fırsat: fırsat, fursat (vızmojnost)

fırsatçı: fırsatçiye, fursatçiya (oportyunist)

fırtına 1: furtùna (furtuna)

fırtına 2: kamantiya (uragan)

fırtına 3: yuda (buriya, hala)

fırtına 4: gadap () “yaklaşan fırtına”

fısıldamak 1: prişèpam, prişepna ( prişepvam, prişepna)

fısıldamak 2: puşèpem, puşèpna (poşepvam, poşepna)

fısıldamak 3: şèpna (şepna)

fısıldamak 4: şeptà, şopta / şóptom (bt) (şeptya)

fısıldamak 5: şuşkam (şepna)

fısıldayarak: tihiçko ()

fısıltı: şeptèş (şeptej)

fıstık: fıstık (fıstık)

fışkı: fışkiya (ekskrement) “hayvan dışkısı”

fışkırtma: porskam (prıskam)

fidan gibi kız: fidanka (fidanka)

fidan gibi yetişmek: rasàde / razsadya ()

fidan olmak: rasàde /razsadya ()

fidan: fidan (fidan)

fidancık: fidançe (fidançe)

fide: fidançe (fidançe)

figan: rev (rev)

fikir: fikir, fiker (ideya, misıl)

fikirsiz 1: briz fikir (bez misıl)

fikirsiz 2: fikirsîzin, briz fikir (neobmislen)

Fikriye: (öa) Fikrina / hitap: Fikrino!

fil: fil (slon)

filan kişi: filankişiya, filankişiye, nékoy (nyakoy si)

fildişi: fildiş (slonova kost)

Filibe: Fülbe, Hülbe, Hilbô, Fülbe (Plovdiv)

Filibenin: hûlbetska (Plovdivsko)

filiz: filiz (filiz)

filizlenmek: izníknom (bt)

fincan: filcan, filjan (filcan)

fincancık: filicançek (kafentse)

fiske: fuska () “sivilce”

fistan: fistan, fustan (fistan)

fistancık: fistançek, fustançek ()

fişek: fişek, fişéka (patron)

fişeklik: fişeklik (patrondaş)

fit: fit ()

fitil: fitil (fitil)

fitilli elbise: fitilli rizka ()

fitne: fitne, fitnöa (bunt)

fitneci: fitneciye (podbuditel)

fitre: fitra ()

fiyat arttırmak: naddavam (naddavam)

flaş ışığı: lôcak (svetkavitsa)

fodul, fodulcuk, küçük fodul: fudulçitsa ()

fodul: fudul, fudùlin ()

fodulun teki: fudule ()

fors: fors (vimpel)

forslu: forsliye ()

fotoğraf: futugraf (fotograf)

Foyna (Hvoina)’ya ait, Foyna’nın, Hvoina’nın, Hvoina (şeyi): Foynuski, -a, -u (Hvoynenski, -a, -o)

Foyna: Hvoina “Orta Rodoplarda kent adı”

Foyna’lı, Hvoina’lı: Foynuski, -a, -u (Hvoynenski, -a, -o)

fukara: fukarà, fukaroa, fukarô (bednyak)

fukaralık: fukaralık, fukaralok, fukarlok (bednotiya)

futa: futa (futa)

fuzuli: fuzuliye ()

G

gaç: gaç () “ot, saman çekmek için kancalı sopa”

gaflet: gaflét (neznanie)

gaga: kalvun, kılvun (çovka)

gagalamak: nakoalvam, nakoalva (nakılvavam, nakılva)

gaklamak: graçe ()

galgun: galgun ”kuşburnu toplamak için ağaç alet”

galiba 1: galiba (moje bi, veroyatno)

galiba 2: may (may)

galiba 3: uşkim (veroyatno)

galiba 4: zere, zari (poneje)

gam: gam (grij)

gamsız: gamsızin (bezgrijen)

ganimet: ganimet (plyaçka)

garaz: garez, karez (zloba, omraza) “kin”

garip: garip, garipin, garipe (çuden, stranen)

gavur: kàvurin (e), kàvurka (d), kàvure (ç) (gyaur, gyaurka, gyaurin)

gavura ait, gavurun: kàvurski, kàvurska, kàvursku (gyaurski)

gavurca: kàvurski, kàvurska, kàvursku (gyaurski)

gayda borusu: gaydunitsa (gaydunitsa)

gayda: gayda (ç) (gayda)

gaydacı 1: gaydar (gaydar)

gaydacı 2: gaydaciye (gaydar)

gaygana: gayganô () ”yemek türü”

gayret etmek 1: pumoaçem sa, pumoaçe sa (pomıçvam se, pomıça se)

gayret etmek 2: pumoaçem, pumoaçe (pomıçvam, pomıça)

gayret: gayret, kayret, kayrat (usilie, stremej)

gayretli: gayretliye, kayretliye (usırden):

gazete: gazèta (gazeta)

gazi: gàzi ()

gazoz: gazòz, gazuz ()

gebe: gebé, geböa (bremennen)

gebelik: zahod (bremennost)

gebermek: pukvam, pukna (pukvam, pukna) “patlayıp gebermek”

gece: nòş, noaş (noşt)

gecelemek: prispiyem, prispà (prespivam, prespya)

geceleyin: noşte, noşten, noşton (noşte)

gecenin, geceye ait, gece (şeyi): noşten, noşna, noşnu (noşten, noştna, noştno)

gecikme: zabàva (zabava)

gecikmeden: nizabàven, nizabàvna, nizabavnu (nezabaven, nezabavna, nezabavno)

gecikmek 1: bàvem sa, bàve sa (bavya se)

gecikmek 2: zabàvem, zabàve (zabavyam, zabavya)

gecikmiş 1: zabavenu (zabaveno)

gecikmiş 2: dokulébat (domıknat, bavyat)

geciktirmek: bàvem, bàve (bavya)

geç: geç, geçku (kısno)

geçen yaz: leatus, létus (lyatos)

geçen yıl 1: lanî (lani)

geçen yıl 2: pò-lanî (po-lani)

geçen yılki 1: lanski,-u / lanskô, lanişno (lanski)

geçen yılki 2: po-lanski (po-lanski)

geçici iş: prihodna rabuta ()

geçici: prihòden, prihodna, prihodnu (prihoden, prihodna, prihdno)

geçindirmek: prihrànem, prihràne (prehranvam, prehranya)

geçinmek 1: giçindisvam, giçindisa (preodolyava, peçelya)

geçinmek 2: prihrànem sa, prihràne sa (prehranvam se, prehranya se)

geçirmek 3: prikàrvam, prikàram (prekarvam, prekaram)

geçirmek 4: primînam, primina (preminavam, premina)

geçirmek 5: provèdem, provède (provejdam, proveda)

geçirmek 6: prupùskam (propuskam)

geçiş: minàvane (minavane)

geçiştirmek: utminàvam, utminà (otminavam, otmina)

geçmek 1: mînam, minà (minavam, mina)

geçmek 2: namînam, namîna (naminavam, namina)

geçmek 3: zaminam, zamina (zaminavam, zamina) “bir yerden geçmek”

geçmek 4: podam (podavam) “geçiş yapmak”

geçmek 5: priborkvam (preminavam)

geçmek 6: prikàçem, prikàçe (prekaçvam, prekaça)

geçmek 7: primînam, primina (preminavam, premina)

geçmek 8: pristoapem, pristoape (prestıpvam, prestıpa)

geçmek 9: puminam, pamínom (bt) (pominuvam)

geçmek 10: sledvam (sledvam)

geçmek 11: utminàvam, utminà (otminavam, otmina)

geçmiş: minàl, minàla, minàlu (minal, minala, minalo)

gel: ela, yala, yela (ela) “yunanca”

gelberi 1: garbanato, gelberiye ()

gelberi 2: gribaç (greblo)

geleceğim: doştim (şte doydem) “yerel şivede”

gelecek yıl: dugudîna (dogodina)

gelenek: adét (obiçay)

Gelibolu: Gelibol (Gelibol)

gelin 1: nevâsta, nivesta (nevesta)

gelin 2: bulka (bulka) / bulko! “hitap şekli”

gelin 3: gelina (bulka) / gelino! () “hitap şekli”

gelin böceği: mişa kalmanka (nevestulka)

gelin çeyizi almak: gezè, gezöa ()

gelin örtüsü: prekriva (bulo, vola, nevestinska kırpa)

gelin ziyareti: vozvratki “Pomaklarda düğünden 1-2 hafta sonra evli çiftin akrabalarını ziyarete gitmesi geleneği”

gelincik böceği: kalimanka, kalmanka (nevestulka)

gelinin, geline ait, gelin (şeyi): nivestin, nivestina, nivestinu (nivestin, nivestina, nivestino)

gelip geçmek 1: prihodem (prehojdam)

gelip geçmek 2: puminam, pominam, paminam ()

gelir elde etmek: iskarvam, iskáravom (bt) ()

gelişmek 1:raste, rasna / rástem (bt) (rasta, rasna)

gelişmek 2: razvivam sa, razviye sa (razvivam se, razviya se)

gelişmiş: razvitu (razvit, razvita, razvito)

geliştirmek: razvivam, razviye (razvivam, razviya)

gelmek 1: doydem (doida)

gelmek 2: duhodem, duhòdam, dohodam / dahódem (bt) (dohojdam)

gelmek 3: idem, idam / ídom (bt) (idvam)

gelmek 4: pristigam, pristigna (pristigam, pristigna) “varmak”

gelmek 5: dovadam, dvadam (idvam)

gem 1: zobilnik () “at gemi”

gem 2: zobilnitsa “at dişliği”

gemi: gemiye (korab)

gemici: gemijiye (e), gemicii (ç) (lodkari, moryatsi)

genç 1: mlad, mlàda, mlàdu (mlad, mlada, mlado)

genç 2: kòpele (momık, kopele) “bg. piç”

genç 3: kopelçe (momçe, yunak)

genç dal: levestar (mlada klonka)

genç gibi davranmak: mladeyè sa (mladeya se)

genç hayvan: maldoçni, mladoçni ()

genç kız gibi davranmak: mumeyè sa (momeya se)

genç kız: devoyka, devoyki (ç) (devoyka)

genç tavuk: polatka (mlada kokoşka, yarka)

genç: kopeldaçetişte (momçetişte) “gençeğiz”

gençleşmek: mladeyè (mladeya)

geniş 1: şîren, şirna, -u (şiren, şirna, -o)

geniş 2: şirok, -a, -u / sirók (bt) (şirok, -a, -o)

genişçe 1: naşiròku (naşiroko)

genişçe 2: şiròçak, şiroçka, -u (şiroçık, şiroçka, -o)

genişlik 1: şirinà (şirina)

genişlik 2: şiroçina, şirina (şiroçina)

gerçeği gizlemek: ubikarva (zaobikalya istinata)

gerçek 1: istina (istina) “istina li ye?: gerçek mi?

gerçek 2: hàs (naistina) “has li ye?: gerçek mi?”

gerdan 1: gerdan, gûrdan (gerdan, guşa)

gerdan 2: gizdilo, gizdilu (gerdan, ogırlitsa)

gerdancık: gerdançe, gerdançek,gûrdançe (gerdançe)

gerdanlık: sintse (mınista) “boncuk dizisi”

gereç: tadarok (intrument) “tedarik kelimesinden”

gerekli: tréva, trèbva (tryabva)

gerekmek: trévam, da tréva (tryabvam)

gereksiz 1: nitréva (netryabva)

gereksiz 2: fuzuliye ()

gergi: gérme ()

gergin 1: natègnatu (nategnat, nategnata, nategnato)

gergin 2:pritèsnan, pritèsnana, pristesnanu (pritesnen, pritesnena, pritesneno)

gerginlik: saklet, seklet, sıklet (vıtreşno iznerven)

geri 1: nahzad (nazad) “geride, geriye”

geri 2: gorb, garboan (gırb)

geri çekilmek: utstoapvam, utstoape (otstıpvam, otstıpya)

geri döndürmek 1: svraştam ()

geri döndürmek 2: vraştam, varna / vráştom (bt) (vrıştam, vırna)

geri dönmek 1: razvoarnam, razvoarna (razvırnam, razvırna)

geri dönmek 2: vraştam sa, varna sa (vrıştam se, vırna se)

geride kalmak: ustàvem, ustàna (ostavyam, ostana)

geriden: zàden, zadna, zadnu (zaden, zadna, zadno) “gerideki”

gerilemek: zapàdam, zapàdna ( zapadam, zapadna)

gerilim: saklet, seklet, sıklet (vıtreşno iznerven)

gerilmek 1: izpöana sa ()

gerilmek 2: lıştya se (protyagam se) “kendini germek”

gerilmek 3: naupöanam, naupöana (napıvam)

gerilmek 4: prustîram sa, prustra sa (prostiram se, prostra se)

gerilmek: lôşti sa (iztyaga se, protyaga se)

gerilmiş: natègnatu (nategnat, nategnata, nategnato)

gerinmek: laştya se, lıştya se ( protyagam se)

geriye: voznak, voaznak (na grıb)

germe: gérme ()

germek 1: izpöana (izpıvam, izpına)

germek 2: laşté (lıştya, protyagam)

germek 3: pritöagam, pritègna (pretyagam, pretegna)

germek 4: prustîram, prustra (prostiram, prostra)

germek 5: razpinam (razpıvam)

germek 6: upöana (opıvam, opına)

germek 7: pristègam, pristègna (pristyagam, pristegna)

germen dedu: germen dedu (peperuda) “yağmur duası”

getirilmiş: nadrûlen (izdokaran)

getirmek 1: dunèsam, dunèsa / danásem (bt) (donasyam, donesa)

getirmek 2: duvédem, dovedam (dovejdam)

getirmek 3: duvéda, duvedè (doveda)

getirmek 4: pudunésa, puduneasa (podonesa) “biraz getirmek”

getirmek 5: nadukàrvam, nadukàram (nadokarvam, nadokaram)

getirmek 6: nadunèsam, nadunèsa (nadonèsam, nadonèsa) “çok getirmek”

getirmek 7: dukàram (dokaram)

getirmek 8: prikarvam, prikaram (prikarvam, prikaram)

getirmek 9: prinàsem, prinesà (prinasyam, prinesa)

getirmek 10: zanésam, zanesa (zanasyam, zanesa)

getirmiş: fnel, vnel (vnesıl)

geveze: geveze, gevezöa (glezio)

gevezelik etmek 1: gevezem sa (glezya se)

gevezelik etmek 2: taralisam (dırdorya)

gevezelik etmek 3: tropane ()

gevrek: gevrèk (gevrek) “simit”

gevşek 1: drulnat (razpasan)

gevşek 2: drulô ()

gevşek 3: gevşèk, geveşek (otpusnat)

gevşek 4: ràfal (otpusnat)

gevşek 5: rahlo (razhlabvam fiilinden)

gevşek 6: utpusnatu (otpusnat, otpusnata, otpusnato) “salık, kendini salmış”

gevşemek 1: drulya / drule ()

gevşemek 2: razpuskam sa, raspusna sa (razpuskam se, razpuştam se, raspusna se)

gevşemek 3: utpuskam, utpusna (otpuskam, otpusna)

gevşemiş 1: drulnat (razpasan)

gevşemiş 2: ràfal (otpusnat)

geyik böceği: skripio, skripô (brımbar rogaç)

geyik: elena (elena)

gezdirmek 1: razhòdem, razhòde (razhojdam, razhodya)

gezdirmek 2: razvèdem, razvedè (razvejdam, razveda)

gezdirmek 3: purazhodem, purazhode (porazhojdam, porazhodya) “biraz gezdirmek”

gezili: gizlio, gizlöa () “sürülerin yaz sonunda rodoplardan ovaya taze ot için indirilmesi”

gezinmek 1: razhòdem sa, razhude sa (razhojdam se, razhodya se)

gezinmek 2: snova (obikalyam)

gezmek 1: ubihodem, abihóşdom (bt) (obhojdam)

gezmek 2: gezmôvom (bt)

gezmek 3: ubîdam, ubîda (obijdam, obida)

gıcık tutmak: gıcık fate ()

gıcık: gıcık (reşetka)

gıcırdamak 1: kırtsikam (skırtsam)

gıcırdamak 2: skortsa, skoartsa (skırtsa)

gıcırtı 1: piska (skırtsane)

gıcırtı 2: skripe (sviri, skırtsa)

gıda 1: hrana (hrana)

gıda 2: yato (hrana)

gıdıklama: skokot (gıdel) “skokot ma ye: gıdıklanıyorum”

gıdıklamak 1: skokotişkam / skukutişkam (gıdeliçkam)

gıpta etmek: prigledvam sa / priglöadam sa (zavijdam)

gırtlak 1: garçuman (grıklyan)

gırtlak 2: garklan (grıklyan)

gibi gelmek: istòri mi sa (stori mi se) “istorimi sa tova ne ye pravu: bana bu doğru değil gibi geliyor”

gibi 1: katù, kutu (katò) “bunun gibi”

gibi 2: kaktu (kakto) “olduğu gibi”

gibi 3: mèsets, meses () “buna benzer, bunun gibi”

gideceksin: şteş i (şte ideş)

gidi: gidi (gidi) “heygidi”

gidiş: hod, hòdene (hod)

giriş: flézene, vlázenie (bt) (vhod)

girişmek: skopçam sa, skopça sa (skopçvam se, skopça se)

girmek 1: faflizam, faflèze, flèze (vlizam, vlyaza) “flézi: gir”

girmek 2: ftesva () “hayvan yabancı araziye girmek”

gitmek 1: hòdem, hòde (hodya)

gitmek 2: linkam (hodya)

gitmek 3: dohodam / duhodam (idvam)

gitmek 4: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya)

gitmek 5: izvorvem/ izvorvyam (vırvya, prevalyam)

gitmek 6: podem (otivam, otida)

gitmek 7: razidam (bt) (razhodya)

gitmek 8: stignam, stígnavom (bt) (stigam)

gitmek 9: stipam (trıgvam, vırvya)

gitmek 10: tavaryam / tavàrem (vırvya)

gitmek 11: tornam, torna (trıgna)

gitmek 12: utivam si, utida si (otivam si, otida si)

gitmek 13: utivam, utida, atidam, atida (bt)(otivam, otida)

gitmek 14: uvardem (uvardvam)

gitmek 15: uvedam sa (otivam)

gitmek 16: varem, varvé, vore, varvea, varvé / vórvem, vòre (vorya,vırvya) / “vari si nah selu: köye gidiniz”

gitmek 17: ida, ide / yida, yide (ida)

gitmek 18: idem, idam / yidam, yidem (idvam)

gitmiş 1: utişoal, otişol, ôtşol (otişıl, zaminal)

gitmiş 2: tornal, toarnal (trıgnal)

giydirmek: primenèyem, primènem (premenyavam, premenyam

giyecek: primèna, premèni (ç) (premyana)

giyilen: nosen, nosena, nosenu (nosen, -a, -o)

giyim: nosiya (nosiya)

giyinmek: primenèyem se, primènem se (premenyavam, premenyam se)

giymek 1: nadyavam / nadeavam, nadèna (nadyavam, nadyana, obliçam)

giymek 2: punòsem, punòse (ponosvam, ponozya)

giysi 1: nosiya (nosiya)

giysi 2: primèna, premèni (ç)(premyana)

giysi 3: motruh (drehi)

gizlemek 1: krîye (kriya)

gizlemek 2: iskrîvam, iskriye (skrivam, skriya)

gizlemek 3: prikrîyem, prikrîye (prikrivam, prikriya)

gizlemek 4: taya (taya)

gizlemek 5: zagagulvam (prikrivam, potulvam)

gizlemek 6: zakriyem, zakriye (zakrivam, zakriya)

gizlemek 7: zasuştvam (zakrivam)

gizlenmek 1: iskrivam sa, iskriye sa (skrivam se, skriya se)

gizlenmek 2: kriye sa (kriya se)

gizlenmek 3: zakriyem sa, zakriye sa (zkrivam se, zakriya se)

gizli 1: tayen, tayna, taynu (taen, tayna, tayno)

gizli 2: zakritu (zakrit, zakrita, zakrito)

gizli 3: zasuşten ()

gizli 4: zatùlen (skrit, pokrit)

gocuk: gucuk, gujuk (gojuh) “deri palto”

goja: gôja () “kuru fasulya ve mısırdan yapılan bir Rodop yemeği”

gòlu bèlu (): bembeyaz ()

gorçel: gorçel, gurçel (krotuşka) “bir balık türü”

göbek 1: poap (pıp)

göbek 2: gübek (pıp)

göbekli 1: kurèmestu (koremesto)

göbekli 2: poapka ()

göç etmek: vıfdigna sa (uttam) (vdigna se) “bir yerden kalkıp başka yere yerleşmek”

göçmen 1: güçmén, güçmien (imigrant)

göçmen 2: majir, majire (ç) (imigrant)

göğe ait, göğün, gök (şeyi): nebesen, nebesna, nebesnu (nebesen, nebesna, nebesno)

göğüs 1: gurda (gırdi) “meme”

göğüs 2: bizkiya, biskiya (bozka) “meme”

göğüs 3: gûs, güüs, güvûs (gırdi, grıd) “güüses ma buli: göğsüm ağrıyor”

gök: nèbe, nèbu, nebà, nebesà (ç) (nebe, nebo) “gökyüzü”

gökgürültüsü: grom (grım, grımotevitsa) “rusça grom” “grom da sa poarsne: yıldırım çarpsın””

gökkuşağı: zunka, zûnke (zyunkya, nebesna dıga)

göl: giöl, güöl, gôl (ézero)

gölcük: vir (ezertse)

gölet: vir (ezertse)

gölge 1: sènke, sénka (syanka)

gölge 2: gilgô, gilgöa (syanka)

gölge etmek: usenèyem, usenèye (osenyavam, osenya)

gölgedeki kar: sinevitsa (sençesto myasto)

gölgelemek: senè (senya) “gölge etmek”

gölgelendirmek: usenèyem, usenèye (osenyavam, osenya)

gölgelik 1: gérme ()

gölgelik 2: sergiye (sergiya)

gölgelik 3: usoyka () “gölge yer, gölgelik alan”

gömlek 1: riza (riza) “herni riza: işlemeli gömlek”

gömlek 2: gümlek (riza)

gömlek 3: camadan (riza)

gömlek 4: kavát (riza)

gömlek 5: kuşulya (riza)

gömlek 6: rizçitsa ()

gömmek 1: pugrèbam, pugrèba / pagrípom (bt) (pogrebvam, pogreba)

gömmek 2: progròbem, progròbe ()

gömmek 3: potoplyam / potoplem ()

gömmek 4: zaròvem, zaròve (zaravyam, zarovya)

gömü 1: pogrébene (pogrebenie)

gömü 2: gümü, gümüye (pogrebenie)

gömülmüş: progrobil, -a, -u ()

gön: gôn, gön, güön (gyon) “kösele”

göndermek 1:vòdem (vadya)

göndermek 2: provadam, provòdem, provòde (provojdam, provodya)

göndermek 3: duvéda, duvedè (doveda)

göndermek 4: izpraştem, izprate (izpraştam, izpratya)

göndermek 5: utvédem / otvedam (otvedam)

göndermek 6: praştam / praştem, pràte (praştam, pratya)

göndermek 7: prevádom (bt) ()

gör! : viş (vij) “görmekten emir” “vijte / vişte: görünüz”

görev yapmak: slujba da slujam ()

göreve koşmak: peykam sa (tiçam po zadaçi)

görkem: keyafet (dostolepie, velikolepie)

görmek 1: glôdam, glöadam (gledam)

görmek 2: videm, vide (vijdam, vidya)

görmemiş: niguvidelu ()

görmeye gitmek: navîdem, navîde (navijdam, navidya)

görücü gelmiş: momrela ()

görücü gitmek: mamare, mumare “kız bakmaya gitmek”

görücüye gidilen kız tarafı: mumaran, mumarın (svatovnik)

görüldüğü gibi: konu sa viden, kakvonu sa viden ()

görülmek: pozna sa (vijda se)

görümce 1: alka (zılva)

görümce 2: lelinka ()

görünmek 1: pukàzam sa, pukàje sa (pokazvam se, pokaja se)

görünmek 2: ukàzam sa, ukàje sa (okzvam se, okaja se)

görünmek 3: videm sa, vide sa (vijdam se, vidya se)

görüşmek üzere: duvîdene (dovijdane) / “duvîdeme skoru: yakında görüşelim”

görüşmek 1: sroaştam sa, sroaştna sa (sreştna se, sreştna se)

görüşmek 2: videm sa, vide sa () “da sa videme: görüşelim”

göstermek 1: pukàzam, pukàje (pokazvam, pokaje)

göstermek 2: sùça (soça)

göstermek 3: ukàzam, ukàje (okazvam, okaja)

göstermek 4: utkrîyem, utkriye (otkrivam, otkriya)

göstermiş: utolçi sa / utolıçi sa (pokazala se e)

götürmek 1: dukàram (dokaram)

götürmek 2: duvéda, duvedè (doveda)

götürmek 3: izvèdam, izveda (izvejdam, izveda)

götürmek 4: kàram (karam)

götürmek 5: otnesam, utnésam (otnasyam)

götürmek 6: prikàrvam, prikàram (prekarvam, prekaram)

götürmek 7: prinosem, prinesà (prenasyam, prenesa)

götürmek 8: razkaram (razkarvam, razkaram)

götürmek 9: raznîsam (raznisam)

götürmek 10: raznèsam, raznesa (raznasyam, raznesa)

götürmek 11: utkàram (otkarvam, otkaram) “bir yerden bir yere götürmek”

götürmek 12: utnèsam, udnèsa (otnasyam, otnesa)

götürmek 13: utvèdem, utvedè (otvejdam, otveda)

götürmek 14: zanésam, zanesa (zanasyam, zanesa)

götürmek 15: favedam (bt) (zanasyam, otnasyam)

gövde: güvde, givdio (tyalo)

göz 1: òko, òçi, yoçi (ç) / öko, aka (bt) (oko, oçi)

göz 2: gioz, giös, gös, güös (oko)

göz atmış 1: puglöadal /pagléval, paglyaval (pogledal)

göz atmış 2: puglannal, poglednal ()

göz kapağı: klepka (klepaç)

göz kırpmak 1: klepé, klepya (migam, nabejdavam)

göz kırpmak 2: sklepvam (premigvam)

göz yaşartıcı: soalzlivu (sılzliv, sılzliva, sılzlivo)

gözbağcı: gôzbajiya, giozbajiye (lıjets)

gözbağcılık: gôzbajilok () “kandırmak”

gözbağı: gôzbi, giozbi (lıje) “kandırma”

gözden kaybolmak: otdu (otide si, izçezna)

göze: vir (ezertse)

gözetleme kulesi: kulne, kulle (kulnya, kula, nablyudatelnitsa)

gözetlemek: podziram (nablyudavam)

gözetmek 1: çuvam (pazya) “korumak”

gözetmek 2: izkutem (otglejdam) “bakmak”

gözetmek 3: naglôdam, naglöadam (nagledvam) “bakmak”

gözleri kararmak: priçoarnèm, priçerné (priçernyavam, priçernya)

gözleri yaşarmak 1: soalze (sılzya)

gözleri yaşarmak 2: nasolzem sa, nasolze sa / nasoalzem sa, nasoalze se (nasılzyavam, nasılzya)

gözleri yollarda kalmak: zagledvam sa, zaglöadam sa (zabavyam se, zakısnyavam)

gözlerini kısmak:şuklio “şuklilo” “gözlerini süzmek”

gözlük: gizlûk, gizlük, güzlük, gizlúki / ç: gizlûtsi, gûzlitsi,gûzlûtsi, güzlüsi (ç) (oçila)

gözü çapaklı: gurelif (gureliv)

gözü doymuş: nasîti (nasiten)

gözü tok: nasîtu (nesit, nesita, nesito)

gözü yaşlı 1: razplàkanu (razplakan, razplakana, razplakano)

gözü yaşlı 2: soalzlivu (sılzliv, sılzliva, sılzlivo)

gözün, göze ait: òçan, òçna, òçnu (oçen, oçna, oçno)

gözünü kırpmak: klèpam, klepna (klepvam, klepna)

gözünü yummak: istiskam uçite si ()

gözyaşı dökmek: sılzi ronvam ()

gözyaşı: soalza, sılzi / salzi,soalzi (ç) (sılza) / sóltza (bt)

gram: gram (gram)

gri renkli: suro (sivo) “kül rengi”

gri: siv/ sif, siva, sîvu, sivi (siv, siva, sivo)

grup: grupa (grupa)

guatr: guja (guşa)

guguk kuşu: kukuviçku (kukuvitsa)

guguklamak: guguvam ()

gurbet: gurbet (gurbet)

gurbetçi: gurbetçiye ()

gururlanmak: iztapànil (izpravil se gordo)

gübre 1: gibrô, gibroa (kraveşka tor)

gübre 2: grôpka () “koyun, keçi, tavşan gübresi”

gübrelik: gibrilnik (torişte)

gücenmek 1: sakàram sa (skarvam se, skaram se)

gücenmek 2: soarde sa, rasoarde sa (sırdya se)

gücenmiş: sarditu (sardit, sardita, sardito)

gücü yeter: klôt (kadıren, mojeşt)

güç 1: moaçan, moaçna, moaçnu (mıçen, mıçna, mıçno) “zorlu, zorlayıcı”

güç 2: sîla (sila) “kuvvet”

güçlü 1: sîlen, silna, silnu (silen, silna, silno) “kuvvetli”

güçlü 2: yak, yaka, yako, yaki (yak) “kuvvetli”

güçlük çıkarmak: paley (dava zor)

güçlükle 1: moaçnu (mıçno)

güçlükle 2: usilno (trudno, mıçno)

güçlükle 3: zapöanatu, zapionato (trudno)

güçsüz: hondal (slabovat, nemoşten)

güçten düşmek: dûşkûn padnam ()

güdük 1: kropandel,krapandél (neporasıl)

güdük 2: svinok (nisık)

güğüm: gûm, güüm (gyum)

gül dalı: veyçitsa trandafilova ()

Gül: öa. Gülçe, Gûla

gül: trandrafel (roza) / varyant: çentráfel

güldürmek: gribiye ()

güleç 1: zasmeat, -a, -u (usmihnat)

güleç 2: zasmènu (zasmyan, zasmyana, zasmyano)

güleryüzlü: zasmeat, -a, -u (usmihnat)

gülle: gûlle (çerupka, kurşum) “mermi, kurşun”

gülmek 1: smeyé (smeya) / smômso (bt)

gülmek 2: ismeye sa (smeya se)

gülmek 3: usmîvam, usmeyè (osmivam, osmeya) “birine gülmek”

gülmek 4: zasmeyè sa (zasmeya se)

gülmek 5: hahorkam sa (smeya se)

gülmek 6: hleptam sa, hlepta sa (smeya se)

gülmeye başlamak: zasmeyè sa (zasmeya se)

gülmez: nismeyèsanu ()

Gülsüm: (öa) Gülsüme, Gülsümka, Gisim ()

Gülsümcük: Gülsümçe ()

gülümseme 1: sméne, smenyé (bt)

gülümseme 2: smöm (bt) (usmivka)

gülümsemek 1: usmihvam sa, usmihna sa (usmihvam se, usmihna se)

gülümsemek 2: zasmeyè sa (zasmeya se)

gülümseyen: usmihnat, -a, -u (usmihnat, -a, -o)

gülümseyerek: usmihnatu (usmihnato)

gülünç biçimde: smeşnu (smeşno)

gülünç duruma düşmek: putsmivam sa, putsmiva sa ()

gülünç sözler: lakardiye, lakardii (ç) (smeşni sluçki, dumi)

gülünç: smèşen, smeşna, smeşnu (smeşen, smeşna, smeşno)

gülüş: smeah, sméh (smyah) “gülme”

Gümülcine : Gûmûrjine ()

Gümülcine âyanları: Gûmurjinskinen ayéni ()

gümüş: gümüş, gûmûş (srebro)

gümüşlü 1: gûmûşliya, gûmûşliye (srebren)

gümüşlü 2 : gümüşan, gümüşna, -u (srebren)”gümüşten”

gümüşlü 3: srebarno (srebırno)

gümüşlü köstek: gûmûşluno kûsteçe ()

gün ağarmak 1: soavne ()

gün ağarmak 2: somva sa, sovne (sımva se)

gün ağarmak 3: sovna sa (razvideli se utro)

gün batımı: zaydi (zalez)

gün doğumu: iznik (izgrev)

gün gün: po den, puden ()

gün: den (den)

günah 1: gréh, greah (gryah)

günah 2: gûnah, künah (gryah)

günaha girmek: fléza faf gûnah (vlyaza v gûnyah)

günahsız: mahsumin, maysunin (nevinen)

gündelik: gündelik (dnevna)

gündelikçi: gündelikçiye, ginlûkçiye, -a ()

günden güne: po den, puden ()

gündoğmak: soamvam sa, soamva sa, soamna sa (sımvam se, sımva se, sımna se)

gündüz gibi ‘parlak’: denkelö ()

güneş batmak: morkne, moarkne ()

güneş doğmak: sovne, söavne (sımvam)

güneş doğmak: ugrèyem, ugrèye (ogryavam, ogreya)

güneş: slantse, slanse, slóntse, sloanse (slıntse)

güneşe elini siper ederek bakış: podzur ()

güney 1: dólnik (yug)

güney 2: yug (yug)

güney yönü: prisoyka (yujno slınçevo myasto) “güneye bakan güneşli yer”

günger “eşek dikeni”: ginger ()

güngerlik “eşek dikeni yetişmiş alan”: gingerlok ()

güngörmüş kişi: belemurdi (ç) “uzun yaşamış”

günlük “ücret” 1: ginlûk, gillûk (dnevna)

günlük 2: hôrgöntsko (bt) “hergünkü”

Gürcüler: ivertse (gruzintsi)

güreş 1: bòrene, bórenye (borba)

güreş 2: gûreş (borba)

güreşmek 1: bórem sa, bore sa (borya se)

güreşmek 2: sabòri sa (zaborya se)

gürgen: gàbre (gabıri)

gürleme: rev (rev)

gürlük 1: gûrlûk, girlûk (burenak) “otların gürleşmiş olduğu yer”

gürlük 2: spuşeno (gısto rastilnost) “sık bitki örtüsü ile kaplanmış”

gürültü 1: şum (şum)

gürültü 2: gûrûltiya (karanitsa)

gürültü 3: bubútenie, búbat ()

gürültü 4: fasaríye (bt) (şum)

gürültü etmek: tràkam, da traka (trakam)

gürültülü: şumareno (şumno)

güve böceği: pasulka (molets)

güvenilir arkadaş: vyarna drujino ()

güvenilir: veren, verna, vernu (veren, verna, verno)

güvenilmez: nivèren, nivèrna, nivèrnu (neveren, neverna, neverno)

güvenle: nanno (sigorno)

güvercin 1: gugutka (gılbo)

güvercin 2: güvürjîna (gılıb)

güzel 1: kamaten / kamatan, -tna, -tnu / kámaton (bt) (krasiv, hubav) “yunancadan”

güzel 2: kipra (hubava, gizdava)

güzel 3: ogalit (hubav, krasiv)

güzel giyinen kadın: kindruşa ()

güzel kadın: hubavisa (hubavitsa)

güzel kadın 1: hubavitsa (hubavitsa)

güzel kadın 2: kamatanka ()

güzelce, güzel şekilde 1: hubafko (hubavko)

güzelce, güzel şekilde 2: hubavu (hubavo)

güzelce, güzel şekilde 3: hubaviçku (hubaviçko)

güzelce: ubaventse (hubavko) “oldukça güzel”

güzellik: kamatnino (krasavitsa)

güzün biçilen ot: otıva (seno ot esenno kositba)

H

haber 1: novu, novo, novi (ç) (vest) “yeni olay”

haber 2: habèr, habèreve (ç) / novu (novina, vest)

haber üstüne haber: haber po haber ()

haber vermek 1: ubàdem, ubàde (obajdam, obadya)

haber vermek 2: davam haber ()

habercik: haberçek ()

Habibe: (öa) Abibe

habire: vîra, vire (vinagi)

hacı: hacîye (e), haciyka (e) / hajiye, hajiyka (haciya, haciyka)

hacının: hacitski / hajiyska, hajiysku, haciyski ()

hacılık: hacilık, haciloak / hajilık, hajiloak ()

hacının karısı: hacivitsa, hacvitsa, haciyska ()

Hacivat- Karagöz: Hajivat-Karagiös ()

haç: haç (krıst)

haddinden fazla: prikàlenu (prekaleno)

hademe: hademöa ()

hafız: hafuz (e), hafuzka (d) / afûz, afûzin, afuzka (afuz, -ka)

hafif 1: löak, -a, -u / lek, leka, leku (lek, -a, -o)

hafif 2: afif (lek)

hafif ağrımak: nabulévam / nabuleavam (nabolyavam)

hafif kadın:sûlûntiya () “hafif davranışlı kadın”

hafifçe gülmek: krohto nasmivam, krohtu nasmeyem ()

hafifçe gülüş: krohto smeyene ()

hafifçe mırıldanmak: tîho romòne (tiho romonya)

hafifçe yağmak: skapva (zapoçva leko da vali)

hafifçe: löaku, leku (leko) “hafif şekilde”

hafta 1: haftà, hafto, haftoa, afta (bt) (sedmitsa)

hafta 2: nidèle (sedmitsa) “makedonca: nedela” “rusça nedelya” / “nidéle sétne: bir hafta sonra”

hain: hinayét (predatel)

hak: hak (pravo)

hakikat: hakikat (pravda, istina)

hakim: hàkim (sıdiya)

hakkında: za (za)

hakkıyla: pravu ()

haklı 1: hakliye (prav, pravilen)

haklı 2: prav, pràva, pràvu (prav, prava, pravo)

haklı olmayan: nipràv, nipràva, nipràvu (neprav, neprava, nepravo)

hal: hal (polojenie)

hala 1: àla, ale (lelya) “babanın kız kardeşi”

hala 2: lelé (lelya) “babanın kız kardeşi”

halat 1: fortuma, fortoma, ortoma (vıje)

halat 2: vòjo (vıje)

halı: halîye (kilim)

Halime: (öa) Alime

Halimenin: Aliminki ()

halk 1: lûde, lûdi (ç) (lyude, hora, narod)

halk 2: hora, yora (hora)

halka 1: mazon, mazontse, mazontsi (ç) “tavana asılan çocuk salıncağı halkası”

halka 2: halkà, halkoa (halka, krıg)

halledilmiş: òrtosna, òrtusnu (opravna)

halletmek: ortosvam (orientiram, opıtvam)

halsiz adam: surneleşka ()

ham meyve: galagonki (nezreli plodove)

ham: zelen, niuzrél ()

hamal: hambàlin, hambalè (ç) (hamalin)

hamala ait, hamalın, hamal (şeyi): hambalski, -a, -u (hambalski, -a, -o)

hamam: hamam (banya)

hamamböceği: krávinka (hlebarka)

hamile 1: detûvna “çocuk bekleyen”

hamile 2: zahodnitsa (bremenna jena)

hamile 3: sıdetinena (bremenna)

hamile 4: kormesta (bremenna)

hamile 5: töaşka, töaşki (ç) (tejka)

hamilelik geçirmek: zahodam (karam bremennost)

hamilelik: zahod (bremennost)

Hamit’in karısı: Hamîtusa, Hamitvitsa

hamur açmak: tòça (toça)

hamur işi:testen, testena, testenu, testonu (testen, testena, testeno)

hamur kalmış: stukmaçen (sbit, navit) “pişmemiş”

hamur mayalanmak: putkisnem, putkisna ()

hamur teknesi 1: panakuda ()

hamur teknesi 2: minyet ()

hamur yoğurmak 1: namèsam, namèsa (namesvam, namesya)

hamur yoğurmak 2: zamésam, zamesè (zamesvam, zamesya)

hamur: testo, testu, teastu, testa (ç) ( testo)

hamurlu: testen, testena, testenu, testonu (testen, testena, testeno) “hamur kalmış”

hamut: hamut (homot) “hayvan boyunluğu”

han: han (han)

hana ait, hanın, han şeyi: hanski (hanski)

hanay “büyük ev”: hanay ()

hancı: hanciye (e), hanciyka (d), hancii (ç) (hanciye)

hancıya ait, hancının: hanciyski, -a,-u ()

hane: hané, hanöa (kışta)

hangi 1: kakoaf, kakva, kakvo (kakıv, kakva, kakvo)

hangi 2: kutra (d), kutro (n), kutri (ç) (koy, koya, koe) / varyant: katro, katri (bt) / “Bulgarcada yoktur” “kto: leh’çe hangi / çekçe: o, olduğu / slovakça: kimi, kime / rusça: “kotoriy” hangi”

hanım evladı: şleva (galenik)

hanım: hanıma (hanıma)

hanıma ait, hanımın, hanım (şeyi): hanımski, -a, -u (hanımski, -a, -o)

hanımcık: hanımka (hanımka)

Hanife: (öa) Hânifa, Hanifinka, Feyka, Felya

hap: hap (hap)

hapçık: hapçe (hapçe)

hapis 1: hapus (zatvor)

hapis 2: hapusça (osıden) “hapsedilmiş”

hapishane 1: mapusané, mapsanöa, mapuzanâ (zatvor)

hapishane 1: tûrmo, mapsanoa (zatvor)

hapsedilmiş 1: zatvòran, zatvòrana, zatvòranu (zatvoren, zatvorena, zatvoreno)

hapsedilmiş 2: okauşili, zatvorili (arestuvali, zatvorili)

harabe: haraba, harabo, harhanô (razvalina)

haraççılar “haraç vergisi toplayan görevliler”: haraçére ()

harala gürele: haralô (posmeşişte)

haram: haram (zabranen)

haranı “büyük bakır kazan”: haraniya, harkome (golyama harkuma)

haranı “mandırada süt kaynatma kazanı”: furnitarka (haraniya)

harcamak 1: troşa, truşa (troşa)

harcamak 2: harcadisvam, harcadîsam (harça)

harcamak 3: izgárem (bt) (harça)

harcamak 4: raznisam (izrazhodvam, harça)

harç: harç ()

hardal: hardal (sinap, gorçitsa)

hareket: gîbem (dvijenie)

hareketlenmek: suni sa (premesti se)

harem “evin içi”: harem, hareman (harem)

harf: harf (bukva)

harika 1: şüfret () “şöhret kelimesinden”

harika 2: yak, yaka, yako, yaki (yak)

harita: harita (karta)

harman: harman, harmàne (vırşitba)

harmancı: harmanciye (e), harmanciyka (d), harmancii (ç) (vırşaç)

harmancıya ait, harmancının, harmancı (şeyi): harmanciyski, -a, -u (harmanciyski, -a, -o)

harp: harp (voyna)

has: hàs (naistina)

Hasan: (aö) Asan, Asanço, Asanka, Sànô / Sanû, Sanço / Sançu, Sanka, Sanko/ Sanku

Hasan’ın karısı: Sanvitsa, Sanvisa ()

haset etmek: haset pravem ()

haset: hasétin / hasetçiye (e), hasetçiyka (d), hasetçii (ç) (revniv)

hasetçi: hasétin / hasetçiye (e), hasetçiyka (d), hasetçii (ç) (revniv)

hasır: hasır, hasoar, asır (rogozka)

hasret kalmak: hasret ustanem ()

hasret: hasrét, asrét (kopnej)

hasta 1: bolan, bolna, bolno (bolen, bolna, bolnu)

hasta 2: bolniçka ()

hasta 3: hastà, hastoa / bolan, bolna (bolen, patsient)

hasta 4: marazliye (e), marazliyka (d), marazlii (ç) (bolen)

hasta etmek “dokunmak”: dukundisam, dukundisa (dokosvam, dopiram)

hasta olmak: razbuleyem, razbuleye (razbolyavam, razboleya)

hastalanmak 1: dubalnem, dubolne (dobılnyam)

hastalanmak 2: zabulèvam, zabulèye (zabolyavam, zaboleya)

hastalanmış: razbuleal, -a, -u (razbolyal, -a, -o)

hastalık 1: balniçko (balniçko) “dert, sızı)

hastalık 2: maraz (bolest)

hastalıklı 1: bolezlivo (bolen)

hastalıklı 2: marizev (kaprizen)

hastalıklı 3: marazliye (e), marazliyka (d), marazlii (ç) (bolen)

haşlamak 1: ispàrem, ispàre (izparvam, izparya)

haşlamak 2: napàrem, napàre (naparvam, naparya)

haşlamak 3: pàre (parya)

haşlamak 4: pupàrem, pupàre (poparvam, poparva)

haşlamak 5: uvarèm, uvàre (uvaryavam, uvarya)

haşlamak 6: vàrem, vàre (varya)

haşlamak 7: vazvare (vızvaryavam)

haşlanmak: izpulém sa (izpulyam se, skarvam se)

haşlanmış 1: isvaren, isvarena, isvarenu (svaren, -a, -o)

haşlanmış 2: pàren, parna, parnu (paren, parna, -o)

haşlanmış 3: sparujeno (zaparvane)

haşlanmış 4: vàren (e), vàrena (d), vàrenu (n), vàreni (ç) (varen, varena, vareno)

hatır: hatır, hator, hatoar (hatır)

hatıra getirmek: pripomnem, pripomne (pripomnyam, pripomnya)

hatıra: spumina, uspumina (spomena)

hatırlamak 1: pómnem, pomne(pomnya)

hatırlamak 2: pripomnem si, pripomne si (pripomnyam si, pripomnya si)

hatırlamak 3: spuminam, spumina, spomnem si (pomnya, spomnyam si)

hatırlamak 4: uspomnem si, uspomnè si (spomnyam si, spomnya si)

hatırlamak 5: uspumînam, uspumina (spomenavam, spomena)

hatırlamak 6: zapomnem (zapomnyam, zapomnya)

hatırlamak 7: séştom (bt) (seştam)

hatırlanamıyan: nizapomnen, nizapomnena, nizapomnena (nezapomnen, nezapomnena, nezapomnena)

hatırlatmak 1: napomnem, napomne (napomnyam, napomnya)

hatırlatmak 2: pripomnem, pripomne (pripomnyam, pripomnya)

hatırlatmak 3: uspomnem, uspomne (spomnyam, spomnya)

hatırlatmak 4: uspumînam, uspumina (spomenavam, spomena)

hatırsız: hatırsızin, hatırsızişte ()

Hatice: (öa) Haticîna, Cinka, Gina, Ceyka, Tiçka

hatim: hàtim (hatim)

hatta: durî (dori)

hava aydınlanmak: sovna sa (razvideli se utro)

hava durumu: “ havà, havo, havoa (vreme)

hava: havà, havoa (vızduh) “nefes”

havadis 1: havadîs (vest, novina)

havadis 2: novu (vest, novina)

havai: havaé (nad glavata)

havalı “özgüvenli”: naràmen (svoenraven çovek)

havan çekici: çukalu (çukalo)

havan: havàn, havoan (havan)

havanda dövmek: sdrobvam ()

havaya “boşu boşuna”: havaya, havayasto (naprazno)

havlamak 1: nalàya sa (nalayvam se, nalaya se) havlamak: làye, lay (laya)

havlamak 2: prilàyem, prilaye (prilayvam, prilaya)

havlamak 3: zalàye (zalaya)

havlu 1: zakırpa, zakoarpa (krıpka)

havlu 2: zakıpa, zakoapa (krıpka)

havlu 3: aglak, aglok, agloak (aglok)

havlu 4: brisaçka (kırpa za bırsane)

havlu 5: havliye (havliya)

havlucuk: yaglıçek ()

havuz: topila “keten, kenevir ıslatma yeri”

Havva: (öa) Havà, Avoa, Avça , Avka

hayat 1: hayat (jivot)

hayat 2: ràve (jivot) “ömür”

hayat 3: jivéne (jivot)

hayatını kazanmak: iskáravom (bt) ()

hayatta iken: prijive (prijive)

hayde !: gô, gio, göa ()

haydi çabuk!: hotte borje!, hatte boarji! (haydete bırzo)

haydi!: hayde, hatte (hayde)

haydut 1: haydùtin, haydute (e), haydutka (d), hayduti (ç) (haydutin)

haydut 2: kırgınin, karganin (razboynik) “kırgın kelimesinden”

hayır “değil” : hàir (ne) “hayır!”

hayır 1: ne (ne) “olumsuzluk eki”

hayır 2: hayir, hair (dobrina, dobrota) “iyilik”

hayırlı: hayırliye (e), hayırliyka (ç), hayırlii (ç) (dobır)

hayırsız: hayırsızin ( negodnik)

haykırmak 1: izrukam, izruka (izvika)

haykırmak 2: puvikam (povikvam, povikam)

haykırmak 3: srukvam, rukam (vikam)

haykırmak 4: tsikam, tsika (reva, vikam, kreşya)

haykırmak 5: vikam (vikam)

haykırmak 6: zarukam ()

haylaz 1: haylazin, haylèzin (haylazin, bezdelnik)

haylaz 2: lentif, lentô, lentio (leniv)

haymana: haymana, haymanoa (haymana, skitnik) “serseri”

hayret: hayrét (uçudvane, çudno)

hayrete kapılmak: putrèsam sa, putrèsa sa (potresvam se, potresa se)

hayrette bırakmak: uçüdem, uçüde (uçudvam, uçudya)

Hayriye: (öa) Hayrina, Hayruşka / hitap şekli: Hayrino!

hayta: hayta (razboynik)

hayvan bağı: spona (kıso vıje) “hayvan otlatırken ön ayaklarına bağlanan kısa ip”

hayvan çulu: zakaçulen ()

hayvan damı: harema ()

hayvan: hayvan, hayvànin, hayvankove (ç) (jivotno) / varyant: ayvan, ayvàne (ç)

hayvanlara tuz yedirmek: kormé / kormya ()

hazır etmek: vtasvam, vtasam (vtasvam, vtasam) “hazır olmak”

hazır: hazır (gotovo)

hazırcı: hrantutnik (gotovi yade) “hazır yiyici”

hazırlamak 1: artosvam sa (prigotvyam se)

hazırlamak 2: hazırladisvam, hazırladísavom (bt) (prigotvyam)

hazırlamak 3: nagudem (nagodya)

hazırlamak 4: sgadam, sgajdam (prigotvyam, opravyam)

hazırlamak 5: stégam / styagam, steagam, stègna (styagam, stegna)

hazırlanmak 1: sgadam sa (prigotvyam se, opravyam se)

hazırlanmak 2: stégam sa, stegna sa (styagam se, stegna se)

hazırlanmak 3: vtasvam sa (vtasvam se)

hazırlanmak 4: orûjem, urûjem ()

hazine: hazinöa (sıkrobişte)

Haziran: Toduroske (Yuni)

hedefi vurmak: okézil (utselil, umeril)

hedik “karda yürümek için”: jaygari ()

hediye 1: dar, dara, darve (ç), darove (ç) (podarık)

hediye 2: hediye, hediyöa (podarık)

hediye vermek 1: harizam, harijam (harizvam)

hediye vermek 2: dara daram, dara odarem ()

hediye vermek 3: dare da stégam ()

hediye vermek 4: obdaryam / obdàrem ()

hediye vermek 5: udàrem / odarem ()

hela 1: halô, halöa (toaletna)

hela 2: kenéf, kinef, kenief (toaletna)

hela 3: muşturak (toaletna)

helal etmek: pravem halal ()

helal: halal (halal) “l harfleri kalın”

helaya gitmiş: utrotkal (osral) “sıçmış”

hele 1: hèle, èle ()

hele 2: pone (pone) “en az, en azından”

helva: halvà, halvo, halvoa (halva)

helvacı: halvaciye (e), halvaciyka (d), halvacii (ç) (halvaciya)

helvacıya ait, helvacının, helvacı (şeyi): halvaciyski, -a, -u (halvaciyski, -a, -o)

helvalı: halven, -a, -u (halven, -a, -o)

helvanın: halven, -a, -u (halven, -a, -o)

hem de: i (i)

hem öyle hem böyle: yesiy yeniy, asıy asıy ()

hem: hem (hem)

hemen 1: le, lôy ()

hemen 2: hamen, hémen, émen (nezabavno)

 

hemen 3: poçti ()

hemen hemen: polnu-màlu, poalnu-moalnu (gore-dolu, mnogo malko)

hemen şimdi: lö asiga (sega)

hemşeri 1: hemşeriye (e), hemşeriyka (d), hemşerii (ç) (sıgrajdanin)

hemşeri 2: nàşenets, nàşentsi (naşenets, naşentsi) ”bizimkiler”

hemşeri 3: zemleak /zemlâk (zemlyak)

hendek: hendek, handek (okop, trap, rov)

henüz: òşte (oşte)

hepsi 1: siçku (vsiçko)

hepsi 2: vrut, vrit, (vryut, vsiçki) / varyant: vrid, vru, vrid, frot, frut, vritçenka

hepsini vermek: razdàvam, razdam (razdavam, razdam)

hepten: hepten (iztsyalo)

her 1: kata (vseki, vsyaka) “kàta den: her gün”

her 2: sèki, sèka, sèku (vseki, vsyaka, vsyako)

her 3: vritçenka, vrut (vsiçki, vryut)

her hangi bir şey: nèştu, neşta (ç) (neşto)

her hangi bir yerde: nèkade (nyakıde)

her ne kadar: gudi (gode)

her ne: kakvòtu (kakvoto)

her şey: siçku (vsiçko)

her taraftan: utvsèkade (otvsyakıde)

her türlü: sèkaf, sèkakva, sèkakvu (vsyakakıv, vsyakakva, vsyakakvo)

her yerde: fafsèkade, vsékade, sékade, sákade (vsyakıde)

her yere: navsèkade (navsyakıde)

her zaman: sve, isve, sveya, isveya (vinagi)

herbir 1: gôykim, gioykim ()

herbir 2: ujkim (vse edno)

hergele “at, katır sürüsü”: hergelô, hargelô, hergelöa (stado kone, muleta)

hergün: kàta den (kata den)

hergünkü: hôrgöntsko (bt)

herhalde: zere, zari (poneje)

herhangi bir yere: nanékade, naneakade (nanyakıde)

herhangi bir şey: nèakakıf, nèakakva, nèakakvu (nyakakıv, nyakakva, nyakakvo)

herhangi birisine: nèkomu (nyakomu)

herkes 1: sèki, sèka, sèku (vseki, vsyaka, vsyako)

herkes 2: sèkoy, fafsèkoy (vsyakoy)

herkes 3: sveka, isveka (vseki)

herkes 4: vrut, vru, vrit, vrid (vsiçki)

herkes 5: vseka, vseki (ç)

herkes için: za vrut ()

herkese: vrum (navseki)

heryer 1: vsékade (vsyakıde)

heryer 2: vsiçko say ()

heryerden: utvsèkade (otvsyakıde)

hesap etmek: hasabi (izçislyavam)

hesap etmek, hesaplamak 1: prismètam, prismètna (presmyatam, presmetna)

hesap ödemek: razplatem sa, razplate sa (razplaştam se, razplatya se)

hesap: hesap, hasap (smetka)

hesaplamak: hesapladisvam (izçislyavam)

hesaplaşma: razplàte (razplata)

hesapsız: hesapsızin, hasapsızin (neizbroim)

heves: haves (strast)

hey gidi: deygidi, dégidi ()

heybe: habé ()

heybetli: heybetliye (veliçestven, veliçav)

heyecanlı: treskavu (trekav, treskava, treskavo)

hı ! “evet, olur”: ha, ho, hoa (da)

hıdrellez 1: adarles, adrales (gergiovden)

hıdrellez 2: gergövden, gergüden (Gergiovden) “6 mayıs günü”

hınzır: hınzır, hınzırin, hanzır, hanzırin (skitnik)

hırlama “kedi hırlaması”: gırdene (prıhtene, koteşko mırkane)

hırs yapmak: hırs pràve ()

hırs: hırs (ambitsiya)

hırsız 1: hırsızin (kradets)

hırsız 2: kradíç (kradets)

hırslı: hırsliye (ambitsiozen)

hıyar 1: krastavitsa (krastavitsa)

hıyar 2: krastafulka (krastavitsa)

hızla yemek: smandrosa ()

hızla: naborju / naboarcu, naborje / naboarje, naborji /naboarji (nabırzo, nabırje)

hızlı: boarca, -u, -i (brız, bırz,-a, -o) / varyant: barját

hızlı konuşmak: navırvyam (dırdorya, bırborya)

hızlı koşmak: briskam (tiçam bırzo)

hızlı olmak: sgribam, boarjem, boarzam (bırzam)

hızlı yürümek: fmahva ()

hiç 1: niştu (nişto) “niştu nema: hiçbir şey yok”

hiç 2: hiç, hii, iç (nişto, vıobşte)

hiç bir zaman 1: níkuga (nikoga)

hiç bir zaman 2: boanıç, boanaç (nikoga)

hiç kimse 1: nikoy (nikoy)

hiç kimse 2: niçiyako (nikoy)

hiç kimse 3: nikomu (nikomu)

hiç olmazsa: pòne (pone)

hiçbir şekilde: nîkak (nikak)

hiçbir şey 1: nikàkıf, nikakvà, nikakvo (nikakıv, nikakva, nikakvo)

hiçbir şey 2: niştu (nişto)

hiçbir: nîtu (nito)

hiçbir yerde 1: nikade, nigde (nikıde)

hiçbir yerde 2: nanîkade (nanikıde)

hiçbir yerden: utnîkade (otnikıde)

hiçbir zaman: nikoga, nikugà (nikoga)

hiddetlenmek: pukvam, pukna (pukvam, pukna)

hikaye 1: dokazne (prikazka)

hikaye 2: hikayöa (razkaz)

hikaye 3: istoríye (bt)

hikmet: hikmet (mıdrost)

hilal: hilal (polumesets)

hile: uin, uyun (trik, nomer)

hindi 1: misirka (misirka, puyka)

hindi 2: puyak (puyka)

hisse 1: dél (dyal)

hisse 2: hisse, hissöa (çast, dyal)

hissedilmek: usètam sa, usèta sa (useştam se, usetya se)

hissedilmeyen: niusètan, niusètna, niusètnu (neuseten, neusetna, neusetno)

hissetmeden: niusètnu (neusetno)

hissetmek: usètam, usète (useştam, usetya)

hissetmemek: nesetam, neseta / nisétam, niséta

hissetmez: nisèta ()

hizmet etmek 1: izmetovam (obslujvam)

hizmet etmek 2: hizmet pravem ()

hizmet etmek 3: slujba da slujam ()

hizmet: hizmét, izmet (slujba)

hizmetçi: hizmetçiye (e), hizmetçiyka (d), hizmetçii (ç) (sluga)

hizmetkar: izmetkérin, izmekér, izmekear, izmikérin (sluga, rabotnik)

hoca: hòja, hòje (ç)

hocalar: hojemnem ()

hokka: hokka (mastilnitsa, çaşka)

homurdanan: papunîsa (mırmori)

homurdanmak 1: nastanisvam (mırmorya)

homurdanmak 2: papunisvam (mırmoryam)

hoplamak 1: hlòpe (tropa)

hoplamak 2: lòpam, lopna / loapam, loapna (hlopvam, hlopam)

hoplamak 3: ripam, ripna (ripvam, ripna)

hoplamak 4: sakàçam (skaçam, skoça)

hoplamak 5: obaryam / ubàrem (tropam, hlopam)

hoppa kadın: razturiya (jena s leko povedenie)

hora oyunu: hòro (horo) “horon” “yunanca”

hora tepmek: tròpam (tropam) “horon tepmek” “yunanca”

horlamak: hoarkam (hırkam)

horlamaya başlamak: zahoarkam (zahırkam)

hora başı 1: horovodets (horovodets)

hora başı 2: orobiya (izkusen horovodets, igraç)

horon: hòro (horo) “yunanca”

horoz ibiği: kalvune petela ()

horoz: petél, peteal (petel)

horozcuk: petelçe (petelçe)

hortlak 1: hortlak, hurtlak (prizrak)

hortlak 2: drakus (prizrak)

hortlamak: hortladisvam ()

hortum: hurtum (markuç)

hoş 1: dubre (dobre)

hoş 2: hubaf, hubava, hubavu ()

hoşaf: huşàf, huşeaf (kompot)

hoşbeş: hoşbeş (razgovor)

hoşça kal 1: ıstani si sızdrave ()

hoşça kal 2: zúvi zdrávi (bt)

hoşça: ubaventse (hubavko, hubaviçko)

hoşlanmak: udragna (haresa)

höpürdetmek: mlaşté / mlaştya (mlyaskam)

höşmerim tatlısı: bel mıj ()

hristiyan: hristiyanin (e), hristiyanka (d), hristiyani (ç) (hristiyanin)

hristiyanlaştırmak: pokırstvam (pohristiyançvam)

hudut: hudut (granitsa)

huni: huniye, funiye (funiya)

hurda: hurdoa (skrap)

huri: huri, huriyka ()

Huriye: (öa) Hurîna, Hurinka / hitap şekli: Hurino!

hurma: furmà, furmoa (furma)

hususi: hususiye (liçno, spetsialni)

hutbe: hutbe ()

huy: huy (nrav)

huysuz 1: huysuzin (yadosan)

huysuz 2: evru (opak)

huysuz 3: levotiya, levòtô (kaprizen)

huysuz çocuk: skumrek (zloyado dete)

huzur: huzur, uzur (mir, pokoy)

hükümet: hükümat (pravitelstvo)

hünerli: hünerliye (srıçen)

hünerli: hünerliye, hünerliya ()

hüngür hüngür ağlamak:revè (reva)

hürmet: hürmet (poçit, uvajenie)

hürmetle: şubelivo (strahlivo)

Hüseyin: (öa) Huso, Hùsu, Hüsén, Uska, Usya, Use, Senyo, Usinço, İsein, İseine / hitap şekli: Huso!

Hüseyin’in karısı: Husenitsa, Husenisa

I

ılık: marna (topla)

ılık su 1: marna voda (topla voda)

ılık su 2: barlôk (topla voda)

ırgat: argat, argatin, ırgàtin (e), argatka (d), argati (ç) (argat, argatin, argatka, argati)

ırgata ait, ırgatın, ırgat (şeyi): argatski (argatski)

ısınmak 1: zagrèyem (zagryavam, zagreya) “ısıtmak”

ısınmak 2: nagrèyem sa, nagrèye sa (nagryavam sa, nagreya sa) “kızmak”

ısınmak 3: nagira (nagryava, zatoplya)

ısınmak 4: sgrevam (zatoplyam, nagryavam)

ısınmak 5: ugrèyem sa, ugrèye sa (ogryavam se, ogreya se)

ısırgan böcekler: ştorkul (hapeşto nasekomo)

ısırgan otu: jelka (kopriva)

ısırık: hapanka, hapka, hapki (ç) (zahapka)

ısırılmış: darvuşat (razniştvat, razkısvat, nahapvat)

ısırıvermek: obhapvam /obhàpem (obhapvam)

ısırmak 1:   hàpe (hapya)

ısırmak 2: dòrfam (bt) (uhapvam)

ısırmak 3: prihàpem, prihàpe (prehapvam, prehapya)

ısırmak 4: uhàpem, uhàpe (uhapvam, uhapya)

ısırmak 5: zahapem, zahape (zahapvam, zahapya)

ısırmış: pohapnuval (uhapan)

ısıtıcı: régmava (nagrevatel)

ısıtmak 1: grèye (greya)

ısıtmak 2: nagrèyem, nagrèye (nagryavam, nagreya)

ısıtmak 3: napekam, napekà (napiçam, napeka)

ısıtmak 4: pugrèyem, pugreye (pogryavam, pogreya)

ısıtmak 5: ugrèyem, ugrèye (ogryavam, ogreya)

ısıtmış: ogréla (ogryala)

ıslak halde:mokru (mokro)

ıslak kum: plesak (mokır pyasık)

ıslak: mokar, mokra, mokru (mokır, mokra, mokro)

ıslanmak 1: nakvàsem sa, nakvàse sa (nakvasvam se, nakvase se)

ıslanmak 2: kvàse sa (kvasya se)

ıslatmak 1: kisna (kisna)

ıslatmak 2: kvàse (kvasya)

ıslatmak 3: nakvàsem, nakvàse (nakvasvam, nakvasya, namokryam)

ıslatmak 4: pukîsam, pukisna (pokisvam, pokisna)

ıslatmak 5: razkisam, razkisna (razkisvam, razkisna)

ıslık 1: isvîre, svîrene, svírenye (bt) (svirya)

ıslık 2: hripe (svisti)

ıslık çalmak 1: isfîram, isvîra (izsvirvam, izsvirya)

ıslık çalmak 2: svírem, svîra (svirya)

ıslık çalmak 3: svîrem,svirvam, svirna (svirvam, svirna)

ıspanak: ıspanàyak (spanak)

ıssız 1: pust, pusta, pusto / puste (pust, pusta, pusto)

ıssız 2: uşonkano (prazno, pusto)

ıssız olasıca: pustiçki ()

ıssızlaşmak: opustévam / opustyavam, apustàvom (bt) (opustyavam)

ıssızlaşmış: opustyalo / opustélu ()

ışık verici: svetilka, sfitílka (bt)

ışık vermek 1: bléskam (blyaskam)

ışık vermek 2: isvetè (svetya)

ışık vermek 3: isvètem, isvetna (svetvam, svetna)

ışık: svéşka (svetlina)

ışıldamak: leska se (svyatka se)

ıvır zıvır 1: partikné (veşti, bezpolezni neşta)

ıvır zıvır 2: suşte (smet)

ızgara 1: ızgara (ıskara)

ızgara 2: pirostô, pristiye, pristô, priskô (postavka) “üç ayaklı kazan altlığı”

İ

ibadet yapmak: ibadèt pravem ()

İbrahim (öa): Brahim, Brahom, Brahoam, Bimo, Bimiya, İbro

İbrahim’in karısı: Brahomitsa ()

ibret: ibret (çudo, neşto nevijdano)

ibrik: ibrik (kana)

ibrişim: brişim, brişîme ()

ibrişimli püskül: brişimen piskûl ()

ibrişimli: brişimen, brişimna, brişimno ()

iç çekmek: izpoşkvam sa (vızdişam tejko)

iç don: gaşte, gaşti (ç) (gaşte)

iç gömlek : jemka (domaşna flanela)

iç güveysi: privedenik, privdenik, priveden zot (zavryan zet)

iç karışım: resilka “kuzu çevirmenin içine konan pilav ve ciğer karışımı”

iç sıkıntısı: saklet (iznerven, nespokoen)

iç, içerideki, içteki, iç taraftan: vatreşen, vatreşna, vatreşnu (vıtreşen, vıtreşna, vıtreşno)

iç, içi, içerisi, içeri: vnetre (vnetre, -i, vıtre)

iç, içine, içinde: voatre, vatre (vıtre)

içecek: nabarbalôkan (napit)

içeri dalmak: greykam sa (vlizam)

içeri girmek: naflîzam, naflèza (navlizam, navlyaza)

içeri taşımak: nanòsem, nanèsa (nanasyam, nanesa)

içeride: fafvatre, favàtre, favoatre (vıv vıtre)

içerideki: voatreşnu, vatreşnu (vıtreşno)

içeriden: utvàtre, utvotre, utvoatre (otvıtre)

içeriye: navoatre, navotre, navatre / nahvotre, nahvoatre (navıtre)

içi yanmak: zaguréne, zagárenie ()

içilemez, içilmez: ne ye da piyni ()

için 1: za (za)

için 2: zaradî (zaradi)

için 3: pu, po (po)

için 4: ta, to (ta)

içinde 1: faf, fıf, vov (v, vıv)

içinde 2: lûs (vıv)

içinden: iznetre (otvıtre)

içine katmak: smesvam, smesya (smesvam, smesya)

içirmek: upîyem, upîye (opivam, opiya)

içkili: pîyen, pîyena, pîyenu (piyan, piyana, piyano)

içme: pîyene (piene)

içmek 1: pupiyem, pupiyna (popiyvam, popiyna) “biraz içmek”

içmek 2: pîyem si, piyna si (pivam si, piyna si) “biraz içmek”

içmek 3: izpiyem, izpîye (izpivam, izpiya)

içmek 4: napîyem, napîye (napivam, napiya)

içmek 5: piyem, pîye (piya)

içmek 6: pupîyem, pupîye (popivam, popiya)

içmiş 1: piynal, piynala, piynalu (piynal, piynala, piynalo)

içmiş 2: tsonnal (izpil, piynal)

içten kimse: voatreşni, voatreşnik () “bir aileden olan kimse”

idam: idàm (ekzekutsiya)

idare: idare, idaro, idaroa (upravlenie)

iddiacı: darzalka () “tartışmacı, kavgacı kimse”

idi “olmak fiili di’li geçmiş zaman”: beşè (bèşe)

idrar 1: piknöa (piknya)

idrar 2: pikuç (urina)

iflas etmek: zabataçvam (zabataçvam) “batmak, batırmak”

ifşa etmek 1: razkriyem, razkriye (razkrivam, razkriya)

ifşa etmek 2: napişkvam ()

iftar yapmak: iftar pravem ()

iftira: iftira, iftiroa (kleveta)

iğdiş etmek: previvam ()

iğne: igla, igli (ç) (igla)

iğnelemek: pişkam (bodvam, boda)

iğnelenmek: pişkam sa (bodam se)

iğneli sözler: obodlivi dumi ()

iğneli 1: iglestu (iglest, iglesta, iglesto)

iğneli 2: tranlif (trınliv)

iğneli 3: pişkalof ()

iğnenin: iglanu (iglen, iglena, igleno)

iğrenç 1: ugnus, gnusen (gnus, mrısen)

iğrenç 2: umràzen, umràzna, umràznu (omrazen, omrazna, omrazno)

ihanet etmek: isdávom (bt)

ihlal etmek: pregrasávanye (bt)

ihmal edilmiş: forlen, foarlen, fırlen (hvırlen)

ihracat: iskarvane, iskáravanye (bt)

ihraç edilmek: iznîsat sa (iznasyat se)

ihram: iram () “dış kıyafet örtüsü”

ihtiyacı olmak: pritrévam (pritryabvam)

ihtiyaç duyulmak: troase sa (tırsya se)

ihtiyaç: ihtiyaç (nujda)

ihtiyar: star, stara, staru, stari / ıstar, ıstàra, ıstàru, ıstàri (staro)

ihtiyarlamak: stareye, ıstareye (stareya)

ihtiyarlamış: ustarél, astarel (ostaryal)

ihtiyarlatmak: pustareavam, pustareye (podstaryavam, podstarya)

ikaz et: udisva (prilyada i)

iken: dukàtu (dokato)

iki kere 1: dıvaş, dvaj, dvaş (dvaj)

iki kere 2: dvajkoş (dva pıti) “iki defa”

iki kişi: dvamîna (dvamà, dvamina)

iki yıllık koyun: dzviska ()

iki: dva, düvè, dıvè, dıvà (dva, dve) “rusça dva, yunanca dio, farsça do”

ikimiz: dvamka, dvaminka ()

ikinci defa biçilmiş ot: valta ()

ikinci: ftori / fıftòri (vtori)

ikindi namazı: ikindiyena namaz ()

ikindi: ikindîye ()

İkindinin: ikindiyski ()

ikiye, iki parçaya: nadve (nadve)

ikiz: bliznak (bliznak)

ikizlere ait, ikizlerin: bliznakuski ()

ikna etmek: preduşvam (preduşvam)

iknaya çalışmak: obimàgam (opitvam da se ubedya)

ikona: kuna (ikona)

ikram etmek: ikram pravem (tretiram)

ikram: ikram (leçenie, tretira)

ilaç içmek: ilaç pîyem ()

ilaç: ilaç, iléç, lekove (ç) (lekarstvo) “Aku si bolna, trébva da si piyeş ilaç: Eğer hasta olursan, ilaç içmen gerekir”

ilahi pèyem: ilahi okumak () “Hojata ilahi peya faf mivlût: Hoca mevlütte ilahi okuyor”

ilave 1: plode (dopılnitelen)

ilave 2: priturka (priturka)

ilave etmek: pridàvam, pridam (pridavam, pridam)

ile 1: sas, sıs (s, sıs)

ile 2: so (s, sıs)

ile 3: pu, po (po)

ile 4: ta, to (ta)

ileri geri 1: nigori-nidol (nagòre-nadòlu) “aşağı yukarı”

ileri geri 2: tıdev / tadef, tıdeva / tadeva (natam) “oraya buraya”

ileri geri konuşmak: brusi ()

ileri gitmek: prikàlem, prekàle (prekalyavam, prekalya)

ileri: preden, predna, prednu (preden, predna, predno)

ilgi: maytsi (golôvno)

ilgiçli iğne 1: karfitsa, kırfitsa,

ilgiçli iğne 2: ılgaç (bezopasna igla)

iliştirilmiş: vtoknat (pıhnat v neşto)

iliştirmek 1: pridavam (pridadavam)

iliştirmek 2: prikàçem, prikàçe (prikaçvam, prikaça)

iliştirmek 3: skàçem, skàçe (skaçvam, skaça)

iliştirmek 4: skopçam, skopça (skopçvam, skopça)

ilk doğum: parvata rojba ()

ilk önce 1: napreş, naprej (napred)

ilk önce 2: utpoarvu (otpırvo)

ilk ziyaret: parva gosçitsa, porvo goste, porva goska () “yeni evli çiftin ilk ziyareti”

ilk: poarvi, poarva, poarvu / pórvî (bt) (prıv, pırvi, pırva, pırvo)

ilkbahar: pròlet (prolet)

ilkbahara: napròlet (naprolet)

ilkbaharda: prolètka (naprolet)

ilkin: parvu, poarvu (pırvo)

ilkönce 1: birinciye (e), birinciyka (d), birincii (ç) (pırvi, prıv)

ilkönce 2: parvu, poarvu (pırvo)

ilkönce 3: poarven, poaren (pırven)

illet: illet (bolest)

ilmek: vazel (vızel)

imam: imam, yimam (ç) (imam)

iman 1: iman (vyara)

iman 2: véra (vyara)

imansız: imansızin (bezvernik)

imansız: bri ziman (bezvernik)

imdat: imdat (pomoşt)

imece topluluğu: mica, miciya ()

imece: mejè, meja, mejo, mejoa, mejöa (mejo) “yardımlaşma, ortak çalışma”

imiş (olmak fiili miş’li geçmiş zaman): bil, bila, bilo, bili (ç) (bil, -a, -o)

imrenmek: priglöadam sa, prigledvam sa (zavijdam)

imza: imza (podpis)

inanç 1: véra, vàra, veara, vaar (vyara)

inanç 2: sarávanye (vyara)

inanılır: véren, vérna, vérnu, verni (ç) (veren, verna, verno)

inanmak: vérvam, vâravom (bt) (vyarvam)

inat “katır inadı”: katàra (inat)

inat 1: inat, inatin (inat)

inat 2: kel (inat)

inat etmek 1: dudévam, dodévam (dodyavam)

inat etmek 2: balovam (preça)

inatçı 1: inatçiye (e), inatçiyka (d), inatçii (ç)

inatçı 2: kelço, kelçöa (inat çovek)

inatçı 3: çukundur (tvırdoglav)

inatçı 4: tikvenik (tvırdoglav)

inatçılık etme, bıktırma: dudévane (dodyavane)

ince 1: töanak (e), töanka (d), töanku (e), töanki (ç) (tınık, tınka, tınko)

ince 2: sitno (tınık)

ince 3: ténak (bt) (tınık)

ince 4: incé, incie (tınık)

ince 5: gorjav, gırjav (slab, iztınyal)

ince bağlama: sitna baylama “ince saz”

ince hediyeler: töanki darove, tônko dariye () “ince işlemeli çeyizlikler”

ince olarak 1: sîten, sitna, sîtnu (siten, sitna, sitno)

ince olarak 2: töanku / tenko (tınko)

ince pide 1: tenkaç (tınka pitka)

ince pide 2: tenurka, tenurki (ç)

ince uzun kule: tenkana kule visoka ()

ince uzun: tônka-visoçka ()

ince yufka: tônki kori ()

incecik 1: sîten, sitna, sîtnu (siten, sitna, sitno)

incecik 2: skepırne, skepoarne (mırşavo)

incecik 3: töniçka (tıniçka)

incecik: moarşavu (mırşavo) “ince zayıf”

incelmek: ukénevam / ukyanevam (otslabvam, otınyavam)

incelmiş: tentiçof (tınık, iztınyal) “yıpranıp incelmiş”

inceltmek 1: razplojdam (razrejdam)

inceltmek 2: töane (tınya)

incir: smokva, smokvi (ç) / smukine, smukîni (ç) (smokinya, -ni)

indirmek 1: svàlem, svàle / isvàlem, svàle (svalya)

indirmek 2: uspuskam, uspusna (spuskam, spuştam, spusna)

inek “genç inek, dana”: kràva maldoçna, kravi maldoçni (ç)

inek memesi: yume / yumya (vime)

inek: kràva (krava)

inekçik: kravitsa, kravisa (kravitsa)

ingiliz tüfeği: ingiliz puşka ()

inilti, inleme: poşka /pışka, poaşka, poaşki (ç) (semka, kostilka)

inivermek: pripàdam, pripàdna (pripadam, pripadna)

inkar: inkér, inkear, inkyar (otriçane)

inlemek 1: ohkam (ohkam)

inlemek 2: poşkam, poaşkam (pışkam)

inlemek 3: razpoaşkam sa (razpışkvam se, razpışkam se)

inlemek 4: raztojvam (raztıjvam)

inme 1: damla, damloa (paraliza)

inme 2: udar (udar)

inmek 1: uspuskam sa, uspusna sa (spuskam se, spuştam se, spusna se) “çabuk inmek”

inmek 2: saspàdam, saspadna (spadam, spadna)

inmek 3: slizam, sleaza, slezna (slizam, slyaza, slezna)

insaf: insaf (spravedlivost)

insaflı: insafliye (e), insafliyka (d), insaflii (ç) (spravedliv)

insafsız 1: briz insaf, insafsızin (bezskrupulen)

insafsız 2: insafsızin, briz insaf (bezskrupulen)

insan 1: insan, insanin / çilak, çileak, çilék (çovek)

insan 2: çileak, çilék, çûlâk, çilyak, çulyak (çovek)

insancık: insançek ()

insani, insana mahsus, insanlık hali, insan gibi: çiléşka / çilyaşka, çiléşta / çilyaşta (çoveşka)

insanlar 1: hòra (hòra) “insan topluluğu” “yunanca”

insanlar 2: lûde, lûdi (ç) (lyude, hora, narod)

insanlık 3: insanlık (çoveçestvo, çoveştina)

insana ait, insani: lûdeşti ()

inşa etmek 1: gradem, gràde (gradya)

inşa etmek 2: izgràdem, izgràde (izgrajdam, izgradya)

inşa etmek 3: sogradem (sgradyam)

inşa etmek 4: ugràdem, ugràde (ograjdam, ogradya)

inşa etmek 5: zagràde (zagrajdam, zagradya)

inşaallah: donota Allah ()

inşaat yapmak: inşàt pravem (sgrada)

inşaat: inşàt (stroej)

intizar: intizar (proklyatie) “beddua”

ip 1: varkuzun (vrıv)

ip 2: varzàlu / varzalo

ip büklümleri: plitçitsi ()

ip eğirmek, ip bükmek: roynam plitki ()

ip, bağlama ipi: varkuzunçek (vrıvçitsa)

ipek: kuprina (koprina)

ipekli: kuprînen, kuprînena, kuprînenu (koprinen, koprinena, koprineno) “ipekten”

iplik “erkek üreme organı”: iplık ()

iplik demeti: valmo “yün iplik”

iplik yumağı: prelu / prelo (prejda)

iplik: konts, kontse ()

iri 1: yodar/ yodır (e), yoadra, yodra (d), yoadri, yodri (ç) (edır, edra, edro)

iri 2: golemka, golûmka ()

iri bacaklı: bundalest, bandalest (s debeli kraka)

iri kemikli: koklestu (kokalest, kokalesta, kokalesto)

iri kız: porkenitsa (edra moma)

iri sıçan: pòlşişte (golyam plıh)

irin: gnoy (gnoy)

irkilmek: trepam, trepna (trepvam, trepna)

İsa: (öa) Saki, Solyo

isabet etmek: pupàdam, pupàdna /pupanna (popadam, popadna)

ise 1: akù (akò)

ise 2: çi (ako)

ise 3: gà ()

ise 4: kumu ()

ishal 1: praşnitsa, prışnitsa, praşnisa, parçnisa (praşnitsa)

ishal 2: sürgünlûk (bt)

ishale tutulmak: fate sa parçnisa ()

isilik: fuşkul (mazol) “yüksek ateş sonucu oluşan deri döküntüsü”

isim: yüme, yûme, yümena (ç) / ime, imena (ç) (ime)

isimlendirmek: narèçem, narekà (nariçam, nareka)

isimlenmek: zuvà sa (zova se) / rusça: kak zovut? ismin ne?

iskat: iskat ()“ölünün ardından yapılan bir işlem”

İskeçe âyânı: Skeçınskine ayane “İskeçe beyleri”

İskeçe: Skéça, Skéçe (Ksanti)

iskele: iskéle, skelya (pristanişte)

iskelet gibi zayıf: ştorba (ştırbav çovek)

iskemle: iskemle, skemle (stol, skemlya)

islam olmak: isleam stanam ()

islam: islàm, isleam (islyam)

islamoğlu: islamof () “islamoğulları: islamovi”

İsmail: (öa) Smayıl, Smàle, Smalya, Samalka, Smile, Malyô, Màlô

İsmail’in karısı: Smayilitsa

ismidal: ismidal (smidal) “tatlı bir yemek ismi”

israf 1: dúpenye (bt) ()

israf 2: rasfórnenik (bt) (raztoçitelstvo))

israf etmek 1: namisvam (razpilyavam, razhvırlyam)

israf etmek 2: profukal (izharçil izvednıj)

israf etmek 3: kalak ()

israf etmek 4: mermerúnda ()

İstanbul: Stambul (Tsarigrad) “çar şehri, padişah şehri”

İstanbulun çakır mahmudi’si: Stambulski çakır mahmudi ()

istavroz: istavros (istavros, krıst) “yunanca stavros”

istemek 1: İskam (iskam) / “kakvo iskaş?: ne istiyorsun?”

istemek 2: iştam, iştem, íştom (bt) (şta) / “kakvo iştiş: ne istiyorsun? / ”ştet = iştat “ştet da doidat: gelmesini isterler” / “niştà: istemiyorum”

istemek 3: puiskam, puiska (poiskvam, poiskam)

istemek 4: ràçem, ràça (iskam) “ni ràçem: istemiyorum”

istemek 5: teram (iskam)

istemek 6: vèstiko (şte mi se, imam jelanie)

istemiş: poruçilo ()

isterik: poştenliv () “canı herşeyi çeken kimse”

istikrarlı: pótan (bt)

isyan: isyan (bunt)

isyankar: isyankér (buntar)

iş 1: ràbuta (rabota)

iş 2: kâr, kyar (rabota)

iş vermek: davam rabuta, dávom rábata (bt) / “davam li rabuta? iş vereyim mi?”

işaret 1: işerét (znak)

işaret 2: nişén (beleg)

işaret etmek 1: pukàzam, pukàje (pokazvam, pokaje)

işaret etmek 2: sùça (soça)

işaret etmek 3: utmètam, utmètna (otmyatam, otmetna)

işçi başı: kuljiye, kûljie ()

işe ait: ràbutan, rabutna, rabutnu, ç: rabutni (raboten, rabotna, rabotno)

işe başlamak 1: fàtam, fàte, fátom (bt) (hvaştam)

işe başlamak 2: pristoapam, pristoape (pristıpvam, pristıpya)

işe başlamak 3: fàtam sa, fàte sa (hvaştam se)

işe girişmek 1: klada (klada)

işe girişmek 2: podlukosvam sa ()

işe koyulmak: podpukvam ()

işe yaramak: voarşem, voarşe ()

işe yaramaz 1: nivarşi ()

işe yaramaz 2: ulû /ulyu ()

işemek: pikàyem, pikaye, pikam / píkom (bt) (pikaya)

işi bitirmek: sıvoarşe, voarşe, sasvoarşe ()

işi sallamak: martalisam, mırtalisam (jivurkam)

işitmek 1: çùyem, çùye (çuvam, çuya)

işitmek 2: duçùvam, duçùyem, duçùye (doçuvam, doçuya)

işitmek 3: zaçùye (zaçuya)

işittirmek: priçuvam (priçuvam)

işkembe: işkembè, işkemböa (şkembe)

işkence etmek 1: celatovam, jelatovam (mıka, izmıçvam, tormozya)

işkence etmek 2: izkonadi (izmıkna, iztrıgna)

işlemek 1: rabutam (rabotya)

işlemek 2: naràbutem, naràbute (narabotvam, narabotya)

işlemek 3: kâruvam, kyaruvam (rabotya)

herni: işlemeli () “herni riza: işlemeli gömlek”

işlemeli çorap: pletni jorape (pletni çorapi)

işlenmek: izvoarşem sa, izvoarşe sa (izvırşvam se, izvırşa se)

işletmek: izrabutam (izrabotvam) / “kandırmak”

işsiz 1: brizràbuta (bezraboten)

işsiz 2: siripuştina (skitosvaşt)

işsiz güçsüz: kopartma/ kupartmoa (bezdelnik) “serseri”

iştah açıcı: razyedka (predyastie, meze)

iştah: iştah, işteah (apetit)

iştahla yemek: otparem, otparyam (yam si apetit)

iştahla: yaşten (s dobır apetit, lakom)

iştahlı 1: iştahliye, sas iştah ()

iştahlı 2: yestilif / yestiliv

iştahlı kadın: pumpalitsa (pılniçka, apetitne jena)

iştahsız: iştahsızin, briz iştah (bez apetit)

işte 1: te (te)

işte 2: yo (eto)

itaat etmek: slùşam, uslùşam, slúşom (bt) (sluşam)

itaat etmez: nipuslùşan, nipuslùşna, nipuslùşnu (neposluşen, neposluşna, neposluşno)

ithalat: fkáravanie (bt) (vnos)

itibar: ihtibar, itibar (poçit, uvajenie)

itikat: itikat (vyara)

itikat: véra (vyara)

itiraf etmek : priznàyem, priznaye (priznavam, priznaya)

itişmek 1: butam sa, butna sa (butam se, butna se)

itişmek 2: sbutam sa, sbutna sa (sbutvam se, sbutan se)

itmek 1: bùtam, butna (butvam, butna)

itmek 2: pubùtam, pubutna (pobutvam, pobutna)

itmek 3: napinam (napıvam)

itmek 4: natisvam, natisna (natisvam, natisna)

itmek 5: pitkam sa (butam se)

itmek 6: şíkom, şîpkom (bt)

itmek 7: upadûvam / upıdyuvam (gonya, propıjdam)

itmek 8: vtoçvam ()

iyi 1: dubre (dobre)

iyi 3: hùbaf, hùbava, hubavu / húbave (bt) (hubav, -a, -o) “bg. yakışıklı” “farsça hub: iyi”

iyi 3: húbe, (hubava) “güzel”

iyi geldi: doyde mi hubavko ()

iyi giyimli: konte (konte)

iyi görmemek: kôram sa, kioram sa ()

iyi ki 1: dubre (dobre)

iyi ki 2: eşkele (razgele, dobre çe)

iyi korunmuş: krepen (zapazen, zdrav)

iyi tabiatlı: tebeyat saybiya ()

iyice 1: hubaviçku (hubaviçko)

iyice 2: hubavu (hubavo)

iyice 3: ubaventse (hubavko, hubaviçko)

iyileşmek 1: uzdràvem sa (ozdravyavam se)

iyileşmek 2: popràvem sa, popràve sa (popravyam se, popravya se)

iyileşmek 3: uzdravèyem, uzdravèye (ozdravyavam, ozdraveya)

iyileşmek 4: pominam, paminam ()

iyileşmek 5: davrandisvam ()

iyileşmek 6: davrandisvam sa (sıvzemam se)

iyilik: îlik (usluga, dobrina)

iyiyim: dubré sam / hubaf sam / arno sam (dobre sım)

iz 1: dîrka (driya, sleda)

iz 2: nişén (beleg) “nişan, kalıntı”

izin verdirmek: opusnam ()

izin vermek 1: prupùskam (propuskam)

izin vermek 2: razpuskam, razpusna (razpuskam, razpuştam, raspusna)

izin vermek 3: vòde (vadya)

izleme: seir, seyir (zrelişre)

izlemek 1: podziram (nablyudavam)

izlemek 2: varde (nablyudavam)

J

jandarma: jandarmô, jandarmoa / candar, candare (ç) (jandarm)

jilet 1: jilét, jiliet, jilit, cilit (brısnarsko nojçe)

jilet 2: skuráf (bt)

jimiçka: jomenka (jmiçka) “bir çocuk oyunu”

jujul: jujul () “bir tür iri böcek”

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s