ABCDE

A

a bre!: a bre ! () “a bre yunaçe, ludo i mlado: ey bre yiğidim, deli ve genç”

aba: abà, aboa (aba) /

abacı: abajîye (e), abajiyka (d), abajii (ç) (abadjiya)

abartmak: pinka sa (preuveliçavam)

abdest: abdés, aptés (aptes)

abdetslik: aptezlik (mivka, umivalnik) “lavabo”

abe: abe ! (abe !)

abla 1: àbla, àba (kàka)

abla 2: bùla (kàka)

ablacığım: bulko, àblo ()

acaba 1: àjeba ()

acaba 2: al, ali, dalî(dali)

acaba 3: nimè (nima) “nimé li?: acaba mı?”

acaip: ajeyîp (stranen, strahotno)

acele 1: bırje, bırjko (bırzo, bırziçko)

acele 2: ajelé (bırzo, bırzina)

acele etmek 1: borjem, boarcem (bırzam) “hızlı hareket etmek”

acele etmek 2: bobotkam sa: (vturvam se)

acele etmek 3: puboarjem ( pobırzam, pobırzam)

aceleci 1: dostuyan (pribırzan)

aceleci 2: priboarzan (pribırzan)

acemi: acemîye (e), acemiyka (d) (adjemiya – adjemiyka / neopiten, novak)

acemilik: acamalık (neopitnost)

aceminin, acemiye ait, acemi (şeyi): acemiyski, -a, -u (acemiyski, -a, -o) “acemi işi: acemiyska rabuta”

acı 1: lût, lûta, lûtu (lyut, zıl, izbuhliv, ostır) “sert, keskin, şiddetli”

acı 2: aji, ajîye (1.lyut, gorçif, 2.bolka, mıka)

acı 3: gurçif, gurçiva, gurçivu / garçíf, garçelivo (gorçiv, gorçiva, gorçivo)

acı 4: parlif, parlîva, parlîvu (parliv, parliva, parlivo) “yakıcı”

acı biber 1: lùta çuşka (lyuta çuşka)

acı biber 2: lûta piperka (lyut piper)

acı çektirmek: celatovam (mıka, izmıçvam, tormozya)

acı gelmek: gurça (gorça)

acı haber: jalni haber (gorçiv novini)

acı vermek: razpukvam (razpukvam)

acıklı: nabulél, -a, -u / nabuleal, -a, -u (nabolyal, -a, -o)

acıkmak: uglanneyèm, uglanne (ogladnyavam, ogladneya)

acımak 1: jalem ()

acımak 2: mile (mileya)

acımasız: imansızin (jestok)

acil: tumnalo (speşno)

aç gözlü 1: bikaran, -a, -u (lakom)

aç gözlü 2: ninasîtan, ninasitna, ninasitnu (nenasiten, nenasitna, nenasitno)

aç gözlüce: ninasitnu (nenasitno)

aç!: otvuri (otvori) “kapıyı aç!”

aç: gladan, gladna, gladnu (gladen, gladna, gladno) “acıkmış”

açgözlü 1: durmil (lakomnik)

açgözlü 2: lakomat (lakom)

açgözlü 3: pırdotin, pırdot ( lakomnik)

açgözlülük: ştarvalok (lakomstvo)

açgözlülükle: yaşten (lakom)

açığa çıkarılmış: utolçan, utolçen / utolıçan, utolıçen (izvaden na pokaz)

açığa çıkarmak: utkrîyem, utkriye (otkrivam, otkriya)

açığa çıkmış: izyasnil (obyasnil)

açığa vurmak: napişkvam ()

açık 1: açik (otvoren, yasen)

açık 2: utvòran, utvòrena, utvòrenu (otvoreno)

açık 3: toçan, toçna, toçnu (toçen, toçna, toçno)

açık 4: utvoren, atvóren (otvoren)

açık değil: niyàsen, niyasna, niyasnu (neyasen, neyasna, neyasno) “kapalı”

açık giyinmiş: golintar (oskıdno obleçena)

açık: utvoren, -a, -u (otvoren, -a, -o) “açılmış”

açıkça 1: nayasnu (nayasno)

açıkça 2: yasnu (yasno)

açıkgöz 1: açigôz, açigôs, oçigôz (otrakan)

açıkgöz 2: çvırst, tsvırst (çevrıst)

açıkgöz 3: hitar, hitra, hitru (hitır, hitra, -o)

açıkgöz 4: opulen (buden)

açıklamak 1: izyasnem, izyasna (obyasnyavam, razyasnyavam)

açıklamak 2: poyasnèyem, poyasnè (poyasnyavam, poyasnya)

açıklamak 3: razkriyem, razkriye (razkrivam, razkriya)

açıklamak 4: skitasvam (zabelyazvam)

açıklamak 5:utkrîyem, utkriye (otkrivam, otkriya)

açıklanan: naroçen (obyaven)

açıklanmış: izyasnil (obyasnil)

açıklık 1: açiklık, açiklok, açikloak (otkritost)

açıklık 2: polyana (polyana)

açılmak 1: raztvarem (raztvaryam)

açılmak 2: otvorem sa, otvore sa (otvaryam se, otvore sa)

açılmak 3: razkriyem sa, razkriye sa (razkrivam se, razkriya se)

açılmak 4: razvivam sa, razviye sa (razvivam se, razviya se)

açılmış: razvitu (razvit, razvita, razvito)

açlık çekmek: adglanâvom (bt)

açlık: glad (glad)

açlıktan: utglàdi (otgladi)

açmak 1: utpùşem, utpùşe (otpuşvam, otpuşa) “tıkalı bir şeyi açmak”

açmak 2: otvòrem, otvore (otvaryam, otvore)

açmak 3: razkriyem, razkriye (razkrivam, razkriya)

açmak 4:utkrîyem, utkriye (otkrivam, otkriya)

açmak 5: utvàrem, utvòre (otvaryam, otvorya)

ad 1: zuva () “kak ti guzuvaş: nasıl denirsin / adın nedir?”

ad 2: yüme, yûme (ime)

adak: adàk (obet, kletva)

adalet: adalét (pravosıdie)

adam 1: çileak, çilék, çûlâk, çilyak, çulyak (çovek)

adam 2: adàm (mıj)

adam 3: moaş, màş, maj, majoa, majé (ç) (mıj, mıja, mıje (ç))

adama benzemek: vçiléçil / vçileaçil, vçilyaçil

adamak 1: adadisvam, adadîsa (posveştavam, otdavam)

adamak 2: obrekla (obriçam)

adamakıllı: hubavu (hubavo)

adamcağız: çiléçişta ()

adamlık: adamlık, adamlok, adamloak (çestnost)

adaş: adàş (sıimennik)

Adem! ”hitap şekli”: Démo! ()

Adem: (öa) Adém, Adéma, Déma, Demya

adet 1: hadét (navik) “alışkanlık, huy”

adet 2: adét (broy) “tane”

adet 3: broy (broy) “tane”

âdet 4: adét (obiçay) “gelenek

adım 1: kraçka (kraçka)

adım 2: stoapka, ıstoapka (stıpka)

adım atmak 1: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya)

adım atmak 2:pristoapam, pristoape (pristıpvam, pristıpya)

adım atmak: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya)

adımlamak 1 : kraçe (kraça)

adımlamak 2: kràkam, kraka (kraça)

adi 1: adî, adîye (loş) “kötü”

adi 2: adî, adîye (obiknoven) “sıradan”

Adil: Adîl, Adîla (öa)

Adile! “hitap şekli”: Adlino! ()

Adile: öa Adlina, Adilina, Delya, Dele, Lôna, Leyka (öa)

Adilecik: (öa) Adilinka

adlandırılmak: narèçem sa, narekà sa (nariçam se, nareka se)

adlandırmak: narèçem, narekà (nariçam, nareka):

Adramanların konağı: Adramanovo konaçe

adres: adrés (adres)

aferin: àfferim (bravo)

affetmek 1: af pravem (izvinyavam, proştavam)

affetmek 2: proştavam (proştavam)

affetmez: neproştat (neproştat)

afili: afiliye (e), afilinka (d) (pokazen)

ağa: aga (aga)

ağabey 1: adya (batko)

ağabey 2: àgo, àga, age (bate, batko)

ağabeyi: àgutu (agoto) “onun abisi”

ağabeyinin: agusku (agosko) “abisinin”

ağaç tepesi: varşina (vırşina)

ağaç: darva, darvu, darvi (ç) / doarvu, doarva, doarvi / dórvo (bt) (dırvo)

ağaçkakan: detel (kılvaç)

ağalık: agalok (agalık)

ağıl 1: agol, agoal (koşara)

ağıl 2: vırv ()

ağıl kapısı: paratil (vrata na koşara)

ağır ağır: agale-agale (poleka-leka, po bavno)

ağır şekilde 2: pritıjno (tıjno)

ağır şekilde 1: töaşku (mıçno, tejko) “zor”

ağır 1: tôşak (e), töaşka (d), töaşku (n), töaşki (ç) / teşka, teşku (tejık, tejka, tejko)

ağır çeyizler: töaşki spapove ()

ağır hasta: töaşka bolna, tejka bolna (tejka bolna)

ağır hastalık: tejak bolest, (tejık bolest)

ağırlaşmak 1: tejè, töaje (teja)

ağırbaşlı: tiruzan (trezven)

ağırca: tôşko, teşku, töaşku (tejko) “ağır şekilde”

ağırlaşmak 2: töagna, tègna (tegna) “ağırlık yapmak”

ağırlığında olmak 1: töagna, tègna (tegna)

ağırlığında olmak 2: tejè, töaje (teja)

ağırlık 1: agarlok, agarloak “başlık parası”

ağırlık 2: töaglu, töagli (ç) (teglo)

ağıt yakmak: roadem sa, roada ()

ağıt: roada ()

ağız 1: glasina ()

ağız 2: ustà (usta)

ağız 3: ustinki (usta, ustin)

ağız sütü: séra, syera, syara (kolastra) “ilk süt”

ağıza ait, ağzın, ağız (şeyi): usten, ustna, -u (usten, ustna, -o)

ağlama: plaç (plaç)

ağlamak 1: sirîka, tsirîka (plaçe) “haykırarak ağlamak”

ağlamak 2: zaplàkam, zaplàçe (zaplakvam, zaplaça) “ağlamaya başlamak”

ağlamak 3: naplàkam sa, naplàçe sa (naplakvam se, naplaça se) “çok ağlamak”

ağlamak 4: hlônzam (plaça)

ağlamak 5: pazaplaka, pozaplaka

ağlamak 6: pláçem (plaça)

ağlamak 7: plàkam, plàçe (plakvam, plaça)

ağlamak 8: razplàkam sa, razplaçe sa (razplakvam se, razplaça se) “ağlamaya başlamak”

ağlamak 9: tsirika, sirika (plaçe)

ağlamaya başlamak: priplàkam, priplàça (priplakvam, priplaça)

ağlamış: razplàkanu (razplakan, razplakana, razplakano)

ağlaşmak 1: uplàkam, uplàçe, da uplakva (oplakvam, oplaka)

ağlaşmak 2: priplàkam, priplàça (priplakvam, priplaça)

ağlatmak 1: nagudi da plaçe ()

ağlatmak 2: razplàkam, razplaçe (razplakvam, razplaça)

ağlayarak: plaçeşti, plaçeştim (plaçeyki)

ağlayası gelmek: priplakva mi se, pri plaçe mi se (priplakva mi se, pri plaçe mi se)

ağrı: bólka (bolka)

ağrımak 1: buliye sa, bulé sa (bolya se)

ağrımak 2: gorçé sa () “bir yeri ağrımak”

ağrımaya başlamak: zabulî ma (zaboli me)

ağrımış: nabulél, -a, -u / nabuleal, -a, -u (nabolyal, -a, -o) “biraz ağrımış”

ağustos 1: avastos (avgust)

ağustos 2: yegus (avgust)

ağustos böceği: jurkal ()

ağzı acılaşmak: prilûtèva mi, prilûteye mi (prilyutyava mi, prilyutee mi)

ağzı sulanmak: şleva (ligavya)

ağzı yanmak: prilûtèva mi, prilûteye mi (prilyutyava mi, prilyutee mi)

ağzında gevelemek: zagagulvam (prikrivam, potulvam)

ağzını açmak: zînvam (otvaryam usta, zyapvam)

ağzının suyu akmak: levuzya se (ligavya se)

ağzının tadını bilen 1: sladkustnik (koyto obiça sladko)

ağzının tadını bilen 2: ştarnik, ştırnik (lakomets)

ağzının tadını bilme: ştarvalok (lakomstvo)

ah !: ah ! (ah !)

ah ile vah ile: ohna i vahna ()

ah vah ile: sas ahne i vahne (s ahna i vahna)

ah zavallı!: ohléle, olele ()

ahali 1: ahalîye (naselenie)

ahali 2: sodnitsi (jiteli)

ahbap: ahpap, ahpàpin / abàp, apàpin (priyatel)

ahçının, ahçıya ait, ahçı şeyi: ahçiyski, -a, -u (ahçiyski, -a, -o)

ahır 1: ahır, ahor, ahoar, ahore(ç) (obor)

ahır 2: hlev, hlevove (ç) (obor)

ahır 3: leav (obor)

ahır 4: podnik, ponik (obor)

ahır 5: vıgır (obor)

ahır 6: yasla, yeasla (obor)

ahiret: ahrét (zadgroben jivot)

ahlak: ahlék, ahleak (moral)

ahlaklı: ahleklı (moralen)

ahlaksız 1: ahleksız, ahleksızin (nemoralen)

ahlaksız 2: brizperde ()

ahlaksızlık 1: ahleksızlık (nemoralnost)

ahlaksızlık 2: ruspajilok (razvrat)

ahmak: ahmàk, ahmatsi (ç) (glupak)

Ahmet: (öa) Ahmét, Amét, Amo /“hitap şekli”: Ahmetû! (Ahmetyu

Ahmet’in karısı: Ametvisa, Ahmetvitsa

Ahmetlerin kapıları: Ahmedovi portitsi

ahren 1: ahrentişta, ahrenişte (ahryantişta, pomaçişta) “pomak”

ahren 2: ahren, ahrenin (e), ahrenka (d), ahréni (ç) (ahryani)

ahren kıyafeti: ahrenska ruba (ahryanska ruba) “Pomak kıyafeti”

ahrenler: ahrenkove, ahrenkuve (ç) “Ahriyanlar, Pomaklar”

ahretlik: aratlık, aretlık (aratlık, priyatel)

ahşap 1: dórvo (bt)

ahşap 2: ahşàp, ahşeap (dırven)

ahşap çit: tàraba (dırvena ograda, stobor)

ahşap kızak: çinçe (dırvena şeyna)

ahşap kova 1: kablitsa (vedro)

ahşap kova 2: posnik (dırvena kofa)

ahşap kulübe: koaşli, kışli ()

ahşap su teknesi: bakal, bakıl, bıkıl (dırvena bıklitsa)

ahşap süt kovası: vedritsa ()

ahşap tekne: çotra (bıklitsa, ploska)

ahtapot: supo (sepiya, oktopod)

aile: aylé, ayile (semeystvo)

ak cami: beliçkana camiya

ak rüzgar: belveter, belen veter (byalen vetrets)

akarsu: rèka, (ç) rekà (rekà)

akciğer hastalığı: deliponta ()

akıcı: tèçen, teçna, teçnu (teçen, teçne, teçno)

akıl 1: akıl, akoal (um)

akıl 2: patro (um)

akıl 3: um, yum (um)

akıl hastanesi: ludnitsa, ludnisa (ludnitsa)

akıllı: akalliye (e), akalliyka (d), akallîyi (ç) (umen, umnik, hiterts)

akılsız: brizakoal (bezumen)

akın etmek: priduhòdam, pridoyda (pridohajdam, pridoyda)

akıntı 1: çiçurka (teçenie)

akıntı 2: stoarnu (struya)

akıntı 3: teçenye (teçenie)

akıtma: marunika, marudnik, marudnitsi (ç) (rodopska palaçinka)

akıtmak: izlivam, izleye (izlivam, izleya)

akla gelmek: sètam sa, sète sa (seştam se, setya se)

aklı karışmak: sletlah se (zabavih se, zamotah se, obırkah se)

aklına gelmek: pripomnem si, pripomne si (pripomnyam si, pripomnya si)

aklına getirmek: pripomnem, pripomne (pripomnyam, pripomnya)

aklına uymak: uydisvam, uydisam (uydisvam, uydisam)

aklını kaybetmiş: alehulô (zagubenyak)

akım: kàpene (kapene)

akmak 1: çüçüre (çuçurya) “hafifçe akmak”

akmak 2: çiçurkam (teçe)

akmak 3: istiçam sa, isteka sa (stiçam se, steka se)

akmak 4: iztîça (iztiçam, izteka)

akmak 5: natiçam, nateka (natiçam, nateka)

akmak 6: teka, teçe (teka)

akmak 7: tekna (tekna)

akordion: lakardiya (akordeon)

akraba 1: akrabà, akraboa, akrabi (ç) (rodnina)

akraba 2: rodnina, runnina (rodnina)

akraba 3: svat, svatove (ç) ()

akraba 4: voatreşni, voatreşnik ()

akraba olan: voatreşnu, vatreşnu (vıtreşno)

akraba olmak 1: mismerunnina ()

akraba olmak 2: rudeye sa (rodeya se)

akran: akran, akranin, akrani (ç) (raven, priyateli)

aksamak: nakutsvam, nakusam (nakutsvam) “topallamak”

aksan: zuveye (aksent) “konuşma tarzı, deyiş biçimi”

aksırmak: priha (prihvam)

aksi herif: ingélin (tvırdo glav, kelyav çovek)

aksi takdirde: inak (inak)

aksi: aksîye (e), aksiyka (d), aksii (ç) (nerven, obraten) “öfkeli, huysuz”

akşam 1: akşám, akşeam, ahşeam, aşeam, aşam, aşém (veçer)

akşam 2: véçer (veçer)

akşam 2: naştes (veçer)

akşam namazı: akşéman namaz ()

akşam vakti: du vèçera (do veçera)

akşam yemeği 1: micô (veçerya)

akşam yemeği 2: véçere ()

akşama ait, akşamın, akşam (şeyi): privèçeroan, priveçerna, priveçernu (priveçeren, priveçerna, priveçerno)

akşama doğru: du vèçera (do veçera)

akşamdan: utvèçer (otveçer)

dün akşam: snoşta, snoşti (snoşti)

akşamki 1: snoşniçka ()

akşamki 1: veçernu ()

akşamleyin 1: çaska, çasko, çeska (doveçera, priveçer)

akşamleyin 2: akşamlayin, akşeamlayin, akşémlen, aşémlen, aşeamlen, aşemlan, aşemlay (prez veçerta)

akşamleyin 3: (prez noştta, prez veçerta)

akşamleyin 4: po tura, po tora, tora, potura, patura (doveçera) “trak kökenli kelime”

akşamleyin 5: veçeroan ()

akşamüstü: privèçer (priveçer)

aktar: aktar, aktàrin (e), aktarka (d), aktare (ç) (bilkar) “baharatçı”

aktarmak: prikaçem sa, prikaçe sa (prekaçvam se, prekaça se)

al ! : zöam, zimay, fzimay “almaktan emir”

al fes: alen fes, fesçe aleno (alen fes) “kırmızı fes”

al renkli 1: àlen (alen, çerven)

al renkli 2: aleno

al renkli kuşak: aleno poyas (aleno poyas) “kırmızı kuşak”

al renkli kuşakçık: aleno poyasçe (aleno poyasçe)

alabalık: pastarva (pastırva)

alaca: alacà, alacoa, alacea / alaja, alajoa, alajea (pıstır, şaren)

alacalamak 1: naşàrem, naşàre (naşarvam, naşarya)

alacalamak 2: şàre, şarya (şarya)

alacalanmak: şàreneyè sa (şareneya se)

alacalı 1: şàren, -a, -u, ç: şàreni (şaren, -a, -o) “alaca renkli”

alacalı 2: postar (şaren)

alacalı-yazılı: şeran-pisan ()

alaka: alekà, alekoa (vrızka, otnoşenie)

alakadar: alekadar (svırzan)

alakarga kuşu: derogızitsa, derogazisa (soyka)

alakasız: alekasız(bezotnoşenie)

alamet: alâmét, alemiet (znak)

alan 1: mâsto (bt) (myasto)

alan 2: polyana (polyana)

alay 1: alay (podigravka) “alay etme”:

alay 2: alay () “asker alayı”

alay edilmek: putsmivam sa, putsmiva sa ()

alay etmek 1: alay pràvem (podigravam se)

alay etmek 2: ismeye sa (smeya se) “birine gülmek”

alay etmek 3: podsmivam sa, pudsmivam sa (nadsmivam se)

alay etmek 4: prismivam, prismeye (prismivam, prismeya)

alay etmek 5: pudsmîvam sa, pusmeye sa (podsmivam se, podsmeya se)

alay etmek 6: putsmivam, putsmiva ()

alaya almak 1: pudigrayem, pudigraye (podigravam, podigraya)

alaya almak 2: usmîvam, usmeyè (osmivam, osmeya)

alaycı gülümsemek 1: prismivam, prismeye (prismivam, prismeya)

alaycı gülümsemek 2: pudsmîvam sa, pusmeye sa (podsmivam se, podsmeya se)

alaycı: kaşmer (podigravka, gavra)

alçacık: nisîçak, nisiçko (nisiçık)

alçak 1: krıp, krıpa, krop, kroapu (kıs, kıso) “alçak boylu”

alçak 2: alçeak, alçek (nisık)

alçak 3: nîsku (nizık, nizka, nizko)

alçak 4: nişe (bt) (nizık)

alçak 5: svinok (nisık)

alçak 6: şişék (nisık)

alçak boylu: nîsak, nîska, nîsku (nisık, niska, nisko)

alçak şekilde: nîsku (nizko)

alçak: niz (niz)

alçakgönüllü: poklonen (smiren)

alçaktan: nisku (nisko)

alçalmak: sapàdam, sapadna (spadam, spadna)

alçı: alçi, alçiye (glis)

aldanmak 1: izloagam sa, izloaja sa (izlıgvam se, izlıja se)

aldanmak 2: girésavam, giryasavam (izmamya se) “birine kapılmak”

aldatılmış: izmayutkal (podvel, izmamil)

aldatma: kazık (izmama)

aldatmak 1: izloagam, izloaja (izlıgvam, izlıja)

aldatmak 2: izlôpatvam (izmamvam)

aldatmak 3: priloagam, priloaja (prilıgvam, priloja)

alem 1: além (svyat)

alem 2: sveta (svyat)

alet 1: alét, aleté (ç) (ured, aparat)

alet 2: dûzen, ç; dûzenne (instrumenti)

alet 3: kanduriçka (sıd)

alet 4: tıdarok, tadarok () “tedarik kelimesinden”

alev almak: plàmem, plamna (plamvam, plamna)

alev: plàmen, plamin (plamen, plamık)

Alevi: Alevîye ()

alevlemek: fujgam (plamvam)

alevlendirmek 1: razgùrem, razguré (razgaryam, razgorya)

alevlendirmek 2: razpàlem, razpàle (razpalvam, razpalya)

alevlenmek 4: otatorka (izgorya)

alevlenmek 1: plameneyè (plamenya)

alevlenmek 2:razgùrem sa, razguré sa (razgaryam se, razgorya se)

alevlenmek 3: razpàlem sa, razpàle sa (razpalvam se, razpalya se)

aleyhine: sroaştu, sroştu (sreştu, otsreşta) “karşısında, muhalif”

muhalif: sreşta (sreşta) “karşıt”

alfabe: alfabé (azbuka)

alıç bitkisi: blagun (glog)

alıç meyvesi: galagunka (glog)

alın: çèlu (çelo)

alına ait: çèlen, çelna, -u (çelen, çelna, -o)

alıngan: sarditku (sırditko)

alıp götürmek 1: utkàram (otkarvam, otkaram)

alıp götürmek 2: utvèyem, utvèye (otvyavam, otveya)

alışık: alaşik (sviknal)

alışkın: alaşkın (sviknal)

alışmak: alaştisvam, alaştisam, alaştisva, alaştisa (svikvam, privikvam)

alışmış: alaşmiş (sviknal)

alıştırmak: priûçem, priûçe (priuçvam, priuça)

alışveriş etmek: pazarùvam (pazaruvam)

alışveriş: alaşveriş (pokupki)

Ali: (öa) Ali, Aliya, Alisa / hitap: Aliyu!

Ali’nin: Alişen, Alişna, Alişno

Aliye: (öa) Alîna, Alinka / hitap: Alîno!

alkışlamak: alkış pravem, alkış prave (aplodiram)

alkolik: perendata (piyandeta, alkoholitsi)

Allah bağışlasın: Allah bàşlasın ()

Allah için 1: zaradi Allah (zaradi Allah)

Allah için 2: Allah için, Alayçin (zaradi Allah)

Allah kabul eylesin: Allah kabul elesın ()

Allah rahmet eylesin: alarahmetale ()

Allah razı olsun: Allah razôsun ()

Allah sağlık versin: Allah zdrave da ti (mu) dava ()

Allah: Allah (bog)

Allah bir: Allabir (sigurno) “kesinlikle”

allık sürmek: naçerveyem sa, naçervé sa (naçervyavam se, naçervya se)

allık: çervilu (çervilo)

almak 1: zîmam, zîma / zomam, zöamam, zoamem / da zimam / zímom (bt) (zemam, zema)

almak 2: fzîmam, zîma (vzemam, vzimam, vzema)

almak 3: utzîmam, utzîma (otzemam, otzema)

almak 4: kendisvam (vzemam)

alnı kırışık: groçka ()

alnında beyaz işaretli: lihu ()

alt 1: pod (pod) “altında, altına, altta”

alt 2: dòlan, dolna, -u (dolen, dolna,-o)

alt 3: dòle (dole)

altı: şès, şest (şest)

altıda bir: şesta (şesta)

altın 2: altoam, alton, altone (ç) (zlato)

altın 3: atya (zlato)

altın 1: zlatu (zlat, zlata, zlato)

altın ipekli fistan: alton fustan koprinen

altın yüzük: zlaten prısten /zlatan poarsten ()

altına koymak: polégam (polyagam)

altına sermek: nakolçvam (polyagam nastrani)

altıncı: şèsi, şesti (şesti)

altıncık: altınçek, altonçek ()

alttan: utdòlu, utdòle (otdolu, otdole) “altından”

altında: poton (pod)

altından, altından yapılmış: zlatnu (zlatan, zlatna, zlatno)

altınlı fes: fesçe sas altone ()

altmış: şèsdeset (şestdeset) “kısa şekli: şeyset, şeyse”

altmışıncı: şesdeseti (şestdeseti) “kısa şekli: şeyseti”

alttan: ududol, adudól (bt) (otdol) “altından”

altüst olmak: puboarkam sa (pobırkvam se, pobırzam se)

altüst olmuş: izvratil (preobırnal)

ama 1: çim (ami) “iyi ama”

ama 2: àma (no, obaçe)

ama 3: ami, am (ami)

ama belki: am bèki ()

amaçsızca dolaşan kimse: langur, longur, langurin, langurka (bezdelnik)

amaçsızca dolaşmak: langurosvam / longurosvam, langurovam (skitosvam)

amaçsızca gezinmek: langazovam (skitosvam)

aman Allahım!: ohsi beyku (mili boje)

aman: amàn

amanın!: olele, ulelî

amansız: niumòlim, niumòlima, niumòlimu (neumolim, neumolima, neumolimo)

ambar: hambar ()

ambar: hambar (hambar)

amca 1: amùja, mijo/miju, mijöa (çiço) “amitzé (bt)”

amca 2: striko (çiço)

amca 3: uyko (vuyço)

amcagiller: mijuvi, mijöavi (çiçovi)

amcanın Fatması: mijova Fatma

amcanın, amcaya ait: mîjuski, -a, -u (çiçovski, -a, -o)

amcaoğlu: mijuf sin (mijov sin) “amítzov (bt)”

amcaya ait, amcanın: mijof, mijuva, -u, mijuvi (ç) (çiçov, -a, -o)

amel (ishal): amél (diariya)

amele: amelé, amelöa (rabotnik)

ameliyat: amaliyat (opreatsiya)

amin: amîn (amin)

amma da: àma (kakıv)

anaç kuş: guvaçka ()

anaç: oştenilo () “yavrulu hayvan”

Anadolu Manavları (Türkler): Anadolski Manàfe (Anadolski Manave)

Anadolu: Anadol (Anadol)

Anadolunun, Anadoluya ait, Anadolu “şey”i: Anadolski (Anadolski)

anahtar: inahtar (klyuç)

anahtar: klüç, klûç / klyuç (klyuç)

anahtarcı: klûçar (klyuçar)

anahtarla açmak: utklûçem, utklûçe (otklyuçvam, otklyuça)

analık: màştaha, maştiha (maşteha)

ananın: mayna (mayna) “maynatavi: ananızın”

anasından ayrılmış kuzu: ufçerka

anasının kızı: mayçina doşterû

anayol: drum, druma (pıt)

anbar: soasakan (sklad)

ancak 1: samu / samo (samo)

ancak 2: anjak, anjek, anjeak (samo)

andavallı: andavaliye (glupav)

angarya: angariya (angariya)

anı 1: oduşa, oduşe (pomen)

anı 2: spumina, uspumina (spomena)

anımsamak: pripomnem si, pripomne si (pripomnyam si, pripomnya si)

anımsatmak: pripomnem, pripomne (pripomnyam, pripomnya)

anırmak: revè (reva)

anız: skivale (plyava, ostatık pod senoto) “tarla anızı”

aniden 1: anıç, anaç (vednıj)

aniden 2: nenauzdav (nenadeyno)

aniden 3: suradàn (izvednıj)

aniden karar verdim: kôkna ma, kiokna ma (skimna mi, reşih izvednıj)

aniden ortaya çıkmak: izvivam sa, izviye sa (izvivam se, izviya se)

aniden yanmış: izpatkal ()

anladın mı? : anadınmı, anadınmu

anlamak 1: puznàyem (poznavam)

anlamak 2: sètam sa, sète sa (seştam se, setya se)

anlamak 3: sètam, sète (seştam, setya) “ bg. hissetmek, duymak”

anlamak 4: sıznavam, sıznayem, sıznaye (sıznavam, sıznaya)

anlamak 5: razbiram, razbera (razbiram, razbera)

anlamamak: nesetam, neseta / nisétam, niséta

anlamaz: nisèta ()

anlaşılır biçimde: razbranu (razbrano)

anlaşılır: razbranu (razbran, razbrana, razbrano)

anlaşmak: razbiram sa, razbera sa (razbiram se, razbera se)

anlatmak: prikazvam (prikazvam)

anma: kélement ()

anmak 1: spuminam, spumina, spomnem si (pomnya, spomnyam si)

anmak 2: uspomnem, uspomne (spomnyam, spomnya)

anmak 3: uspumînam, uspumina (spomenavam, spomena)

anne 1: màle (mayka) “anneciğim!”

anne 2: maké, makô (mayka, mayko) “anneciğim!”

anne 3: mayka (mayka)

anne 4: maytsi ()

anneciğim 1: mayko (mayko)

anneciğim 2: mayno, mayo, mayu (mayno)

anneciğim 3: mayçe, mayço, mayçu ()

annecik: mayçitsa, mayçise (mayçitsa)

annenin, annenin ki: mayçin, mayçina, mayçinu (mayçin, mayçina, mayçino)

annesi gibi: mayçinka, mayçinku, mayçinki ()

anormal: glamav (nenormalen)

ansızdan: ansızdan, ansazlan, antsuzdan (vednıj)

ansızın vurmak: spaparosa ()

anteriye: entari ()

antika: antîka (antika)

antre: potun (antre)

apaçik: apaçık (otvorenu)

apartman: apartuman (apartament)

aperitif: razyedka (predyastie, meze)

aptal 1: aptàl (glupak)

aptal 10: ulaf (glupav)

aptal 2: balamurnik (glupak)

aptal 3: gaybiya (glupak)

aptal 4: hulav (şturav)

aptal 5: semio, seme (glupak)

aptal 6: şádaf (glupav)

aptal 7: ştùr, -a, -u, şturku (ştur, -a, -o)

aptal 8: şupaf, şupava, şupavu, şupavi ()

aptal 9: şupek (glupak)

aptalca konuşan: brusova ()

aptallaşmak: zaşùpiluye sa ()

aptallaşmış: zaşùpilu sa ()

ara vermek: razçùpem, razçokva (razçupvam)

ara: srèda (sreda)

araba 1: arabà, arabo, araboa, arabi (ç) (kola)

araba 2: kòla (kolà)

arabacı 1: arabaciye, arabajiye (kolar)

arabacı 2: kolar (kolar)

arabacık: arabitsa, arabîsa (arabitsa, kola)

arabacının: kolarski (kolarski)

aracı: aracîye, arajiye (posrednik)

aracılığıyla: vasredé (çrez)

aracısız: nipusrednu (neposredno)

araç 1: tadarok (intrument) “tedarik kelimesinden”

araç 2: dûzen, ç; dûzenne (instrumenti)

araç 3: kanduriçka (sıd)

arada kalmak: metehara (preçka se)

arada: pusredé (po sreda)

aralık: nikultske (dekemvri) “ay”

aramak 1: abiyskavom (bt) (poseştavam)

aramak 2: aradisvam, aradisva (tırsya)

aramak 3: obitrosva / ubitrôsa (obistryam)

aramak 4: pritroasam, pritroase (pretırsvam, pretırsya)

aramak 5: putroasem, putroase (potırsvam, potırsya)

aramak 6: şonka (tırsi)

aramak 7: teram (tırsya)

aramak 8: troasem, trosya (tırsya)

aramak 9: zatroase (zatırsya) “aramaya başlamak”

aranmak: troase sa (tırsya se)

arap dili: arapski ezik (arapski ezik)

arap saçı: arapsaçiye “bitki türü”

arap: aràp, aràpin (e), arapka (d), aràpe (ç) (arap, arapin, arapka, arape)

arapa ait, arapın, arap şeyi: arapski (arapski)

arapça: arapski (arapski)

arasında 1: mezdú (mejdu)

arasında 2: pusredè (v sredata)

arasından: prez, preş (prez)

arasıra 1: rèdçiş

arasıra 2: sugaf tugaf, pone (ponyakoga)

arasıra gitmek: hòdem (hodvam)

arasıra vurmak: çukvam, çukna (çukvam, çukna)

araştırmak 1: araştisvam (tırsya, izsledvam)

araştırmak 2: priborkvam, priboarkam (prebırkvam, prebırkam)

araştırmak 3: pritroasam, pritroase (pretırsvam, pretırsya)

araştırmak 4: troasem, troase, trosya (tırsya)

araya sıkıştırmak: ftikam sa (butam sa mejdu)

arayıp taramak: pritroasam, pritroase (pretırsvam, pretırsya)

arazi 1: arazîye (mestnost)

arazi 2: opuştina (opştina) “bg.belediye”

arazi 3: zemöa, zemé, zemôna (zemya)

Arda deresi: Ardaşli dere (Arda reka)

Arda’nın, Arda’lı: Ardenski (Ardenski)

ardıç 1: foyna (hvoyna)

ardıç 2: hoalma (hvoyna)

ardıç kuşu: drozgul (drozd)

ardıç meyvesi: oynurka (ploda na hvoynata)

arı balı: pçèlen mèd (pçelen med)

arı kovanı: pçelnik (koşer)

arı: pçèla, pçèli (ç) (pçela)

arıcı: pçelar, pçelarka (d) (pçelar)

arının, arıya ait, arı (şeyi): pçelen, pçelna, pçelnu (pçelen, pçelna, pçelno)

arıza 1: arıza, arızoa (povreda)

arıza 2: pobepsa (povreda)

arızalanmak: arızalandisvam (povredam)

arızalanmış: pobepsal (razvalil, defektiral)

arızalı: pobebsan (povreden)

Arif: (öa) Arif, Arifa

Arif’in karısı: Arifitsa, Arifisa

arife günü: ariföana den

Arife: (öa) Arifé, Arifîna, Arfina, Arifo, Arfo / Arifinka: Arifecik / hitap: Arifino!

arka, arkada: zad (zad)

arkaya: duzat () / dazát (bt)

arkadaki: zàden, zadna, zadnu (zaden, zadna, zadno)

arkadan 1: utzad / otzad, uduzat (otzad)

arkadan 2: apzát (bt) (otzad)

arkadaş 1: arkadàş, arkadaşin (priyatel)

arkadaş 2: drugar (e), drugarke (d), drugari (ç) (drugar, drugarka)/ drugarû: arkadaşlar!

arkasına dönmek: zîgna (zavi zad)

arkasından: posle, posled (posle, posled) “sonra”

arkaya: nazad, nahzad, natzát (bt) (nazad) “öteye”

armağan: armagan (podarık)

armut 1: krùşa, kruşi (ç) (kruşa)

armut 2: matruna (kruşa)

armutluk: kruşvu (kruşevo) “armut bahçesi”

Arnavut: Arnaut, Arnautin (e), Arnautka (d), Arnaute (ç) (Albanets)

Arnavutluk: Arnautluk (Albaniya)

arnavutun, arnavuta ait, arnavut (şeyi): arnavutski, -a, -u (arnautski)

arpa 1: arpa, arpo, arpoa (eçemik)

arpa 2: eçemik, içomen (eçemik)

arpacık: arpacik, arpajik (muşka)

arsa: arsà, arsoa (partsel)

arsız: arsız, arsızin (bezsramen)

arşın: arşin (arşin)

artık 1: ostanki / ustanki (ostatık) “fazla kalan”

artık 2: artık, artok, artalık (ostatık)

artık 3: pòveçe (poveçe) “daha çok, daha fazla”

artık 4: rıbanik, roabanik (ogrizka)

artık 5: veçè (vèçe) “bundan sonra”

artık 6: véke, veyke (veçe) “az daha”

artmak 1: artisvam, artisva (ostava, uveliçavam)

artmak 2: ustàvem, ustàna (ostavyam, ostana)

arttırmak: pribàvem, pribàve (pribavyam, pribavya)

arzuhal: harzuval (molba)

asabi 1: asabiye (nerven)

asabi 2: prifatniçav (sprihav)

asabi: truslô, druslô (obidliv çovek)

asık suratlı 1: burusuk, brusuk (brıçki)

asık suratlı 2: nabursuçen, naburusûçen (namrışten)

asık suratlı 3: nagorçil, -a, -u / nagroçil (namusil)

asık suratlı 4: navôsen, navôsena, navôsenu (navısen, navısena, navıseno)

asıl: asıl (istinski, originalen)

asılarak: zapöanatu, zapionato (trudno)

asılı durmak: navîsam, navisna (navisvam, navisna)

asılmak 1: izpöana sa ()

asılmak 2: naupöanam, naupöana (napıvam)

asılmak 3: navîsam, navisna (navisvam, navisna)

asılmak 4: ubèsam sa, ubèsa sa (obesvam se, obesya se)

asılmak 5: ukàçem sa, ukàçe sa (okaçvam se, okaça se)

asılmak 6: upinam / opinam, upina, upöana (opıvam, opına)

asılmak 7: uvîsam, uvîsna (uvisvam, uvisna)

asılmış: ubèsan, ubèsna, ubèsnu (obesen, obesna, obesno)

asıp sallamak: mandahertsa, mındahertsa (mırda, klati, lyulee)

asır: asır (vek) “yüzyıl”

Asiye: (öa) Asina, Asine, Asineyka / hitap: Asino!

asker borusu: askerska buriye ()

asker paltosu: voynişki şinel ()

asker toplamak: voynitsi sbiram ()

asker: askér (voynik)

askercik 1: askerçe (voyniçek)

askercik 2: voyniçe (voyniçek)

askeriye aşçısı: kaşevar, kaşevare (ç) (voynişki gotvaç)

askerlik: askerlık (voyniklık)

askerlik yapmak: askerlik pravem, askerlik naprave () “pradédo mi napravil se askerlik faf Çanakkale: Büyük dedem Çanakkale’de askerlik yapmış”

askı 1: askiye (zakaçalka)

askı 2: çipar (zakaçalka)

askıdan almak: utkàçem, utkàçe (otkaçvam, otkaçam, otkaça)

asla 1: níkuga (nikoga)

asla 2: boanıç, boanaç (nikoga)

asma kilitçi: katànets (katinar)

asmak 1: nakàçam, nakàça (nakaçvam, nakaça)

asmak 2: izpöana (izpıvam, izpına)

asmak 3: ubèsam, ubèsa (obesvam, obesya)

asmak 4: ukàçem, ukàçe (okaçvam, okaça)

asmak 5: zakàçem (zakaçvam, zakaça)

asmalık: luznitsa, luznisa (luznitsa) “üzüm bağı”

aspirin: aspirin (aspirin)

astar: hastar (hastar)

aşağı 1: nizbortse, nisbırtse (nadolu) “aşağıya, aşağıya doğru”

aşağı 2: dòlan, dolna, -u (dolen, dolna,-o) “aşağıdaki”

aşağı 3: dòle (dole)

aşağı 4: nistse (dolu)

aşağı inmek: nadol da slézam (nadol da slyazam)

aşağı mahalle: dolnana mahala (dolnata mahala)

aşağı taraf: dolniçka ()

aşağı yukarı 1: nigori-nidol (nagòre-nadòlu)

aşağı yukarı 2: aşea yukarı (nagore nadolu)

aşağı yukarı 3: polnu-malu, poalnu-moalnu (gore-dolu, mnogo malko)

aşağı: niz (niz)

aşağıdaki 1: nadolan, nadolna, nadolnu (nadolen, nadolna, nadolno)

aşağıdaki 2: nadolişte ()

aşağıdan 1: ududol, yududol (ot udol)

aşağıdan 2: utdòle (otdole)

aşağıdan 3: utdòlu (otdolu)

aşağılık 1: aşalık (malotsenen)

aşağılık 2: şugav (krastav)

aşağıya doğru 1: nadòl, nadòla, nadòlu (nadol, -a, -o)

aşağıya doğru 2: nisbırtse (nadolu)

aşağıya doğru 3: niz (nadolu)

aşağıya doğru 4: nanizbarno (nanizbırno, nadolu)

aşağıya: dòlu, dòle (dolu, dole)

aşçı 1: ahçi, ahçiye (e), ahçiyka (d), ahçii (ç) (ahçiya, ahçiyka, ahçii)

aşçı 2: máyir (bt)

aşı 1: aşîye (vaksina)

aşı 2: presádanie (bt) ()

aşı kalemi: kalem ()

aşık kemiği: aşik (aşik)

âşık: aşîk (vlyuben)

aşılamak: aşladisvam, aşladisva (vaksiniram)

aşırı biçimde: krayen, krayna, kraynu (kraen, krayna, krayno)

aşırı gitmek: prikàlem, prekàle (prekalyavam, prekalya)

aşırı yedirmek: prihrànem, prihràne (prehranvam, prehranya)

aşırı yormak: izkonadi (izmıkna, iztrıgna)

aşırı: prikàlenu (prekaleno)

aşk 1: àşk (lyubov)

aşk 2: dragovane, dragóvanie (lyubene, obiçane)

aşk 3: dragovnitsa (lyubene, obiçane)

aşk 4: gálenie, galene (bt) (lyubov)

aşk olsun: àşkusun ()

aşmak 1: prikàçem, prikàçe (prekaçvam, prekaça)

aşmak 2: primînam, primina (preminavam, premina)

aşmak 3: priskaçam (preskaçam)

aşmak 4: pristoapem, pristoape (prestıpvam, prestıpa)

aşure: aşuré (aşure)

at binmek: nayàham se (nayaham se)

at damı: harema ()

at sineği: ovad (konska muha)

at: kòn, kone (kon)

ata ait, at (şeyi): kònen, kònan (konen)

atacağım: ca balvém. “şte kelimesinin ca şeklinde olduğu şive ile” (şte povırna)

ateş 1: orada (golyam ogan) “büyük ateş”

ateş 2: ògan, ogın, ogin (ogın)

ateş böceği: blestunka (svetulka)

ateş düşürücü ilaç: vodeno () “su, şeker ve sirke ile yapılan ateş düşürücü ilaç”

ateş etmek: púknavom (bt) “puknam: patlatmak”

ateş yakmak 1: kladè (kladà)

ateş yakmak 2: naklàdem, naklàde (naklajdam, naklada) / “nakladi ogan: ateş yak!”

ateş yakmak 3: navalyam, navàlem (zapalvam)

ateş yakmak 4: ògan klàdem / ogın kladyam

ateşlemek 1: fujgam (plamvam)

ateşlemek 2: otparem, otparyam (razparyam)

ateşlemek 3: vsyakni /vsékni / vseakni

ateşlemek 4: zapàlem, zapàle (zapalvam, zapalya) / Nimoy zapali ògane tuka: Burada ateş yakma!”

ateşlik: ognişte (ognişte) “Vseki koaşti ima svoye ogniştata: Her evin kendi ateşliği vardır”

ateşte yakmak: upàlem, upàle (opalvam, opalya)

atgözlüğü: bukay, bukae (okovi) “bukağı kelimesinden”

atı mahmuzlamak: gràbe (grabya, prişporvam kon)

atıl: atıl (skrito mesto na tavana) “tavandaki gizli yer”

atılmak 1: foarnem sa, foarne sa (hvırlyam se, hvırlya se)

atılmak 2: mètam sa, metna sa (myatam se, metna se)

atılmak 3:primètam sa, primètna sa (premyatam se, premetna se)

atılmış 1: zabızganil, zaboazganil (hvırlil, zahvırlil) “fırlatılmış”

atılmış 2: farnen (hvırlyan)

atılmış 3: fırlen, foarlen (hvırlen)

atılmış 4: fuknal (hvırlil)

atın, ata ait 1: kònen, kònan (konen)

atın, ata ait 2: konski (konski)

Atike: (öa) Atiköa, Atikô, Keya

atlamak 1: mètam sa, metna sa (myatam se, metna se)

atlamak 2: prepipka (preskaça)

atlamak 3: prikaçem sa, prikaçe sa (prekaçvam se, prekaça se)

atlamak 4: priskaçam (preskaçam)

atlamak 5: ripam, ripna (ripvam, ripna) “Nimoy ripnay uttuka nadol: buradan aşağıya atlama!” “nimoy da sa ripnaş ottuka: Buradan sakın atlamayasın”

atlamak 6: sakàçam (skaçam, skoça)

atlayıp gitmek: prikaçem, prikàça (prekaçvam, prekaça)

atlet: aklét ()

atmak 1: foarnem, fórnem, foarne / fırlyam, farlem / forle, foarle / forlya (hvırlyam, hvırlya)

atmak 2: prifoarnem, prifoarne / prifoarlem, prifoarle (prehvırlyam, prehvırlya)

atmak 3: putforlém (podhvırlyam)

atmak 4: mètam, mètna / mâtom (bt) (myatam, metna)

atmak 5: primètam, primètna (premyatam, premetna)

atmak 6: fukvam (hvırlyam, maham)

atmaya başlamak: zamétam, zametna (zamyatam, zametna)

av köpeği: pàle, palitsa (kuçe, kuçka)

av kuşu: garaguy (grabliva ptitsa) “avlanmış kuş”

av: av (lov)

avanak: avanàk (glupak)

avanta: avanta (avanta)

avare: sumontiya, sumuntiya (beztselno)

avcı: avciye, avjiye (lovets)

avlamak: avladisvam (lovuvam)

avlu: avluye, avliye, avliya (ugrada, dvor)

avuç 1: istiska (stiska)

avuç 2: prigorşta, prigoaşta / prigışta

avuç 3: şepa (şepa)

avukat: avokát, afkat (advokat)

ay 1: mèseçina (meseçina) “gökteki ay”

ay 2: mesets (mesets) “yılın ayları”

aya ait: mèseçen, mèseçna, mèseçnu (meseçen, meseçna, meseçno) “ayın”

ayağa kalkmak 1: navdigam sa, navdigna sa (navdigam se, navdigna se)

ayağa kalkmak 2: ortosvam

ayağa kalkmak 3: stàvam, stàna (stavam, stana)

ayak 1: kràk, krakà (ç) (krak)

ayak 2: nòga, nugoa, nogi (ç) (noga, krak)

ayak altına alma: taptane (tıpçene)

ayak atmak: kràkam, kraka (kraça)

ayak basmak: pristoapam, pristoape (pristıpvam, pristıpya)

ayak basmak: vastoapem, vastope (vstıpvam, vstıpya)

ayak bileği 1: kılçe (glezen)

ayak bileği 2: kólçka ()

ayak bileği 3: piştal (piştyal) “incik”

ayak diremek: dzipam (ritam)

ayak izi: dîrka (sleda)

ayak parmağı: nógof pörst (bt) (prıst na noga)

ayakçık: nujinka, nojinka (kraçe)

ayakkabılar: ştivale (obuvki, patıtsi)

ayakla basmak: ıstoapkam, ıstoapça (stıpkvam, stıpça)

ayakla basmak: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya)

ayakla ezmek: taptem, tapte ()

ayaklarına kara sular inmek: kisne ()

ayaklarını toplamış: podberisa, podberitsa

ayaklarını yere vurmak: tròpam (tropam)

ayakta durmak: stòye (stoya)

âyan “derebeyi”: ayén, ayènin (e), ayèni (ç) (ayan, ayani)

âyan oğulları: ayanovi

ayar: ayar, ayear (nastroyvane)

ayarlamak 1: ayarladisvam (sveryavam)

ayarlamak 2: nagàdam, nagudeyè (nagajdam, nagodya)

ayaz 1: ayaz (mraz)

ayaz 2: mraz (mraz)

ayçiçeği: minzivar, minzuar (slınçogled)

aydın olmak: isvètem sa, isvetna sa (svetvam se, svetna se)

aydın: svetna, isvetna

aydın: usveten, usvetna, usvetnu (osveten, osvetna, osvetno) “aydınlanmış”

aydınlatılmamış: niusvèten, niusvetna, niusvetnu (neosveten)

aydınlatmak 1: isvètem sa, isvetna sa (svetvam se, svetna se)

aydınlatmak 2: poyasnèyem, poyasnè (poyasnyavam, poyasnya)

aydınlatmak: usvetè (osvetlya)

aydınlık 1: isvèten (svetıl)

aydınlık 2: sveti, isveti (sveti, svetıl)

aydınlık 3: svetna, isvetna

aydınlık vermek: isvetè (svetya)

ayet: ayet, ayéte (ç) (stih, stihove)

aygır 1: aygır, aygırin (jrebets)

aygır 2: haygor (jrebets)

aygıt çantası: haygotnitsa ()“alet çantası”

aygıt: aygıt, haygot (pribor, aparat) “duvarcı aleti” “nimoy mi bara aygıtetu: aletlerimi kurcalama”

ayı: meçka (meçka)

ayık: usvetila (trezven) “ayılmış”

ayıklamak 1: jûpi () “fasulya vs ayıklamak”

ayıklamak 2: naçistem / nasistem, naçiste (naçistvam, naçistya) “temizlemek”

ayıklamak 3: poşté / poştya (çistya, razdelyam) “ayırmak”

ayıklamak 4: sıjulba (obelva) “fasulya vs”

ayıklamak 5: şòtam (şetam)

ayıklamak 6: trébém / tryabyam, trèbe /trebya (tryabyam, trebya)

ayıklamak 7: utrebe

ayıklamak: pribîram, pribîra (pribiram, pribera)

ayıklanmış : podbırnitsa

ayıklanmış: utreben

ayın: mèseçen, mèseçna, mèseçnu (meseçen, meseçna, meseçno)

ayının, ayıya ait: mèçi, mèça (meçi, meça)

ayıp 1: ayip (sram)

ayıp 2: sràmen, sramna, sramnu (sramen, sramna, sramno)

ayıplamak: ayıpladisvam (obvinyavam)

ayırmak 1: razdèlem, razdèle (razdelyam, razdelya)

ayırmak 2: izbîram (izbiram, izbera)

ayırmak 3: utdèlem, utdèle (otdelyam, otdelya)

ayırt etmek: puznàyem (poznavam) “tanımak, fark etmek”

aylak 1: aylék, ayleak (bezdelnik) “işsiz, boşgezen”

aylak 2: tartavanin (lentyay, mırzelivets)

aylakçı: aylékçiye (bezdelnik)

aylakçılık, aylaklık: aylakçilık (bezdelie)

aylık 1: aylık, aylok, ayloak (meseçen) “ayda bir, her ay”

aylık 2: aylık, aylok, ayloak (meseçna zaplata) “maaş”

aylık 3: kak (zaplata)

aylık 4: mèseçen, mèseçna, mèseçnu (meseçen, meseçna, meseçno)

ayna: ugledal (ogledalo)

aynen öyle: ley tey (toçno taka)

aynı 1: anakoaf (e), anakvà (d), anakvò (n), anakvi (ç), annakvóf (bt) (ednakvo)

aynı 1: razpujilok

aynı 2: ayni (ednakıv, sışt, sıştiya)

aynı 2: saşto (sışt, sışti, sışta, sışto)

aynı düzeye getirmek: izbarabévam (sravnyavam, izravnyavam)

aynı fikirde olmak: kail (sıglasen) “kail sam: aynı fikirdeyim”

aynı hizaya gelmek: ravneavam sa, ravné sa (ravnyavam se, ravnya se)

aynı zamanda: drugoçeşna( ednovremenna)

aynı zamanda: navannoaş (navednıj, navednaj)

ayran 1: barkanitsa / bırkanisa (bırkanitsa)

ayran 2: ayran, ayrén, ayrean (ayran, ayryan)

ayran 3: mléku, mleaku (mleko) “bg. süt”

ayrı ayrı: pòutdelnu (pootdelno)

ayrı: utdélen, utdélna, utdélnu (otdelen, otdelna, otdelno)

ayrılık: razdèle (razdelya)

ayrılmak 1: napuskam, napusna (napuskam, napusna) “bırakmak, terk etmek”

ayrılmak 2: razdèlem sa, razdèle sa (razdelyam se, razdelya se)

ayrılmak 3: tornuvam, toarnem (trıgvam)

ayrılmak 4: vtrivam (trıgvam)

ayrılmaz 1: nirazdelen, nirazdelna, nirazdelnu (nerazdelen, nerazdelna, nerazdelno)

ayrılmaz 2: nirazdelènu (nerazdeleno)

ayrılmış 1: razdelen, -a, -u (razdelen, -a, -o)

ayrılmış 2: uvedot (premahnat, skriyat, otdelyat)

Ayşe: (öa) Aşko, Ayşka, Şeyka, Suna, Sunka, Şeyka

ayva 1: dûle (dyulya)

ayva 2: dùne (dunya)

ayyaş: prudotin (piyanitsa)

az değil: nimàlak, nimàlka, nimalku (nemalık, nemalka, nemalko) “az olmayan”

az kalsın: veyke, veyki (veçe)

az miktarda 1: dreban, drebna, -u, -i (dreben, drebna, -o) “az sayıda”

az miktarda 2: muliçko (malko)

az önce 1: parin, poaren (predi malko,parin)

az önce 2: porenka, poranka, porinké/porinkya (predi malko)

az önceki: pırvni, pırni, pırinke (odeve, predi malko)

az sayıda: kundo (drebno, kıso)

az: màlak, m

àlka, màlku (malık, malka, malko)

azalmak 1: namaleya (namalyavam)

azalmak 2: saspàdam, saspadna (spadam, spadna)

azaltılmış: sıkratenu (sıkraten, sıkratena, sıkrateno)

azaltmak 1: prispàdem, prispànna (prizpadam, prispadna)

azaltmak 2: razplojdam (razrejdam)

azap 1: azàp (bolka, mıka)

azap 2: napin (mıka, tormoz)

azar azar: po malko po malko, pu malku pu malku

azar: azar (mımrene, ukor)

azarlamak 1: vrékam / vreakam (kreştya, karam se)

azarlamak 2: kàram sa (karam se)

azarlamak 3: azarladisvam (mımrya)

azarlamak 4: kamfuzya (karam se)

azarlamak 5: navîkam (navikvam, navikam)

azarlamak 6: pustosva (hoka, rugae)

azarlamak 7: sakàram sa (skarvam se, skaram se)

azgın: azgın, azgınin (pohotliv, buen)

azıcık: malku, malko (malko)

azim: azim (reşitelnost, tvırdost)

Azime: (öa) Azmina, Azminka

Azimecik!: Azminço

azimli: azimliye (e), azimliyka (d), azimlii (ç) (reşen, reşitelen)

azmak: azmak, hazmak (moçurişte) “bataklık”

azmetmek: azim pravem (reşavam)

Azrail: Azrayil, Ezrayil ()

B

baba 1: babu, boba, bobo / bobu (baştà)

baba 2: bayko (baştà)

baba 3: bobayko, bubayku (baştà)

baba 4: teyko (başta)

babacan: babajàn, babajean (baştinski)

babacığım! 1: bobko / bobku (tatko)

babacığım! 2: bubayku, bobayko (tatko)

babacığım! 3: tetô (tatko)

babacığım! 4: benim bubayko ()

babamoğlu (kardeş) 1: bubamaliye, bubamaliya “baba malı”

babamoğlu (kardeş) 2: bobamòlu, bubamòlu (brate)

babanın, babasının: baştin, -a, -o (baştin, -a, -o)

babanın: baştinski (baştinski)

babasız: brizbubayku (bez başta)

babayani: babanka (edır)

babayiğit: babayît, babanka (edır, yunak, hrabrets) “ kimse”iri

Babyaklılar: Babintsi (Babintsi)

baca 1: bacoa / bajoa, bajô, bajé (ç) (komin)

baca 2: kumin (komin) “Yunancadan”

baca 3: kûnek (kyunyak, kyunets)

baca taşı: kukılka, kukulka () “bacanın üstüne konan düz taş”

bacak 1: bacàk / baceak, bajàk / bajeak (krak)

bacak 2: koalka ()

bacak 3: nòga, nugoa, nogi (ç) (noga, krak) “naga”

bacı: bajiyka (sestra) “kızkardeş”

badana etmek 1: namàzam, namàza (namazvam, namaja)

badana yapmak 2: màza (maja)

badana yapmak 3: zamàzam (zamazvam, zamaja)

badana: bàdana, badanoa (bàdana)

badanacılık: badanosvane (badanosvane) “badana işi”

badanalamak: badanosvam, badanosam (badanosvam, badanosam) “badana yapmak”

badem 1: badém, padém

badem 2: mindal (badem)

bademcik: padémcik (slivitsa)

bagaj 1: bagàç (bagaj)

bagaj 2: namigiá (bt)

bagaj 3: purtúe (bt)

bağ 1: bàh (loze)

bağ 2: lòze (loze) “üzüm bağı”

bağ 3: varkuzun (vrıv) “bağlama ipi”

bağdaş kurmak 1: bagdàş kurdisvam

bağdaş kurmak 2: kırtos, kırtosom ()

bağdaş kurmak 3: skoartam sa ()

bağır: pazuhi (pazva)

bağırgan 1: kàran, kàrana, karanu ()

bağırgan 2: tsiklô (revlô)

bağırıp çağırmak 1: krotet, krotyat (krtyat, izkırtvat)

bağırıp çağırmak 2:vrékam / vreakam (kreştya, karam se)

bağırmak 1: izrukam, izruka (izvika)

bağırmak 2: kreakam, kreaka (kryakam)

bağırmak 3: porukvam, purukam (povikvam)

bağırmak 4: rùkam, rùkna (rukvam, rukna) “bg. dalmak, ateş almak, fışkırmak”

bağırmak 5: rukam, rukom (bt) (vikam)

bağırmak 6: tsikam, tsika (reva, vikam, kreşya)

bağırmak 7: uzvikam sa, uzvikna sa (izvikva se)

bağırmak 8: zarukam

bağırmaya başlamak: zarevè (zarevavam, zareva)

bağırsak: barsàk (çerva)

bağırsaklar 1: çérvo, çerva (ç) (çervo, çerva)

bağırsaklar 2: kormini (ç)(çerva)

bağışlamak: harizam, harijam (harizvam)

bağlaç: varzàlu / varzalo

bağlama çalmak: baylamò tsonkam

bağlama çekmek: balamosvam (balamosvam) “yalan söylemek”

bağlama ipi: uruzalki, urzalki “kilim sonuna bağlanan sağlam iplik”

bağlama: baylamo ()

bağlamak 1: baladisvam (svirzam)

bağlamak 10: vorzvam (vrızvam)

bağlamak 11: zavoarzam (zavırzvam, zvırja)

bağlamak 2: izvoarzam (izvırzvam)

bağlamak 3: navorzam, navorza / navoarzam, navoarza navırzvam (navırja)

bağlamak 4: pripàsem, pripàşa (prepasvam, prepaşa)

bağlamak 5: privoarzam, privırja (privırzvam, privırja, prevırzvam, prevırja)

bağlamak 6: steagam, stègna (styagam, stegna)

bağlamak 7: svoarzam (svırzam, svırja)

bağlamak 8: uvoarzam, uvoarza (uvırzvam, uvırja)

bağlamak 9: voarzam (vrızvam, vırja)

bağlanmak 1: privoarzam sa, privoarza sa (privırzvam se, privırja se)

bağlanmak 2: uvoarzam sa, uvoarza sa (uvırzam se, uvırja se)

bağlanmamış 1: nisvàrzan, nisvàrzana, nisvàrzanu (nesvırzan, nesvırzana, nesvırzano)

bağlanmış 2: privoarzan, privoarzana, privoarzanu (privırzan, privırzana, privırzano)

bağlantısız: nisvarzanu, nesvarzanu (nesvırzano)

bağlı 1: privoarzan, privoarzana, privoarzanu (privırzan, privırzana, privırzano)

bağlı 2: voarzan, -a, -u (vırzan, -a, -o)

bağlı olmak: privoarzam sa, privoarza sa (privırzvam se, privırja se)

bahane aramak: mahanovam ()

bahane: mahanà, mahanoa, mahano (mahana, nedostatık)

bahaneci: mahanaciya, mahanciya

bahar gelmek: prolet pukna

bahar: prolet, pralét (bt)

baharat: belka (bilka)

bahçe 1: bahça, bahçoa (gradina)

bahçe 2: gradina, gradinka (gradina)

bahçıvan: bahçuvan (gradinar)

bahis: basta (bas)

Bahriye: (öa) Bahrina

bahriyeli: bahriyeliye (e), bahriyeliyka (k), bahriyeliyi (ç) (moryak)

bahsetmek: prikazvam (prikazvam)

bahşiş: bakşiş (bakşiş)

baht: baht (kısmet, sıdba, ştastie)

bakıcı: bakıciye (e), bakıciyka (d), bakıcii (ç)

bakılmış: izkutil (otgledal, izhranil) “iyi beslenmiş”

bakımlı: krepen (zapazen, zdrav)

bakınmak 1: oglôdvam sa, ogliodvam sa / aglôvam sa (otglejdam se)

bakınmak 2: puglânnam sa, puglânna sa (poglejdam se, pogledna se)

bakınmak 3: uglöadam sa, aglôvam sa (oglejdam se)

bakınmak 4: zadeavam sa (zadyavam se)

bakır çanak: bakırena çiniya, bakoarena çiniye (bakırena çiniya)

bakır kap: harkoma, harkome, harkuma (bakıren sıd) “bakır kazan”

bakır: bakır, bakoar (bakır, med)

bakırcı: bakırciye (e), bakırciyka (d), bakırciyi (ç) (bakırciya, mednikar)

bakırcının, bakırcıya ait, bakırcı şeyi: bakırciyski, -a, -u (bakırciyski, -a, -o)

bakırlı, bakırdan yapılmış: bakırena, bakoarena (bakırena)

bakış: puglöa

bakkal: bakàl (bakaliya):

bakkalın, bakkala ait: bakalski (bakalski)

bakla: baklà, bakloa, bakli (ç) (bakla)

baklava: baklavà, baklavoa (baklava)

bakmak 1: baktisvam (gledam)

bakmak 2: naglôdam, naglöadam (nagledvam)

bakmak 3: paglévam/ paglyavam, puglédam (pogledam)

bakmak 4: puglânnam, puglânna (poglejdam, pogledna)

bakmak 5: zepam (gledam)

bakraç 1: harkome, arkumiçka (harkomiçka) “su kabı”

bakraç 2: kutlove ()

bal gibi tatlı can: blaga duşa medena

bal: mèd, mied (med)

balçık: balçik (balçik)

baldır 1: baldir (prasets) “uyluk”

baldır 2: pijcale (podbedritsa)

baldız: zolba (sestra na sapruga)

balık: rîba, rîbi (ç) (riba)

balıkçı: balıkçiye (e), balıkçiyka (d), balıkçîyi (ç) (ribar, ribarka, ribari)

balıklar: ribki (ç)

balkabağı böreği: tikvenik (tikvenik)

balkan (sık çalılık arazi): balkan, balkanite (ç) (balkan, balkanite)

Balkan: Balkan (Balkan)

balkana ait, balkanın, balkan şeyi: balkanski, -a, -u (balkanski, -a, -o)

balkancı: balkanciye (e), balkanciyka (e) (balkanciya, balkanciyka)

balkancının, balkancıya ait: balkanciyski, -a, -u (balkanciyski, -a, -o)

Balkanlar: Balkanat ( Balkanat)

balkanlık: balkanat (balkanat)

balkon 1: balkon, balkone (ç) (balkon)

balkon 2: oder (balkon)

balkon 3: potan, poton (balkon)

ballı, baldan yapılmış: medoan, medèna, medènu (meden, medena, medeno)

balon: balon, balòne (ç) (balon)

balonlu: balònan (balonen)

balta 1: bradva (bradva)

balta 2: baltà, baltoa, baltak (bradva, baltiya)

balta sapı: toporişte (drıjka na bradva)

baltalamak: baltosvam (baltosvam, tsepya)

balya: bàle (bala)

balyoz: varyos (kovaşki çuk)

bambaşka: bàmbaşka, bambaşkoa (sıvsem drug)

bamya: bamye (bamya)

bana 1: mi (mi) “kısa şekli”

bana 2: zamen, zamene

bana geliyor ki 1: pravî mi sa (struva mi se)

bana geliyor ki 2: zgláva mi

bandırma: bandarmoa, bandarmi (ç)

bandırmak: bandardisvam (potapyam)

bando: bando / bàndu (banda)

banka: bànka, banki (ç) (banka)

bankacı: bànkaciye (e), bankaciyka (d), bankaciyi (ç) (banker)

banknot: panganot, banganòt (banknota)

banko: bango / bangu (peyka)

banyo: bànyo, bàni (ç) (banya)

baraka: baràka (baraka)

barbunya 1: barbun (barbun)

barbunya 2: çerven fasul (barbun)

barbunya 3: barbun fasul (barbun)

barbunya 4: şumutrak (barbun)

bardak: bardak, bardasi (ç) (çaşa)

barınak: koaşli, kışli ()

barış: zgádanye

barıştırmak: primîrem (primiram)

bari 1: bàre, bàrem, bàrek (pone) “en azından, hiç olmazsa”

bari 2: pòne (pone)

barut: baròt, baròtin (barut)

barutluk: barotnitsi ()

basamak 1: basamak (stıpalo)

basamak 2: skàla, skalka (stıbleşte)

basbayağı: basbaya (napılno)

basılmış 2: staptal (stıpkal)

basılmış, basık “: spiken / spikyan, spiten (spleskan)

basitçe: smisan (oprosten)

baskı altında tutmak: putiskam, putisna (potiskam, potisna)

baskı altında: putisnatu (potisnat, potisnata, potisnato)

baskı: natiska (natisk)

baskın yapmak: nagarvanisvam (napadam)

basma: basmà, basmoa, basmi (ç) (basma)

basmak 1: zastopem, zastoape (zastıpvam, zastıpya) “ayak basmak”

basmak 2: nalègam, nalegna (nalyagam, nalegna) “bastırmak”

basmak 3: bastisvam, bastisam (stıpvam)

basmak 4: ıstoapkam, ıstoapça (stıpkvam, stıpça)

basmak 5: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya)

basmak 6: nalàgam (nalagam, naloja)

basmak 7: nastôpem, nastôpe / nastoapem, nastoape (nastıpvam, nastıpya)

basmak 8: priduhòdam, pridoyda (pridohajdam, pridoyda)

bastırmak 1: istiskam (stiskam)

bastırmak 2: napinam (napıvam)

bastırmak 3: natiskam (natiskam)

bastırmak 4: natisvam, natisna (natisvam, natisna)

bastırmak 5: pritiskam (pritiskam)

bastırmak 6: putiskam, putisna (potiskam, potisna)

baston 1: bastòn, bastòne (ç) (bastun)

baston 2: dekeník “deynek kelimesinden”

baston 3: tuyàga (toyaga)

baş 1: baş (glava, glaven, pırvi) “kafa”

baş 2: çotura (glava, kosa)

baş 3: glava (glava)

baş 4: kufaritsa (glava)

baş başa: nasàme (nasame)

baş döndürücü : zandraba (otnesen, zamaen) “şaşırtıcı”

baş eğmek: navèdem, navedè (navejdam, navedà)

baş hekim: başhekim, bàşekim (glaven lekar)

baş komitacı: baş komita (baş komita)

baş örtüsü 1: şerfetka (kırpa za glava)

baş örtüsü 2: şerve (zabradka) “çevre kelimesinden”

baş süsü: glavenski gizdila (godejni oblekla)

başak: klas (klas) “l kalın telaffuz edilir”

başaklanmak: klase (klasya)

başarmak 1: skolasam (uspyavam)

başarmak 2: başardisvam, başardisva (zavırşvam, uspeya)

başgöz etmek 1: glave sa (glavya se)

başgöz etmek 2: zaglavé ()

başı dönen koyun: semio, seme (glupak)

başı dönmüş: nafoartolil (nafırtolil, navırtyal, namotal, razbırkal)

başıbozuk (osmanlı zamanında milis gücü): başibuzuk (başibozuk)

başında durmak: preglávanye, preglàvane

başından atmak: svàlem, svàle (svalya)

başından geçmek: pritöaglem, pritöagle (preteglyam, preteglya)

başından savmak: defetmek: odmahnam, odmahna / udmahnam, udmahna (otmahvam)

başını bağlamak “nişanlamak”: uglavévam / uglavyavam (sgodyavam)

başka 1: başka (drug, razliçen)

başka 2: drug, druga, drugu, drugi (drug, -a, -o)

başka gün: drugiden (drugiden)

başka sefer: drug poat, drugoş, druguş (drug pıt)

başka türlü: inak (inak)

başka yerde: drukade (drugade)

başka yere koymak: primèstam, primesta (premestvam, premestya)

başkaları: drugi, druçki (drugi)

başkaları: drugiyan, drugiyas ()

başkalık: başkalok (razlika, razliçie)

başkasına: drugimu (drugimu)

başlamak 1: klada (klada)

başlamak 2: zafàtem / zafatam (zapoçvam)

başlamak 3: zafátom (bt)

başlangıç olarak : napreş, naprej (napred)

başlık parası 1: agarlok, agarloak ()

başlık parası 2: başlık ()

başlık: uglavnik (oglavnik)

başörtüsü 1: koarpa, karpa (kırpa)

başörtüsü 2: mumiya (kırpa)

başörtüsü 3: şàmiye (şamiya)

başörtüsü 4: testemel (kırpa, şal) “şal, farsça destmal”

başta: parvu, poarvu (pırvo)

baştaki: baş (glava, glaven, pırvi) “birinci, ilk”

baştan 1: napreş, naprej (napred)

baştan 2: utpoarvu (otpırvo)

baştan 3: otnaprej / utnapreş (otnaçalo)

baştan beri: utkray (otkray)

batak 1: batàk, batàsi (ç) (blato)

batak 2: blàtu (blato)

batakçı: batakçiye (e), batakçiyka (d), batakçiyki (ç) ()

bataklaşmak: blatèsa (blatyasvam, blatyasam)

bataklığın, bataklığa ait: blàtan, -a, -u (blaten, -a, -o)

bataklık 1: hazmak (blatisto myasto) “azmak”

bataklık 2: blàtu (blato)

bataklık otu: sarpika

batı: zánik (zapad)

batırmak 1: batardisvam, batardisa (potapyam)

batırmak 2: tòpam, topna (topvam, topna)

batma şeklindeki ağrı: şişka ma (probojda me)

batmak 1: battisvam, battisa (potıvam) “iflas etmek”

batmak 2: upàdam, upàdna (upadam, upadna)

battal: batàles, batalest (edır, ogromen) “çok iri”

battaniye 1: batanîye (odelyalo)

battaniye 2: kuvérta (odeyalo)

bayağı: bayà, bae (dosta, bae) “epey, oldukça”

bayat: bayàt, bayeat (bayat, star)

bayatlamak 1: bayatladisva ()

bayatlamak 2: ustarèyem, ustarèye (ostaryavam, ostareya)

baygın 1: baygın, baygınevo (priloşavane, prizlyavane

baygın 2: primirel, -a, -u (primryal)

bayılmak 1: baldisvam (omrızva) “rahatsız olmak”

bayılmak 2: bayaldisvam (bayaldisvam, priloşavam)

bayılmak 3:primîram, primrè (primiram, primra)

bayılmak 4: zabayıldisvam, zabildisvam (razvalyam, pohabyavam)

bayılmış: primirel, -a, -u (primryal)

bayır: bayir (bair)

bayırcık: bayirçe ()

baykuş 1: çuhal (malka sova)

baykuş 2: uhal / uhıl (buhal)

bayrak: bayràk, bayreak, bayratsi (ç)(zname)

bayraktar: bayraktàrin (e), bayraktarka (d), bayraktari (ç) (znamenosets)

bayram davulu: bayramsko tropane ()

Bayram: (öa) Bayrem, Baream

bayram: bayram, bayrem, bayream, baream (praznik)

bayramın, bayrama ait: bayramova ()

bayramın, bayrama ait: bayramski, -a, -u (bayramski, -a, -o)

bayramını kutlamak: bayramosvam, bayramovam, bayramova

bayramlaşmak: bayramosvam, bayramovam, bayramova

bayramlık elbise: ruba bayremska

bayramlık kıyafet: premena (premyana)

bayramlık: bayramlık, bayramlok, bayramloak (prazniçen)

baytar: baytàr, baytàrin (e), baytarka (d), baytare (ç) (veterinar)

baytarın, baytara ait, baytar şeyi: baytarski, -a, -u

bazen 1: budnok, bunnok (ponyakoga)

bazen 2: bunnoş, bunnoaş, badnoş, budnoj, bodnaj (ponyakoga)

bazlama: sodevi kori “tereyağlı kalın saç pidesi”

be! 1: be (be)

be! 2: dô, de! ()

be! 3: re, rie

bebeğin, bebeğe ait, bebek şeyi: bebeşka

bebek 1: bebèk (bebe)

bebek 2: poviyaçe (pelenaçe)

bebek ziyareti: obihod (hodene na bebe)

bebekçik: bèbçe, bebeçe (bebçe)

becerememek 1: nimòja (nemoja)

becerememek 2: çafta (çovırkam, bırnikam)

becerememek 3: slisvam (slisvam)

becerikli: beceriklîye, poargavu / pırgavo (srıçen)

beceriksiz 1: beceriksîzin (nelep)

beceriksiz 2: gutav (nekadıren)

beceriksiz 3: slisan ()

beceriksizce kesmek: othilil (otryazal nesrıçno, netoçno, poryazal se e) “yanlışlıkla bir yerini kesmek”

becermek: poargam ()

bedava: badeva, bedavoa (bezplaten, bezplatno)

beden: snàga (snaga, tyalo)

beğenmek 1: bendisvam, bendisa (haresvam)

beğenmek 2: udragna (haresa)

beğlik: beglika, biglika (beğlika)

bej renkli: teftîkov (bejav)

bekar 1: bekar, bekarin (e), bekarka (d) (neojenen)

bekar 2: lefter, leftèra, -u, lefteri (ç) (yunancadan)

bekçi 1: gavas, gavazin (telohranitel) “korucu”

bekçi 2: bekçiye (bekçiya, pazaç)

bekçi 3: padar (pazaç, ohrana)

bekçi 4: skopózin ()

bekçilik yapmak: bekçilik pravem ()

bekçilik: bekçilik ()

beklemek 1: puçàkam, poçekam, puçékam (poçakvam, poçakam) “biraz beklemek”

beklemek 2: puisçeakam (poizçakvam, poizçakam) “biraz beklemek”

beklemek 3: çàkam, çèkam, çeakam (çàkam)

beklemek 4: çâkom (bt) (çakam)

beklemek 5: duçàkam (doçakvam)

beklemek 6: paçâkavom (bt) (poçakvam)

beklemek 7: priçékam (priçakvam, priçakam)

beklemek 8: tràye (traya)

beklemeye başlamak: zaçeakam (zaçakam)

beklenmedik: niuçakvan, niuçakvana, niuçakvanu (neoçakvan, neoçakvana, neoçakvano)

bektaşi: bektaşiye (e), bektaşiyka (d), bektaşii (ç)

bel 1: koarst, koarstan (krıst) “vücudun beli”

bel 2: snàga (snaga, tyalo)“vücudun beli”

bel 3: snajka “vücudun beli”

bela çıkarmak: belà da iskaram ()

bela: belé, belà, belea, belöa (belya)

belceğiz: snajçitsa, snaşitsa “ince bel”

belden aşağı çıplak: cigıl, cigla (razgolen ot krısta na dolu) “donsuz”

belediye: savet (sıvet)

belinden kavramak: pokırşvam, pokırşem ()

beline bağlamak: pripàsem, pripàşa (prepasvam, prepaşa)

belirmek: niknam (nikna)

belirsiz şekilde: niyàsnu (neyasno)

belirtilen: naroçen (posoçen)

belki 1: béki, béiki, belkim,belkiti (moje bi)

belki 2: kureşnitsa (moje, taka)

belki 3: mòja, mòje (moje)

belli olmuş: izyasnil (obyasnil)

belli: belli (yasno)

ben …im: ya sam, yé sam, yaz sam (az sım)

ben 1: ya, yé (az)

ben 2: yaz, yas (az) /slovakça: ya /makedonca: yas

ben 3: ey (az)

ben, sen, o, biz, siz, onlar: sam, si, e, sme, ste, sa / ”kişilik zamirleri”

ben: benka, benki (ç) (benka) “vücut lekesi”

bence 1: spravi mi sa (struva mi sa) “bana geliyor ki”

bence 2: pravî mi sa (struva mi se)

benek 1: benka, benki (ç) (benka)

benek 2: gorne (petno)

beni 2: ma (me) “kısa şekli”

beni ilgilendirmez: kasafeta ()

beni, bana 1: mène (mene)

benim 1: moyan, moyana, moyne, moyte (moyto, moyata, moeto moito)

benim 2: moy, moya, moye, moyi (ç) (moy, moya, moe, moi)

benim için: zamen, zaméne ()

benim ki 1: moyana, moytu (moeto) “uzak bir şeyden bahsedildiğinde kullanılan iyelik zamiri”

benim ki 2: moesu, moysu (moeto) “yakın bir şeyden bahsedildiğinde kullanılan iyelik zamiri”

bent: bent, benk (vodna pregrada) “su bendi”

benzemek 1: mèsam (priliça)

benzemek 2: naméhnovam (priliçam)

benzer 1: karaşık, karaşik (smesitsa)

benzer 2: mésa (priliça)

benzer 3: mèsets, meses

benzer 4: naméhnova, nameahnova (namyahnova, priliça)

benzer 4: prilika (priliça)

benzeri: ednakvu, anakva, annokvu (ednakvo) “aynı şey”

beraat etmek: beràt ettisvam (opravdavam)

beraat: beràt (opravdanie) “mahkemede aklanma”

beraber 1: barabar (zaedno)

beraber 2: fadnoş, fannoaş (zaedno)

beraber 3: navannoaş (navednıj, navednaj)

beraber 4: pukray (pokray)

beraber 5: ravnu (ravno)

beraber 6: sas, sıs, s (s, sıs)

berbat olmuş: izberbetil (padnal)

berbat: berbat (uniştojen)

berber: berber, berberin (e), berberka (d) (brısnar)

bereket dilemek: bereketisvam (bereketisvam)

bereket versin: bereketversin ()

bereket: berekèt, berekiyet (bereket)

bereketli: bereketlîye (blajen, izobilen)

berelemek: bereledisvam (natırtvam se)

beri, beride, beriye: nasam (nasam)

berrak şekilde: bistro (bistro)

berrak: bistar, bistra, bistru (bistır, bistra, -o)

besili: hraneno (hraneno)

besin 1: hrana (hrana)

besin 2: yato (hrana)

besleme çocuk: hrànenik (osinoveno)

beslemek 1: hrànem, hràne (hranya)

beslemek 2: nahrànem, nahràne / nahránevom (bt) (nahranvam, nahranya)

beslemeye başlamak: zahràne (zahranya)

beslenmek: hrànem sa, hràne sa (hranya se)

beslenmiş 1: izkutil (otgledal, izhranil) “iyi bakılmış”

beslenmiş 2: kraven (debel, ohranen)

besmele çekmek: besmele çektisvam, besmele çektisa ()

besmele: besmelè, besmelöa ()

beş kişi: petima (petima)

beş yıllık: petgudişen, petgudişna, petgudişnu (petgodişen, petgodişna, petgodişnu)

beş: pet (pet) / “rusça pyat-pét, yunanca pénte”

beşibiryerde 1: beşlik () “altın”

beşibiryerde 2: pendara () “altın”

beşik 1: beşik (lyulka)

beşik 2: prispivka (prispivka)

beşinci: pèti, pèta, pètu (peti, peta, peto)

bet: betnu (loşo, mrısno, grozno) “kötü, çirkin, pis”

beter: betèr, betier, bitér (po-loş)

betonlamak: betonladisvam, betonosvam

betonlu: betonan (betonen)

bey: bey (bey)

beyaz saç, beyaz kıl: beliçest ()

beyaz yüz: belo litse (belo litse) “ak çehre”

beyaz: bèl, béla, bélu, béli (ç)(byal, -a, -o)

beyazlatmak: bélem (bt) (izbelvam, belya)

beyliğin, bey’in: beylitski

beylikçi: beglikçie ()”osmanlı döneminde koyun-keçi vergisi toplayan kişi”

bez 1: bez (plat)

bez 2: platnu (platno) “platna: bezler”

bez parçası 1: rahuçka (partsal)

bez parçası 2: ruho ()

bezemek: nakîçem, nakiçe (nakiçvam, nakiça) “çiçeklerle süslemek”

bezenmek: ukiçilyam ()

bezenmiş: ukiçilo () “çiçeklerle bezenmiş”

bezirgan: bezirganin (e), bezirganka (d), bezirgani (ç) / “düzenbaz, açıkgöz”

bıçak 1: pilinta () “geniş uçlu bıçak”

bıçak 2: nòja, noş (bt) (noj)

bıçakçı dükkanı: nujarnisa (nojarnitsa)

bıçakçı: nujar (nojar)

bıçakçık: nòşçe (nojçe)

bıçaklamak 1: bıçakladisvam (pronizvam)

bıçaklamak 2: zakòlem, zakòle (zakolvam, zakolya) ”kesmek”

bıçkı 1: bıçkîye, (biçkiya, trion)

bıçkı 2: trien (trion)

bıkmak: umoarzam sa, umoarzna sa (omrızvam se, omrızna se)

bıktırmak 1: bıktırdisvam

bıktırmak 2: dodyavam / dudévam (omrızvam, dosajdam)

bırakılmış 1: izustavenu (izostaven, -a, -o)

bırakılmış 2: napusnat, napusnata, napusnatu (napusnat, napusnata, napusnato)

bırakılmış 3: izustànalu (izostanal, -a, -o) “terk edilmiş”

bırakmak 1: bıraktisvam, bıraktisa (izostavyam)

bırakmak 2: izustàvem, izustàve (izostavyam, izostavya)

bırakmak 3: maleşivi (bavi, izostava)

bırakmak 4: napuskam, napusna (napuskam, napusna)

bırakmak 5: otpraşam (zaminavam, izçeznam)

bırakmak 6: prupùskam (propuskam)

bırakmak 7: puskam, puska, pusna (puskam, puştam, pusna)

bırakmak 8: razturem, razturyam (razturyam)

bırakmak 9: ustàvem, ustàna / astávem (bt) (ostavyam, ostana)

bırakmak 10: ustàve (ostavya)

bırakmış: ustavil, astavil (bt) (ostavil)

bıraktırmak: opusnam (opusnam)

bıyık 1: mustàki, mustekà (ç) (mustak) “yunanca: moustaki”

bıyık 2: buyuk (mustak)

biber 1: piper, piperka, puperka (piper, piperka)

biber dolması 1: tapkana çuşka (topkana çuşka)

biber dolması 2: taptati piperki (pılneni çuşki)

biberli: piperlif, piperliva, piperlivu, piperlivi (piperliv, piperliva, piperlivo)

biberlik: piperlik ()

biberon bezi: smuftul (biberon) “içine şeker konup biberon olarak kullanılan bez”

biçare: bîçaroa ()

biçim: biçim, bîçime (ç) (vidove, obraztsi, marki)

biçimsizleşmiş: izropçena (obezobrazena)

biçmek 1: kroy () “kumaş biçmek”

biçmek 2: iskoasam, iskoase (izkosyavam, izkosya)

biçmek 3: jàna, joana (jına) “ekin biçmek

biçmek 4: razsiçam, razseka (razsiçam, razseka) “odun kesmek”

biçmek 5 : rèje (reja)

biçmek 6: tèsam (tesam)

biçmek 7: ukosèvam, ukòse (okosyavam, okosya)

bildirmek: ubàdem, ubàde (obajdam, obadya)

bile: durî (dori)

bileği taşı: şimirgel (toçilo)

bilemek 1: naostrem, naostrè (naostryam, naostrya)

bilemek 2: tóçem, tòça (toça)

bilemek 3: ustriyem ()

bilemek 4: zaostrem (zaostryam)

bilenmek: naostrem sa, naostre sa (naostryam se, naostrya se)

bilenmiş 1: namàhan (natoçen)

bilenmiş 2: naostrèna, -u (naostren, -a, -o)

bilenmiş 3: zaustrenu (zaostren, zaostrena, zaostreno)

bilet 1: bilèt, bileti (ç) (bilet)

bilet 2: işitírie (bilet)

biletçi: biletçiye (e), biletçiyka (d), biletçii (ç)

bileyici: tuçila (toçila)

bilezik 1: belehçá (grivna)

bilezik 2: belezik (grivna)

bilezik 3: kratitel (grivna)

bilgili: bilgiliye (e), bilgiliyka (d)

bilici kadın: znaynitsa “şifalı bitkilerle tedaviyi bilen kadın”

bilindik:puznat (poznat, poznata, poznato)

bilinmez: neznayno (neizvesten) “bilinmedik”

billahi: billayi ()

billur: bistar, bistra, -u (bistır, bistra, -o)

bilmek 1: bildisvam (znam)

bilmek 3: puznàyem / paznávam (bt) (poznavam)

bilmek 2: znayem, znaye (znaya, znam)

bilmemki: dèzna, de zna (ne znam dali)

bin 1: bin (hilyada) “sayı, 1000”

bin 2: hilyada (hilyada)

bina eklentisi: nasoska (pristroyka na kışta) “bina müştemilatı”

bina: binà, binoa (sgrada)

binbaşı: bimbaşiye (polkovnik)

bindirmek 1: kàçem, kàçe (kaçvam, kaça)

bindirmek 2: pukàçem sa, pukaçe sa (pokaçvam se, pokaça se)

bindirmek 3: pukàçem, pukàçe (pokaçvam, pokaça)

bininci: hilyàden, -dna, -dnu (hilyàden, -dna, -dno)

binlerce: hilédi (hilyadi)

binmek 1: yèham, yahna (yahvam, yahna)

binmek 2: kàçem sa (kaçvam se, kaça se)

binmek 3: prikaçem, prikàça (prekaçvam, prekaça)

binmek 4: iskaçem sa, iskaçe sa (izkaçvam se, izkaça se)

bir arada: navannoaş (navednıj, navednaj)

bir araya gelmek : posabravem, pasıbravem (posıbravyam) / “posabral: toplanmışlar”

bir avuç miktarı: kulkut ()

bir çalkamalık: barkalka () bir çalkamalık miktarda tereyağ”

bir defa: vannoaş (vednaj)

bir defada: navannoaş (naednıj) “bir defasında”

bir deri bir kemik: ştorba (ştırbav çovek)

bir dolu: pulnik, adin pulnik ()

bir hoş: birhoş ()

bir içimlik:pulnik ()

bir iki defa: annoaş dıvaş (ednıj dıvaj)

bir kere 1: ednaj, adnoj, adnoş / annoaş (ednıj)

bir kere 2: vannoaş (vednaj)

bir kere daha: neyde, niyde ()

bir kerecik: ednojçek, annoaşçak ()

bir kerede: navannoaş (navednıj, navednaj)

bir keresinde: annıy ()

bir kimseye: nèkomu (nyakomu)

bir kosalık miktar, yer: utkos (otkos)

bir ölçek: pulnik ()

bir parça: droben (butsa, kısçe hlyab)

bir seferde: otmah (ot ryaz, na edin dıh, ot edin pıt)

bir sürü : çop (jrebiy)

bir şeyden çıkarmak: utvàdem, utvàde (otvajdam, otvadya)

bir tanesi: adiniyas, adinan (edinen)

bir yana: nastranî (nastrani) “bir tarafa, bir kenara”

bir yerden: utnèkade, utneakade (otnyakıde)

bir yere bitişik: du (do)

bir yere kadar: dunèkade (donyakıde)

bir yere: namisô (na mesto)

bir yudum:pulnik ()

bir zaman: nèkuga, neakugà (nyakoga)

bir: adin, anna, anno / adno (edin, edna, edno) “adin çilék, annà janà, annò déte”

birader 1: brat (brat)

birader 2: biredèr (brat)

biraz 1: dreban, drebna, -u, -i (dreben, drebna, -o)

biraz 2: pulni, poalni (pılno)

biraz az: polnu-malu, poalnu-moalnu (gore-dolu, mnogo malko)

biraz daha fazla: poveçko / poveçku (poveçko)

biraz önce: predi malko /predi malku (predi malko)

biraz yavaş: pulôçka (po-bavniçko)

birazcık 1: malaçko, malaçku ()

birazcık 2: mnoçko (mnogo)

birbaşına kalmak: uzdisa (ostana sam)

birbiri ardına: dînaman ()

birbirine darılmak: sakàram sa (skarvam se, skaram se)

birbirini çok seven sevgililer: yaki galeni ()

birden 1: berden (ryazko, izvednıj) “aniden”

birden 2: annoaş, adnoj, adnoş (ednaj, vednıj) “bir seferde”

birden 3: navannoaş (navednıj, navednaj)

birdenbire 1: navannoaş (naednıj)

birdenbire 2: suradàn (izvednıj)

birer birer 1: adin po adin, anno po anno (edin po edin)

birer birer 2: anno panno, anno pu anno (edno po edno)

birer gün: po den / puden (po den)

birgüncük: dençek (dençek)

biri 1: budnu, budno, bunno (nyakoy) “birisi, herhangi bir kimse”

biri 2: annògu (ednogo) birisi, onlardan birisi”

biricik 1: adinçek, annoçek (edinçek)

biricik 2: anniçak, annîçka, anniçku (edinstven)

birikinti: birikintiye (natrupvane)

birikmek 1: biriktisvam (natrupvam se)

birikmek 2: natiçam, nateka (natiçam, nateka)

biriktirilmiş: nabran, nabrana, nabranu (nabran, nabrana, nabrano) “toplanmış”

biriktirmek 1: sabiram (sbiram, sıbiram)

biriktirmek 2: izbiram (spasyavam)

biriktirmek 3: steagam sa, stegna sa (styagam se, stegna se)

birinci 1: birinciye (e), birinciyka (d), birincii (ç) (pırvi, prıv)

birinci 2: poarvi, poarva, poarvu (prıv, pırvi, pırva, pırvo)

birine takılmak: gılgaçam (zakaçam, draznya) “birisini kızdırmak”

birine: annòmu (ednomu)

birisi 1: adiniyas ()

birisi 2: adin çiléak ()

birisi 3: annoan ()

birisi 4: nèkoy/ nyakoy (nyakoy, nyakoya, nyakoe)

birisine: budnému, budnyamu (nyakomu, na nyakoy) “herhangi birine”

birisini, birini: nèkogu (nyakogo)

biriyle basılmak: narudançvam ()

birkaç 1: dreban, drebna, -u, -i (dreben, drebna, -o)

birkaç 2: nèkolku (nyakolko)

birlikte 1: fadnoş, fannoaş (zaedno)

birlikte 2: navannoa/ nanno (bt) (naedno)

birlikte 3: sos, sas, sıs, s (s, sıs)

bisiklet 1: pisiklet (kolelo)

bisiklet 2: tekerlek (velosiped)

bisiklet 3: velespit (kolelo, velosiped)

bisküvi 1: piskótu ()

bisküvi 2: püsküvüt ()

bit: voşka,voaşka, vaşki (ç) (vışka)

bitik 1: kratan (svırşvane) “bitmiş”

bitik 2: svarşen (svırşane)

bitirilmemiş: nisvarşan, nisvarşana, nisvarşanu (nesvırşen, nesvırşena, nesvırşeno)

bitirmek 1: izkarvam, izkaram (izkarvam, izkaram)

bitirmek 11: vtasvam, vtasam /ftasem (vtasvam, vtasam)

bitirmek 12: zavoarşem, zavarşî (zavırşam, zavırşa)

bitirmek 2: istòrem, istòre (storvam, storya)

bitirmek 3: isvoarşem, isvoarşe (svırşvam, svırşa)

bitirmek 4: izvoarşem, izvoarşe (izvırşvam, izvırşa)

bitirmek 5: navorşem, navorşe / navoarşem, navoarşe (navırşvam, navırşa)

bitirmek 6: privoarşem, privoarşa (privırşvam, privırşa)

bitirmek 7: razturyam, razturem

bitirmek 8: skolasvam (svırşvam, priklyuçvam)

bitirmek 9: svraştam, savoarna (svrıştam, svırna)

bitirmek 10: varşem / vórşom (bt) (svırşam)

bitki bitmek 1: raste ()

bitki bitmek 2: razsadya /rasàde ()

bitki: rásada (bt) (rastenie)

bitkin 1: martitel (mırzelivets)

bitkin 2: martatelnik, mırtatelnik (slab, iznomeştyal)

bitkin düşmek: katalésvam, katalésa ()

bitkin düşmüş: katalésal (silno umoren)

bitkin olmak: martalisam, mırtalisam (jivurkam)

bitlenmek: uvoaşkaveyè (ovışkaveya)

bitlenmiş: vaşleasal (vışlyasal)

bitli: vaşif (e), vaşiva (d), vaşivu (n), vaşivi (ç) (vışliv, -a, -o, -i)

bitme aşamasında: nakopreno () “bitmeye yakın”

bitmek 1: istina (svırşvam)

bitmek 2: isvoarşe sa, isvoarşe sa (svırşvam se, svırşa se)

bitmek 3: kràtam, kràta (svırşvam) “tükenmek”

bitmek 4: ràdam sa, rudiye sa (rajdam se, rodya se)

bitmez: nikrata ()

bitmiş 1: kratan, kratana, kratanu (svırşvane)

bitmiş 2: kratil (svırşil)

bitmiş 3: zavoarşan (zavırşen)

biz 1: nésme, nie sme (nie sme) “biz … iz”

biz 2: nie, nè (nie)

biz: şîlu (şilo) “kunduracı delme aleti”

bizde 1: pri nas () “bizim yanımızda”

bizde 2: u nas (u nas)

bizden: utnas (otnas)

bize 1: nam (nam, na nas) “kısa biçimi”

bize 2: zanas (za nas) “bizim için”

bizi 1: nas (nas) “bize”

bizi 2: nas ni ()

bizim 1: nàş, -a, -u, naşi (ç) (naş,-a, -o,)

bizim 1: naşeso (naş)

bizim 3: nàşın, nàşana nàşenu (naşen)

bizim 4: naşiyat (naşiyat)

bizim memleket: naşensku (naşensko)

bizimki : naşenski, naşenska, naşensku (naşenski, naşenska, naşensko)

bizimkiler 1: naşise ()

bizimkiler 2: nàşite (naşite)

bizimkiler: nàşenets, nàşentsi (naşenets, naşentsi)

bizimle: sas nas (s nas)

bocalamak: manda (poklaştane)

bodrum: dvor ()

bodur: koas (kıs, kratık)

bodur: manuk

Bogutevo köyü: selu Bugutvu (Bogutevo)

boğaz 1: gratsmul (grıklyan)

boğaz 2: garçuman (grıklyan)

boğaz 3: goarlu, górlo (gırlo)

boğaz uru: guja (guşa)

boğazına dizilmek: prigujba (prisyada) “boğazında kalmak”

boğazına dizilmek: priséde, prisöanna (prisyada) “danota prisöanna: boğazına otursun”

boğazlamak 1: kòle (kolya)

boğazlamak 2: zakòlem, zakòle (zakolvam, zakolya)

boğmak 1: udàvem, udàve (davyam, davya)

boğmak 2: zabıhtava ma (zaduşava me) “sıkıntı basmak”

boğulmak: udàvem sa, udàve sa (davyam se, davya sa)

boğuşmak: garamudét sa ()

bohça: bohça / buhça (bohça)

bohçacı: bohçaciye (e), bohçaciyka (d), bohçacii (ç)

bok: govna (govno)

boklamak: bokladisvam ()

boklu: goavnanu ()

bol meyveli ağaç: kiçeari ()

bol vermek: nadàvam, nadàm / nadâvom (bt) (nadàvam, nadàm)

bol: bol (mnogo)

bolluk: bolluk (mnogo, izobilie)

bomba 1: bàmba (bomba)

bombok: bombok ()

bonbon şekeri: banbona, bonboni (ç) (bonbon)

boncuk: buncuk (mınisto)

bora: yuda (buriya, hala)

boranı: boraney, buraniya (boraniya) “boranı yemeği”

borazan: burazan (trıba)

borç ödemek: razplatem, razplate (razplaştam, razplatya)

borç: borç, borçôve (ç) (dılg)

borçlu: burçlu (dlıjnik)

boru: buriya, buriye, buru (trıba)

bostan: bustan (bostan)

bostancı: bustanciye (e), bustanciyka (d), bustancii (ç) (bostanciya, -ka)

bostancının, bostancıya ait: bustanciyski, -a, -u (bostanciyski, -a, -o)

boş 1: pràzan, pràzna, pràznu (prazen, prazen, prazno)

boş 2: uşonkano (prazno, pusto)

boş gezen 1: beyhutin “beyhude gezen”

boş gezen 2: siripuştina (skitosvaşt)

boş gezen 3: sumontiya, sumuntiya (beztselno)

boş gezen 4: uliçar, uliçare (ç) (skitnitsi, bezdelnitsi)

boş kese: praznu kesô()

boş konuşan 1: lalajie (bıbriv, prikazliv)

boş konuşan 2: taralônko ()

boş konuşan 3: tatranisa ()

boş laf: baravi (bezmisleni)

boş laf: boş laf (malovajno)

boş olmayan: nipràzan, nipràzna, nipràznu (neprazen, neprazna, neprazno)

boş yere 1: hakere (naprazno) “nahak yere”

boş yere 2: napusto (napusto)

boşa yorulmak: maha ()

boşalmak: izlivam sa, izleye sa (izlivam se, izleya se

boşaltmak 1: izlivam, izleye (izlivam, izleya)

boşaltmak 2: izpràzem, izprazne (izprazvam, izpraznya)

boşaltmak 3: prazne (praznya)

boşaltmak 4: razsîpam, razsipe (razsipvam, razsipya)

boşaltmak 5: upràzem, uprazna (oprazvam, oprazna)

boşaltmak 6: otsipam / utsîpam, otsipe / utsîpa (otsipvam, otsipya) “biraz boşaltmak”

boşamak: razustavem, razustave (razvejdam)

boşanmak 1: razustavem sa, razustave sa (razvejdam se)

boşanmak 2: razvedem se, razvede se (razvedem se, razveda se)

boşanmış 1: napusnat, napusnata, napusnatu (napusnat, napusnata, napusnato)

boşanmış 2: razustavil, -a, -u (razostavil)

boşanmış kadın: paresnitsa (razvedena jena)

boşatmak: razvedem, razvede (razvejdam, razveda)

boşluk: dzarka (protsep, proluka)

Boşnak: Buşnak, Buşnàtsi (ç)

boşuna 1: martsina (bezpolezno, naprazno)

boşuna 2: fasik (omagiosan krıg)

boşuna 3: hakere (naprazno) “nahak yere”

boşuna atmak: zabeyhutem sa, zabayhùtvam sa (zabazganyam) “beyhude kelimesinden”

boşuna harcamak: profukal (izharçil izvednıj)

boşuna: napràzan, napràzna, napràznu (naprazen, naprazna, naprazno)

boy atmak 1: narastam, narasna, narasta (narastvam, narasna, narasta)

boy atmak 2: purastem, puraste (porastvam, porasta)

boy atmak 3: rástem (bt), raste, rasna (rasta, rasna)

boya: buya (boya)

boyacı: boyaciye (e), boyaciyka (d), boyacii (ç)(boyaciya)

boyamak 1: bagrem (boyadisvam, şarya, otsvetyavam)

boyamak 2: buyadisam (boyadisam)

boyamak 3: lépem ()

boyamak 4: namàzam, namàza (namazvam, namaja)

boyamak 5: şàre (şarya)

boyamak 6: vapsvam / vaptsvam (boyadisvam, otsvetyavam)

boydan boya: buydan buya (otkray dokray)

boylanmış: iztalaçken (izdıljen, porasıl mnogo)

boynuz 1: buynuz (rog)

boynuz 2: rog, rogve, ruguvé (ç) (rog)

boynuzcuk: rogçe (rogçe)

boynuzlu 1: ruguven, ruguvèna, -u ()

boynuzlu 2: rugat, rugata, rugàtu (rogat, rogata, rogato)

boynuzsuz hayvan: şùta, şùto () “boynuzsuz inek, koyun, keçi”

boynuzsuz koç: kabak (oven bez roga)

boynuzsuz: brizrogve (bezrog)

boyun 1: buyun (şiya)

boyun 2: gizdilo, gizdilu (gerdan, ogırlitsa)

boyun 3: şiyka (şiya)

boyun eğmek: navèdem sa, navedè sa (navejdam se, navedà se)

boyunduruk: vodaçke (vodaçkya)

boz renkli sürü: vakla sûriye

boz renkli: bozineav, bozinyav (rus)

boz sığırlar: sivi volove (sivi volove)

boza: bòza (boza)

bozgun: bozgun (mayski brımbar) “mayıs böceği”

bozguncu 1: buzgunciye (porajenets)

bozguncu 2: yasirin (kloşar, bednyak)

bozmak 1: buzdisvam (razvalyam)

bozmak 2: razpràvem, razpràve (razpravyam, razpravya)

bozmak 3: razturam, razture (razturvam, razturya)

bozmak 4: razvàlem, razvàle (razvalyam, razvalya)

bozmak 5: timarepsavam (prebivam)

bozuk 1: buzuk (razvalen)

bozuk 2: razvalen, -a, -u, (ç) -i) (razvalen, -a, -o)

bozuk para: drebni pari (drebni pari)

bozukluk 1: praşnitsa (raztroystvo)

bozukluk 2: buzukluk (defekt)

bozulma: razvàle (razvala)

bozulmak 1: buzuldisvam, razvàlem sa (razvalyam se)

bozulmak 2: razturam sa, razture sa (razturvam se, razturya se)

bozulmak 3: razvalem sa, razvale sa (razvalyam se, razvalya se)

bozulmuş 1: flûtnat, flyutnat, -a, -u (vlyutnat)

bozulmuş 2: izpatkal ()

bozulmuş 3: razturenu (razturen, razturena, raztureno)

bozuşmak: sakàram sa (skarvam se, skaram se)

böbrek: bubrek, bübrèk (bıbrek)

böcek 1: babulka, bobulka, bubulka (buboleçka)

böcek 2: bücek, büjek (nasekomu)

böcek larvası: bumbarek (vid larva)

böğürmek:revè (reva)

böğürtlen 1: kapîna, kapinka (kapina)

böğürtlen 2: malinki ()

bölge: kray, krayişte (kray, krayişta)

bölmek 1: izdèlem (delya, razdelyam)

bölmek 2: razdèlem, razdèle (razdelyam, razdelya)

bölmek 3: déle (delya)

bölmek 4: razçokva, razçùpem (razçupvam)

bölmek 5: tsepam, tsepé (tsepvam, tsepya)

bölmek 6: utdèlem, utdèle (otdelyam, otdelya)

bölük: bilûk, bûlûk (delenie)

bölükbaşı: bûlûkbaşiye, bûlûkpaşa ()

bölünmek: razdèlem sa, razdèle sa (razdelyam se, razdelya se)

bölünmez: nirazdelen, nirazdelna, nirazdelnu (nerazdelen, nerazdelna, nerazdelno)

bölünmüş: razçopeno, razçùpenu () “parçalanmış”

bölüşmek: utdèlem sa, utdèle sa (otdelyam se, otdelya se)

börek 1: bürek (banitsa)

börek 2: klin (klin, mlin) “bg. çivi”

börek 3: mermerúnda ()

börülce: börülce (byal bob)

böyle 1: tıy, atıy (tıy) “böylece, bu şekilde”

böyle 2: takoaf, takava, takavu, takiva / takaf, takva, takvo / taka, takif (takıv, takava, takova, takiva)

böyle 3: sakava, sakiva (takava, takiva) “böylesine”

böyle 4: sıy, asıy, aysıy, eysey ( eto taka) “işte böyle”

böyle 5: anıy (takiva)

böyle 5: kureşnitsa (moje, taka)

böyle 6: yasakov (takıv)

böyle böyle: asıy asıy ()

böylece: saka (ey taka)

branda: branda ()

bre! brey!: bre, brey (bre, brey)

breh breh: breh breh!

Breznitsa helvası: Breznişki halva ()

briket: pirket (briket)

broş: kaptsílniça ()

bu akşam 1: çez (doveçera)

bu akşam 2: saya veçer (tazi veçer)

bu halde: ta, to (ta)

bu kadar 1: tolkuva (tolkova)

bu kadar 2: asolak (e), asolka (d), asolku (n), asolki (ç) (tolkova)

bu kadar 2: toloz (tolkova) “o kadar”

bu kadar 3: asolak, asolka, asolku, asolki / solko, solkova (tolkova)

bu kadar 4: tolak (e), tolka (d), tolku (n), tolki (ç) / atolak, atolka, atolku, atolki (tolkova)

bu kadar çok 1: tolkova (tolkova)

bu kadar çok 2: bukadar, bukadır ()

bu nedenle 1: itîy (bt)

bu nedenle 2: zatvà (zatova)

bu şekilde: asıy (tıy)

bu taraf, bu tarafa: nasam ()

bu yüzden: kureşnitsa (moje, taka)

bu: asva (e), asay (d), asoy (n), asvi (ç) / “yakın şeylere işaret zamiri” /varyant kelimeler: 1) “asva” eril: sva, asva, eysva, seva, yasuva, eysuva (tova) 2) “asay” dişil: say, asay, sàya (tazi) 3) “asoy” nötür: soy, esoya, eysoya, aysoya (tozi)

buburak: buburak “mitolojik varlık, hortlak”

bucak: buceak, bujak, bujeak ()

buçuk 1: buçuk (polovina)

buçuk 2: pulvina (polovin)

budak 1: budàk, budatsi, budàsi (klon)

budak 2: kukuçka (topliyka)

budala 1: bayhuk (glupak)

budala 2: budalà, budaloa (glupak)

budala 3: budalev, budalíf, budaleaf, budalyav, budaltîna ()

budala 4: glupav, glupava, glupavu (glupav, glupava, glupavo)

budala 5: melemé (melemya, mırda)

budala 6: semio, seme (glupak)

budala 7: ştùr, ştura, şturu (ştur, -a, -o)

budalalık: budallok (glupost)

Bugutvu’lu, Bogutevo’lu, Bugutvu’nun: Bugutski (Bogutevtsi)

bugün 1: denas (dnes) / “makedonca: denes”

bugün 2: asoy den “a-soy-den” / soy den / say den (dnes)

bugün 3: soden, sodin (dnes)

bugün 4: búkin, bugin (dnes)

bugüne kadar: du denas (do dnes)

bugünkü 1: asoy denski (dneşen, dneşna, -o)

bugünkü 2: denaska (dneşen, dneşna, -o)

bugünlerde: asoy dene, saydini, sèydene (v tezi dni)

buğday 1: jîtu (jito)

buğday 2: bugdà (pşenitsa)

buğday 3: çenítsa, çinîsa,pçinitsa,pşenisa, pşinisa (pşenitsa)

buğday ekmeği: pçinîçan leap (pşeniçen hlyab)

buhar: pàra (para)

bukağı: bukay, bukae (okovi) “atgözlüğü”

buket: stroçek (strıkçe)

bulamaç: bulamaç ()

bulamak: buladisvam (ovalvam)

bulandırmak 1: moate (mıtya)

bulandırmak 2: razmoatem, razmoate (razmıtvam, razmıta)

bulandırmak: razboarkvam, razboarkam (razbırkvam, razbırkam)

bulanık su: mıtna voda / moatna voda (mıtna voda)

bulanık şekilde: moatnu (mıtno)

bulanık: moatan, moatna, moatnu / matnu, motno (mıten, mıtna, mıtno)

bulanmak 1: bulandisvam (razmıtvam se)

bulanmak 2: moate sa (mıtya se)

bulanmak 3: moatneyè (mıtneya)

bulanmak 4: priglatilo sa e (zaoblaçilo se e)

bulanmak 5: razmoate sa (razmıtya se)

bulaşıcı: prefrıkneşto (infektsiozen)

bulaşık yıkamak: miyem, miye (mie çinii)

bulaşık: bolaşik, bulaşik (pribori, mrısen)

bulaşmak: bulaştisvam (zatsapvam, zamırsyavam)

bulgar erkek: bulgarin, balgarin (bılgarin)

bulgar kadın: bulgarka, balgarka (bılgarka)

bulgarcık: bulgarçe, balgarçe (bılgarçe)

bulgarın, bulgara ait: bulgarski, bulgarska (bılgarski, -a)

bulgarlar: bulgari, bulgare (ç) (bılgari)

bulgur: bulgur (bulgur)

bulgur: trahana “bazı şivelerde” ()

bulmak 1: namèrem, namerè (namiram, namerya) “meydana çıkarmak”

bulmak 2: nàyda, nayde (nayda, nameri)

bulunmak: namèrem sa, namerè sa (namiram se, namerya se)

bulunmuş çocuk: naydenik, naydenitsa (zavareno dete)

buluntu: naydenik, naydenitsa ()

buluşmak: sroaştam sa, sroaştna sa (sreştma se, sreştna se)

bulut 1: maglitsa (mugla)

bulut 2: óblak (oblak)

bulutlanmak: priglatilo sa e (zaoblaçilo se e)

bunamak 1: bunadisvam (izkufyavam)

bunamak 2: toapeye (tıpeya)

bunamak 3: zaşùpiluye sa ()

bundan dolayı: zatvà (zatova)

bundan: ot seva ()

bungarye, bulgarye: bungarie / bungarye, bulgarie / bulgarye “Rodoplara ait arkaik dönem telli bir müzik aleti”

bunlar: siya, syae, sey, asıy (tezi)

bunun gibi 1: gôykim, gioykim ()

bunun gibi 2: sakiva (takiva)

bunun gibi 3: takoaf, takava, takavu, takiva (takıv, takava, takova, takiva)

bunun için 1: tat to (zaradi tova)

bunun için 2: zatoy (zatuy)

bunun için 3: zatvà (zatova)

bununla beraber: pukray (pokray)

burada 1: tuk, tuka (tuk, tuka) “buraya, burası”

burada 2: atuka (ey tuka)

burada 4: atuv/ atuf, aytuf, atuva, eytuva (ey tuv, ey tova) “burası”

burada 5: itúy (bt)

burada 6: aytúz (bt)

buradan 1: ottuk / uttùk, uttuka (ottuk)

buradan 2: ottuv /uttuf ()

buradan öteye: ottuk nagore ()

buralarda: asadef, asadeva, asadevu () sıdev / sadef, sıdeva / sadeva, yasadeva

buralı, buranın, burasının: tukaşen, tukaşna, tukaşnu, tukaşni (ç) (tukaşen, tukaşna, tukaşno)

burası 1: tuv / tuf, tuva, atuva, aytuf / etuva, atva, eytûva (tuka)

burası 2: tuk, tuka (tuk)

buraya 1: nahtuf / na tuv, nahtuva (tuk)

buraya 2: nahtuka ()

buraya 3: tuf / tuv, atuva (tuka)

buraya kadar: dutuk, dutuka (dotuk, dotuka)

buraya, bu tarafa 1: nasam (nasam) “yala nasam, vari natam: gel buraya, git oraya”

buraya, burası 2: nahsıde, nahsade (nasam, tuk)

burç: bors () “hayvan beslemek için ağaç dalı”

burçak: burçeak (fiğ)

burgu: burgiye (burgiya)

burgucu: burguciye ()

burkmak 1: izvîvam, izvîye (izvivam, izviya

burkmak 2: navîvam, navîye (navivam, naviya)

burkulmuş: viynal (navehnal, izkılçil)

burma: burma, burmo, burmoa, burmi (ç) (zavırtane, burma,)

burmalı boynuzlar: burmosankine rojkove ()

burmalı: burmosan ()

burucu: borajiye, boraciya “koç vs hayvanları buran, iğdiş eden”

burun: nos, nus, nòsa, nusoa (nos)

buruncuklu kollar: buruncikavi rıkave ()

burunun, buruna ait, burun şeyi: nòsan, nosna, nosnu (nosen, nosna, nosno)

buruşmak 1: nabruçkam sa (nabrıçkvam se, nabrıçkam se)

buruşmak 2: nagôrçem sa, nagôrçe sa / nagoarçem sa, nagoarçe sa (nagırçvam se, nagırça se)

buruşmuş: nafrapîlu ()

buruşturmak 1: nabruçkam (nabrıçkvam, nabrıçkam)

buruşturmak 2: nagôrçem, nagôrçe / nagoarçem, nagoarçe (nagırçvam, nagırça)

buruşuk 1: bruçka (brıçka)

buruşuk 2: nabruçkan, -a, -u (nabrıçkan, -a, -o)

buruşuk 3: nasroçen (namrışten)

buruşuk suratlı: burusuk, brusuk (brıçki) “asık suratlı”

buyur etmek boyurladísavom ()

buz ayakkabısı: kodki (ledohodki) “çivili buz ayakkabısı”

buz çözülmesi: razleditsa ()

buz kesmek: ızmoarzam, ızmoarzna (zamrızvam, zamrızna)

buz sarkıtı 1: cugal (ledena visulka)

buz sarkıtı 2: kalakoncur ()

buz: lèd, let (led)

buzağı:tèle (telè)

buzağılamak: telè (telya)

buzağılanmak: telè sa (telya se)

buzağılı: telen, telna, telnu (telen, telna, telno) “gebe inek”

buzlanmak 1: isledilu (izledilo)

buzlanmak 2: zaledèyem, zaledé (zaledyavam, zaledya)

buzlu 1: ledoan, ledna, lednu (leden, ledna, ledno)

buzlu 2: sinlet (leden)

bükmek 1: izvîvam, izvîye (izvivam, izviya

bükmek 2: usukvam, usuça (usukvam, usuça)

bükmek 3: prevívom (bt) (previvam)

bükük 1: svinok () “bükülmüş”

bükük 2:svitak (zakriven) “bükülmüş”

bükülmek 1: svîyem sa, svîye sa (svivam se, sviya se)

bükülmek 2: izviyem sa, izviye sa (izvivam se, izviya se)

bürük: brûki (pantalani) “pantalon, şalvar”

bürümcük: burumcik () “dokuma cinsi”

bütün 1: vrit, vrut, vrid, vru / frot, frut (vsiçki, vryut)

bütün 2: vritçenka (vsiçki, vryut)

bütün 3: sàl, sàla, sàlu / tsel, tséla, tsélu, tséli (tsyal, tsyala, tsyalo)

bütün gece: sàlan-noaş (tsyala noşt)

bütün hayat: tseliya jivot, sàlan hayat ()

bütün yıl boyunca: tsala ravna godina ()

bütünüyle: gòlu (gol)

büyü 1: büyü, magöa (magiya)

büyü 2: magie, magio, magöa (magiya)

büyü yapmak 1: büyü pravem, magöasvam (magiosvam)

büyü yapmak 2: magiosam, magôsvam (magiosvam, magiosam)

büyücek: golemka, golûmka ()

büyücü 1: magiosnik, magôsnik(e), magôsnitsa (d) (magiosnik, magiosnitsa)

büyücü 2: büyüjiye (e), büyüjiyka (d), büyüjii (ç) (magiosnik, magiosnitsa)

büyücü kadın: magiyanitsa, magiyanisa ()

büyük: gulém, guleam, golem, galém / gülay (bt) (golyam)

büyük ağızlı: gulemanusta ()

büyük baş hayvanlar: dubîtak (dobitık)

büyük bayram “Ramazan bayramı”: golem bayrem, gulem bayrem ()

büyük dede: detko, dédko, dedeko (pradyado)

büyük gürültü: bobot, bobut (tıten) “ani ses”

büyük kavga: guléma kavgo ()

Büyük veba salgını: Gulemiya mor, Golemiya mor “1725/1726 yıllarında Rodopları etkileyen veba salgını.”

büyükbaba: bôba, buba, beba (dyado)

büyüklenen: gulemisa, golemitsa ()

büyüklenmek 1: gulemeye sa (golemeya se)

büyüklenmek 2: navdigam se (golemeya se, naduvam se)

büyüklük: keyafet (dostolepie, velikolepie)

büyülemek: magiosam, magôsvam (magiosvam, magiosam)

büyümek 1: gulemeyè (golemeya)

büyümek 2: izrastem, izrasna (izrastvam, izrasna)

büyümek 3: narastam, narasna, narasta (narastvam, narasna, narasta)

büyümek 4: purastem, puraste (porastvam, porasta)

büyümek 5: rástem (bt), raste, rasna (rasta, rasna)

büyümemiş 1: kropandel (neporasıl)

büyümemiş 2: svinok (nisık)

büyütme: bijiklik (nadstroyka) “uzatma, yükseltme, ekleme”

büyütmek 1: izkutem / iskùpem (bt) (otglejdam)

büyütmek 2: ugulemèvam, ugulemeye (ugolemyavam, ugolemeya)

büyütülmüş “çocuk”: izkuten (otgledan)

büzmek: sviyem / svîvam, svîye (svivam, sviya)

büzük, büzülmüş: svit, svita, svitu (svit, svita, svito)

büzülmüş halde: svitu (svito)

büzülmek: istesnèvam sa, istesne sa (stesnyavam se, stesnya se)

C

caba: caba (bezplatno) “ücretsiz verilen ilave şey”

cacık: cacik (tarator)

cadı: cadîye, cadiyka (e) (veşter, veştitsa(d))

cahil: cahil, cahilin (neznaeşt, neopiten)

cam: cam, ceam (cam, stıklo)

camadan: camadan (camadan)

cambaz: cambaz, cambazin (e), cambazka (d), cambazi (ç)

camcı: camcîye (e), camciyka (d), camcii (ç) (camciya, stıklar)

camekan: camekan (vitrina)

cami: camîye, camii / jamiye (ç) (camiya)

can 1: càn, cean, jan (duşa)

can 2: diha (duşa)

can 3: dùşa (duşa)

can çekişmek: dùşa bére, duşa bera ()

can erik 1: galagunki (canki, zeleni slivi)

can erik 2: garluşka( zelena sliva, canka)

can erik: canka (canka)

can fes: jenfezenki ()

can fesli: jenfezeno ()

can çekişmek: dùşa bére, duşa bera ()

can vermek: duşa davam ()

canavar: canavar, canavarin, canavarka (d) (hiştnik, zvyar)

canfezen şalvar: şalvare canfezeni ()

canı çekmek: priiska sa () “priiska mi sa: canım çekiyor”

canı sıkılmak: pritesnèyem sa, pritesne sa (pritesnyavam se, pritesnya se)

canı sıkkın:pritèsnan, pritèsnana, pristesnanu (pritesnen, pritesnena, pritesneno)

canı su istemek: pripiva mi sa, pripîye mi sa (pripiva mi se, pripie mi se)

canı yemek istemek: priyède mi sa (priyade mi se)

canım 2: jenum, cànım, cànam (dragi)

canım 1: mila ()

canla başla çalışan: otpeşil (oduşil)

canlanmak: ujivèyem, ujivèye (ojivyavam, ojiveya)

canlı 1: jif, jiva, jivu, jivi (jiv, -a, -o)

canlı 2: ujivènu (ojiven, ojivena, ojiveno)

canlı olarak: jivu (jivo)

cansız: cansız, cansızin (bezjiznen)

caymak: utmètam sa, utmètna sa (otmyatam se, otmetna se)

cazibe: ştorv (primamka)

cebiç: zvizdarka () “doğurmamış keçi”

Cebrail: Cebrayil (Gabriel)

cebren: sîlum, silom (trudno, edvam)

cefa 1: töaglu, töagli (ç) (teglo)

cefa 2: cefà, cefo, cefoa (beda)

cefa 3: napin (mıka, tormoz)

cefa çekmek: napinam sa (mıça se)

cefakar: cefakârin, cefekérin (mıçenik)

cehennem: candem, cendem, cahandem, cehendem, jehendem (ad)

ceket 1: çekét (yake)

ceket 2: sètre (setre)

cellat: celat, celétin, celyatin (palaç)

cemaat: cemaat, jemaat ()

Cemal : öa.Cemal, Malô, Cemka

Cemile: (öa) Cümlina /Jümlina, Jemilé, Jemilû / Cemilina /Jemilina, Cemilinka / Jemilinka, Cuna / Juna

Cemilecik (öa): Cemilinka, Cemilitse

cenabet: janabet, canabétin, janabétin , jenabetin (prokletnik)

cenaze çelengi: upratalski kitki (kitka za pokoynik)

cenaze namazı: cenezöana namaz ()

cenaze: cenezè, cenezo (pokoynik)

cenk: cenk (bitka, borba)

cennet: cennet, cenniet, jennet (raya)

cep: cép, jép, ciep, jiep, coaba, joaba, jep (cob)

cephane: cepanô, cepanöa, jepanöa (boepripasi)

cephanelik: cepanelık, jepanalık ()

cephe: cepô, cepöa, , jepé, jepöa (front)

cerahatlanmak: nagnûyem, nagnuye (nagnoyavam, nagnoya)

cereme: ceremé, ceremô, ceremöa (cereme)

cesaret: ceserét, ceseriet, jeseret, jüserét (smelost)

cesaretli: ceseretlîye, jeseretliye (smel)

cesur: cesurin, jesurin (smel)

cevap vermek 1: otlava (otgovarya) “karşılık vermek”

cevap vermek 2: udvraştem, odvrástom (bt) (otvrıştam)

cevap vermek 3: ubàdem sa, ubàde sa (obajdam se, obadya se)

cevap: cevap, jevap (otgovor)

ceviz: òrah, orahi (ç) (oreh) / “hóreh (bt)”

ceylan: ceylan, ceylian, ceylén, jeylean (gazela)

ceza: cezà, cezô, cezoa / jezà, jezo, jezoa (nakazanie)

cezve: cézve, jezve (cezve)

cılız 1: dzof (dreben, hilav)

cılız 2: moarşaf, marşava, marşavu (mırşav, mırşava, mırşavo)

cılız 3: pihtavi ()

cırtlak ses çıkarmak: krotet, krotyat, izkoartet (krtyat, izkırtvat)

cıvıklaşmak: razmöakam sa, razmöakna sa (razmekvam se, razmekna se)

cibinlik: cibindirik, jibindirik ()

ciddi: ciddiye, jiddiye (seriozen)

ciğer: ciger, jiger (drob)

cihan: juhan (narod) “millet”

cihaz: haygot (pribor) “aygıt”

cila: cilâ, cilea / jilea (lak)

cilâlı 1: cilalı, jilalı (poliran, lakiran)

cilalı 2: leskati (lyaskati) “parlak”

cilt 1: kòja (kodja) “deri”

cilt 2: oder (koja)

cilt 3: varhúşna deríye () “üst deri”

cimri 1: cimriye, jimri (stisnat)

cimri 2: istisnatu (stisnat, -a, -o)

cimri 3: nemanka (nemotiya)

cimri 4: skrıkav (stisnat)

cimri 5: skripio / “elin çok sıkı, çok cimrisin: skripio golyam si”

cimri 6: tsadak (tsedka) “asıl anlamı süzgeç: cimri anlamında deyim”

cin çarpmak: ùradisvam () “uğramak”

cin: cin, jin (cin, demon)

cinayet: cinayét, cineyét (prestıplenie)

cinci: cinciye, cinciya

cins: cins, jins (vid, rod)

cip: jip (cip) “araç”

civan perçemi otu: yanuvitsa (byal ravnets)

civar: krayişte (krayişte)

civarında 1: sadef, sadeva, sadevu / asadef, asadeva, asadevu (sıdev, sıdeva, sıdevo)

civarında 2: anadef, anadeva, anadevu ()

civarında 3: pri (pri) “yanında”

civciv: pîle, pilçkove (ç) (pile)

cömert: cümert, jümert (ştedır)

cuma namazı: Cumoana namaz ()

Cuma: cumà, cumoa / jumayá, jumoa (petık)

Cumartesi: Sobuta, Soabuta, Sóbata (bt) (Sıbota)

cumba: jumba ()

cüce 1: cücé, jüje (cüce)

cüce 2: kundô, kundio (drebosık)

cümbüş: jümbüş, cümbüş, jûmbûş, cumbûş (smyah, maytap)

cümle 1: cümle, jümle (tsyal) “tüm, bütün, hepsi”

cümle 2: cümle, jümle (izreçenie) “dilbilgisinde”

cünüp: cunupin, jünüpin, jenûpin (proklet)

cüppe: jüppe (roba, odejda)

cüzdan: juzdan (portfeil)

Ç

çabalamak 1: moaçem, moaça / màça (mıça) “bg. eziyet etmek” / móçem (bt)

çabalamak 2: zamoçvam / zamoaçem (zamıçvam)

çabucak 1: çabujak, çébujak (bırzo)

çabucak 2: naborju / naboarcu, naborje / naboarje, naborji /naboarji (nabırzo, nabırje)

çabuk 1: boarca, -u, -i (brız, bırz,-a, -o) / varyant kelimeler: borjo, borju, boarcu, bırje, bırjko, borje, boarce

çabuk 2: çabuk, çébuk (bırzo)

çabuk 3: haburca (bırzo) “hadi çabuk!”

çabuk gönder!: napojordi (izprati na bırzo)

çabuk ol!: çabuk! (bırzay)

çabuk olmak: sgribam, boarjem, boarzam (bırzam)

çabuk öfkelenen: dostuyan (sprihav)

çadır: çadır, çador, çadoar (palatka) “çadır: bg – şemsiye”

çağırılmak 1: otzvavam sa ()

çağırılmak 2: kàne sa (kanya se) “davet edilmek”

çağırmak 1: otzvavam sa (obajdam se na novik) “çağrı yapmak”

çağırmak 2: kànem, kàne (kanya) “davet etmek”

çağırmak 3: svikvam, svikam (svikvam, svikam)

çağırmak 4: kalésam / kalesvam (kanya)

çağırmak 5: navîkam (navikvam, navikam) “haykırmak”

çağırmak 6: ubade / obadya (obadya) “bg. telefon etmek”

çağırmak 7: porukvam, purukam (porukvam)

çağırmak 8: priçuyem / priçuvam (priçuvam)

çağırmak 9: prirûkam, prirukna (prirukvam, prirukna)

çağırmak 10: prizuvavam, prizuva (prizovavam, prizova)

çağırmak 11: pukànem, pukàne (pokanvam, pokanya)

çağırmak 12: uzvikam sa, uzvikna sa (izvikva se)

çağırmak 13: puvikam (povikvam)

çağırmış: prirukal (izvikal)

çağlayan: kûpriya (vodopad)

çakı: çakiye ()

çakıcı: çakaciye, çakajiye “eşkıya”

çakır: çakır, çakıre (çakır)

çakmak 1: çakmak (zapalka)

çakmak 2: zapalka (zapalka)

çakmak 3: tropvam, tropna (tropvam, tropna)

çakmak 4: tròpam (tropam)

çakmak 5: naçùkam (naçukvam, naçukam)

çakmak 6: nabıyta (nabiya)

çakmak 7: pubiyem, pubiye (pobivam, pobiya)

çakmak taşı: kremen (kremık)

çalgı: isvîre (svirya)

çalgıcı: çalgajiye (e), çalgajiyka (d), çalgajii (ç) (çalgaci)

çalı: funduk (elhiçka)

çalılık: zaşipçeno ()

çalım satmak: çalım sattisvam ()

çalım: çalım (metod, payanta) “yöntem, yol”

çalımlı: afiliye (e), afilinka (d) (pokazen)

çalınmış 1: kràdan, kradena, kradenu (kraden, kradena, kradeno)

çalınmış 2: ukràdan, ukradna, ukradno (otkraden, otkradna, otkradno)

çalışkan 1: çalaşkan, çalışkanin (trudolyubiv)

çalışkan 2: operen (operen) “hünerli”

çalışkan 3: rabutnu (trudolyubiv)

çalışma 1: çalaştisvane ()

çalışma 2: rabuta, rábata (bt)(rabota)

çalışmak 1: çalaştisvam (rabotya)

çalışmak 2: ràbutem (rabotya)

çalışmak 3: naràbutem, naràbute (narabotvam, narabotya)

çalışmak 4: naràbutem sa, naràbute sa (narabotvam se, narabotya se)

çalışmak 5: pumoaçem sa, pumoaçe sa (pomıçvam se, pomıça se)

çalışmamak: nirabutem, nirabutna () “nirabuti: çalışmıyor, bozuk”

çalıştırmak 1: fîrkom (bt)

çalıştırmak 2: mbâgom (bt)

çalıştırmak 3: zabliyávam (bt)

çalkak: burilo, burîlu () “yayık çalkalama aleti”

çalkalamak: borkam, boarkam (bırkam)

çalkama ayran: barkanitsa, bırkanitsa (ayran)

çalma: çalmà, çalmoa, çalmi (ç) (çalma) “erkek baş örtüsü”

çalmak 1: çaldisvam (krada) “hırsızlık yapmak”

çalmak 2: krada, kradoa, krádem / krádom (bt) (kradà) “hırsızlık yapmak”

çalmak 3: kradna (kradna) “hırsızlık yapmak”

çalmak 4: pléçkosvam /plyaçkosvam, kràde, ukràde (krade, otkradva)

çalmak 5: ukràdem, ukràde (okradvam, okrada)

çalmak 6: ukràdem, ukradna (otkradvam, otkradna)

çalmak 7 : drınkam dronkam, droankam (drınkam) “müzik aleti çalmak”

çalmaya başlamak: zasvîrem, zasvîre (zasviram, zasvirya) “öttürmeye başlamak”

çalmış: ukral (otkradnal)

çam ağacı 1: burika, borika, buriki (ç) (bor, borika)

çam ağacı 2: péfka ()

çamaşır 1: çamaşir (prane)

çamaşır 2: prane ()

çamaşır asmak: ihsédem () “ihsedihme gu pranetu: çamaşırları astık”

çamaşır tokmağı: kopan, kopın (tupalka za prane)

çampara: çamparo (leka jena) “hafif kadın”

çamur 1: kal, kalta (kal)

çamur 2: çamur, çemur (kal, mrısotiya)

çamur 3: elovitsa ()

çamurlamak 1: kàlem (kalyam)

çamurlamak 2: razkàlem (razkalvam, razkalyam)

çamurlanmak 1: kalésam, kalyasam ()

çamurlanmak 2: kàlem sa (kalyam se)

çamurlanmak 3: razkàlem sa (razkalvam se, razkalyam se)

çamurlu 1: kàlen, kalna, kalnu (kalen, kalna, kalno)

çamurlu 2: ukálen (kalen)

çan 1:tûmbelek, dûmbelek (hlopka, zvınets) “koyun çanı”

çan 2: çén (hlopka, kambana, zvınets)

çan 3: tuç, tunç (hlopka)

çan çalmak: tsonnovam (zvınvam)

çanak 1: çiniya, çiniye (çiniya)

çanak 2: çanak (çiniya, paniçka)

çangal (doğarken ölmüş kuzu) : çangal ()

çanta 1: çánta, çanti (ç) (çanta)

çanta 2: paláska (çanta)

çap: çap, çeap, çép (diametır, kalibır)

çapa 1: çapà, çapoa (motika, çapa)

çapa 2: kopaç (motika)

çapa 3: mòtika, motka ( (motika, kopaçka)

çapa 4: praşilka (kopaçka)

çapak: çapak (karakuda, platika)

çapalamak 1: çapaladisvam ()

çapalamak 2: práşom (bt)

çapalamak 3: upreşihvam “upreşihme: çapaladık”

çapkın 1: çapkın, çepkın (çepkın)

çapkın 2: gûvendiye (razvratnik, razvratnitsa)

çapraşık: çapraşik, çepraşık, çerpeşik (mrısen)

çapraz 1: çapràzi (toka, pafti) “kadın gümüş kemer tokası”

çapraz 2: korst (krıst)

çaprazlama: letve (napryako)

çaput: çaput (dreb)

çar: tsar (tsar) “padişah” / çarım!: tsarû “padişahım!”

çardak: çardak (çardak)

çare: çàre, çarò, çaroa, çehra ()

çarık: sarvule (tsarvul, tsırvul)

çarpılmak: çarptisvam sa (udryam se) “kendini çarpmak”

çarpma 1: plûsak (udar)

çarpma 2: udar (udar)

çarpmak 1: çarptisvam (udryam)

çarpmak 2: dzınkam (drınkam)

çarpmak 3: udrem (udryam)

çarpmaya başlamak: zatreskam, zatreaskam (zatryaskam)

çarşaf: çarşàf, çarşeaf (çarşaf, postilka)

çarşamba: sréda (sryada)

çarşı: çarşîye, çerşiya, çerşiyka (çarşiya)

çarşının, çarşıya ait: çarşiyski, -a, -u (çarşiyski, -a, -o)

çatal 1: çatal, çetal (vilitsa)

çatal 2: bunela (vilitsa)

çatal 3: razsahaçka ()

çatal 4: vaztigarka (çatalesta dırvena podropa) “çatallı, çatal şeklinde”

çatal çubuk: motovilka (prıçka s çatal) “ip eğirmek için ucu çatal çubuk “

çatalcık: bunelka (vilitsa)

çatallanmak: razçetalem, razçetalyam (razklonyavam)

çatı 1: çatiye (pokriv)

çatı 2: dàm (pokriv)

çatı döşemesi: tikla (pokrivna ploça)

çatı kenarı: kotlomoz ()

çatık kaşlı: nabursuçen, naburusûçen (namrışten)

çatırdamak 1: çatorkam (prıştam)

çatırdamak 2: kırtsikam (skırtsam)

çatırdamak 3: napùkam (napukvam, napukam)

çatırdamak 4: pripukvam, pripukam (pripukvam, pripukam)

çatırdamak 5: trèsvam, tresna (tryasvam, tresna)

çatırdamak 6: troaskam (trıskam)

çatırdayan, çatırdamış: çatorkat (praştyat)

çatlak 1: çatlàk, çatlok, çatloak (plyaskane, puknatina)

çatlak 2: puknatu (puknat, puknata, puknatu)

çatlak 3: uspùkanu (spukan, spukana, spukano)

çatlamak 1: nakórşavom (bt)

çatlamak 2: napùkam (napukvam, napukam)

çatlamak 3: pukam sa (pukam se)

çatlamak 4: pukvam sa, pukna sa (pukvam se, pukna se)

çatlamak 5: razpùkam sa, razpukna sa (razpukvam se, razpukam se, razpukna se)

çatlatmak 1: pukam (pukam)

çatlatmak 2: pukvam, pukna (pukvam, pukna)

çatlatmak 3: razpùkam, razpukna (razpukvam, razpukam, razpukna)

çatlatmak 4: uspukvam, uspukam (spukvam, spukam)

çavdar ekmeği: rojan leap (rıjen hlyap)

çavdar: rôj, roş, roaş (rıj)

çavdardan, çavdarlı, çavdar (şeyi): roşan, roşna, roşnu / roaşan, roaşna, -nu (rıjen, rıjena, -no)

çavuş: çauş (çauş )

çay 1: çay, çèy (çay) “içilen çay”

çay 2: çay, çàya (çay, malka reka) “akarsu”

çaydanlık: çaynik (çaynik)

çayır 1: çayir, çair, çeyir, çeir, çeire (ç) (çair)

çayır 2: livada, luvada, livadi (ç) (livada)

çayır 3: pasişte (pasişte)

Çeç deyimi, Çeç telaffuzu, Çeç aksanı: çeçno kàzano () “Çeç: Bulgar ve Yunan sınırındaki Pomak bölgesi”

Çeçli: çeçliya ()

çehre:çehrô, çehrio, çehröa (litse) “yüz, surat”

çeki: çekiye “tartı”

çekiç: korak (çuk) / küçük çekiç: koraçe (çukçe) / varyant: kuráik

çekilmiş: natègnatu (nategnat, nategnata, nategnato)

çekim 1: ştorv (primamka)

çekim 2: púkanye (bt)

çekingen: slisan ()

çekinmek 1: izbégna (izbyagvam, izbyagna)

çekinmek 2: istesnèvam sa, istesne sa (stesnyavam se, stesnya se)

çekinmek 3: slisvam (slisvam)

çekinmek 4: strayvam sa, straye sa (staryvam se, straya se)

çekinmek 5: utbègam, utbègna (otbyagam, otbyagna)

çekip almak: kaçokvam (navzemam, otçupvam)

çekirdek 1: kakaluşka (kostilka)

çekirdek 2: semka (semka)

çekirge: skàkal, ıskàkal (skakalets)

çekirgecik: jurkalçek (şturçe)

çekiştirmek: razdoarpem (razdırpvam, razdırpam)

çekmece 1: çetkarnik (malko koviorçe s jobi) küçük kutu

çekmece 2: çekmecè (çekmece)

çekmek 1: izmiçam (dırpam, izvajdam) “çekip çıkarmak”

çekmek 2: natöaglem sa, natöagle sa (nateglyam se, nateglya se) “çok çekmek”

çekmek 3: caskam (dırpam)

çekmek 4: doarpam (dırpam)

çekmek 5: moakna (mıkna) “çekip yolmak”

çekmek 6: pridoarpem (pridırpvam, pridırpam)

çekmek 7: prikàrvam, prikàram (prekarvam, prekaram) “çekip taşımak”

çekmek 8: teglè, töagle, töaglem, da töagle, (teglya)

çekmek 9: torzam (dırpam)

çekmek 10: upinam/ opinam, upina/ upöana (opıvam, opına) / apínom (bt) (opınam)

çekmek 11: utmètam, utmètna (otmyatam, otmetna)

çekmek 12: vòde (vadya) “çekip götürmek”

çekmek 1: çekna (dırpam)

çekmek 2: upöanam, upinam (upıvam)

çelik çomak 1: humàda () “oyun”

çelik çomak 2: çilik (stomana)

çelmelenmek: skundaptsvam (prepıvam se) “çelme takılmak”

çember: çember, çimber (çember, obrıç)

çene 1: çené, çenöa, çinô, çeyne (çelyust)

çene 2: çenitsa (çene)

çengel 1: çengale () “kuzuları ölmüş yada satılmış koyun”

çengel 2: kukal, kukalçitsi (ç) (kuka, kukiçki) “ağaç dalından çengel”

çengel 3: çengel (çengel, kuka)

çengel 4: gagul, gacul (kuka)

çengel 5: kancel (kuka)

çengel 6: jengal (slabiçko) “çok zayıf kimse”

çengelli iğne 1: skarfitsa (bezopasna igla)

çengelli iğne 2: ılgaç () “ilgeçli iğne”

çepeçevre: utvsèkade (otvsyakıde)

çerçeve: çerçeve, çerçevöa, çerçevî (ç) (çerçeve)

çeşit 1: çeşit, çişit (vid, sort)

çeşit 2: deles (vid, tip)

çeşitli: ràzen, razna, raznu, razni (ç) (razen, razna, razno)

çeşme 1: çuçur, çüçür (çuçur)

çeşme 2: çeşmà, çeşmöa (çeşma)

çeşmeci: çeşmecîye (çeşmeciya)

çeşmecik: çeşmitsa ()

çete: çète (çeta)

çeteci: çeteciye ()

çetli: çetli () “hayvan sahibi ile çoban arasında hesap görülen tahta”

çevik 1: çvırst, tsvırst (çevrıst)

çevik 2: porgavu (pırgav, pırgava, pırgavo)

çevikçe: poargavu (pırgav) “çevik biçimde”

çevirme: çevermè, çevermöa, çivirmô (çeverme) “kuzu yada oğlak çevirme”

çevirmek 1: ugràdem, ugràde (ograjdam, ogradya) “duvar veya çitle çevirmek”

çevirmek 2: navràtem / navratyam () “döndürmek”

çevirmek 3: izvîvam, izvîye (izvivam, izviya

çevirmek 4: izvraştam, izvoarna (izvrıştam, izvırna)

çevirmek 5: razvoartam, razvoarté /razvartem (razvırtyavam, razvırtam, razvırtya)

çevirmek 6: ubikòlem (obikalyam, obikolya)

çevirmek 7: ubraştam, uboarna (obrıştam, obırna)

çevirmek 8: vartè (vırtya)

çevirmek 9: vortkam (vrıtkam, zavırtam)

çevirmek 10: zagràde (zagrajdam, zagradya)

çevirmek 11: zaviya, zaviye (zavivam)

çevirmek 12: zavrate (obırna, navi)

çevirmeye başlamak: zaobraştam ( zaobrıştam)

çevre 1: çervitsa (brodirana kırpa) “işlemeli örtü”

çevre 2: çevrè, çevröa (kırpa) “örtü, mendil”

çevrilmek 1: izvivam sa, izviye sa (izvivam se, izviya se)

çevrilmek 2: izvraştam sa, izvoarna sa (izvrıştam se, izvırna se)

çevrilmek 3: tarkòlem sa, tarkòle sa (tırkalyam se, tırkolya)

çevrilmiş 1: izvratil (preobırnal)

çevrilmiş 2: navratil (obırnal)

çevrilmiş 3: obkrıjena (obkrıjena) “obkrıjavam fiilinden”

çevrilmiş 4: ubikòlenu (obikolen, obikolena, obikoleno)

çevrim: devir (vırtene)

çeyiz 1: çeyiz (çeiz)

çeyiz 2: prikya / priké (çeiz)

çeyiz 3: spap, çeyiz (çeiz)

çeyiz 4: şuvîş (zestra, çeiz)

çeyizlik elbiseler: rùba (roba)

çeyrek 1: çetvoritsa (çetvırt) “dörtte bir”

çeyrek 2: çeyrek (edna çetvırtnika)

çeyrek 3: çeyretsi, çayretsi (çetvırtinki)

çıban 1: çiban, çuban (tsirey)

çıban 2: prişka (prişka)

çıbanlı: priştavu (priştav, priştava, priştavo)

çıfıt: çifutin (evrein) “yahudi”

çığırtkan: patavrajie () “çok konuşup iş yapmayan”

çığlık atmak 1: razrèvam se, razrevè sa (razrevavam se, razreva se)

çığlık atmak 2: víyem (viya)

çığlık: tsrikut (vik, voy, kryasık)

çık “çık sesi”: ts (ne) “hayır anlamında”

çıkarılmak: iznîsat sa (iznasyat se) “dışarı çıkarılmak”

çıkarma, çıkarım: iskarvane ()

çıkarmak 1: izmiçam (dırpam, izvajdam) “çekip çıkarmak”

çıkarmak 2: izkarvam, izkaram / iskarvam, iskaram (izkarvam, izkaram)

çıkarmak 3: isvàlem, svàle (svalya)

çıkarmak 4: izvèdam, izveda (izvejdam, izveda)

çıkarmak 5: prispàdem, prispànna (prizpadam, prispadna)

çıkarmak 6: razbulvam (razbulvam)

çıkarmak 7: izvàdem, izvade (izvajdam, izvadya)

çıkarmak 8: sıbuvam ()

çıkıp gitmek: mahvam sa, mahna sa (mahvam se, mahna se)

çıkış: izlézene, izlázenie (bt) ()

çıkmak 1: iskaçem sa, iskaçe sa (izkaçvam se, izkaça se)

çıkmak 2: niknam (nikna)

çıkrık 1: çekrık, çıkrık (çekrık)

çıkrık 2: rudan, radan (çekrık, rodan) “ip çıkrığı”

çıldırmak:puboarkam sa (pobırkvam se, pobırzam se)

çıldırmış: izçimuşil (poludyal)

çınar 1: çinar, çinaran (çinar)

çınar 2: yablan (yablan)

çıngırak 1: dzınkalka (drınkalka)

çıngırak 2: tûmbelek, dûmbelek (hlopka)

çınlamak 3: peyna () “kulağı çınlamak: peyna mi uho”

çınlamak 4: sonkam, tsonkam, tsınkam (zvınya)

çıntar: çervenuşki (rijiyki, vid gıba) “kırmızı mantar”

çıplak 1: gropal, -a, -u (gol)

çıplak 2: gropalak (bednyak) “fakir”

çıplak 3: sgoropaleno (gol)

çıplak 4: golugroplu (sıbleçeno)

çıplak kalmak: ugoleyè (ogolyavam, ogoleya)

çıplak olmak: vazgàlem (razlogvam) “eteği yukarı kaldırmak”

çıra 1: çirag ()

çıra 2: bòrna, boarna, burnà, burnoa (bòrina)

çırak 1: çirak (çirak) / çiraçe: küçük çırak

çırak 2: şegôrçe, şegırçe (pomoştnik, çiraçe)

çırılçıplak 1: gòlu gròpolu (sgoropaleno)

çırılçıplak 2: goli golatsi (sgoropaleno)

çırılçıplak 3: çinçiplak, çipçiplak (çisto gol, gol-goleniçık)

çırpıcı: barçinka (bilo) “çalkalayıcı”

çıta: letva (letva)

çıyan: çiyan (stonojka)

çiçeğim: kitçitse ()

çiçek 1: kiçitsa ()

çiçek 2: kitka (kitka, tsvete) “bg. demet”

çiçek açmak 1: razpùkam sa, razpukna sa (razpukvam se, razpukam se, razpukna se) “çiçek patlamak”

çiçek açmak 2: zakiçem, zakiçe (zakiçvam, zakiça) “çiçeklenmek”

çiçek takmak: ukiçilyam ()

çiçek toplamak: viem kitka ()

çiçekçi: kitkar ()

çiçeklenmiş: tsvetnalo /svetnalu ()

çift 1: çift (çift)

çift 2: diplo (dvoyno)

çift sürmek 1: izuréyem / izarávom (bt)

çift sürmek 2: urà (ora)

çiftçi: çifçiye, çifçiyka, çifçiyi (ç) (çifçiya, -ka)

çiftçinin, çiftçiye ait: çiflikçiyski, çuflitski (çiflikçiyski)

çifte atmak: razrîtam (razritvam, razritam)

çifte: çifté, çiftöa, çiftio, tsífte, çiftöa, çifkio, çifkô, çiftà (ç) (çifte, dvoyno)

çifteli: çeftelio (igriv) “oynak”

çiftleşme: çiftosvane ()

çiftleşmek: çiftosvam, çiftosem ()

çiftlik: çiflik, çiflikan (çiflik)

çiğ düşmek: rusè (rosya)

çiğ yağmak: narusèyem, narusiye (narosyavam, narosya)

çiğ: surav, surava, suravu (surav, surava, suravo) “pişmemiş”

çiğneme: taptane (tıpçene)

çiğnemek 1: cvakam, cova (dıvça) “ağızda çiğnemek”

çiğnemek 2: izdoafça (dıvça) “sakız çiğnemek”

çiğnemek 3: doafça (dıfça) “sakız çiğnemek”

çiğnemek 4: ıstoapkam, ıstoapça (stıpkvam, stıpça) “ayakla çiğnemek”

çiğnemek 5: mlavi ()

çiğnemek 6: taptem, tapte () “ayakla çiğnemek”

çiğnenmiş: staptal (stıpkal)

çikolata: çukulàta (şokolad)

çile 1: çile, çilöa () “ip demeti”

çile 2: malim (mıka, mıçno) “dert”

çile 3: töaglu, töagli (ç) (teglo) “çekilen dert, tasa”

çile 4: patîlu, patila (ç) (patilo) “dert, tasa, başa gelen”

çile çekmek 1: töaglem, da töagle (teglya)

çile çekmek 2: napinam sa (mıça se)

çile geçmek 3: pritöaglem, pritöagle (preteglyam, preteglya)

çilek: zunitsa, zonitsa, zunitsi (ç) (gorska yagoda) “yabani çilek”

çilingir: çilingir (klyuçar)

çilli suratlı: şarabàtu ()

çim: ki (çe)

çimdiklemek 1: iştîpam, iştipna (ştipvam, ştipna)

çimdiklemek 2: iştipè (ştipya)

çimdiklemek 3: priştîpam, priştipna (preştipvam, preştipna)

çimdiklemek 4: uştipem, uştipe (oştipvam, oştipya)

çimdiklemek 5: zaştîpem (zaştipvam, zaştipya)

çimdikleyen 1: priştipalka ()

çimdikleyen 2: iştipalka ()

çimen 1: çümen (treva)

çimen 2: dorane, dòren (trevni çimove)

çimen 3: trevitsa () “çayır çimenleri: çair trevitsa”

çimento: çimentu (tsiment)

çingene 1: sîganin (e), sîganka (d), tsigani (ç) (tsiganin, tsiganka)

çingene 2: gurbète (gurbetçiya)

çingene 3: agup, aguptin (e), agupka (d), agupti (ç) (agup, agupka, agupti) “kıpti kelimesinden”

çingene çocuğu 1: sîgançe (tsigançe)

çingene çocuğu 2: agupsku pàle (agupsko pale)

çingene kadını 1: siganka, tsiganka (tsiganka)

çingene kadın 2: gurbetka (tsiganka)

çingenenin, çingeneye ait, çingene şeyi: sîganski, -a, -u (tsiganski, -a, -o)

çini rengi: çin (sin)

çirkin 1: grozan, grozna, groznu (grozen, grozna, grozno)

çirkin 2: groizlesto, grouzlesto (neestetiçno, grozotiya)

çirkinleşmek: pugroznèyem, pugrozneye (pogroznyavam, pogrozneya)

çirkinleşmiş: izropçena (obezobrazena)

çiseleme: silentiya, sûlûntiya (rımej)

çiselemek 1: zarusî (zarosi)

çiselemek 2: rusè (rosya)

çisenti: rositsa, rusitsa (rositsa)

çiş 1: piknöa (piknya)

çiş 2: pikuç (urina)

çişli: pîkla, piklo (pikla, piklio)

çit 1: çit (ograda)

çit 2: plekénitsa / plekyanitsa (ograda)

Çitak: Çitak, Çitatsi (ç) () “Bulgaristan’da bir topluluk”

Çitak’ın, Çitak’a ait, Çitak şeyi: Çitaşka (çitaşka)

çitin geçiş yeri: prolez ()

çivi 1: çivi, çiviye, çiviya, çuviya, çuvu (klin, piron)

çivi 2: şèyka, şayka, şeykiya, şeykya, şeyké (piron, klin)

çivi 3: piron (piron) “büyük ağaç çivisi”

çivi 4: naftie, nôfte, niofte (nokti)

çivi çakmak: zakuvagu sa şeyka ()

çivici: çivicîye (e), çiviciyka (d), çivicii(ç) ()

çiviciye ait, çivicinin, çivici (şeyi): çiviciyski, -a, -u ()

çiy: rusà (rosà)

çiyli: rùsan, rusna, rusnu (rosen, rosna, rosno) “çiğ yağmış”

çizme: çizme, çizmöa, çizmi (ç)

çizmek: şarkam (draskam) “çiziktirmek”

çoban 1: çuban, çubanin (ovçar)

çoban 2: ufçer, ofçar, afçár (bt) (ovçar)

çoban ayakkabısı: tulumbi (ovçarski paputse)

çoban barınağı: gérme ()

çoban değneği: gega () “kancalı değnek”

çoban sopası: ufçerska tuyèga ()

çoban yardımcısı: maloşina, maleşîna ()

çobancık: ovçarçe, ufçerçe (ovçarçe) “küçük çoban”

çobanın, çobana ait, çoban şeyi: ufçerski (ovçerski)

çobanlık etmek: ufçeruvam (ovçaruvam)

çocuğun, çocuğa ait, çocuk (şeyi): detski, -a, -u (detski)

çocuk 1: déte, deké/ dekya, désa, detsà (ç) (dete, detsa) / çocuklar: deçinki (detsa)

çocuk 2: çucuk (deté)

çocuk 3: çedo (dete) / çocuklar: çelyad (detsa)

çocuk 4: pandûk (dete)

çocuk 5: tarenik (dete)

çocuk aramak: ponuda ()

çocuk bahçesi: detska gradina (detska gradina)

çocuk bezi: pléni (plyani, bebeşki peleni)

çocuk büyütmek: izkutem (otglejdam) “çocuk bakmak”

çocukcağız 1: deçîsa (deçitsa)

çocukcağız 2: dètentse, detense (detentse)

çok 1: mlògu (mnogo)

çok 2: yatse, yatsa, yése, etse (mnogo)

çok 3: eçko (mnogo)

çok 4: gôtere, giotere ()

çok 5: manaha (mnogo)

çok 6: çop (jrebiy)

çok ağlamak: izplakam, izplaçe (izplakvam, izplaça)

çok bağırmak: narevèyem sa, narevè sa (narevavam se, nareva se) “böğürmek”

çok değerli: priskoapu (preskıp, preskıpa, preskıpo)

çok değil: nimlògu (nemnogo)

çok dik yer: kistermô, kistermio ()

çok dolaşık: navrele (silno izviti) “eğri büğrü”

çok esnemek: prezyávom (bt)

çok fazla: yése mlogu, yatse mlogu ()

çok geç: po-geç ()

çok güzel: po-hubaf, po-hubava, po-hubavo (mnogo hubavo)

çok istemek: priiskam (priiskvam, priiskam) / “priiskami se: çok istiyorum”

çok konuşmak: ftasuvam, ftásavam (bt) (obeştavam)

çok lafçı: yése lafçiye, yatse lafçiye () “geveze”

çok öğünen: urdô ()

çok öksürmek: nakaşlem sa, nakaşle sa (nakaşlyam se, nakaşlya se)

çok pişmek: najija, najiza (peçe silno, jega, najejavane) “yanmak”

çok sayıda: kòni (kone)

çok sıcak: jega (mnogo goreşto)

çok süslü: po-gizdavo ()

çok şaşırmak: utaliçvam (razkaçvam se)

çok tırmanmak: vazgríbom (bt) ()

çok yemiş: nakòrmotil (preyal)

çok yıkamak: napèrem, naperè (napiram, naperà)

çok yorgun: katalésal (silno umoren)

çok yorulmak 1: katalésvam, katalésa

çok yorulmak 2: kisne ()

çoktan beri 1: utkòleşen, ıtkòleşna, utkòleşnu (otkoleşen, otkoleşna, otkoleşno)

çoktan beri 2: utkòle yéçişte ()

çoktan beri 3: utkray (otkray)

çoktan: utkòle (otkole) “ne zamandır, çoktan beri, çoktandır”

çolak: çulàk (çolak)

çomak: çumak (çomak)

çorabın önü: naglavka ()

çorak tarla: nîvişte (nivişte)

çorap 1: çurap, çuràpe (ç) / jorapi, jurapi (ç) / juràp, juràpe (ç) (çorapi)

çorap 2: kalçùne, kaltsune, kalsune (kaltsun)

çorba: çòrba (çorba)

çorbacıların, çorbacılara ait: çorbaciyski, -a, -u ()

çökelek 1: çükelek ()

çökelek 2: urda (izvara)

çökertmek: potoplyam / potoplem ()

çökmek: razkàpem sa, razkape sa (razkapvam se, razkapya se)

çökük 1: utonal (potınal) “çökmüş”

çökük 2: kuknu, kukni (ç) (kukno)

çömelmek 1: klékam, klekna (klyakam, klekna)

çömelmek 2: kuka, kukna (klyakam)

çömelmek 3: kukvam, kukem (klyakam)

çömlek 1: çümlek (gırne) “toprak kap”

çömlek 2: goarne () “toprak kap, küp

çömlek sapı: kalitsa (drıjka)

çömlekçi: çümlekçiye (e), çümlekçiyka (d), çümlekçii (ç)

çöp 1: çop, çôp, çiope, çopie, çüöp (klon)

çöp 2: kleçka (kleçka)

çöp 3: suşte (smet)

çöp 4: şúşka (smet)

çöpçü: çöpçiye (metaç, çistaç, boklukçiya)

çöplük 1: smetişte (smetişte)

çöplük 2: çopluk, çüplük (bokluk)

çöplük 3: bunişte (bokluk)

çöplük 4: sustanu (bokluk)

çöplük 5: suşte, suştie (bt) (smet, smetişte)

çörek otu: çürekutu, çürekotu ()

çörek: çürek (pitka)

çözmek 1: razkriyem, razkriye (razkrivam, razkriya)

çözmek 2: razmutàyem, razmutàye (razmotavam, razmotaya)

çözmek 3:razplitam, razpleta (razplitam, razpleta)

çözmek 4: razvivam, razviye (razvivam, razviya)

çözmek 5: razvoarzam, razvoarza (razvrızvam, razvırzvam, razvırja)

çözmek 6: udvarzam, udvarzna (otvırzvam, otvırzna)

çözmek 7: utvoarzam, utvoarza (otvırzvam, otvırja)

çözük: udvarzan, udvarzana, udvarzanu (otvırzano) “çözülmüş”

çözülmek 1: razplitam sa, razpleta sa (razplitam se, razpleta se)

çözülmek 2: razvivam sa, razviye sa (razvivam se, razviya se)

çözülmek 3: razvoarzam sa (razvırzvam se)

çözülmek 4: udvarzam sa, udvarzna sa (otvırzvam se, otvırzna se)

çözülmek 5: utvoarzam sa, utvoarza sa (otvırzvam se, otvırja se)

çözülmüş 1: razvitu (razvit, razvita, razvito)

çözülmüş 2: udvarzalu (otvırzalo)

çubritsa: çubritsa (çubritsa) “nanegillerden bir bitki”

çubuk 1: çikut (prıçka) “değnek”

çubuk 2: çibuk (prıçitsa) “ince dal”

çubuk 3: çibuk (tsigare) “tütün çubuğu, sigara”

çubuk 4: furka (prıçka) “ yün kabartmak için değnek”

çubuk 5: pampalûga (prıçka) “uzayan şey, erkeklik organı”

çubuk 6: proçka (prıçka)

çubuk 7: prot (prıt)

çubuk 8: veyka ()

çubuklu gömlek: riza çubuklu, rizçitsa çubikliena () “çizgili kumaştan gömlek”

çubuklu kaftan: çubukli kaftan () “çizgili kumaştan yapılmış kaftan”

çubuklu: çubuklu, çibuklu () “çizgili kumaş”

çuha: çuha, çoha / soha, tsoha (sukno) “yünlü kumaş cinsi”

çuha yelek: çoheno eleçe ()

çukur 1: çikur, çikura (rov, dupka)

çukur 2: ropka (yama, zemlyanka)

çukurluk: çikurluk ()

çul: çul (çul)

çuşka: çuşka, çuşki (ç) (çuşka) “biber cinsi”

çuval 1: çuvàla, çuvàli (ç) (çuval)

çuval 2: sakul, sakulka (golyam torba)

çuvaldız: guberka (guberka)

çünkü 1: zaştotu (zaştoto)

çünkü 2: oti (zaşto)

çünkü 3: za oti ()

çünkü 5: ga (ştom)

çünkü 6: çi (ako)

çünkü 7: çînki, çunkim (zaştoto)

çünkü 8: çi, çim (çe)

çürük 1: gnil, gnilu (gnil) “çürümüş”

çürük 2: gnilok (izgnili) “çürümüş”

çürük 3: çurilo (tsitsina) “çürümüş”

çürük 4: çurùk, çoruk, çiruk (gnil, izgnil)

çürük 5: izgnîl, izgnîla, izgnîlu ( izgnil, -a, -o) “çürümüş”

çürümek 1: çurésam, çurésa (izginvam)

çürümek 2: gnîye (gniya)

çürümek 3: razkàpem sa, razkape sa (razkapvam se, razkapya se)

çürümek 4: nagnîyem, nagnîye (nagnivam, nagniya) “kısmen çürümek”

çürümeye başlamak: zagniye (zagnivam)

çürümeye yüz tutmak: ugniyem, ugniye (ugnivam, ugniya)

çürümüş ağaç: praktika, prıktika (gnilo dırvo)

D

dağ 1: planina (planina)

dağ 2: gòra (gorà) “bg. orman” “rusça dağ: gora”

dağ 3: dàh (planina)

 

dağ geçiti: preslup (padinka, ovrag)

dağa ait: planinski, -a, -u (planinski, -a, -o)

dağılmak 1: raznèsam sa, raznesa sa (raznasyam se, rasnesa se)

dağılmak 2: razturam sa, razture sa (razturvam se, razturya se)

dağınık 1: pasporsnat (razprısnat) “dağılmış”

dağınık 2: drulô () “dağınık kimse”

dağınık 3: nàmet (nahvırlyano, nepodredeno) “çok dağınık”

dağınık 4: givindiye, -a (razvalena jena)

dağınık 5: razturenu (razturen, razturena, raztureno)

dağıtmak 1: pasporsvam (razprısvam)

dağıtmak 2: razdàvam, razdam (razdavam, razdam)

dağıtmak 3: utmaham, utmahna (otmaham, otmahna)

dağlı: gorski (gorski)

dağlık: planinski, -a, -u (planinski, -a, -o)

dağlılar: planintsi “dağlık alanda yaşayanlar”

daha az 2: gudi (gode)

daha az 1: pò malko, pu malku

daha çok: pòveçe (poveçe) “daha fazla”

daha erken: po-rano / po rànu (po rano)

daha geç: po-geç (po-kısno)

daha küçük 1: pò malko, pu malku (po malko)

daha küçük 2: po-muçko (po malko)

daha ne kadar: kolku gudi (kolko gode) “ne kadar fazla”

daha önce: po-naprej, po-napreş (predi)

daha önceden: utnapreş (otnapred)

daha ucuz: poyeftin (poevtin)

daha: òşte , yoşte (oşte)

daha: po, pu, pa (po)

dahi, da: saşto (sışto)

daima 1: své, isvé, svéya, isvéya (vinagi)

daima 2: dáyma (bt) (vinagi)

dal 1: çep, çepè (ç) (klon, kloni)

dal 2: ştolba, ştoalba / stólba (bt) (ştılba, klonka, reznik)

dal 3: veyka, veyki (ç) (klon)

dalak: splina (dalak)

dalga: dalgo, dalgoa (vılna)

dalgalanmak: razçeşam (razçesvam)

dalgın: izveyan, izvét (otnesen, zaguben, razseyan)

dam: dàm (pokriv) “çatı”

dama: dàma (dama) “oyun”

damar 1: çatkalò (jilka) “çatkılı kelimesinden”

damar 2: jîli (vena)

damat: zet, zöat (zet)

damga: damgo, damgoa (beleg)

damgalamak: damgosvam (belyazvam)

damızlık: damazlok (razplod, pokolenie)

damla 1: kapka (kapka, streha)

damla 2: damloa (kapka)

damla 3: kapuşka (kapka)

damla 4: kaluşka (kapka)

damlama 1: kàpene (kapene)

damlama 2: damlamoa (kapene)

damlamak 1: kape, izkape, izkapna (kapya, izkapya, izkapna)

damlamak 2: nakapvam sa/ nakàpem sa, nakàpe sa (nakapvam se, nakapya se)

damlamak 3: çèye (kapya)

damlamaya başlamak 1: prikàpem, prikàpe (prikapvam, prikapya)

damlamaya başlamak 2: skapva (zapoçva leko da vali)

damlatmak 1: pukàpem, pukàpe (pokapvam, pokapya) “biraz damlatmak”

damlatmak 2: nakapvam/ nakàpem, nakàpe (nakapvam, nakapya)

dana 1: tèle (telè)

dana 2: kravitsa, kravisa (kravitsa)

dana 3: krafça (telitsa)

dana 4: yonitsa, yunitsa (mlada krava)

danacık 1: télense, telentse (telentse)

danacık 2: telisa, telitsa (telitsa)

danalamak: utelisa (otelisa) “inek dana doğurmak”

dananın, danaya ait, dana (şeyi): teleşki (telejki)

dangalak: hlevoust (tsapnat v ustata)

dans etmek: dans pravem (tantsuvam)

dans: dans (tants)

dans: îgrane, igránie (bt) (tants, igra)

dansöz: korm ()

dantel: dantela, dantel, tantéla (dantela) “yunanca dantela”

dar 1: istègnatu, stignatu (stegnat, stegnata, stegnato) “sıkı”

dar 2: tèsan (e), tèsna (d), tèsnu (n), tesni (ç) (tesen, tysna, tyasno)

dar ve kıvrımlı yol: kalkatini ()

dar yol: tesanitsa (tyasna pıteçka) “incecik yol”

daralmak, darlaşmak: tesneyè (tesneya)

daralmış: pritèsnan, pritèsnana, pristesnanu (pritesnen, pritesnena, pritesneno)

darbe 1: plûsak (udar)

darbe 2: udar (udar)

darbe vurmak 1: udrem (udryam)

darbe vurmak 2: hlatsam (tryaskam)

darbe vurmak 3: caskam (udryam, vnezapno)

darda: natésnu / nateasnu (natyasno) “darlık içinde”

dargın 1: sakàranu (skaran, skarana, skarano)

dargın 2: sarditu (sardit, sardita, sardito)

darı 1: darı (tsarevitsa)

darı 2: misir (tsarevitsa)

darı 3: arapka (tsarevitsa)

Darıdereliler ‘Zlatograd’lılar’: Darıdertsi ()

darılmak 1: soarde sa, rasoarde sa (sırdya se)

darılmak 2: rasoardem sa, rasoarse sa (razsırdvam se, razsırdya se)

darılmak 3: bızya sa (draznya se, sırdya se)

darıltmak: sakàram (skarvam, skaram)

darmadağınık: darmadàn (razprısnat, razpadat)

dava: dava, davô, davoa ()

davacı: davajiye (e), davajiyka (d), davajii (ç)

davet edilmek: kàne sa (kanya se)

davet etmek 1: prikànem, prikàne (prikanvam, prikanya) “çağırmak”

davet etmek 2: kànem, kàne (kanya)

davet etmek 3: kalesvam (kanya)

davet etmek 4: prizuvavam, prizuva (prizovavam, prizova)

davet: davèt (pokana)

davetsiz misafir 1: doplûska () “damlayıp gelen”

davetsiz misafir 2: prısurnal / prasurnal ()

davlumbaz: kaçúlka ()

davranış: prikázavanie ()

davranmak: pustoapem, pustoape (postıpvam, postıpya)

davul 1: barabonka (mehurçe)

davul 2: davul (tıpan, baraban)

davul 3: tapan, topan, tıpan (tıpan, baraban) “yunanca tumpano”

davul çalmak: baraban biya (baraban biya)

Davut: (öa) Daut / hitap: Daute (Dautya)

dayak 1: bahtanitsa, bahtanisa (boy)

dayak 2: boy (boy)

dayak 3: lubut (boy)

dayak atan: bahtiç (poboynik) “dayakçı”

dayak atmak: bahtam, bahtà (biya)

dayama aleti: dayak (podpora, opora)

dayamak: dayadisvam (podpora)

dayanamamak: popodam sa (poddavam se)

dayanmak 1: dayandisvam (izdırjam)

dayanmak 2: izdôrjem (izdırjam)

dayanmak 3: pritoarpem, pritoarpe (pretırpyavam, pretırpya)

dayanmak 4: utrayem, utraye (utrayvam, utraya) “katlanmak, sabretmek”

dayanmak 5: vpina (opira)

dayı: dayiçu (vuyço)

de! (ünlem): de!, döa! (de)

-de, -da 1: iz (iz)

-de, -da 2: pri (pri)

-de, -da 3: u (u)

-de, -da 4: lûs (vıv)

-de, -da 5: pu, po (po)

-de, -da: faf, fıf, vov (v, vıv)

deccal: tecal (Antihrist)

dede 1: dèdo, dèdu (dyado)

dede 2: babustar (dyado)

dedenin babası: dédko, deadko, dyadko (pradyado)

dedenin, dedeye ait: dèdvu (dyadvo) “dedvunu çakiye: dedenin çakısı”

dedikodu etmek: galça, galçoa (govorya)

dedikodu yapmak: pridùmvam, pridùmam ()

dedikodu: klep (klyuka)

dedikoducu 1: klepçiye (e), klepçiyka (d), klepçii (ç) (klyukar, klyukarka )

dedikoducu 2: klepaç (klyukar)

def: tef (dayre)

defa: poat (pıt) “dıva poati: iki kere”

defetmek 1: izkarvam, izkaram (izkarvam, izkaram)

defetmek 2: fukvam (hvırlyam, maham)

defetmek 3: odmahnam, odmahna / udmahnam, udmahna (otmahvam)

defetmek 4: razpoadem, razpoade (razpıjdam, razpıdya)

defetmek 5: udmàham, udmahna (otmahvam, otmahna)

defetmek 6: urinvam sa (mahamse, omitam se)

defetmek 7: utmahvam (otmahvam)

defetmek 8: utmaham, utmahna / admáhom (bt) (otmaham, otmahna)

define: definöa (sıkrovişte)

defineci 1: marajiye, marajie () “mağaracı”

defineci 2: imanyer, imanyeri (ç) (imanyari)

defnedilmiş: progròbenu ()

defnetmek 1: progròbem, progròbe ()

defnetmek 2: zakupàvem, zakupàye (zakovam, zakopaya)

defnetmek 3: zaròvem, zaròve (zaravyam, zarovya)

defol!: otmahni () “odmahni uttuk: defol buradan”

defolmak: mahvam sa, mahna sa (mahvam se, mahna se)

defter: teftèr (tefter, tetradka)

değdirmek: duboarnam (dobırnam)

değerlendirmek: vkaymetvam (otsenyavam)

değerli: skuapu (skıp, skıpa, skıpo)

değersiz: malinko, malitsinko (mıniçko)

değil: ne, ni (ne) /nè ye, nè sa, ni sa (ç) (ne e, ne sa) “olumsuzluk ön eki: …olmayan”

değil mi? 1: nelî?, nelî ye? (nali, nali e)

değil mi? 2: ave li? (nali?)

değirmen hakkı: uem () “değirmenciye verilen öğütme hakkı un”

değirmenci: dermenciye (e), dermenciyka (d), dermencii (ç) (vodeniçar)

değiş tokuş: razmèna (razmenya)

değişen: promenlif, promenliva, promenlivu (promenliv, promenliva, promenlivo)

değişik 1: primenil, -a, -u ()

değişik 2: razlikat (razliçen)

değişiklik 1: promèna, promeni (ç)(promyana)

değişiklik 2: razmène (razmenya)

değişken:promenlif, promenliva, promenlivu (promenliv, promenliva, promenlivo)

değişmek 1: smènem sa, smené sa (smenyam se, smenya se)

değişmek 2: proménem sa, promené sa (promenyam se, promenya se)

değişmiş: primenil, -a, -u ()

değiştirilmek: smènem sa, smene sa (smenyam se, smenya se)

değiştirilmiş: premenil (premenil)

değiştirmek 1: smeneavam, smenem, smene (smenyavam, smenyam, smenya)

değiştirmek 2: preménem, proménem (premenyam)

değiştirmek 3: promenem, promene (promenyam, promenya)

değiştirmek 4: razmènem, razmène (razmenyam, razmenya)

değiştirmek 5: utmènem, utmène (otmenyavam, otmenyam, otmenya)

değiştokuş: trampa (obmen, obmyana)

değnek 1: gôstavitsa, giostavitsa /gôsteritsa, giosteritsa (neokastrena toyaga)

değnek 2: tuyàga (toyaga)

dehşet verici: putrèsen (potresen, putresna, putresno) “titretici”

dehşetli halde: straşnu (straşno)

dehşetli:stràşen, straşna, straşnu (straşen, straşna, straşno)

delgeç: şîlu (şilo) “delik açma aleti”

deli 1: lud, luda, ludu (lud, -a, -o)

deli 2: deliye, deliyu (lud)

deli 3: şturavo (ludo)

deli 4: çuknat (smahnat, lud)

deli aklı: ludeşti akoal (ludeşki yum)

deli etmek: nagudi dastana luda ()

deli olmak: puludèyem, puludèye (poludyavam, poludeya)

delibozuk: delibuzuk ()

delice: lùdeşti (ludeşki)

delice davranmak: ludeyè (ludeya)

delicesine 1: lùdata (ludata)

delicesine 2: luden, ludna, ludno ()

delik açmak 1: izdupça (izdupça)

delik açmak 2: dúpçem (bt)

delik açmak 3: izrupça (produpçvam, probivam)

delik açmak 4: prudupçam, prudupça (produpçavam, produpça)

delik açmak 5: pridupçem, pridupça ()

delik deşik etmek: nadupçam, nadupça ( nadupçvam, nadupça)

delik deşik olmak: nadupçam sa, nadupça sa (nadupçvam se, nadupça se)

delik yer: dupnisa (dupnitsa)

delikanlı 1: delikanliya, delikanliye (mladej)

delikanlı 2: kòpele (momık, kopele) “bg. piç”

delikanlı 3: momçe (momçe)

delikanlı 4: mömku (momko)

delikanlı genç: ludo mlado, ludu mladu ()

delikli: pridupçan, -a, -u ()

deliksiz: ni pridupçanu ()

delilik: ludos, ludost (ludost)

delinin: lùdeşti (ludeşki)

delinmek 1: nadupçam sa, nadupça sa (nadupçvam se, nadupça se)

delinmek 2: pridupçem sa, pridupça sa ()

delinmiş: pridupçan, -a, -u ()

delirmek 1: ludùyem, puludeye (luduvam)

delirmek 2: puludèyem, puludèye (poludyavam, poludeya)

delmek 1: dupça (dupça)

delmek 2: izrupça (produpçvam, probivam)

delmek 3: nadupçam, nadupça ( nadupçvam, nadupça)

delmek 4: pridupçem, pridupça ()

delmek 5: prudupçam, prudupça (produpçavam, produpça)

demek 1: izdùmam (izdumam)

demek 2: kazvam, kazam, kajem, kaje (kazvam, kaja)

demek 3: prikazvam (prikazvam)

demek 4: rekàm, reka (rekà)

demek 5: ta, to (ta)

demek ki: demek (znaçi)

demet 1: kup, kàpen (kup, kupçina)

demet 2: kiçare (snop çereşi, vişni) “kiraz veya vişne demeti”

demet 3:stroçek (strıkçe)

demet 4: demet (snop)

demet 5: sor (kup)

demin 1: parvu, poarvu (pırvo)

demin 2: témen (naskoro, predi malko)

demir 1: demir (jelyazo)

demir 2: jelézu, zólezo (jelyazo)

demir, demirden 1: jeliazvo ()

demir, demirden 2: jeleznu (jelyazna, jelyazno)

demir, demirden 3: demiran, demirna, -u (jelyazno)

demirci atelyesi: kuzne (kuznya, kovaçnitsa)

demirci: demirciya, demirciyka, demircii (kovaç)

demirli: jeleznu (jelyazna, jelyazno)

-den almak: utzîmam, utzîma (otzemam, otzema)

-den beri: utkàk, utkàktu (otkak, otkakto)

-den sonra 1: sled (sled)

-den sonra 2: utkàk, utkàktu (otkak, otkakto)

-den, -dan 1: ut / ot, ud, at (bt) (ot)

-den, -dan 2: iz (iz)

-den, -dan 3: pu, po (po)

-den, içinden, -nin içinden: prez, preş (prez)

denilmek 1: narèçem sa, narekà sa (nariçam se, nareka se)

denilmek 2: zuvà sa (zova se)

deniz: deniz, denis, denizan (more)

denizci 1: denizciye (moryak)

denizci 2: vaportzí (moryak) “vapurcu kelimesinden”

denk 1: denk (raven)

denk 2: mèsets, meses () “benzer”

denk 3: prilika ()

denk 4: raven, ravna, ravnu (raven, ravna, ravno)

denmek: zuveye, zuva (zova)

depo 1: dèpu (sklad)

depo 2: soasakan (sklad)

deprem olmak: putrèsam sa, putrèsa sa (potresvam se, potresa se)

dere 1: rèka, (ç) rekà (rekà)

dere 2: derô, darô (reka)

dere yatağı: laka (lıka)

derebeyi: derebey (feodali)

derebeyine ait, derebeyinin: derebeyski, -a, -u (feodalski)

derece: dèrece, dereco, derecöa (1. temperatura, 2. stepen, gradus)

deri 1: deriye, deriya,

deri 2: kòja (koja)

deri 3: oder (koja)

deri kuşak: sileahlık, siléhlık, seleahlık ()

deri para kesesi: kemer ()

deri torba 1: taharcik (kojena torba)

deri torba 2: tatarjik (kozinyav çuval)

derici: kujar, kujear (kojar)

derin kar: snejna (dılbok snyag)

derin: dlibok, dliboka, dliboku (dılbok, -a, -o) / varyant: glibók

derince: izdoanu (izdıno) “derin şekilde”

derinden: izdoan (izdın)

derinin, deriye ait: kòjan, kòjna, kòjnu (kojen, kojna, kojno)

derman: derman, dermançek, dermanyu, dermanû (lekarstvo, sila)

dermansız: dermansızin, briz derman (bez sila, bez lekarstvo)

ders çalışmak: úçem, ùça (uça)

ders yapmak: ders pravem ()

ders: ders (urok)

dersane: dersenöa (klas)

dert 1: balnu (balno) “tasa”

dert 2: dert, dertôve (ç) (stradanie, bolka)

dert 3: tôgle, töagle ()

dert 4: tôglene ()

dert çekme: teglilo (teglo)

dert yanmak: uplàkam, uplàçe, da uplakva (oplakvam, oplaka)

dertli: dertliye (e), dertliyka (d), dertlii (ç)

derviş: derviş (derviş)

dervişin, dervişe ait: dervişki, dervişka, dervişku ()

despot: despot (despot) “rumca’dan”

destan: destan (epiçeski)

deste: teste, testöa (teste, paluba)

destek: dayak (podpora, opora) ‘destek aracı’

desteklemek 1: pridoarjam, pridoarja (pridırjam, pridırja)

desteklemek 2: holbam (sırbam)

desteklemek 3: dórjom (bt)

destere: caga, cega (golyam trion) “çift kollu destere”

destur: destur (otpuska)

deşmek: çefte (rovi se)

dev: déf (div)

devamlı: vira (vinagi)

devamsız: nitraen, nitrayna, nitraynu (netraen, netrayna, netrayno)

deve çanı: devô, devio () “çan dizisinin en büyüğü”

deve: devè, devöa (kamila)

devir: devir (era)

devirmek 1: svàlem, svàle (svalya, svalya)

devirmek 2: nadvivam, nadviyem (nadvivam)

devirmek 3: primètam, primètna (premyatam, premetna)

devirmek 4: işúpavom (bt)

devirmek 5: prebrástom (bt)

devlet: devlet (dırjava)

devrik: izvratil (preobırnal) “devrilmiş”

devrilmek 1: lùpam sa, lùpna sa (lyupvam se, lyupna se)

devrilmek 2:primètam sa, primètna sa (premyatam se, premetna se)

devriye: devriye (patrul)

devşirilmemiş: nibran, nibrana, nibranu (nebran, nebrana, nebrano) “toplanmamış”

devşirme: devşirmöa ()

dır dır etmek1: navırvyam / navırvem (dırdorya, bırborya)

dırdır etmek 2: taralisam (dırdorya)

dırdır etmek 3: tatoarkam ()

dırdır kadın: tatoarka ()

dırdır eden: tatralka () “dırdırcı”

dış, dışarı 1: voan, van, von (vın)

dış, dışarı 2: vanka (navın)

dış, dışarı 3: kır (na vın)

dışarı çıkmak: izlîzam, izléza (izlizam, izlyaza)

dışarıya çıkarmak: izvèdam, izveda (izvejdam, izveda)

dışarıya: navonka / nahvoan, nahvoanka / nahvon, nahvonka (navın, navınka) “dışarı, dışarıda, dış tarafta”

dışkı: kukul (ekskrement) “kaka”

dıştaki 1: utvàdeşen, utvàdeşna, utvàdeşnu (otvıdeşen, otvıdeşna, otvıdeşno)

dıştaki 2: vankasní, vónkasna ()

dıştan: otvon, otvan, utvan, utuvan / udvan uduvan, udvoan / advón (bt) (otvın)

dızmana: tızmana, dızmana, cızmana () “hamurlu bir yemek”

dibe doğru: nadônu, nadoanu (na dıno)

dibek: dûbek (horosan)

diğerleri: drugiyan, drugiyas ()

-diği gibi 1: kaktu (kakto) “nasıl ki” “kaktu mi reçe: bana dediği gibi / nasıl ki bana dedi”

-diği gibi 2: kakoaftu, kakvàtu, kakvòtu, kakvîtu (kakıvto, kakvato, kakvoto, kakvito) “ne ki, nasıl ki, olduğu gibi”

-diği kadar 1: kolkutu (kolkoto) “ne kadar ki, şu kadar ki”

-diği kadar 2: kòltsnava (kolkoto)

-diği sürece: dur, duri, durde, dorde, dorede (dokato)

-diği yerdeki:dètu (deto)

-diği yerde : otde, otdi (otkıde)

-diği yerden: utdètu (otdeto)

-diği zaman 1: kugàtu (kogato) “ne zaman ki”

-diği zaman 2: gà () “ne zaman ki”

-diği zaman 3: dur, durde (dokato)

-diği zamandan beri: utkugàtu (otkogato)

dik başlı şekilde: liho ()

dik merdiven: pezûl (trap)

dikbaşlı: liho ()

diken 1: budil, bodel, badel (bodil)

diken 2: pişka, pişkal (trın, bodil)

diken 3: porazika, porezika ()

diken 4: suşka (treska, trınçe)

diken 5: şip (şip)

diken 6: tran (trın) “ç; dikenler: tırne / tarne (trıni, bodli)”

diken batırılmak: pişkam sa (bodam se)

diken batırmak 1: pişkam (bodvam, boda)

diken batırmak 2: uştipem, uştipe (oştipvam, oştipya)

dikencik: pişkalçe ()

dikenli 1: budlif (bodliv)

dikenli 2: pişkalof (trınliv) “batıcı”

dikenli 3: tranlif (trınliv, trınliva, trınlivo)

dikenli çalı: çeliye (bodliv hrast)

dikenlik: tarnitsa, tarnisa (tırnitsa)

dikili: sèlu () “dikilmiş”

dikilmek: izpravem sa, isprave sa (izpravam se, izpravya se)

dikilmiş 1: navdignatu (navdignato)

dikilmiş 2: nahuhoreno, nahohoreno (navdignato)

dikiş dikmek: naşîyem, naşîye (naşivam, naşiya)

dikivermek 1: prişîyem, prişîye (prişivam, prişiya)

dikivermek 2: puşiyem, puşiye (poşivam, poşiya)

dikivermek 3:prişîyem, prişîye (prişivam, prişiya) “dikip tutturmak”

dikkafalı: çukundur (tvırdoglav)

dikkat !: dikat! (vnimanie)

dikkat etmek 1: çuvam (pazya) “gözetmek, korumak”

dikkat etmek 2: çuvay sa (pazi se)

dikkatini çekmek: skitasvam (zabelyazvam)

dikkatle: zakrèpen (staratelen)

dikkatli 1: dikatlîye (vnimatelen)

dikkatli 2: valésava (vnimatelen)

dikmek 1: şîyem, şîye (şiya) ” elbise dikmek”

dikmek 2: posadem (posadyam) “ağaç dikmek”

dikmek 3: duşîye (doşiya)

dikmek 4: izdigam, izdigna (izdigam, izdigna) “yukarı dikmek, dikeltmek”

dikmek 5: izpràvem, isprave (izpravam, izpravya) “bina dikmek”

dikmek 6:sadè (sadya)

dikmek 7: uşiyem, uşiye (uşivam, uşiya) “terzilik etmek”

dikmek 8: zaşîyem (zaşivam, zaşiya)

diktirmek: uşiyem, uşiye (uşivam, uşiya)

dil: ezik, izik, azik (ezik) “rusça yazık”

dilber yaşmak: dûlber yaşmak, dülber yaşmak () “tülbent örtü”

dilber: dilber, dülber, dûlber (krasavitsa)

dilbercik: dilberçe () “küçük güzel kız”

dilcik: ezîçe, izîçe (eziçe) “küçük dil”

dilekçe: harzuval (molba) “arzıhal”

dilenci 1: dilenciye (e), dilenciyka (d), dilencii (ç) (prosyak)

dilenci 2: prosekine (prosyak)

dilenci kılıklı: dripal (partsalivnik, skitnik)

dilenmek: pomòlem, pumòlem / pamólevom (bt) (pomolvam)

dilerim: dano, dono (dano) “dilerim ki” “danota köraf ustana: kör olasıca”

dilim 1: fîla (filiya)

dilim 2: utkoas (otkıs)

dilimcik: filka (filiyka)

dilimlemek: otseçem, otseka (otsiçam, otseka)

dilsiz: nam, neamu (nyam)

din: din (religia)

dinamit lokumu: lahume (bombi, dinamit)

dinamit: dinamit (dinamit)

dinamo: yuzina (dinamo)

dingil: dingil (dılıg)

dinleme: uslùşene (sluşane)

dinlemek 1: posluşam (posluşvam, posluşam) “itaat etmek”

dinlemek 2: slùşam sa (vsluşam se)

dinlemek 3: slùşam, uslùşam, slúşom (bt) (sluşam)

dinlemek 4:uslùşem sa (osluşvam se, osluşam se)

dinlemeye başlamak: zaslùşem (zasluşam)

dinlemez 1: nefela, nifàle, nislùşa, nislùşanu (ne sluşa)

dinlemez 2: nipuslùşan, nipuslùşna, nipuslùşnu (neposluşen, neposluşna, neposluşno)

dinlenmek 1: poçuvam (poçakvam) “bekleyip dinlenmek”

dinlenmek 2: udmòrem sa, udmore sa ()

dinlenmek 3: utdoahna si (otdıhna si) “nefes almak”

dinlenmek 4: utmòrem sa, utmòre sa, umurè sa (otmoryavam se, otmorya se)

dinlenmek 5: çûnom (bt)

dinmek 1: primînam, primina (preminavam, premina)

dinmek 2: pristàvem, pristàna (prestavam, prestana)

dip 1: doan, doana, doanu (dın, -a, -o)

dip 2: dip (dıno)

dipçik: dipçik (biç, puşka zadnika)

diploma: diploma (diploma)

-dir, -dır: e, ye (e) “olmak fiili geniş zaman” “olur” “Anva jana ye hubava: o kadın güzeldir” /slovakça: on ye – O …dir (e) / ona ye – O …dir (d) / ono ye – O …dir (n)

direk 1: direk ()

direk 2: stılba, stolba, stoalba (stılba)

direk 3: stobur (stılbo)

direk 4: kalvun () “ot istiflemek için ortaya dikilen direk”

direk 5: kupalnik (kupçina) “yığın yapmak için ortaya konan direk”

direksiyon: tekerlek (volan)

dirhem: direm (drahma) “yunanca drahmi”

diri: jif, jiva, jivu (jiv, -a, -o)

dirsek 1: làkat, loakat (lakıt)

dirsek 2: laht, lahtek (bt) (lakıt)

diş fırçası: zóbava fúrça (çetka za zıbi)

diş: zob, zoab, zoaba (zıb)

dişçi: dişçiye (e), dişçiyka (d), dişçii (ç) (zıbolekar, -ka)

dişe ait: zoaban, zoabna, zoabnu (zıben, zıbna, zıbno)

dişi eşek: magarîtsa, magarisa (magaritsa)

dişi köpek: kuçka (kuçka)

dişil cins: jenska rod (jenska rod)

dişilik organı 1: putka ()

dişilik organı 2: vulge ()

dişlek: zoabest, zoabesta, zoabestu (zıbest, zıbesta, zıbesto)

dişlemek 1: hàpe (hapya)

dişlemek 2: uhàpem, uhàpe (uhapvam, uhapya)

dişlemek 3: nazobem (nazıbvam)

dişleri dökülmüş: ştoarb, -a, -u (ştırb, -a, -o)

dişli: nàştôrben (nazıben)

dişlik 1: zabişta (zıb)

dişlik 2:zobilnik (zobilnik)

divan: divan (divan) “bubaykumu nah divan sedi: babası divanda oturuyor”

divane: divanöa, divanio (zagubenyak)

divit: divit (mastilnitsa) “mürekkep hokkası”

diz: kulénu, kuleanu / kaláno, koliáno (kolyanu)

dizelemek: zaredèye (zarejdam, zaredya) “düzene koymak”

dizgin 1: yuzda (yuzda)

dizgin 2: dizgin, dizginçek ()

dizgin 3: aglafná ()

dizgin 4: vaza (şnur) “hayvan bağlamak için örgü ip”

dizgin 5: ogluv (yuzda)

dizi 1: diziya, diziye (red, reditsa) ‘12 adetlik çan dizisi’

dizi 2: red (red)

dizi 3: nîz, nîza (niz, niza)

dizi 4: redîsa (reditsa)

dizi 5: ijet (red, podredba)

diziden çıkarmak: raznîzam, raznija (raznizvam, raznija)

dizilmek: zaredè sa (zarejdam se, zaredya se)

dizlik: nugàvitsi, nugàvisi (nogavitsi)

dizmek 1: nanîzam, nanîja(nanizvam, nanija)

dizmek 2: nija (nija)

dizmek 3: praşta (praşka)

dizmeye başlamak: zanizam (zanizvam, zanija)

doğan: dugan () “yırtıcı kuş”

doğmak: ràdam sa, rudiye sa (rajdam se, rodya se)

doğmuş: roden, -dna, -dnu (roden, rodena, -dno)

doğramak 1: dròbe (drobya)

doğramak 2: izrèzem, izrèje (izrazvam, izreja)

doğramak 3: narézam sa / nareazam sa, narèje sa (naryazvam se, nareja se)

doğramak 4: narézam, narèje (naryazvam, nareja)

doğramak 5: naseka (nasiçam, naseka)

doğramak 5: seka (seka)

doğramak 6: zdrubem, zdrobe ()

doğranmak: zdrubem sa, zdrobe sa   “kendini doğramak”

doğranmış ekmek: droben (butsa, kısçe hlyab)

doğranmış parça: drobençe, drobinçe (buçka, kısçe)

doğru 1: prav, pràva, pràvu / praf (bt) (prav, prava, pravo)

doğru 2: napràvu (napravo) “doğruca, doğrudan, doğru şekilde”

doğru 3: pràvu (pravo)

doğru 4: rèden, redna, redno (reden, redna, redno)

doğru 5: désne (bt) (prav)

doğru 6: enkız (istina)

doğru 7: hàs (naistina) “has li e?: doğru mu?”

doğru durmak: pobivam (stoya prav)

doğru olmayan: nipràv, nipràva, nipràvu (neprav, neprava, nepravo)

doğruca: pràvu (pravo)

doğrulmak 1: izpravem sa, isprave sa (izpravam se, izpravya se)

doğrulmak 2: ortosvam ()

doğrulmak 3: pudigam sa, pudigna sa (podigam se, podigna se)

doğrultmak: izpràvem, isprave (izpravam, izpravya)

doğrusu: pràvu (pravo)

doğu: iznik (izgrev)

doğum: ràdane, roda / rádanie, rátsdanie (bt) (rajdane)

doğum günü: rujdan den (rojden den)

doğumun, doğuma ait, doğum (şeyi): rudilen, -lna, -lnu (rodilen, -lna, -lno)

doğup büyümek: izníknom (bt)

doğurgan inek: teliten, telitna, telitnu (teliten, telitna, telitno)

doğurma: rudilen, rudilna, rudilnu (rodilen, -lna, -lno)

doğurmak 1: naràdam, narudé (narajdam, narodya)

doğurmak 2: ràdam, rudiye (rajdam, rodya)

doksan, 90: duksan, devetdeset (devetdeset)

doktor: duktòr, dòktur, daktór (bt) (doktor, lekar)

dokuma 1: dukuma (tıkane)

dokuma 2: tıkane, tikane, tkane (tıkane)

dokuma sırası: pisilo () “dokuma yapılan ip sırası”

dokuma tezgahı 1: tıkaç , stan, argalâ (stan, tkaç)

dokuma tezgahı 2: tıkaçen stan ()

dokumacı: dukumaciye (e), dukumaciyka (d), dukumacii (ç) (tıkaç)

dokumacılık: dukumacılık (tıkaçestvo)

dokumak 1: dukudisvam, dukudisam (tkaya)

dokumak 2: tıka, tka (tıka)

dokumak 3: tıkayem, ıskaye (tıka)

dokumak 4: satkayem (tıka)

dokunmak 1: baram (pipam)

dokunmak 2: dokaçe (za segna se)

dokunmak 3: dokundisam, dokondisvam, dukundisam, dukundisa (obijdam, zasyagam, dopiram)

dokunmak 4: posegna (dokosvam)

dokuyucu: tıkaç (tıkaç)

dokuz, 9: dukuz, devet (devet)

dolama: dulama () “abadan yapılmış erkek üst kıyafeti”

dolamak 1: duladisvam (obgrıştam, uvivam)

dolamak 2: izvîvam, izvîye (izvivam, izviya

dolamak 3: svîvam, svîye (svivam, sviya)

dolamak 4: navîvam, navîye (navivam, naviya)

dolandırıcı: dulandırıciye (e), dulandırıciyka (d), dulandırıcii (ç) (izmamnik)

dolandırmak: izlôpatvam (izrabotvam, izmamvam)

dolanmak 1: navîvam sa, navîye sa (navivam se, naviya se)

dolanmak 2: ubigràvam, ubigràye (obigravam, obigraya)

dolap: dulap, dulapve (ç) (dolap, şkaf)

dolaşık: dulaşık ()

dolaşmak 1: navortam sa, navarté sa / navoartam sa, navartè sa (navırtam se, navırtya se) “etrafta dolaşmak”

dolaşmak 2: izhodem, izhode (izhodya)

dolaşmak 3: snova (obikalyam)

dolaşmak 4: ubîdam, ubîda (obijdam, obida)

dolaşmak 5: ubikòlem (obikalyam, obikolya)

Dolaştar’ın kuşağı: Dolaştarsko poesçe ()

dolayı: pu, po (po)

dolayında 1: nastràna (nastrana)

dolayında 2: pukray (pokray)

doldurmak 1: napôlvam, napôlna / napoalvam, napoalna (napılvam, napılnya)

doldurmak 2: izpoalem, ispoalnem, ispoalne (izpılvam, izpılnyam, izpılnya)

doldurmak 3: poalneye (pılnya)

doldurmak 4: tòpam, topna (topvam, topna)

doldurmak 5: zapoalne (zapılvam, doldurmak)

dolgun: dışta, doaşte (tepavitsa)

dolma kalem: dulmoa kalem (stilo)

dolma tüfek: dulmoana puşka (pılnene puşka)

dolma: dulmoa (pılneno)

dolmak: napôlvam sa, napôlna se / napoalvam sa, napoalna sa (napılvam se, napılnya se)

dolmuş 2: dulmuş (napılnena)

dolmuş 1: poalan, poalna, poalnu (pılen, pılna, pılno)

dolu 1: gredúşka (graduşka) “dolu yağışı”

dolu 2: lápavitsa ()

dolu olarak: napolnu, napoalnu (napılno) “dolu biçimde”

dolu yağışı: léd dajdoan ()

dolu yağmak: léd dajdoa ()

domates: dumatvu, dumatu, damat (bt) (domat)

dombay: dumboa (bivol)

domuz 1: svíne, isfine (svinya)

domuz 2: pràse (prase)

domuz 3: gude ()

domuz 4: damuz (svinya)

domuz ağılı: kots (koçina, svinarnik)

don 1: don () “iç don”

don 2: gaşte, gaşti (ç) (gaşte)

don: poleditsa, slana (zaledyavane)

donanmak: primenèyem se, primènem se (premenyavam, premenyam se)

donatmak 1: primenèyem, primènem (premenyavam, premenyam

donatmak 2: ukiçem, ukiçe (okiçvam, okiça)

dondurma: dundurmoa (sladoled)

donmak: izmoarzam, izmoarzna (izmırzvam, izmırzna)

donu düşük: gaştnik ()

donuk biçimde: moatnu (mıtno)

donuk: moatnu (mıtno)

donyağı tortusu 1: tsikalida (prıjka)

donyağı tortusu 2: çırupka (prıjka)

doruk: voor, vorh (vrıh)

Dospat: Dospat ‘Batı Rodoplarda yer ve dağ adı’ “yunancadan”

dost: dost, dostove (ç) (priyatel)

dostluk: dostluk (priyatelstvo)

dosya: dosya (dosie, papka)

doygunluk: nasîta (nasita)

doymak 1: nahrànem sa, nahràne sa (nahranvam se, nahranya se)

doymak 2: nasitem sa, nasite sa (nasiştam se, nasitya se)

doymak bilmez şekilde: ninasitnu (nenasitno)

doymamış: ninahran, ninahrana, ninahranu ()

doymaz 1: ninasîtan, ninasitna, ninasitnu (nenasiten, nenasitna, nenasitno)

doymaz 2: ninayedesa ()

doymuş 1: nahrana, -u, nahrani (ç)

doymuş 2: nasiten, nasitena, nasitenu (nasiten, nasitena, nasiteno)

doymuş 3: nasîtu (nesit, nesita, nesito)

doymuş 4: sîtu (sit, sita, sito)

doyurmak 1: nahrànem, nahràne (nahranvam, nahranya)

doyurmak 2: nasitem, nasite (nasiştam, nasitya)

doyurmak 3: prihrànem, prihràne (prehranvam, prehranya)

doyurmak 4: nayávom (bt)

dökme: dûkmô () “altın para”

dökmek 1: izlivam, izleye (izlivam, izleya)

dökmek 2: namisvam (razpilyavam, razhvırlyam)

dökmek 3: nasîpam, nasîpa (nasipvam, nasipya)

dökmek 4: poslona (naves)

dökmek 5: razsîpam, razsipe (razsipvam, razsipya)

dökmek 6: sipvam, sîpam, sîpe (sipvam, sipya)

dökük: perkoliasal (sasipan) “döküntü”

dökülme: kàpene (kapene) “akma”

dökülmek 1: ispàdam, ispadna (izpadam, izpadna)

dökülmek 2: istiçam sa, isteka sa (stiçam se, steka se)

dökülmek 3: izlivam sa, izleye sa (izlivam se, izleya se)

dökülmek 4: kàpe (kapya)

dökülmek 5: sipvam sa, sîpam sa, sîpe sa (sipvam se, sipya se)

dökülmek 6: upàdam (opadvam, opadam) “düşmek”

dökülmüş meyveler: kapaluşki (okapali plodove)

dökülmüş: nasipan, nasipna, nasipnu (nasipen, nasipna, nasipno)

döl vakti: dôle, dôlya () ‘ilkbaharda kuzulama zamanı’

döndürmek 1: navràtem / navratyam ()

döndürmek 2: izvraştam, izvoarna (izvrıştam, izvırna)

döndürmek 3: prikaldupvam (pretırkalyam, preobraştam)

döndürmek 4: tarkòlem, tarkòle (tırkalyam, tırkolya)

döndürmek 5: ubraştam, uboarna (obrıştam, obırna)

döndürmek 6: vartè (vırtya)

döndürmek 7: zavrate (obırna, navi)

döndürülmek: razvoartam sa, razvoarté sa (razvırtyavam se, razvırtam se, razvırtya se)

dönem: devir (period)

döngü: devir (rotatsiya)

dönmek 1: izvraştam sa, izvoarna sa (izvrıştam se, izvırna se)

dönmek 2: savoarna (zavırna)

dönmek 3: sugonisam se (vırtya se)

dönmek 5: tarkòlem sa, tarkòle sa (tırkalyam se, tırkolya) “çevrilmek”

dönmek 6: ubraştam sa, uboarna sa (obrıştam se, obırna se)

dönmek 7: varna / voarna, vorna (vırna)

dönmek 8: varna sa (vırna se) “geri dönmek”

dönmek 9: vartè sa (vırtya se) “fırıldak gibi dönmek”

dönmeye başlamak: zavarteyè, zavarti (zavırtya)

dönmüş: navratil (obırnal)

dönüm 1: dülüm (dekara)

dönüm 2: kólka (dekara)

dönüp durmak: suganisva (vırtya se)

dönüş 1: kalkatitsa (zavoy)

dönüş 2: tórnava “geri dönüş”

dördüncü: çatvarti, çatvoarti (çetvırti)

dört 1: dört, düört (çetiri)

dört 2: çetri (çetiri) “rusça çitiri”

dörtte bir: çetvoritsa (çetvırti)

dörtyüz, 400: çetristotin (çetiristotin)

döşek 1: postelka, pustelka (postelka)

döşek 2: düşék (dyuşek)

döşek 3: şumelnik (postelka) “mısır yaprak liflerinden dokunan döşek”

döşek 4: tûflek (dyuşek)

döşek otu: şavar (vid treva) “minder ve döşek doldurulan ot cinsi”

döşek sermek: pustèlem, pustèle (postilam, postelya)

döşeme: düşeme, dûşemô, dûşamô (dyuşeme)

döşemek 1: puslàham (postilam)

döşemek 2: pustelem (postilam, postelya)

döşenmiş taşlar: garmadà (kamıni)

döven: dikan (dikan) ‘tarım aleti’

dövme: lubut (boy)

dövmek 1: çùkam (çukam) “havanda dövmek”

dövmek 2: bahtam, bohtam / bıhta, bahtà (biya) “vurmak” “nimoy bahta detenu: çocuğu dövme”

dövmek 3: ôsnova (biya) “dayak atmak”

dövmek 4: obiştaram (biya)

dövmek 5: mandrovam (biya)

dövmek 6: nabàhtam, nabohtam, naboahtam / nabohta, naboahta (nabıhtam, nabıhtya) “dayak atmak” “şa ta bahtam / şa te bahtem: seni döveceğim”

dövmek 7: stivasvam (biya) “dayak atmak”

dövmek 8: strigosvam, strigosam (udryane) “vurmak”

dövülmüş: çukan, -a, -u (çukan, -a, -o)

dövünmek: çukvam sa, çukna sa (çukvam se, çukna se)

dövüş: boahtene, bahtene, bohtene (bitka, borba, boy)

dövüşmek: izbahta (da se bori) “izbahta sa: dövüştüler”

Dramen’in hekimleri: Dramenskine hakime ()

droben, -a, -u (droben, -a, -o) () “doğranmış, ufalanmış” “droben leap: doğranmış ekmek”

druçka fesleğeni: druçka bosilekova ()

dua etmek 1: duvà pràvem (molitvam)

dua etmek 2: duva digna ()

dua etmek 3: molem sa ()

dua etmek 4: pomolya /pumolem ()

dua etmek 5: pumòlem sa, pumòle sa (pomolvam se, pomolya se)

dua: dua, duva (molitva)

dubara yapmak: dubarosvam, dubarosva (lıje)

dudak 1: çirépka (ustata-jena)

dudak 2: borna, boarna (ustna) / dudaklar: bırne, bırni, boarni (ustni)

dudak 3: cuka (ustna)

dudak 4: ustna (ustna) / dudaklar: ustinki (usta, ustin)

dudaklarını sallamak: putboarnem, pudboarne, putboarna ()

dudulayka: dudulayka ’yağmur dansı yapan kız, kelebek dansı yapan kız’

dul kadın: duvîsa, duvitsa (vdovitsa)

dulavrat otu: kiçok (repey)

duman 1: glá (mıgla) “bulut”

duman 2: kat (bt)

duman 3: puşilka (puşek, dim) “baca dumanı, sigara dumanı”

duman 4: turma, turna (puşek, mıgla)

dumana boğmak: napùşem, napùşe (napuşvam, napuşa) “dumanlamak, duman etmek”

dumana vermek: vazdumani gu () “hızla yapmak”

dumanlı 1: turmi, turni (dimi, puşi)

dumanlı 2: ukaden (opuşen)

dupka (dupka): delik (dupka)

dur 1: stoy! (stoy) “dur emri” / “durunuz! : stoyni (spri se)”

dur 2: postoy! (spre)

duraklamak: ıstoapisam sa (stıpisvam se, stıpisam se)

durdurmak 1: zapréye (zapreçvam)

durdurmak 2: prikoasam, prikoasna (prekısvam, prekısna)

durdurmak 3: skondaptsam (spıvam se, neşto me spira)

durdurmak 4: zastáem (spiram)

durdurmak 5: spírom (bt) (spiram)

durgunluk: kesat (nedostig)

durmak 1: stòye (stoya)

durmak 2: tràye (traya)

durmak 3: ıstoapisam sa (stıpisvam se, stıpisam se)

durmak 4: pristàvem, pristàna (prestavam, prestana)

durmak 5: zapreye sa (zapreçvam se)

dut: çelniçi (çernitsa)

duvar 1: duvar (stena)

duvar 2: ugràda (ograda) “çit, çevirme”

duvar dolabı: şkaf (stenen şkaf) “duvar gözü”

duvar örmek 1: zagràde (zagrajdam, zagradya)

duvar örmek 2: nagràdem duvaran ()

duymak 1: çùyem, çùye (çuvam, çuya)

duymak 2: zaçùye (zaçuya) “işitmek”

duymak 3: slùşam, uslùşam, slúşom (bt) (sluşam) “dinlemek”

duyulmamış: niçùvan, niçùvana, niçùvanu / niçùyenu (neçuvan, neçuvana, neçuvano)

duyurmak 1: priçuvam (priçuvam) “priçuvayte sa: duyurunuz”

duyurmak 2: skitasvam (zabelyazvam)

düdük 1: düdük (dyuduk)

düdük 2: isvirka (svirka)

düdük 3: piştelka (svirka)

düdük öttürmek: svírem / isfirem, düdük isfiram (svirya)

düğme 1: dügme (kopçe)

düğme 2: pul (pul)

düğme iliği: petelka ()

düğmelenmiş: zakopçano ()

düğüm 1: vazel (vızel)

düğüm 2: zavoarne (vızel)

düğün 1: nesvadba (svatba)

düğün 2: svadba (svatba)

düğün 3: vençilo (svatba)

düğün 4: venşávanye ()

düğün alayı: nesvadbana alay (svatbeno şestvie)

düğün bayrağı 1: kojel (svatbeno zname)

düğün bayrağı 2: styag / stég (svatbeno zname)

düğün çiçeği: kojuvlénka (kojuvlyanka)

düğün hediyesi: şoviş (svatben podarık)

düğün koçu: godeş ()

düğün sonrası ziyareti: povratkı (sledsvadbeno gostuvane)

düğün yemeği: varévu ()

düğüne ait, düğün (şeyi), düğünün: svatban, svatbana, svatbanu (svatben, svatbena, svatbeno)

dükkan: dükân, dukean (dyukyan)

dülger gizli dili: meştra ()

dülger: dülger, dülgerin (stroitel, maystor) “inşaat ustası”

dülgerlik yapmak: dülgerlik pravem ()

dümbelek: dümbek ()

dün 1: çèra (vçera)

dün 2: fafçèra, fçéra (vçera)

dün akşam 1: çerannoaş (vçera noşt)

dün akşam 2: snoaşta (snoşti, snoşta)

dün akşamki: snoaştan, snoaşna, snoaşnu (snoşten, snoştna, snoştno)

dün gece: çèra vèçer (vçera veçer)

dün öğle: çèra duplannina (vçera obyad)

dün sabah: çèra utre (vçera sutrin)

dünkü: çèraf, çerava, çeravu (ot vçera)

dünya 1: dünyoa, dinyoa, dinio (svyat)

dünya 2: sveta (svyat)

düpedüz: dibidûs (çisto, napılno)

dürmek: iskalapé sa () “iskalapèsah: dürdüm, kalıpladım”

dürtmek 1: sbutam, sbutan (sbutvam, sbutna)

dürtmek 2: pişkam (ubojdam)

dürtmek 3: pubùtam, pubutna (pobutvam, pobutna)

dürülmüş ot balyası: svitak ()

dürüst: prav, pràva, pràvu (prav, prava, pravo)

düşkün olmak: dûşkûn padnam () “takatten düşmek”

düşkün: dûşkûn ()

düşman: duşman, duşmanin (duşman, vrag)

düşmanın, düşmana ait, düşman şeyi: duşmanski (duşmanski)

düşmanlık: garez, karez (omraza)

düşmek 1: pàdam, pàdna / panna / pádom (bt) (padam, padna) “şa panniş: düşeceksin” “padna kelimesinde ses kaynaşması ile panna olarak telaffuz edilir”

düşmek 2: izpàdam, izpadna / izpanna (izpadam, izpadna)

düşmek 3: zapàdam, zapàdna /zapanna ( zapadam, zapadna)

düşmek 4: dopadam ()

düşmek 5: popadam / pupàdam, pupàdna (popadam, popadna)

düşmek 6: upàdam, upàdna (opadvam, opadam / upadam, upadna)

düşmek 7: lùpam, lupna (lupvam, lupna)

düşmek 8: tupvam, tupna (tupvam, tupna)

düşmek 9: izpaltûkvam (padam)

düşmek 10: hahorvam, hahorna (padam, padna) “gürültüyle devrilmek”

düşmüş 1: dopadnal /dupannal () “gelmiş”

düşmüş 2: izpadnalu, izpannalu (izpadnal, izpadnala, izpadnalo)

düşmüş 3: pàdnal, padnala, padnalu / pannal, pannala, pannalu (padnal, padnal, padnalo)

düşmüş 4: zapadnal, zapadnala, zapadnalu (zapadnal, zapadnala, zapadnalo)

düşük 1: niz (niz)

düşük 2: nîsak, nîska, nîsku (nisık, niska, nisko)

düşük 3: nişe (bt) (nizık)

düşük 4: svinok (nisık)

düşük akıllı: hiner (lekomisleno)

düşük kadın: brantiye (propadnala jena) “kötü yola düşmüş”

düşünceli: zakimen (zamislen) “düşünceye dalmış”

düşüncesiz 1: dostuyan (neobmisleno)

düşüncesiz 2: niçüde (neobmislen)

düşündürücü: çüden, çudna, çudnu (çuden, çudna, -o) “bg. tuhaf, garip”

düşünmek 1: naçûdem sa, naçûdé sa (naçudvam se, naçudya se) “düşünceye dalmak” “bg. şaşıp kalmak”

düşünmek 2: çüde sa (mislya) “çudya se: bg. hayret etmek”

düşünmek 3: mislem (mislyam)

düşünmek 4: namislem (namislyam)

düşünmek 5: puçüdem sa, puçüde sa (poçudvam se, poçudya se “bg. hayret etmek”

düşünmek 6: zaçûdem sa (zaçudvam se) “bg. şaşmak”

düşünmek 7: zaçûdem, zaçûde (zaçudvam, zaçudya) “bg. şaşırtmak”

düşüp bayılmak: pripàdam, pripàdna /pripanna (pripadam, pripadna)

düşürmek 1: izpuskam, ispusna (izpuskam, izpusna)

düşürmek 2: svàlem, svàle (svalya, svalya)

düşürmek 3: prispàdem, prispànna (prizpadam, prispadna)

düşürmek 4: tupvam, tupna (tupvam, tupna)

düşüvermek: pripàdam, pripàdna /pripanna (pripadam, pripadna)

düven: düven (yunitsa)

düz 1: prav, pràva, pràvu / praf (bt) (prav, prava, pravo)

düz 2: raven, ravna, ravnu (raven, ravna, ravno)

düz 3: dyûs, düs (raven)

düz olmayan: niràven, niravna, niravnu (neraven, neravna, neravno)

düzelmek 1: napràvem sa, napràve sa (napravyam se, napravya se)

düzelmek 2: popràvem sa, popràve sa (popravyam se, popravya se)

düzelmiş: napràvenu (napraveno)

düzeltilmek: redè sa (redya se)

düzeltilmemiş: niupràven, niupràvena, niupràvenu (neopraven, neopravena, neopraveno)

düzeltilmiş: upràven, upràvna, upràvnu (opraven, opravna, opravno)

düzeltmek 1: izpràvem, isprave (izpravam, izpravya)

düzeltmek 2: napràvem, napràve (napravyam, napravya): yapmak

düzeltmek 3: popràvem, popràve (popravyam, popravya)

düzeltmek 4: ravneavam, ravné (ravnyavam, ravnya)

düzeltmek 5: redè (redya)

düzeltmek 6: upràvem, upràve (opravyam, opravya)

düzeltmek 7: zaravnéyem, zaravne (zaravnyavam, zaravnya)

düzen: dûzen, dûzenne (ç) (instrumenti) “alet, araç, aygıt”

düzene koymak 1: trèbe (trebya)

düzene koymak 2: upràvem, upràve (opravyam, opravya)

düzene koymak 3: zaravneyem, zaravne (zaravnyavam, zaravnya)

düzenlemek 1: dûzdisvam / düzdisam, dûzdisa (popravyam)

düzenlemek 2: upràvem, upràve (opravyam, opravya)

düzenlemek 3: ustúrevom (bt) (ustroyvam)

düzenlemek 4: zaredem, zaredè (zarejdam, zaredya)

düzenlemiş 1: dûzdisal (napravil, oformil)

düzenlemiş 2: nakòrdil (naredil)

düzenli 1: napràvenu (napraveno)

düzenli 2: toçnu (toçen, toçna, toçno)

düzensiz: nirèden, niredna, nirednu (nerèden, nerèdna, nerèdno)

düzey: ravnişte (ravnişte)

düzgün 1: pràvu (pravo)

düzgün 2: metlitsa ()

düzgün 3: raven, ravna, ravnu (raven, ravna, ravno)

düzgün 4: rèden, redna, redno (reden, redna, redno)

düzgün 5: toçnu (toçen, toçna, toçno)

düzgün 6: upràven, upràvna, upràvnu (opraven, opravna, opravno)

düzgün şekilde: ravnu (ravno)

düzlemek 1: ravneavam, ravné (ravnyavam, ravnya)

düzlemek 2: zaravnéyem, zaravné (zaravnyavam, zaravnya)

düzlük 1: polyana, palyana / poléna, paléna (polyana)

düzlük 2: ravnişte (ravnişte)

düzmek: dûzdisvam, dûzdisa (popravyam)

düzmüş: dûzdisal (napravil, oformil) “yapmış”

düzü: dûziye, dûziya (dyuziya, seriya) “12-15 çandan oluşan çan dizisi”

E

-e kadar 1: du (do) “bir yere kadar”

-e kadar 2: nah (kım)

-e karşın: napuk (napuk)

-ebilir: mòja, mòje (moje)

-ecek 1: şte, şta, şata / kısa şekli: şa, şı, şo, şe (şte) “gelecek zaman yardımcı fiili”

-ecek 2: ke (şte) “makedonca gelecek zaman fiili”

-ecekti: şteh (ştyah)

ecnebiler: yorumenbiya (çujdenets, çuzdentsi)

edep: edep (blagopriliçie)

edepsiz 1: edepsizin (mrısen)

edepsiz 2: mrısnak (mrısnik)

Edirne: Edrine (Odrin)

Edirnenin: Edrinska ()

efe: efè, eföa ()

efendi: efendi, efendiye ()

efendim!: efendim, efendin ()

efsane: dokazne (prikazka)

efsanevi yaratık: karakoncul (dyavol)

efsanevi: prikàzan, prikazna, prikaznu (prikazen, prikazna, prikazno)

Ege denizinin, Ege denizine ait, Ege denizi şeyi: Belomorsko (Belomorsko)

eğer 1: akù, ku (akò)

eğer 2: çi (ako)

eğer 3: aga, gà ()

eğer 4: akomu / kumu ()

eğik: nakriven, nakrivena, nakrivenu “eğilmiş”

eğilip bükülmüş: nagugûşen (priveden, pregırben)

eğilmek 1: svîvam sa, svîye sa (svivam se, sviya se)

eğilmek 2: navàlem sa, navàle sa (navalyam se, navalya se)

eğilmek 3: navèdem sa, navedè sa (navejdam se, navedà se)

eğilmek 4: navîdam sa, navida sa ()

eğirmek 1: predehme ()

eğirmek 2: roynam ()

eğlence gecesi: sedènka (sedyanka)

eğlenceli: draçko (veselo, priyatno)

eğlenmek: pudigrayem, pudigraye (podigravam, podigraya)

eğmek 1: navalem, navàle (navalyam, navalya)

eğmek 2: navèdem, navedè (navejdam, navedà)

eğmek 3: navidam, navida ()

eğmek 4: navîsam, navisna (navisvam, navisna)

eğmek 5: prevívom (bt) (previvam)

eğmek 6: privèdam, privedè (privejdam, priveda)

eğmek 7: privîyem, privîye (privivam, priviya)

eğrelti otu: paprat (paprat)

eğreltilik: papratok ()

eğri 1: krif, kriva, krivu (kriv, kriva, krivo)

eğri 2: napanagôm (na krivo, neudobno)

eğri 3: zakriveno, zakrivenu ()

eğri biçimde: nakrivu (nakrivo)

eğri büğrü: navrele (silno izviti)

eğri şekilde: na panagòm (bt) “uygun olmayan”

eğri: krif / kriv, kriva, krivu (kriv, kriva, krivo)

Eğridereliler: Eridertsi ()

eğriltmek: nakrivîyem, nakrivîye (nakrivyavam, nakriviya)

eh!: eh (eh)

ejderha: ajdarà, ajdaroa (drakon, zmey)

ek: priturka (priturka) “ekleme”

ekilmemiş tarla: tarli (neobrabotvaemi)

Ekim ayı: Dimitruske (Oktomvri)

eklemek 1: nasùsam, nasusa ()

eklemek 2: pribàvem, pribàve (pribavyam, pribavya)

eklemek 3: pridàvam, pridam (pridavam, pridam)

eklemek 4: prisosvam (prislagvam, dobavyam)

eklemek 5: pristàvem, pristàve (pristavyam, pristavya)

eklemek 6: priturem, priture (priturvam, priturya)

eklenmek: prisosvam sa (prislamçvam se)

ekmeğe ait, ekmeğin, ekmek şeyi: léban / leaban, -bna, -bnu (hleben, -bna, -bno)

ekmek “tohum ekmek”: posévam, puséyem (posyavam)

ekmek parçası: prestıpulka / prestapulka (pitka) “çocuğa verilen ekmek parçası”

ekmek tatlısı: smidal, ismidal ()

ekmek teknesi: meşkovi, noşkuvi (noştvi)

ekmek ucu: kraşnik (kraeşnik)

ekmek: leap, lâp, lép, hleap, ıhlap (hlyab) / makedonca: lep

ekmek: sadè (sadya) “tohum ekmek”

ekmekçik 1: leapçe (hlebçe)

ekmekçik 2: fudilka () “küçük tören ekmeği”

eksik 1: lipsa (lipsa)

eksik 2: lipsalu (lipsalo) “eksilmiş”

eksik 3: îsik (lipsa)

eksilmek: saspàdam, saspadna /saspanna (spadam, spadna)

eksilmiş: lipsalu (lipsalo)

ekşi 1: vlûtnat, flûtnat (vlyutnat, kisel, vkisnat) “ekşimiş”

ekşi 2: kisèl, kisela, kiselu/ kislu (kisel, kisela, kiselo)

ekşi 3: lût, lûta, lûtu (lyut, lyuta, lyuto) “bg. acı”

ekşi çorba: kaşa lûta ()

ekşi elma: kíselka ()

ekşi içecek 1: langûr ()

ekşi içecek 2: lûto () “mayalanmış ekşi içecek”

ekşi içecek 2: lûtse () “kuru meyvelerden yapılan ekşi içecek”

ekşi pilav: lûto oriz “ekşi otlardan hazırlanan şurup pilavın üzerine dökülür.”

ekşilemek: pudkiselèyem, pudkiselèye (podkiselyavam, podkiselya)

ekşimek: nakisèlem, nakisèle (nakiselyavam, nakiselya)

ekşimiş 1: fkîsnat (bt) (vkisnat)

ekşimiş 2: flûtnat, flyutnat, -a, -u (vlyutnat)

ekşimsi: krasat, krasatko (osvejavaşt, leko kisel) “ekşimtrak”

el çırpmak: naçukam raka (rıkoplyaskam)

el değirmeni 1: raşnitsa (rıçna melnitsa)

el değirmeni 2: trahalnitsa () “iki yuvarlak taştan oluşan el değirmeni”

el ile tutmak: dapiram sas rıka ()

el işi: preta ()

el uzatmak: pudavam, pudam (podavam, podam)

el: roaka, roka, rakà (rıka)

elalem: elalém, alalém ()

elbet 1: helbet (razbira se)

elbet 2: nagunnu (sigurno, veroyatno)

elbise 1: drîpi ‘orta rodop şivesinde’ (drehi) “bg. bez, çaput”

elbise 2: koş (roklya)

elbise 3: motruh (drehi)

elbise 4: primèna, premèni (ç)(premyana)

elbise biçmek: kroyam riza ()

elbise çıkartmak: zasvàle / zasvalya (sıbliçam)

elbiselerini çıkarmak: sıbleçam ()

elceğiz: raçinka, raçinki (ç) (rıçinki, rıçiçki (ç))

elden ele taşımak: obinisat (raznasyat, razmyatat)

eldiven: rakàvisa, rakávnitsa, rakavnisa (rıkavitsa)

ele geçen: priçepen (prevzet)

ele geçirmek: grabe, grabne (grabya, grabna)

elek: sîtu (sito)

elektrik: elentrik ()

elemek 1: sèye (seya)

elemek 2: utséyem (otsyavam)

eli sıkı 1: istisnatu (stisnat)

eli sıkı 2: sıkırınca, skrınca (stisnat)

eli sıkı 3: skrıkav (stisnat)

eli yavaş 1: gutav (baven)

eli yavaş 2: mutolévi (mutolyavi, zabavya)

elifba: elifbà, elifboa ()

elinden gelmek: ide mi ot raki ()

elinden: otrıki, utraki, utroaki (otrıki)

eline almak: dapiram, dapira ()

ellemek: hàlam, hàla (zakaçam, bezpokoya)

elli: petdeset (petdeset)

ellinci: petdeseti (petdeseti)

elma: yàbalka, yebalka (yabılka)

elti 1: kaduşka (zılva)

elti 2: yetarva (etırva)

emanet: emanèt (doverie)

emeklemek 1: bobaléza / bobalyaza, bubalyaza (pılzya)

emeklemek 2: surna sa (pırzalyam se)

emekli: emeklîye (pensioner)

emektar: emektàrin (veteran)

emin biçimde: nanno (sigorno)

Emin: (öa) Amîn

Emin’in karısı: Aminusa

Emine: (öa) Yemka, Yomka / Mîna Minô / Minka, Minke /hitap: Minko!

emir: emir (zapoved)

emmek 1: bizeya (bozaya)

emmek 2: mutska (smuçe)

emmek 3: nasûçem sa, nasuça sa (nasukvam se, nasuça se)

emmek 4: pupîyem, pupîye (popivam, popiya)

emmek 5: sàye, see (bozaya, suça)

emmek 6: smufkam (smuça)

emmek 7: smuhte (smuçe, izsmukva)

emmek 8: suça (suça)

emmeye başlamak: zasùçe (zasuça)

emniyet etmek: emniyet pravem / “emniyet nipravem: güvenmiyorum”

emniyet: emniyet (sigurnost)

emzik: pópka ()

en 1: nıy (nay) “en fazla, en yüksek anlamında önek”

en 2: en, in (nay)

en altta: nıy dolu (nay dolu)

en aşağıya doğru: nıy nadolni (nay nadolni)

en başta: utpoarvu (otpırvo)

en büyük: nıy guleam (nay golyam)

en çok otlu: nay-trevno

en çok: nay-eçko () “en fazla”

en fena: nıy paratika (nay loşo)

en kötü: nıy loşu (nay loşo)

en küçük: nıy malku (nay malko)

en önce: nıy napreş ()

en sağlıklı: nay-zdravo ()

en son: sugarno (kısno)

en sonra: nıy setne (nay setna)

en sonunda: nakray (nakray)

en ucundan: utkray (otkray)

en uzun: nıy dülagu (nay dılgo)

en üstte: nıy gore (nay gore)

en yukarı doğru: nıy nagore (nay nagore)

-en, -an: koytu (koyto) “ki o kişi, -en kişi” “çileak koytu dava pari, svire svirkata: parayı veren düdüğü çalar”

en: en (şirina) “genişlik”

endaze: endeze, andaze, aydeze () “uzunluk ölçü birimi” “1 endaze: 64 cm”

endişelenmek: ukàçem (pritesnih se) (okaçvam fiili) “okaçi mi sa: endişeleniyorum”

endişeli 1: kiman, kimna, kimni (zagrijen)

endişeli 2: kimniçka (umislena, zagrijena)

engel 1: petlanka (preçka)

engel 2: preçka (preçka)

engel 3: skandala (preçka)

engel 4: zapenka (spınka)

engel adam: ingélin (tvırdo glav, kelyav çovek)

engel olmak 1: preça (preça)

engel olmak 2: preça sa (preça se)

engel olmak 3: puboarkam (pobırkvam, pobırzam)

engellemek: zapréye (zapreçvam)

engellenmek 1: metehara (preçka se)

engellenmek 2: zapreye sa (zapreçvam se)

engellenmek 3: skundaptsvam (prepıvam se)

enginar: enginar (artişok)

enik: ştene (kuçentse)

enine: letve (napryako)

enişte 1: kalèku (kaleko)

enişte 2: anîşta (kaleko)

enişte 3: kaltatu (kaleko)

enkaz: harhanô (razvalina) “harabe hane”

ense: vrat, vtratoat (vrat)

ensiz: tèsan (e), tèsna (d), tèsnu (n), tesni (ç) (tesen, tysna, tyasno)

entari: anteriye (anteriya)

entrika 1: entrika (intrigi)

entrika 2: fortumuşki (intrigi)

entrikacı 1: levust (intrigant)

entrikacı 2: malkoptépnik (mılkotyapnik)

epey zamandır: utkòle, otkòle, otkolya / atkole (bt) (otdavna)

erbap: erbàp, erbàpin / yerbap ()

-erdi: iştiş (şteşe)

ergen olmamış: bezergéne “buluğa erişmemiş”

ergen: yergene (ergen)

ergin meyve: şuşur (okapali plodove)

ergin: uzreal, -a, -u (uzryal, -a, -o) “ermiş”

erginleşmiş: sklal (kaçil kilogrami, napılnyal)

erik 1: slîva, slîvi (ç) (sliva)

erik 2: canki (sliva) “can erik”

erik 3: marinka (jılta sliva) “sarı erik cinsi”

eril: moasku, masku ()

eril cins: masku rod (masko rod)

erimek 1: raztàpem sa, rastupe sa (raztapyam se, raztopya se)

erimek 2: raztupèyem sa, rastupè sa (raztopyavam se, rastopya se)

erişilebilir: pristoapan, pristoapna, pristoapnu (pristıpen, pristıpna, pristıpno)

eritmek 1: raztàpem, rastupe (raztapyam, raztopya)

eritmek 2: raztupèyem, rastupè (raztopyavam, rastopya)

eriyen kar: hlepavitsa (kişa, ryadka kal)

erkeç: erkiç (kozelıt)

erkek çocuk 1: masku déte, mışko déte / mıjko detya (masko dete)

erkek çocuk 2: momçe (momçe)

erkek kardeş: brat (brat)

erkek: masku, moasku, mosko, mosku (masko) “cins isim”

erkekçe: moaşki, maşki (mıjki)

erken 1: rànu (ran, ràna, ràno)

erken 2: rànen, ranna, rannu (ranen, ranna, ranno)

erken 3: ranko (rano) “erkenden”

erkence: rànu (rano) “erken halde”

erkencik : raniçko ()

erkenden: utrànu (otrano)

ermek: uzrévam, uzreye (uzryavam, uzreya)

ermemiş 1: nizrél / nizreal, nizreala, nizrealu (nezryal, nezryala, nezryalo)

ermemiş 2: zelen ()

ermemiş 3: niuzrél ()

ertelemek: ustavem gu za setne ()

esas: esas (osnova)

eser miktar: pangulka () “ölçülemeyecek kadar küçük”

esinti 1: dreboşak (drebolii, sitnej)

esinti 2: véter (vyatır)

esinti 3: duyne ()

esir etmek: porobvam (porobvam)

esir: esir, yesir, yasire (rob)

eski şey: eşinda (neşto staro, avelsko)

eski: stàr (e), stàra (d), staru (n), stari (ç) / ıstar, ıstàra, ıstàru (star, -a, -o, -i)

eskici: eskiciye (e), eskiciyka (d), eskicii (ç)

eskiden beri (olan şey):utkòleşen, ıtkòleşna, utkòleşnu (otkoleşen, otkoleşna, otkoleşno)

eskiden beri: utkòle (otkole)

eskiler: starkuve / starkove (starite)

eskimek: ustarèyem, ustarèye (ostaryavam, ostareya)

eskisi: ıstàrutu, stàrutu (staroto)

esmek 1: nadùham (naduhvam, naduham) “çok esmek”

esmek 2: dùye (duham, poslıgvam, preuveliçavam)

esmek 3: naveyè (navyavam, naveya)

esnaf: esnaf, esnafin (e), esnafka (d), esnafi (ç)

esni şalvar : esni şalvare ()

estağfirullah!: estafîrullah ()

eş zamanlı: drugoçeşna( ednovremenna)

eş: raven, ravna, ravnu (raven, ravna, ravno) “denk”

eşarp: zabulka (zabradka)

eşek 1: magàre (magare)

eşek 2: osiltsa (magaritsa)

eşekçik: magàrense (magarentse) “Sokolovtsi ve Progled köylerinde küçük kabak”

eşelemek 1: şankam, şınkam (rovya se)

eşelemek 2: rove sa (rovya se)

eşelemek 3: razrovem, razrove (razravyam, razrobya)

eşelemek 4: şankam, şınkam, rove (rovya se)

eşit şekilde: ravnu (ravno)

eşit: raven, ravna, ravnu (raven, ravna, ravno)

eşitçe: naràvnu (naravno) “eşit olarak, düz olarak”

eşitlemek: ravneavam, ravné (ravnyavam, ravnya)

eşitlenmek: ravneavam sa, ravné sa (ravnyavam se, ravnya se)

eşkıya: aşkayo, aşkayoa (bandit, razboynik)

eşlik etmek: vódem ()

eşmek: ròve (rovya) “eşelemek”

eşya 1: eşyà, eşyoa (veşt)

eşya 2: imene, iménka (stoka)

eşya 3: pàrti, partîye (pırtiya) “pırtı kelimesinden”

et: mèsu, meso (meso)

etkilemek: vkirva mi se (vtılpya mi se) “asva yedene vkirva mi sa: bu yemek bana dokunuyor”

etkilenen: dokuzdisan (obiden, zasegnat)

etkili: sîlen, silna, silnu (silen, silna, silno)

etli pilav 1: mislo s oriz (meso s oriz)

etli pilav 2: varévu ()

etli: mèsan, mesna, mesnu (mesen, mesna, mesno)

etmek 1: istòrem, istòre (storvam, storya)

etmek 2: ukàzam, ukàje (okazvam, okaja)

etrafını dolaşmak: ubikòlem (obikalyam, obikolya)

ev 1: kaşta, koşta, koaşta (kışta)

ev 2: dom (dom)

ev 3: ev, éf (kışta)

ev 4: kuke (kışta)

ev rakısı 1: bobotanka (domaşno rakiya)

ev rakısı 2: partsutsa, parsusa (domaşna rakiya)

ev sahibesi 1: kaştnitsa, koaştanitsa (domakinya) “ev hanımı”

ev sahibesi 2: domàkine (domakinya)

ev sahipliği yapmak: kaştinçovam (domakinstvam)

ev yapmak: kışta da gradyam/ koaşta da gradem ()

evet: ha, ho, hoa (da) “hı”

evin alt katı: vnisku ()

evin içi: harem, hareman (harem)

evladım 1: evlatço ()

evladım 2: avléto, avlétu, avleatu ()

evlat 1: avlét, avleat, evlètin (dete)

evlat 2: rojba ()

evlatlık almak: usinuvèyem, usinuvè (osinovyavam, osinovya)

evlatlık: hrànenik (osinoveno) “besleme”

evlek: evlek (çado)

evlendirmek: ujènem /ojenam, ujené (ojenvam, ojenya)

evlenmek: ujènem sa, ujené sa / jónem (bt) (ojenvam se, ojenya se)

evlenmemiş genç: lefter, leftèra, -u, lefteri (ç) “yunancadan”

evli, evlenmiş 1: jenen, jenena, jenenu, jeneni (ç) (jenen, -a, -o)

evli, evlenmiş 2: ujénen (e), ujéna (d), ujéni (ç) / òjeni, ajónen (bt) (ojenen, ojena, ojeni)

evlilik: jónenye (bt)

evliya: evliya, evliyoa (svetets)

evvel zaman: avelzaman, evelzaman (predi vreme)

evvel zamana ait: avelzamansko (starinen)

evvel zamanın: eşinda (neşto staro, avelsko)

evvel 1: avel, evél (predi, pırvo)

evvel 2: pred (pred)

evvelce: avélen (predi) “evvelen”

evvelin: avelsko, avelsku, evelsku (predişni) “eskiye ait”

ey! 1: ey (ey)

ey! 2: ra (ey)

eyer: eyer (sedlo)

ezan: izan, ezan (ezan)

ezan okunmak: ezan rukam () “ezan sa ruka: ezan okunuyor”

ezilmiş 1: spiken / spikyan, spiten (spleskan) “ezik”

ezilmiş 2: çukan, -a, -u (çukan, -a, -o) “vurulmuş”

ezilmiş 3: staptal (stıpkal) “ayakla çiğnenmiş”

ezilmiş 4: stıptano, stıpkano (otıpkano, stıpkano)

eziyet etmek: putiskam, putisna (potiskam, potisna)

eziyet: izét, iziyet (mıka, zor)

ezmek 1: diyur, diyurka (svat, svatya)

ezmek 2: ıstoapkam, ıstoapça (stıpkvam, stıpça

ezmek 3: malasam (maçkam, razmaçkvam)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s