KLMN

kaba 1: kabà, kaboa (kaba, grub)

kaba 2: surovu (surov, surova, suravo)

kaba saba: pustal, postal ()

kabadayı 1: kabadayîye, kabadaliye (kabadayiya)

kabadayı 2: pànta, panti (ç) (panta) “bg. menteşe”

kabadayı 3: pezivanta (pazvantin) “bg. kır bekçisi (osmanlıca pazubent)”

kabadayılık: kabàdayilık, kabadaylok (kabadayilık)

kabağın, kabağa ait, kabak (şeyi): tikvenu (tikven, tikvena, tikveno)

kabahat yapmak: kabahat pravem ()

kabahat işlemek: storya / store kabahat ()

kabahat: kabahat, kabaet (vina)

kabak: tikva (tikva)

kabarcık 1: fışkul (prişka) “deride yanma sonucu oluşan fistül”

kabarcık 2:brabonka (mehurçe)

kabarcık 3: prişka (prişka)

kabarcık 4: sodka, tsodka, tsotka (pıpka)

kabarık 1: kaba, kabav (podut, podpuhnal) “şişkin”

kabarık 2: çoçav (roşav) “kaba tüylü”

kabarık 3: çorlav (roşav)

kabarmak 1: kabardîsam (kabardisvam, kabardisam)

kabarmak 2: pudùyem sa, puduye sa (poduvam se, poduya se) “şişip kabarmak”

kabarmak 3: ukisem, ukisna (okisvam, okisna) “mayalanıp kabarmak”

kabarmak 4: utiçam, utèka (otiçam, oteka)

kabarmış 1: kabardésal, gabardeasal ()

kabarmış 2: nahuhoreno, nahohoreno (navdignato)

Kabe: Kabé, Kàböa, Kebò, Keboa ()

Kabeye ait, Kabenin: Keboaska ()

kabir: kabir (grobe)

kabuk bağlamış: şugav (krastav)

kabul etmek: priznàyem, priznaye (priznavam, priznaya)

kaçak: kaçàk, kaçék, kaçeak (beglets)

kaçamak 1:kaçamàk (kaçamak) “yemek cinsi”

kaçamak 2: barkadar (kaçamak) “mısır unundan yapılan yiyecek”

kaçamak 3: pàranik () “yemek cinsi”

kaçınmak 1: izbégna (izbyagvam, izbyagna)

kaçınmak 2: utbègam, utbègna (otbyagam, otbyagna)

kaçıp giden: bejeştim (bejeştim, probyagayki) “kaçıp gitmiş, mazide kalmış”

kaçıp kurtulmak: ubeagam, ubeagna (ubyagam, ubyagna)

kaçırılmış kız: kradena moma ()

kaçırmak 1: utsurna ()

kaçırmak 2: prupùskam (propuskam)

kaçmak 1: bègam (byagam)

kaçmak 2: izbégam (izbyagvam, izbyagam)

kaçmak 3: kaydisvam (izçezvam, izbyagvam) “kayıp gitmek”

kaçmak 4: màja ()

kaçmak 5: ogribam sa (izmitam se, maham se)

kaçmak 6: pudbégam, pudbégna (podbyagam, podbyagna)

kaçmaya çalışmak: zuknal (huknal da byaga)

kaçmış: prilezal (pribegal)

kadar 1: katù, kutu (katò)

kadar 2: tolkuva (tolkova)

kadayıf: kadayif (kadaif)

kadeh 1: bokal (çaşa)

kadeh 2: kadáh, kadaf (çaşka)

kadeh 3: pavur ()

kademli: kademliye, -a () “uğurlu kademli”

kader 1: kader (sıdba)

kader 2: prikiya ()

kaderli: kaderliye (obreçen)

kadersiz: kadersiz, kadersîzin ()

kadı: kadîye (kadiya)

kadın 1: janà, jena, jeni (ç) (jena)

kadın 2: jenişte (jenişte)

kadın 3: kadıno, kadòna (jena)

kadın ceketi: grişka ()

kadın düşkünü: jenkar ()

kadın elbisesi: sayo (jenska dreha)

kadın kuşağı: kuşak, kuşeak (jenski poyas)

kadına ait, kadının, kadın(şeyi): jenski, -a, -u (jenski, -a, -o)

kadının biri: jenişte ()

kadınlarla: dolu bubresnitsa ()

kadife 2: kadife (kadife)

kadife 3: turçin (kadife)

kadife çiçeği 1: neven ()

kadife çiçeği 2: bulçe (bula)

kadife salta: saltitsa kadifenka ()

kadifeden: kadifènu (kadifen, -a, -o)

kadifeli: kadifènu (kadifen, -a, -o)

kadir gecesi: kàdir noaş, kadir noşt, noşta na kadir ()

Kadircik “küçük Kadir”: Kadirçu ()

Kadriye: (öa) Kadrina, Kadirina / hitap şekli: Kadrino!

kafa 1: glava (glava)

kafa 2: çotura (glava, kosa)

kafa 3: kufaritsa (glava)

kafadar: kafadar (glavatar)

kafası karışmış: nafoartolil (nafırtolil, navırtyal, namotal, razbırkal) “kafası dönmüş”

kafasına çarpmak : vorga (tsitsina na glavata)

kafasına sokmak: vtikam (vtikam)

kafaya dank etmek: çukvam sa (razbiram si greşkata)

kafes 1: kafés (kletka)

kafes 2: sindik (kafez)

kafesli pencere: kafezlino penjure ()

kafi: istîga (stiga)

kafir inancı: véra kéfirska / vyara kyafirska ()

kafir ordusu: kâfirska voyska ()

kafir: kafîr, kafîrin (nevernik)

kaftan: kaftàn (kaftan)

kaftancık: kaftançe (kaftançe)

kağıt sayfası: knijçitsa () “kağıt parçası”

kağıt: kniga (kniga) “bg. kitap”

kahır: kahór, kahoar, kahore (kahır, griji, pritesneniya)

kahırlanmak: kahore sa (kahırya se)

kahırlı 1: kahorana, kahorni ()

kahırlı 2: skaharén (bt) (s kahıren)

kahkaha atmak: prîham, prihna (prihvam, prihna)

kahkaha: hleptane (isteriçen smyah)

kahkahayla gülme: othahorkvane ()

kahpe: kahpè, kahpöa (kuçka)

kahraman: yunak, (ç) yunatsi (yunak)

kahramanca: yunaşki (yunaşki)

kahvaltı 1: progima, prögima, progûma,próyima, proyma (bt) (zakuska) ”yunanca proino, proy”

kahvaltı 2: ruçok ()

kahvaltı 3: ujina, ujnina (zakuska)

kahve: kavè, kafè, kaföa, kahvâ (kafe)

kahveci: kafecîye (e), kafeciyka (d), kafecii (ç) (kafedjiya)

kahvecik: kafitsa () “biraz kahve”

kahvehane: kavenöana, kafenöana, kahvéna (kafene)

kahya: kehaya, keheyöa (kehaya)

kahyaların, kahyalara ait, kahya (şeyi): kehyoski, keheyski ()

kail olmak: kail (sıglasen) “kail sam: kailim, kabul ediyorum”

kainat: keyinat, kehinat (kosmos)

kak: şuşulki (izsuşeni plodove) “kuru meyve”

kakmak 1: nabıyta (nabiya)

kakmak 2: naçùkam (naçukvam, naçukam)

kakmak 3: tropvam, tropna (tropvam, tropna)

kaktırmak 1: bubotkam (zaslivam) “itmek”

kaktırmak 2: nabùtam (nabutvam, nabutam)

kaktırmak 3: nabùtam (nabutvam, nabutam)

kalabalık: galimatsiya (golematsiya: büyük kalabalık)

kalabalık: kalabalık, kalabalok, kalabaloak, kalaba, kalaboa (tılpa)

kalaylamak: kalaydisvam ()

kalaylanmış: kalaydisano ()

kalaylı: kalaydisano ()

kalbi güm güm etmek: raztupam sa (raztupvam se, raztupam se)

kalbi kırılmak: opişkvam sa (ubojdam se)

kalbini kırmak: opişkvam (ubojdam) “opişkal sam se: kalbim kırıldı”

kalbur 1: raşètu (reşeto)

kalbur 2: darmon (reşetka)

kalçun: kalçùne, kaltsùne, kalsùne (kaltsun) “yün çorap, patik”

kaldırılmak: razturam sa, razture sa (razturvam se, razturya se)

kaldırılmış: uvedot (premahnat, skriyat, otdelyat)

kaldırmak 1: digna, udigna (digna) / “dignay go: kaldır onu”

kaldırmak 2: pudigam, pudigna (podigam, podigna) “kaldırıvermek”

kaldırmak 3: fıfdiga, fıfdigna (vdigam, vdigna)

kaldırmak 4: izdigam, izdigna (izdigam, izdigna)

kaldırmak 5: izpràvem, isprave (izpravam, izpravya)

kaldırmak 6: navdigam, navdigna (navdigam, navdigna)

kaldırmak 7: povdignam, povdigna / puvdignam, puvdigna (povdignam)

kaldırmak 8: primàham, primahna (premahvam, premahna)

kaldırmak 9: pusnuvam (premestvam)

kaldırmak 10: razdigam, razdigna (razdigam, razdigna)

kaldırmak 11: utmènem, utmène (otmenyavam, otmenyam, otmenya)

kale: kalô, kalöa (krepost)

kalem 1: kalem (moliv)

kalem 2: kalam (dırvena tıba) “dokuma tezgâhında iplik dolanan tahta boru”

kalender: kalendérin ()

kalfa: kalfà, kalfoa ()

kalın 1: çivorsto, çuvorstu (gısto) “yoğun, kalın”

kalın 2: dübèla, dübeli (ç) (debel, -a, -o) “kalın, şişman”

kalın battaniye: hàlişta (halişte)

kalın kafalı: tûmbelin (debeloglavets) “laf anlamaz”

kalıntı: rıbanik, roabanik (ogrizka)

kalıp: kalıp, kalop, kaloap (kalıp)

kalıplamak 1: iskalapeye (izkalıpvam)

kalıplamak 2: iskalapé sa () “iskalapèsah: kalıpladım”

kalıplamak 3: skalapésa /skalapyasa “elbiseleri katlamak”

kaliteli: kumaş (kaçestveno) “iyi cins”

kalkıp gitmek: vıfdigna sa (uttam) (vdigna se)

kalkmak 1: istanem, istane (stava)

kalkmak 2: fıfdigam sa, fıfdigna sa (vdigam se, vdigna se)

kalkmak 3: navdigam sa, navdigna sa (navdigam se, navdigna se)

kalkmak 4: pudigam sa, pudigna sa (podigam se, podigna se)

kalkmak 5: stàvam, stàna (stavam, stana)

kalkmış: nahuhoreno, nahohoreno (navdignato)

kalmak: ustàvem, ustàna (ostavyam, ostana)

kalp çarpmak: tupam (tupam)

kalp: sartse, sarsé, soarse, sórtse (bt) (sırtse)

kalpak 1: kalpak, kalpastsi (ç) (kalpak)

kalpak 2: gugla (kalpak)

kalpazan: kalpazanin (pakostnik)

kaltak 1: kuçka (kuçka)

kaltak 2: kanca ()

kaltak 3: şavrantiya (uliçnitsa)

kama 1: kamà, kamoa (kama)

kama 2: sabe ()

kambur 1: garbîsa (gırbitsa)

kambur 2: gòrbel (pregırben)

kambur 3: kamburin (gırbitsa, gırbuşka)

kambur 4: svinok (zakriven)

kamçı: kamşiya, kamşik (kamşik)

kamış: kamış (trıstika)

Kamile: (öa) Kâmilina, Kemilina, Kimile, Kimi / Hitap: Kamilino!

kamlumbağa: jolva, joalva (kostenurka)

kamyon: kamyon (kamion)

kan akmak: korf teçé, koarf teçe (kırvya)

kan emici: kapsızin ()

kan: korf, koarf, kôrve (ç) (krıv)

kanal: kanal, kanàla (kanal)

kanape: kanépe (kanape)

kanat 1: krîlu, krila (ç) (krilo)

kanat 2: kanat, kanatsi (ç) (krilo)

kanatçık: kriltsa (kriltsa)

kanca 1: kanca (kandja)

kanca 2: çipar (çip)

kanca 3: gagul, gacul (kuka)

kanca 4: kancel (kuka)

kanca 5: kukal, kukalçitsi (ç) (kuka, kukiçki)

kanca 6: kutsak (kuka na samara) “semer ve eyer kancası”

kancalı sopa: gacul ()

kandırmak 1: izloagam, izloaja (izlıgvam, izlıja)

kandırmak 2: kandardisvam (ubejdavam)

kandırmak 3: priloagam, priloaja (prilıgvam, priloja)

kandil: kandil, kandila (kandila) (kandilo) “yunancadan”

kandilcik: kandilçe, kandiltse (kandiltse)

kandile üflemek: duynam kandilen, duyna kandilen ()

kanmak: kandisvam, kandisam (kandisvam, kandisam)

kanser: kanser (rak)

kanserli: kanserliye (rakov)

kantar: kantar (kantar)

kantarcı: kantarjiye (kantardjiya)

kanyon “derin vadi, derin geçit”: uştelye (klisura, kanion)

kap 1: kap (sıd)

kap 2: vulgé, vulgea / vulgya ()

kapak 1: çirep (kapak) “tava yada sini kapağı”

kapak 2: lupka (kapak)

kapak 3: hlupka (pohlupka)

kapak 4: kapak, kapatsi (ç), kapàsi (kapak)

kapak 5: pokrov (pokrivalo, zavivka)

kapaklı bakır çanak: kapakliye, kapakliya ()

kapalı: zatvòran, zatvòrana, zatvòranu, zatvoreni / zatvoren, zatvorena, zatvorenu / zatvorenki (zatvoren, zatvorena, zatvoreno)

kapamak 1: prihlupam, prihlupe (prihlupvam, prihlupya)

kapamak 2: pukrîyem, pukriye (pokrivam, pokriya)

kapan 1: kapan (kapan)

kapan 2: kanja (kapan)

kapan 3: paida (kapan)

kapatmak 1: zatvòrem (zatvaryam, zatvorya) “kapıyı kapamak”

kapatmak 2: prikrîyem, prikrîye (prikrivam, prikriya) “üzerini kapamak”

kapı 1: vratà (vrata)

kapı 2: porta (dvorna vrata) “avlu kapısı”

kapı 3: kapîye (kapiya)

kapı açmak: porti otvoryam / utvorem () / “otvuri si vratata: kapıyı aç” / “otvuri: aç !”

kapı çalmak 1: zaçukam (zaçukvam)

kapı çalmak 2: tràkam, da traka (trakam) “nimoy trakay: kapıyı çalma!, ses yapma!”

kapı çalmak 3: çaldisvam na vrata (hlopam na vrata)

kapı mandalı 1: mandalka, mındalka, mandalki (ç) (klyuçalki)

kapı mandalı 2: macar (brava, reze)

kapıcı: kapıciye (e), kapıciyka (d), kapıcii (ç)

kapıcık 1: vratiçka (malka vrata)

kapıcık 2: porteniçka (vratiçka) “küçük kapı”

kapıcık 3: kapecik (vrata)

kapışmak: razdoarpem (razdırpvam, razdırpam)

kapıyı çarpmak: zahlupvam, zahlupam (zahlupvam, zahlupam)

kapıyı kapatmak: naklàdem ()

kaplamak 1: otònam, otòna / yutônam, utônam ()

kaplamak 2: pukrîyem, pukriye (pokrivam, pokriya)

kaplumbağa 1: jalva (kostenurka)

kaplumbağa 2: kaplumba (gurgulitsa)

kapmak: grabe, grabne (grabya, grabna)

kaprisli 1: levotiya, levòtô (kaprizen)

kaprisli 2: mahnat (kaprizen)

kaprisli 3: marizev (kaprizen)

kaptan: kapitan, kapetánin (kapitan)

kaput bezi: kaput, kabut (byelo platno)

kar “ağaç dallarındaki kar”: kit ()

kar dökülmesi: poprıha ()

kar fırtınası: fırtuna (vielitsa)

kar yağmak: isneak leti (vali snyag)

kar: snég, sneak, isneak, sneguve (ç) (snyag, snegove)

kara bulut kaplamış: zatumuruçenu ()

kara bulut: temna magla (burenosen oblak)

kara gözler: çorni oçi (çerni oçi)

kara gözlü: çernoka ()

kara kahır: çorni kahore (ç)

kara: çòran, çòrna, çòrnu / çoaran, çoarna, -u (çer, çerna, -o)

karabiber: çòran piper (çéren piper)

karaca 1: soarna, sorna, sarna (sırna)

karaca 2: sornek (sırnela)

karaçalı: taranuda / tırınuda (klog, trınka) “dikenli çalı”

karaçam: çernòk, çernotsi (ç) (çeren bor)

karadut: çernitsa, çernîsa (çernitsa)

karagöz 1: karagiös (karagios)

karagöz 2 “koyun cinsi”: karagiös (karagios)

karagözlü kız: çernooçkono momiçe ()

karagözlü: vàkal, vàkla, vàklu (vakıl, vakla, vaklo)

karakarga: çôrni garvane (çerni garvan)

karakol 1: karayul (karaul)

karakol 2: karakol (karaul)

karakter: mahanat (harakter)

karakulak “büyük bıçak cinsi”: karakulak ()

karakuş: karagaşka (ptitsa)

karalama: şarkanitsa (draskanitsa)

karalamak 1: naçerném, naçerné (naçernyam, naçernya)

karalamak 2: puçoarnem, puçoarne (poçernyam, poçernya)

karalamak 3: şarkam (draskam)

karanfil dalı: ştolbitsa karamfilova

karanfil: karamfil (karamfil)

karanlık 1: töavnan (e), töavnena (d), töavnenu (n) (tımen, tımna, tımno)

karanlık 2: mráçen (mraçen)

karanlık 3: stevni, sastöavni (stımni, zatımni)

karanlık 4: tevno, töavna (tımno)

karanlık 5: tômno (tımno)

karanlık olarak: töavno (tımno)

karanlık olmak 1: pritöavnem, pritöavne (pritımnyavam, pritımneya)

karanlık olmak, hava kararmak 2: morkna sa, ıstoamna sa (stımni se)

karanlık yer: tûrmo ()

karar vermek: çèşem (reşa)

karar: karar (myerka, pretsenka)

kararmak 1: çerneyè, çoarneyè (çerneya)

kararmak 2: naçerném sa, naçerné sa (naçernyam se, naçernya se)

kararmak 3: iztumnyava, iztumnéva / iztöavneye, iztöavne (izfiryava, razvalya se)

kararmak 4: potevnya / putöavne (potımnyavam)

kararmak 5: pritöavnem, pritöavne (pritımnyavam, pritımneya)

kararmak 6: puçoarnèyem, puçoarneye (poçernyavam, poçerneya)

kararmak 7: töavnan (e), töavnena (d), töavnenu (n) (tımen, tımna, tımno)

kararmak 8: töavneye sa (tımnee se)

kararmak 9: zaçernè sa (zaçernya se)

kararmak 10: zatoamneye sa (zatımnya se)

karartmak 1: puçoarnem, puçoarne (poçernyam, poçernya)

karartmak 2: töavneye (tımneya)

karartmak 3: zatoamneyè (zatımnya)

karartmak 4: çoarne (çernya)

karasevda: karasevdoa (çerna lyubov)

karavana: karavàna ()

karayılan: smok (smok)

kardeş: brat, bratéla ()

kardeşçik: bratçe (bratçe)

kare: kupişte (ploştad, kvadrat)

karga 1: derlogazitsa (vrana)

karga 2: karagaşka (ptitsa)

kargaşa 1: karaşmalık (smutno vreme)

kargaşa 2: cabala (vryava)

kargı: kargiya, kargiye (trıstila)

karın: kurem, korem, kurèma (korem)

karına ait, karnın, karın (şeyi): kurèman, kuremna, kuremnu (koremen, koremna, koremno)

karınca 1: mrav, mrave, mravi (ç) (mravka, mravki(ç))

karınca 2: kàranca, (muravi)

karınca yuvası: mravilnik, muravilnik (mravunyak)

karınsal: kurèman, kuremna, kuremnu (koremen, koremna, koremno)

karış: karış (pedya)

karışık 1: karaşık, karaşik (smesitsa, se smesva)

karışık 2: smèsenu (smesen, smesena, smeseno) “birbirine benzer”

karışıklık 1: karaşmalık (smutno vreme)

karışıklık 2: namesiya (bırkotiya)

karışım: bırkuş, barkuş ()

karışmak 1: naborkam sa / naboarkam sa (nabırkvam se, nabırkam se) müdahale etmek

karışmak 2: karaştisvam (smesvam)

karışmak 3:puboarkam sa (pobırkvam se, pobırzam se)

karıştırmak 1: smesvam, smesya (smesvam, smesya)

karıştırmak 2: primèsam, primesè (primesvam, primesya)

karıştırmak 3: borkam, boarkam (bırkam)

karıştırmak 4: sboarkvam, sboarkam (sbırkvam, sbırkam)

karıştırmak 5: uboarkam (obırkvam, obırkam)

karıştırmak 6: puboarkam (pobırkvam, pobırzam)

karıştırmak 7: naborkam / naboarkam (nabırkvam, nabırkam)

karıştırmak 8: zaboarkam (zabırkam)

karıştırmak 9: vazbórkovam ()

karıştırmak 10: drapam (katerya se)

karıştırmak 11: skondaptsvam (sbırkam)

karıştırmak 12: fmíşom (bt)

karıştırmak 13: razboarkvam, razboarkam (razbırkvam, razbırkam)

karıştırmış: napatisano (razbırkano)

karla örtmek: usnèja (osnejavam, osneja)

karla örtülmek: usnèja sa (osnejavam se, osneja se)

karlık: karlak, karlık, karluk (karlik)

karmak: primèsam, primesè (primesvam, primesya)

karmaşık: vazboarkanu / vazborkano () “midesi karışmış, duygusal karışıklık içinde”

karnı ağrımak: koremas razporvam ()

karnını doyurmak 1: kosvam, koasvam (yam, hranya se)

karnını doyurmak 2: nayèdem sa (nayadvam se)

karpuz: karpuza (dinya)

karşı karşıya: karşi, kırşi (sreştu)

karşı, karşıda, karşıya: sreştu, sroaştu, srestú (bt) (sreştu)

karşı, karşıdaki: sroaştan, sroaştna, sroaştnu (sreşten, sreştna, sreştno)

karşı: karşi, kırşi (sreştu)

karşıda: nasreşta, nasreştu (nasreşta, nasreşto)

karşıdaki 1: nasreştan, nasreştna, nasreştnu (nasreşten, nasreştna, nasreştnu)

karşıdaki 2: utsreştan, utsreşna, utsreşnu (otsreşten, otsreştna, otsreştno)

karşıdan: utsreşta (otsreşta)

karşılamak 1: pusreştam, pusreştna (posreştam, posreştna)

karşılamak 2: sroaştam, sroaştna (sreştam, sreştna)

karşılamak 3: vazlítom (bt)

karşılamak 4: vídvam (bt)

karşılaşma: sroaşta (sreşta)

karşılaşmak 1: sroaştam sa, sroaştna sa (sreştma se, sreştna se)

karşılaşmak 2: prisroaştam, prisroaştna (presreştam, presreştna)

karşılaşmak 3: posreşnam, posreşna / pusreştnam, pusreştna

karşılık vermek: utplàştem, utplàte (otplaştam, otplatya)

karşılıklı: udvrástan (bt)

kartal 1: urel (orel)

kartal 2: kartal (orel)

kartalın, kartala ait, kartal (şeyi): urelski (orelski) “urelski krila: kartal kanadı”

kartlaşmak: zakuraveyè (zakoraveya)

karton: kartone (karton)

kasa 1: kàsa, katsa (kasa)

kasa 2: kandos (katsa)

kasaba: kàsaba, kasabo, kasaboa (kasaba, grad)

kasap: kasàpin (kasapin)

kasaya benzer ahşap nesne: kadurka ()

kase: panitsa ()

kasılmak: izpöana sa ()

kasım 1: kàsım “Kasım ayı”

kasım 2: gergioske (noemvri) “Kasım ayı”

kastra: tikla () “börek, pide pişirme tavası”

kasvetli: kasavétna (ugrijena, zamislena)

kaş: veşka, veşki (ç) / vejka, vejki (ç) (vejda, vejdi (ç))

kaşa çorbası: kàşa (kaşa) “bg. lapa”

kaşık: lajîsa (lıjitsa)

kaşıklık 1: lajişnik, laiçnik (pribori)

kaşıklık 2: farkulitsa, fırkulitsa ()

kaşımak 1: draştem (draştya)

kaşımak 2: izdraskam, izdraşte (izdraskam, izdraştya)

kaşımak 3: puçèsam, puçèşa (poçesvam, poçeşa)

kaşınmak: naçèsam, naçèşe (naçesvam, naçeşa)

kaşları çatık 1: groçka ()

kaşları çatık 2: navasenu (navıseno)

kaşlarını çatmak 1: groça sa (mrıştya se)

kaşlarını çatmak 2: navàsem sa (navasyam sa)

kaşlarını çatmış: namusil (namrıştil)

kaşmer “alaycı, oyuncu”: kaşmer (podigravka, gavra)

kat 1“defa, sefer, kere”: kat, poat (pıt) “dıve poati: iki defa”

kat 2 “elbise takımı”: kat ()

kat 3 “evin katı”: kat (etaj)

katı: kuraf, kurava, kuravu (kurav, korava, koravo)

katık 1: brano mléko (tsedeno mleko) “yağı alınmış yoğurt, ayran”

katık 2: prîyada ()

katılaşmak 1: stégam sa, stegna sa (styagam se, stegna se)

katılaşmak 2: zakuraveyè (zakoraveya)“kuruyup sertleşmek”

katılaşmış: zakuravyeal (zakoravyal, zakoravyala, zakoravyalo)

katılmak 1: prisosvam sa (prislamçvam se)

katılmak 2: kadísavam (bt)

katılmış: katalésal (silno umoren) “çok yorgun”

katır 1: mùle (mule)

katır 2: katır (mule)

katır inadı: katàra, katırski inat (inat)

katil: katîl, katîlin (katil, katilin, ubiets, mıçitel)

katip: kétip, ketîp, ketîpin (çinovnik, pisar) “yazıcı”

katlamak 1: isvîvam, isvîye (svivam, sviya)

katlamak 2: privîyem, privîye (privivam, priviya)

katlanmak 1: isvîvam sa, isvîye sa (svivam se, sviya se)

katlanmak 2: pritoarpem, pritoarpe (pretırpyavam, pretırpya)

katlanmak 3: utrayem, utraye (utrayvam, utraya) “dayanmak, sabretmek”

katliam yapmak: zakálom (klane) “kesmek”

katliam: kólem ()

katmak 1: pridàvam, pridam (pridavam, pridam)

katmak 2: pribàvem, pribàve (pribavyam, pribavya)

katmak 3: primèsam, primesè (primesvam, primesya)

katmak 4: priturem, priture (priturvam, priturya)

katmak 5: tùrem, tùre (turyam, turya) “koymak”

katmer 1: katmi ()

katmer 2: viti piturka

katran: katràn, katrànin (katran)

katranlık: katralnitsa ()“ağaç katranı hazırlanan yer”

kav: tsapka (tsepenitsa) “tutuşturma odunu”

kavak: kavak, kavàtsi (ç) (topola)

kaval 1 “peştemal altına giyilen bez don”: kavale (beli gaşti)

kaval 2: kaval, kavàle (ç) (kaval)

kaval 3: svirka ()

kavanoz: kavanoz (burkan)

kavga 1: kràmula, kramola (karanitsa)

kavga 2: kavgà, kavgoa (kavga)

kavga 3: marazò (vrajda, kavga)

kavga 4: patarlamo (karanitsa)

kavga 5: gûrûltiya (karanitsa)

kavga 6: pandumina ()

kavga 7: karamànela, karmànela (navalitsa, bahtanitsa) “kalabalık kavga”

kavga 8: perendô (borba)

kavga etmek: kàram sa / sakaram (karam se)

kavgacı: kavgajiye (e), kavgajiyka (d), kavgajii (ç)

kavgalı: sakàranu (skaran, skarana, skarano)

kavisli: svinok (zakriven)

kavramak 1: zagrîbam (hvaştam, zagrebvam)

kavramak 2: vlepöat (hvaştat, sgrabçvat)

kavrulmak 1: izpulém sa (izpulyam se, skarvam se)

kavrulmak 2: nasmitam (skarvam se)

kavrulmuş: peçènu (peçeno)

kavun 1: kaun (pıpeş)

kavun 2: pipon (pıpeş)

kavurma: kavarmà, kavarmoa, kavarmi (ç) (kavarma)

kavurmak 1: pekà (pek, izpiçam)

kavurmak 2: péçem, peçè (peka, izpiçam)

kavurmak 3: kavardisvam, kavartisam, kavırtisvam (kavardisvam, kavardisam)

kavuşma “kısa erkek yeleği”: kavaşmo ()

kaya 1: kàmen, kamin (kamık) “rusça: kamen”

kaya 2: pupun (kamık)

kaya 3: skala (gramada)

kayalık: pazlak (golo kamenisto myasto)

kaybetmek 1: izgùbem, izgubeye (izgubvam, izgubya)

kaybetmek 2: zagùbem, zagube / zagubóvom (bt) (zagubvam, zagubya)

kaybolmak 1: izgùbem sa, izgubeye sa (izgubvam se, izgubya se)

kaybolmak 2: zagùbem sa, zagubi sa (zagubyavam se, zagubya se)

kaybolmuş: zaguben, zagubena, zagubenu (zaguben, zagubena, zagubeno)

kaydetmek: zapîsam, zapîşe (zapisvam, zapişa)

kaydırak: surnalka (pırzalka)

kaydırmak: surna (vlaça)

kaygan: putsunil, -a, -u ()

kaygılanmak: sandardisvam, sandardisva (pritesnyavam)

kaygılı 1: kiman, kimna, kimni (zagrijen)

kaygılı 2: kimniçka (umislena, zagrijena)

kaygılı 3:pritèsnan, pritèsnana, pristesnanu (pritesnen, pritesnena, pritesneno)

kaygılı 4: kasavétna (ugrijena, zamislena) “kasavetli”

kayık: kaik (lodka)

kayın ağacı: buka (breza)

kayın kozalağı: bukalki (şişarki)

kayın ormanı: bukuvak (bukova gora)

kayınbirader: mice (dever) “kayınço”

kayıp 1: zagùba (zaguba)

kayıp 2: zaguben, zagubena, zagubenu (zaguben, zagubena, zagubeno)

kayıp 3: kayip, kayiptin, kaipta, kayipta (beglets)

kayısı: kayasiye (kaysiya)

kayış 1: kaiş (kaiş)

kayış 2: remin, rémen (bt)

kaymak 1: (f) kaydisvam (izçezvam, izbyagvam)

kaymak 2: (f) putsùnam, putsuna () “kayma fiili”

kaymak 3: (f) surne ()

kaymak 4 (f): surna sa (vlaça se)

kaymak 5 (f): trotna sa (podhlızna se) “kayma fiili”

kaymak: (i) kaymàk (kaymak) “besin”

kaymak: (i) pişlûk (kaymak) “besin”

kaymaya başlamak: klokne (da zavri)

kaynağa ait, kaynağın: izvoran, izvorna, izvornu (izvoren, izvorna, -o)

kaynak 1: izvur (izvor)

kaynak 2: vris (izvor)

kaynak 3: çuçur, çüçür (çuçur)

kaynak 4: bralu, bralo

kaynak 5: birbak (vir voda)

kaynakçık 1: izvurçe (izvorçe)

kaynakçık 2: kaynàçe (izvorçe)

kaynamak 1: kîpam, kîpna (kipvam, kipna)

kaynamak 2: iskîpem, iskipna (izkipyavam, izkipna)

kaynamak 3: uvîrem, uvrè (uviram, uvrya)

kaynamak 4: vàre (vrya) “su fışkırmak”

kaynamak 5: vazvreye (vazvreya)

kaynamak üzere: klokne (da zavri)

kaynamaya başlamak: zakipem, zakipeye (zakipyavam, zakipya)

kaynamış 1: vazvren, -a, -u / vazvaren (vareno)

kaynamış 2: vazvrel, -a, -u

kaynana: anayka (svekırva)

kaynar: vareal, vareala, varealu (vryal, vryala, vryalo) “kaynamış”

kaynatmak 1: isvàrem, isvàre (svaryavam, svarya)

kaynatmak 2: navàrem, navàre (navaryam, navarya)

kaynatmak 3: razvàrem, razvàre (razvaryavam, razvarya)

kaynatmak 4: uvarèm, uvàre (uvaryavam, uvarya)

kaynatmak 5: vazvarem (vızvaryavam)

kayrak taşı: yaro, yarove (ç)(sipey, myasto)

kaz 1: gazka (gıska)

kaz 2: patitsa (patitsa)

kaza 1: kazà, kazò, kazoa (katastrofa)

kaza 2: plûsak (katastrofa)

kazan 1: kazàn (kazan)

kazan 2: vareyka “süt kaynatılan bakır kazan”

kazancı: kazanciye (e), kazanciyka (d), kazancii (ç) (kazandjiya)

kazancık “küçük kazan”: kazançe ()

kazanç: kazanç (peçelya)

kazanmak 1: izkarvam, izkaram (izkarvam, izkaram)

kazanmak 2: kazandisvam, kazandisva / kazandísavom (bt) (peçelya)

kazık 1: kazık (kısa prıçka)

kazık 2: kukalka (zabit gaç) “Hayvanları bağlamak için kullanılan halkalı kazık”

kazık 3: supok (kupçinka)

kazık tavuk: kukónçe ()

kazıma: galbéha / galbyaha ()

kazımak 1: grebenîtsa ()

kazımak 2: udraskam (odraskvam, odraskam)

kazıp çıkarmak 1: utkupàyem, utkupàye (otkopavam, otkopaya)

kazıp çıkarmak 2: vazrivam “topraktan (patates vs) sökmek”

kazıp oymak: razrovem, razrove (razravyam, razrobya)

kazma: kazma, kazmo, kazmoa (kirka)

kazmak 1: kupàye (kopaya)

kazmak 2: iskupayem, izkupavam (izkopavam, izkopaya)

kazmak 3: razkupàyem, razkupàye (razkopavam, razkopaya)

kazmak 4: utkupàyem, utkupàye (otkopavam, otkopaya)

kebap: kebapçe (kebapçe)

keçe başlık: kèpe, kepô, kepio (kepe)

keçe: keçitsa ()

keçe: keçöa (keçe)

keçi 1: kòza (koza)

keçi 2: yovno, yovnove (ç)

keçi çobanı: kozar (kozar)

keçi çobanına ait, keçi çobanının: kozarski (kozarski)

keçi inatlı: keçô, keçio ()

keçi kılı: kòzina (kozina)

keçi kılından dokunmuş battaniye: kozek ()

keçi kılından yapılmış: kòzan, kòzana, kòzenu (kozen, kozena, kozeno)

keçi kokusu: porçetina ()

keçi yavrulamak: ukòzem, ukòse (okozvam, okozya)

keçilik: koznik (koznik)

keder: malim (mıka, mıçno)

kedi 1: kòte (kote) “bg. kedi eniği”

kedi 2: kotka (kotka)

kedi 3: kòke / kokya (kotka)

kedi 4: mırlôk /marlok (kotka, kotarak)

kedicik: kòtense (kotentse)

kedilemek: ukòtem (okotvam, okotya) “kedi doğurmak”

kefal balığı: lupavitsa (riba kefal)

kefen: kefin ()

kefencik: kefinçek ()

kefil: kefil (porıçitel, garant)

kek ”Rodop keki”: kulak (rodopska mekitsa)

kekik 1: şépovo bile (maşterka)

kekik 2: vòlenika / volyanika (maşterka)

keklik 1: yaràbisa, yérabiça, yerebat (yarebitsa)

keklik 2: soltokva (leştarka)

kel 1: kel, kelevu, kelevnik (kelavo, pleşiv)

kel 2: şugav (krastav)

kelebek 1: pamparùga (peperuda)

kelebek 2: peperúnda, perperúnda (peperuda)

kelebek 3: kaniska (peperuda)

kelebek dansı: pamparuga, peperuga, peperuda, pepreruga “yağmur duası”

kelebekçik: pamparuşka (peperuda)

kelepçeli, zincire vurulmuş: belehçòsan (okovan)

kelime 1: dùma (duma)

kelime 2: kelemé (duma)

kelime 3: reçka (bt)

kelime-i tevhid: kelemen-tevhid ()

kelle: kellöa (glava)

Kemal: (öa) Kemal, Kemale () / hitap: Kemo!

kemane: kemené, kemenöa (kemane)

kemer 1: kulan (kolan)

kemer 2: remin, rémen (bt)

kemer 3: sporojda (kolan)

kemercik: kolançe, kulançe (kolançe)

kemerleri sık: sporojdaş ()

kemik: kokal, kokle (ç) (kokal, kokali (ç))

kemikçik: kòkalçe (kokalçe)

kemirilmek: roabem sa, roaba sa ()

kemirmek: roabem, roaba ()

kenar 1: kray (kray)

kenar 2: krayişte (krayişte)

kenar 3: stranà (strana)

kenar 4: kenar (kray)

kenara koymak: utdèlem, utdèle (otdelyam, otdelya)

kenara taşımak: natoçam (natoçvam)

kenarda 1: nakray (nakray)

kenarda 2: nastràna (nastrana)

kenardaki: krayen, krayna, kraynu (kraen, krayna, krayno)

kenardan (dışardan): utkray, atkray (bt) (otkray)

kenarında: pokray ()

kenarlı: kenàran, kenàrena, kenàrenu (kenaren)

kendi evine: udòma si ()

kendi, kendine: si (si) “fiillerle birlikte”

kendi, kendini, kendi kendine, -m, -im: sèbe, sèbe si (sebe, sebe si)

kendi, kendinin: svoy, svoya, svoye (svoy, svoya, svoe)

kendi: se, sa (se) “edilgen yapı yardımcı fiili”

kendinden geçmek “bayılmak”:primiram, primrè (primiram, primra)

kendine gelmek: davrandisvam sa (sıvzemam se)

kendine has: svoy, svoya, svoye (svoy, svoya, svoe)

kendini beğenmiş zengin: aşpek ()

kendini bırakmak 1: napuskam sa, napusna sa (napuska se, napusna se) “koyvermek”

kendini bırakmak 2: razpuskam sa, raspusna sa (razpuskam se, razpuştam se, raspusna se)

kendini bırakmak 3: utpuskam, utpusna (otpuskam, otpusna)

kendini bilmez: sletal (glupak, govoreşt neleposti) “aptal, saçma sapan konuşan”

kendini esnetmek: laşté se, laştya se, lıştya se ( protyagam se)

kendini geri çekmek: otsuvam sa (otdrıpvam se, otkazvam se)

kendini germek: laştya se, lıştya se ( protyagam se)

kendini hissetmek: usètam sa, usèta sa (useştam se, usetya se)

kendini ihmal etmek: napuskam sa, napusna sa (napuska se, napusna se)

kendini kaybetmiş: izveyan, izvét (otnesen, zaguben, razseyan

kendini övmek: kurdisvam sa / fale sa (pıça se, hvalya se)

kendini salmak: napuskam sa, napusna sa (napuska se, napusna se)

kendini yaralamak: ranèvam sa, ranè sa (ranyavam se, ranya se)

kendisinin: nenguvu ()

kene 1: karleaş (kırlej)

kene 2: kené, kenöa (kırlej)

kenef: kenéf, kinef, kenief (toaletna) “tuvalet, WC”

kenevir ekili alan: konopal (konoplişte)

kepçe kulaklı: ùşu (kofa uşi)

kepçe: kepço, kipço, kipçöa (çerpak, çirpak)

kepe “keçe başlık”: kèpe, kepô, kepio (kepe)

kepekli: triçaf (e), triçava (d), triçavu (n) (triçav, triçava, triçavo)

kepenek: kepenék, kepeniek ()

kerata: kérata (obuvalka)

kere: poat (pıt)

kerevet: krevát, krivat (leglo)

kerpeten: kerpender (kleşti)

kerpiç: kerpiç, kirpiç (kirpiç)

kertenkele 1: guştaritsa (guşter)

kertenkele 2: sinék / sinyak (vid guşter) “mavi renkli kertenkele türü”

kesat: kesat (nedostig)

kese 1: kesiye, kesöa, kisô, kisio (kesiya, portmone)

kese 2: barabonka (mehurçe)

kese 3: pungé / pungya ()

kesecik: kesitsa (kesiya)

keser 1: tesla (tesla)

keser 2: koser (seçivo)

kesik 1: droben, drobin (butsa, kıs) “kesik kısım”

kesik 2: preseçènu (preseçen, preseçna, preseçeno) “kesilmiş”

kesik 3: smisan (izryazan) “kesilmiş”

kesik 4: utseçen, -a, -u (otseçen) “kesilmiş”

kesilmek 1: preseçam sa, preseka sa (preseçam se, preseka se)

kesilmek 2: kestisvam (umoryavam se) “takati kesilmek”

kesilmiş 1: sèçen, seçena, seçenu (seçen, seçena, seçeno)

kesilmiş 2: saseçen ()

kesilmiş 3: zaklàn, zaklàna, zaklànu (zaklan, zaklana, zaklano) “öldürülmüş”

kesilmiş odun: trupal (dıner, otryazano dırvo)

kesinlikle 1: Allahbir (absolyutno)

kesinlikle 2: bel (absolyutno)

kesinlikle 3: nanno (sigorno)

kesinlikle: kefíle (bt)

kesinlikle: çimutlak (absolutno)

keski “ağaç yarmak için”: jàga (golyam trion)

keskin 1: paçîlen (zaostren, podşilen) “keskinleştirilmiş”

keskin 2: ustar, ustra, ustru (ostır, ostra, ostro) “sivri”

keskin 3: naostrèna, -u (naostren, -a, -o)

keskin 4: vırla ()

keskin kama: ostra sabe ()

keskin taraf: ustrie (ostrie)

keskinleştirmek 1: ustriye ()

keskinleştirmek 2: naostrem, naostrè (naostryam, naostrya)

keskinleştirmek 3: zaostrem (zaostryam)

kesmek 1: kòle (kolya)

kesmek 2: zakòlem, zakòle (zakolvam, zakolya)

kesmek 3: iskòlem, iskòle (izkolvam, izkolya)

kesmek 4: seka (seka)

kesmek 5: otseçem, otseka (otsiçam, otseka)

kesmek 6: preseçam, preseka (preseçam, preseka)

kesmek 7: utséçem, utseka (otsiçam, otseka)

kesmek 8: naseka (nasiçam, naseka)

kesmek 9: oseka (osiçam, oseka)

kesmek 10: pudseka (podsiçam, podseka) “alttan kesmek”

kesmek 11: rèje / réjom (bt) (reja) (reja)

kesmek 12: rèjem, rèjna (ryazvam, ryazna)

kesmek 13: otrézam, otrèje (otryazvam, otreja)

kesmek 14: porézam / poryazvam, puréja / poreja (poryazvam, poreja)

kesmek 15: narézam, narèje (naryazvam, nareja)

kesmek 16: uréza, urèja (oryazvam, oreja)

kesmek 17: utrézam, utréje (otryazvam, otreja)

kesmek 18: utrézam, udréje (otryazvam) “kesip atmak”

kesmek 19: izrèzem, izrèje (izrazvam, izreja)

kesmek 20: narézam sa / nareazam sa, narèje sa (naryazvam se, nareja se)

kesmek 21: prikoasam, prikoasna (prekısvam, prekısna)

kesmek 22: tèsam (tesam)

kesmeye başlamak 1: zarézam, zarèja (zaryazvam, zareja)

kesmeye başlamak 2: zasekà (zaseka)

kestane: kestené (kesten)

kestirme: kistermô, kistermio / kestermô, kestermio (napryako)”kısa yoldan”

keşfetmek:utkrîyem, utkriye (otkrivam, otkriya)

keşiş : işkitiya (pustinnik)

keşkek: keşkek ()

keşki 1: keşki, keşkim, keşkiti / teşki, teşkiti (da beşe)

keşki 2: dano, dono (dano)

keşkül “saplı metal kupa”: kûşkûl (çaşa)

kevgir 1: kevgir ()

kevgir 2: maslôva reşetka “ağaçtan oyma, delikli, büyük kaşık”

keyif: kèf (kef)

keyifsizlenmek: martalisam , mertelisam (otpadnal sım, bolen sım)

kez: poat (pıt)

keza: soaştu (sışto)

kıble: kıble, kıblöa ()

kıç: goz, goas, gazoa, gazoan, gazîna (gız)

kıkırdamak: hahorkam sa (smeya se)

kıl: kòsam (kosım)

kılıç 1: kılıç, kalıç (sabya)

kılıç 2: sabe (sabya)

kımıldanmak 1: posukvam sa, posuvam sa (pomestvam se)

kımıldanmak 2: môrdam sa, môrdna sa / moardam sa, moardna sa (mrıdvam se, mrıdna se / mırdam se)

kımıldanmak 3: razmoardam sa (razmırdam se)

kımıldatmak 1: moardam (mırdam)

kımıldatmak 2: moardam, moardna (mrıdvam, mrıdna)

kımıldatmak 3: puklàtem, puklate (poklatvam, poklatya)

kımıldatmak 4: razmoardam (razmırdvam, razmırdam)

kına “kırmızı kına”: kına çervéna, kàna çervéna ()

kına: kına, kınoa, kàna, kanoa (kına)

kınalamak: kanoasam (kınosvam, kınosam)

kınalı: kanosan (kınosen)

kınamak: pustosva (hoka, rugae)

kıpırdamak: suni sa (mrıdni se)

kıpırdanmak: poklatem sa, poklate sa (poklatya se)

kıpırdatmak 1: mandahertsa, mındahertsa (mırda, klati, lyulee)

kıpırdatmak 2: razmoardam (razmırdvam, razmırdam)

kır rengi:sîvu (siv, siva, sivo)

kır: kır (na vın) “dışarı”

kırağı: slàna (slana)

kıran “salgın hastalık”: karan (mor, çuma)

kırbaç: gırbàç (kamşik)

kırgın: dokuzdisan (obiden, zasegnat)

kırık 1: usturşenu (stroşen, -a,-o) “kırılmış”

kırık 2: prekórşan (prekırşen)

kırılmak: prikorşem sa (prekırşvam se)

kırılmış: izturşeni (iztroşeni)

kırıntı 1: dreban, drebna, -u, -i (dreben, drebna, -o)

kırıntı 2: kırıntiye, karantiye, karantiya (trohi)

kırıntı 3: lepida, lepidka ()

kırıntı 4: troha, tròhi (ç)

kırışık 1: nabruçkan, -a, -u (nabrıçkan, -a, -o)

kırışık 2: nasroçen (namrışten)

kırışık 3: sbruçkén / sbruçkyan (sbrıçkan)

kırışık 4: sgroçen (sbrıçkan)

kırk “40”: kırk (çetirideset)

kırk, 40: çetrideset (çetirideset)

kırkım “koyunların kırkılması”: karkom (strijba na ovtsete)

kırkımcı “hayvanları kırkan kimse”: karkomciye ()

kırkıncı, 40.: çetrideseti (çetirideseti)

kırkma saç: kırkmo, kırkmoa ()

kırkmak 1:ustrija (ostrigvam, ostrija) “koyun kırkmak”

kırkmak 2: utrézam, udréje (otryazvam)

kırlangıç 1: léstuviçka, lastoviçka / lestuvitsa, lestuvisa (lyastovitsa)

kırlangıç 2: karlangèç (lyastovitsa)

kırlaşmak: sivèye (siveya)

kırma 1 “kırık pirinç”: karmo (sitno natroşen oriz)

kırma 2 “tüfek”: kırmo, kırmoa ()

kırmak 1: troşa, truşa (troşa)

kırmak 2: izturşiye, usturşiye (iztroşavam, iztroşa)

kırmak 3: natroşem, natroşe (natroşavam, natroşa)

kırmak 4: prekoarşem (prekırşvam)

kırmak 5: tsepam (tsepvam, tsepya)

kırmak 6: usturşa (ustroşa)

kırmak 7: usturşàvam, usturşa (stroşavam, stroşa)

kırmızı boya sürmek: naçervéyem, naçervé (naçervyavam, naçervya)

kırmızı karanfil: çerven karamfil (çerven karamfil)

kırmızı mantar, çıntar: çervenuşki (rijiyki, vid gıba)

kırmızı soğan: kukar (kromid luk)

kırmızı yaban mersini: belevitsa (çervéna borovinka)

kırmızı: çerven, -a, -u (çerven, -a, -o)

kırmızı: kravéna ()

kırmızılaşmak: naçerveyem, naçervé (naçervyavam se, naçervya se)

kırmızılaştırmak 1: puçervenéyem (poçervenyavam)

kırmızılaştırmak 2: izçervenéyem (izçervenyavam)

kırmızılık: çerveninà (çervenina)

kırmızımsı: kanyan (rijav)

kısa 1: kısà, kıso, kısoa (kıs)

kısa 2: krıp, krop, kroapu (krıp)

kısa 3: kundo (drebno, kıso)

kısa 4: şişék (nisık)

kısa boylu 1: krıp, krıpa, krop, kroapu (kıs, kıso)

kısa boylu 2: krapandél (kıs çovek)

kısa boylu 3: nîsak, nîska, nîsku (nisık, niska, nisko) “alçak boylu”

kısa boylu 4: svinok (nisık)

kısa kadın yeleği: kısak, kasak (kıso jensko eleçe)

kısa kuyruklu köpek: gucuk (gucuk)

kısaca 1: kratku (kratko)

kısaca 2: nakratku (nakratko)

kısacık: kropka, kroapka (krıpka)

kısaltılmış 1: sıkratenu (sıkraten, sıkratena, sıkrateno)

kısaltılmış 2: uskoasenu (skısen, skısena, skıseno)

kısaltmak 1: pudkoasem, pudkoase (podkısyavam, podkısya) “biraz kısaltmak”

kısaltmak 2: uskoasvam, uskoase (skısyavam, skısya)

kısır 1: yàlof, yaluf, yaluv, yalva, -u (yalov, yalva, -o )

kısır 2: yealvu ()

kısırdöngü: fasik (omagiosan krıg)

kıskanç: kaskanciye (e), kaskanciyka (d), kaskancii (ç) (zavistliv, -ka)

kısmet: kısmet, kasmet (kısmet)

kısrak: kubîla (kobila)

kış: zîma, zime (ç) (zima) “yunanca cheimona: simona”

kışkırtmak: podkokorosvam (podkokorosvam)

kışla: kışla, kışlo, kışloa (kazarma)

kışlak: kışlak, kışlok, kışloak, kaşlak kışlatsi (ç) (koşara)

kışlık sebze: ropa ()

kışlık yünlü kıyafet: kukuleda ()

kışlık, kışın, kışa ait: zimna (zimen, zimna, zimno)

kıt anlayışlı: otkıtsa ()

kıta: kıtà, kıto, kıtoa (kontinent)

kıvılcım: İskra (iskra)

kıvırmak 1: zagoarçem, zagarçem, zagarçe ()

kıvırmak 2: izvîvam, izvîye (izvivam, izviya

kıvırmak 3: vortkam (vrıtkam, zavırtam)

kıvrak “manto”: kıvrak, kıvratsi (ç)

kıvranma: goarçu, goarçene (gırçene)

kıvranmak: gorçé sa ()

kıvrık, kıvrılmış 1: nakriven, nakrivena, nakrivenu

kıvrık, kıvrılmış 2: svitu (svit, svita, svito)

kıvrılmak 1: izvivam sa, izviye sa (izvivam se, izviya se)

kıvrılmak 2: zagarçe sa (gırça se)

kıvrım, kıvrık: karkel, kerkel (navit)

kıyafet 1: kayafet (dreha)

kıyafet 2: nosiya (nosiya)

kıyafet 3: motruh (drehi)

kıyafet 4: primèna, premèni (ç)(premyana)

kıyafet: dripi (dreha) “orta rodop şivesinde geçerli” “bg. yırtık bez”

kıyamet: kayamet, kayamek (kraya na sveta)

kıyı: stranà (strana)

kıyma: kıymà, kıymoa (kayma)

kıymet: kıymet, kaymet, kıymat, kîmat (stoynost, tsena)

kıymetlendirmek: vkaymetvam (otsenyavam)

kıymık: tsapka (tsepenitsa)

kız 1: jensku (jensko) “jensku déte: kız çocuk”

kız 2: mumîça, mumîçe, momeyçe (momiçe)

kız 3: mòma (moma) “genç kız, evlenme çağındaki kız”

kız 4: snàha, snòha, snàhi (ç) (momiçe, devoyka)

kız arkadaş: druşka (drujka)

kız bakmaya giden oğlan tarafı: mumare, momare (godejari)

kız bakmaya gitmek: momreya ()

kız çocuğu: jensku dete (jensko dete) “çocuklar nötür kelime ile ifade edilir”

kız çocuk: doaştere, daştare (dışterya) “farsça dohtar, rusça doçer”

kız kaçırma: grabene (kradene na moma)

kız kaçırmak 1: mumiça utsurna

kız kaçırmak 2: mumiça krade ()

kız kaçırmak 3: utsurna moma

kız kaftanı: momin keftan ()

kıza ait, kızın, kız (şeyi): mòmina (momin, momina, momino)

kıza görücü gelmek: momreya ()

kızarma, kızarıklık: zabela (zaprıjka)

kızarmak 1: çerveneyè (çerveneya)

kızarmak 2: priçervèyem sa, priçervé sa (priçervyavam se, priçervya se)

kızarmak 3: puçervenèyem, puçerveneye (poçervenyavam, poçerveneya)

kızarmak 4: zaçervè sa (zaçervya se)

kızartmak 1: priçervèyem, priçervé (priçervyavam, priçervya)

kızartmak 2: zabelvam (zaprıjvam)

kızartmak 3: zapeka (zapiçam, zapeka)

kızcağız: momiçentse, mumiçentse, mumîçense, momeyçentse (momiçentse)

kızdırmak 1: napekam, napekà (napiçam, napeka) “ısıtıp kızdırmak”

kızdırmak 2: razsoardam, razsoarde / rasoardem, rasoarde (razsırdvam, razsırdya) “öfkelendirmek”

kızdırmak 3: soarde, rasoarde (sırdya) “öfkelendirmek”

kızgın 1: kızgınin (yadosan, nagoreşten) “öfkeli, ısınmış”

kızgın 2: sarditu (sardit, sardita, sardito) “öfkeli”

kızgın 3: vazváren “deyim” “kaynamış, öfkeli”

kızgın 4: fkîsnat (bt) (vkisnat)

kızılcık: dren, drenki (ç) (dryan) / Kelimenin Anadolu’da “küren” ve “diren” varyantları vardır.

kızılcıklık: drenvu (dryanova) “kızılcık bahçesi”

kızıllık: çerveninà (çervenina)

kızım, kızcağızım 1: daşteru, doşterû (dışterya) “kızım”

kızım, kızcağızım 2: daştarinka ()

kızım, kızcağızım 3: doşterku () “doştera moya, doşteru moyu”

kızkardeş: sestra, sestri (ç) (sestra)

kızkardeşçik: sestritsa () “küçük kızkardeş”

kızkardeşin, kız kardeşe ait, kızkardeş (şeyi): sestrinski,sestrinska, sestrinsku (sestrinski, sestrinska, sestrinsko)

kızkardeşin: sestrin (sestrin)

kızmak 1: rasoardem sa, rasoarse sa (razsırdvam se, razsırdya se)

kızmak 2: girésam, giryasvam (karam) “birisine kızmak”

kızmak 3: kızdisvam (yadosvam) “öfkelenmek”

kızmak 4: soarde sa, rasoarde sa (sırdya se)

ki 1: çi, çim (çe)

ki 2: ta, to (ta)

ki mutlaka: çimutlak (absolutno) “kesinlikle”

ki o: koytu (koyto)

ki orada: dètu (deto)

ki oradan: otde, otdi (otkıde)

kibar: kibàrin (blagoroden, iziskan)

kibarca: kibarova ()

kibarlık yapmak: prisalmà ()

kibirlenmek 1: gulemeyé sa (golemeya se)

kibirlenmek 2: navdigam se (golemeya se, naduvam se)

kibirli 1: gulemisa, golemitsa (golemitsa)

kibirli 2: kibirliye(e), kibirliyka (d), kibirlii (ç) (visokomeren)

kibrit 1: kibrît (kibrit)

kibrit 2: spirto, ispirtu (kibrit

kibrit çöpü: şilo (kibritena kleçka)

kil: plûska (glinesta skala) “toprak cinsi”

kiler: klet (kiler)

kilim 1: kilim (kilim)

kilim 2: hàlişta (halişte)

kilim 3: ruhalnik, ruhalniçek (partsalena çerga) “eski kilim”

kilimcik: kilimçek (kilimçek)

kilise 1: çerkva, çorkva (tsırkva)

kilise 2: kilîse, kiulsé (tsırkva)

kilisecik: tilbô (paraklis) “küçük kilise, şapel”

kilit 1: kilit (klyuçalka)

kilit 2: kaloanats (klyuçalka)

kilitlemek: naklàdem ()

kilitli: zaklyuçena /zaklûçena, zaklûçenki

kilitmek 1: zaklûçem, zaklüçem (zaklyuçvam)

kilo: kilo, kîlu, kila (ç) (kilo)

kim ki, kimi: koyno (koy)

kim: koy, koya, koe (koy, koya, koe) / ko: kısa biçimi

kimbilir?: dézna, de zna (ne znam)

kime 1: kòmu (komu)

kime 2: nakogu (nakogo)

kimi 1: kògu (kògo)

kimi 2: ko va ()

kimin 1: çiy, çîye, çîyetu, çiytu (ç) (çiyto, çiyato, çieto, çiyto (ç)) / çiyansko

kiminjo: kiminjo ()“yaylı bir çalgı aleti”

kin: umràza (omraza)

kira: kirà, kiroa, kirîye (naem)

kiracı: kiracîye (e), kiraciyka (d), kiracii (ç) (kiradjiya)

kiraz: çirèş, çirèşe, kirez, kerez (çireş, çereşa)

kirazlık: çireşnik, çireşve, çireşvu (çereşovo)

kireç ocağı 1: varnitsa (varnitsa)

kireç ocağı 2: kireçnitsa (varnitsa)

kireç: keréç (var)

kireçtaşı: kiréçef kamen ()

kiremit: keremît (keremida)

kiriş: gréda / gryada (greda)

kirlenmiş 1: ohlepan, uhlepan, oklepen (iztsapan, izmırsen)

kirlenmiş 2: porşinçav (driskav)

kirli 1: baràçi, baràçu (mrısen) “pis, bulaşık”

kirli 2: baràçan, -a, -u, -i (mrısen)

kirli 3: açîsten (bt) (mrısen, kirliv)

kirli 4: kirlif, kirlîva, kirlîvu (kirliv, kirliva, kirlivo)

kirli 5: kirlîye (kirliv)

kirli 6: mustav (mrısen)

kirli 7: pasût, pasutev (mrısen)

kirli 8: skrabav (mrısen)

kirpi 1: ejak, ejek, yejak (ejık)

kirpi 2: taralej (taralej)

kirpi derisi: ejuvina (taralejova koja)

kirpik: klepka (migla)

kişi 1: dùşi (duşi)

kişi 2: kişi (çovek)

kişi 3: çilék, çileak (çovek)

kişisel eşyalar: dôkuni (liçni veşti)

kişnemek 1: vreşté (vreştya)

kişnemek 2: vişte ()

kitap: kitap, ketap (kniga)

kitapçı dükkanı: knijarnitsa (knijarnitsa)

kitapçı: kitapçîye (e), kitapçiyka (d), kitapçii (ç) (knijar)

koca 1: kujà, kujea, kuca (kodja, golyam) “büyük, iri”

koca 2: moaş, màş, maj, majoa, majé (ç) (mıj, mıja, mıje (ç)) “kadının eşi, adam”

koca kafalı adam: lajişnik, laiçnik ()

kocakarı: kujékarı, kucàkarı (bàba)

kocaman 1: gulém, (golyam)

kocaman 2: kujeman, kucaman, (golyam)

kocaman 3: yoadri (edır)

kocaman 4: babaçko (edır, edra, edro)

kocaman 5: alamànin (golemanin) / guleman

kocaya kaçmak: pristàvem, pristàna (pristavam, pristana)

koç katımı: marlene (zaplojdane na ovtsete) “koyunları döllenme için koç salma”

koç tasması: alotsi ()

koç: oven, ovni, ovnôve (ç) (oven) / “ovenço: koçum”

koçan çorbası: koçenûva çorba ()

koçan: koçen, kuçan, kuçén, kuçean, kaçen (koçan)

koçur: koçur () “ağılda dana bölümü”

koğuş: kavuş (kauş)

kokarca: kukarco (çeren por) “hayvan türü”

kokmak 1: bîyem, biye (mirişa)

kokmak 2: favuneye, vuné (vonya)

kokmak 3: mirísom (bt) (mirisvam)

kokmuş: favunétu / favunyato (vmirisano)

kokona 1: kokòna () “süslü kadın”

kokona 2: kikîmora ()

kokoreç: kukurej, kukuriç ()

koku 1: kukîye (miris)

koku 2: fovna () “pis koku”

kokulu bayır otları: trafil, trefil (aromatna bairska treva)

kokulu: bîyenu / biyeno ()

kokuşmak 1: navunèye, favunèye (navonyavam, navoneya) “kokmaya başlamak”

kokuşmak 2: favuneye sa (vonya se)

kokuşmak 3: vjeje “sıcaktan bozulmak”

kokuşmuş: favunétu, favunyato (vmirisano)

kol 1: roaka, roka, rakà / rakáv (bt) (rıka)

kol 2: stólba (bt)

kolay 1: löasan, löasna, löasnu / leasan, leasna, leasnu / lésen, lésna, lésnu/ lôsno (lesen, lesna, lesno)

kolay 2: kulay (lesno)

kolayca: löasnu, leasnu, lésnu / lôsno (lesno)

kolivo: kolôvo, kolivo () “aşure benzeri bir tatlı türü”

kollamak: kolandisvam (sıhranyavam, pazya, zapazvam)

kolluk: kòlçeniçka “düğüne gelenlere hediye edilen işlemeli örtü veya havlu”

kolonya 1: livanto (odekolon) “lavanta kelimesinden”

kolonya 2: miska (odekolon) “misk kelimesinden”

koltuk değneği: pataràgi (pateritsi)

koltuk: kultuk (kreslo)

kolye: gerdançe, gerdançek (gerdançe)

komik hikayeler: nàpenalki (smeşni istorii)

komita: kumita, kumiti(ç) (komita)

komitacı 1: kumitaciye (e), kumitaciyka (d), kumitacii (ç) (komitadjiya)

komitacı 2: komitski ()

komitacılar: komiti, kumiti (ç)

komitacıya ait, komitacıların, komitacının, komitacı (şeyi): komitaciyski, kumitaciyski (komitadjiyski) “komitaciyski puşki: komitacı tüfekleri”

komposto: kumpòsta (kompot)

komşu: komşiye / kumşiye (e), komşiyka / kumşiyka (d), komşii / kumşii (ç) / kumşu

komşuluk: komşuluk, kumşuluk (dobrosısedtvo)

komşuya ait, komşunun, komşu (şeyi): komşiyski, kumşiyski () “komşiyski duvari”

komutan: kumutan (komandir)

komünist: kumunist (komunist)

konak inşa etmek: kunak ugradem ()

konak: kunak (konak)

konakçık: kunaçe (konaçe)

konç: konç ()

kondurmak: kundordisam ()

kondurmuş: kundordisal (sednal)

konmak: kundisvam ()

konser: kunser (kontsert)

konserve: kunserve (konserviran)

kontrol 1: kuntrol (kontrol)

kontrol 2: preglávanye ()

konuk: musafir, musafirin, musafire (ç)

konuşma!: ne grıtsay!, nimoy duma! (ne gruhti, ne govorya)

konuşma: (i) dúmenye (bt), dûmane (dumane)

konuşmak 1: dumam, dùma (govorya) “duma bg. söz, kelime”

konuşmak 2: lafem (govorya)

konuşmak 3: prikazvam (prikazvam)

konuşmak 4: izdumvam, ızdumvam, izdumam (nagovaryam)

konuşmak 5: kunuştisvam (govorya)

konuşmak 6: konuştisvam sa, konuştisva sa (govorya se)

konuşmaktan kaçınmak: zagagulvam (prikrivam, potulvam)

konuşmaya başlamak: prudûmam, prudûma (produmvam, produma)

konuşmaya gerek görmemek: netryabva da duma ()

konuşmaya müdahale etmek:pritkava (namesva se v razgovora)

konuşsun: neka da duma ()

konuşturmak: izdumam, izdumuvam (nagovaryam, ogovaryam)

konuyu gizlemek: upolçi sa (sıobrazi)

kooperatif: kupratif (kooperatsiya)

koparan “erkek üst elbisesi”: koparan / kuparan ()

koparılmak: utkoasam sa, utkoasna sa (otkısva se)

koparılmış: darvuşat (razniştvat, razkısvat, nahapvat)

koparıp almak: naçoka (otçupi, podhvana): kopmak, koparıp almak, koparmak

koparmak 1: izvàdem, izvade (izvajdam, izvadya)

koparmak 2: kupardisvam (kısam, otkısvam)

koparmak 3: naçoka (otçupi, podhvana): kopmak, koparıp almak, koparmak

koparmak 4: razkoartem, razkoarte (razkırtvam, razkırtya)

koparmak 5: smitsam (smıkvam, primıkvam)

koparmak 6: utkoasam, utkoasna (otkısvam, otkısna)

kopartma “serseri”: kupartmo, kuparkmo (skitnik)

kopça 1: kopçe / kòpça ()

kopça 2: kopka (kopçe)

kopça 3: zastaga (kopçe)

kopçalamak: skopçam, skopça (skopçvam, skopça)

kopçalı çocuk terliği: lepçinki ()

kopmak 1: kuptisvam (otkısva se)

kopmak 2: naçoka (otçupi, podhvana): kopmak, koparıp almak, koparmak

kopuk olmuş “serserileşmiş”: izkupûçil (izhaytil)

kopuk, koparılmış, kopmuş: utkoasan, -a, -u (otkısvan)

kopuk: kupuk (goltak, nehranimayko) “serseri”

kor: jar (jar)

kordon 1: kord, korda, kordane, kordi (ç) (kordon) “ince ve güçlü ip”

kordon 2: kurdon (kordon)

koridor: odar (koridor)

korkak: kurkak, strahlif (strahlivets)

korkmak 1: istrahvam sa (strahuvam se)

korkmak 2: korktisvam (strahuvam se)

korkmak 3: plàşa sa (plaşa se)

korkmak 4: putplàşem sa, putplaşna sa (podplaşvam se, podplaşna se)

korkmak 5: strahùvam sa (strahuvam se)

korkmak 6: uplàşem sa, uplaşe sa (uplaşvam se, uplaşa se)

korkmak 7: ustràha ()

korkmuş 1: pubarkan, -a, -u (pobırkano)

korkmuş 2: vşatòren ()

korkmuş 3: vşeturil (uplaşil, obırkal)

korku: strah (strah)

korkulu: stràşen, straşna, straşnu (straşen, straşna, straşno)

korkuluk: plaşílka (plaşilo)

korkunç 1: stràşen, straşna, straşnu (straşen, straşna, straşno)

korkunç 2: strahlif, strahliva, strahlivu (strahliv, strahliva, strahlivo)

korkunç 3: izvila ()

korkunç surette: straşnu (straşno)

korkutmak 4: uplàşem, uplàşe (uplaşvam, uplaşa)

korkutmak 1: plàşa, uplàşe / pláşom (bt) (plaşa)

korkutmak 2: putplàşe, putplaşna (podplaşvam, podplaşna)

korkutmak 3: putrèsam, putrèsa (potresvam, potresa) “korkudan titremek”

korkutmak 5: vçeplaşovam ()

korkutmak 6: zaplàşem (zaplaşvam, zaplaşa)

korkuyla saygı göstererek: şubelivo (strahlivo)

koru, koruluk: goritsa () “küçük orman”

korucu: kuruciye, korujiye, kuruciye (padar, pazaç) “kır bekçisi”

koruk: kuruk (grozdov)

korumak 1: pàze (pazya se)

korumak 2: zapàzem (zapazvam, zapazya)

korumak 3: vardi (pazi, ohranyava)

korumak 4: kolandisvam (sıhranyavam, pazya, zapazvam)

korunmak 1: pàze sa (pazya se)

korunmak 2: zapàzem sa (zapazvam se, zapazya se)

korunmuş: zapàzan, zapàzana, zapàzanu (zapazen, zapazena, zapazeno)

koruyucu: darjevu, dorjevo, dırjevo (zaştiten)

kosa “ot tırpanı”: kòsa (kosa)

kosa bileğisi 1: nàkovalo (nakovalniçka) “bileği taşı”

kosa bileğisi 2: brus, tuçilo (toçilo) “bileği taşı”

kosa tutma sapı: kòsilo (drıjka na kosa)

kosa zamanı: kòsen () “yazın kosa yapılan vakit”

kosacı: kosajiya (kosaç)

kosalamak 1: iskoasam (izkosyavam, izkosya)

kosalamak 2: ukosèvam, ukòse (okosyavam, okosya)

koskoca: koskocamiti (golem)

kostik: saç (natrieva osnova)

koşak: koşak () “duvar içindeki tahta dolap”

koşan: tırçeşkum / tarçeşkum (bejeşkom, tiçeşkom) “koşmakta olan, koşup giden”

koşmak 1: pritoarçem, pritoarçe (pritırçavam, pritırça) “koşturmak”

koşmak 2: pudbégam, pudbégna (podbyagam, podbyagna)

koşmak 3: toarçem / tırçam, torçem, torçam, torça, tarçi (tırça, tiçam) “koy tarçî: kim koşuyor?”

koşu: kuşiya (nabyagvane)

koşum 1: vodaçke (vodaçkya)

koşum 2: kuşùma, kuşum (konski vpryagove) “at koşumu”

koşum kayışı: kaiş na koşum, koşuman kayiş, koşum kaişi ()

koşuşturmak 1: rastoarçem sa, raztoarçe sa (raztırçavam se, raztırça se)

koşuşturmak 2: ubikalem (obikalyam)

koşuşturmak 3: drincam (obikalyam, pıtuvam)

kotar: kotara, kotarka () “ahır bölümleri”

kova: kòfa, kòfana (kofa)

kovalamak 1: kuvaladisvam (gonya)

kovalamak 2: izpadem, izpàde (izpıdya)

kovalamak 3: davam ikman (obuçenie) “davah gu adin ikman: ona bir idman verdim, onu kovaladım”

kovalamak 4: firem, firè (firya, gonya)

kovan: kuvan (koşer)

kovmak 1: izpadem, izpàde (izpıdya)

kovmak 2: kovdisvam (progonvam, gonya)

kovmak 3: napoadem, napoade (napıjdam, napıdya)

kovmak 4: opàdem / upàdem”, opade /upàde (otpujdam, otpıdya)

kovmak 5: poade (pıdya)

kovmak 6: razpoadem, razpoade (razpıjdam, razpıdya)

kovmak 7: upadûvam / upıdyuvam (gonya, propıjdam)

kovmak 8: urinvam sa (mahamse, omitam se) “siktir etmek, defetmek”

kovulmuş: izpoaden (izgonen)

koymak 1: tùrem, tùre (turyam, turya)

koymak 2: natùrem, natùre (naturvam, naturya)

koymak 3: klavam / klávom (bt) (slagam)

koymak 4: nalàgam (nalagam, naloja)

koymak 5: pustàvem, pustàve (postavyam, postavya)

koymak 6: slàgam, sloja /uslagam, usloja (slagam, sloja)

koyu 1: çost, çosta, çostu / çoast, -a, -u (gıst, çest)

koyu 2: çuvorstu (gısto)

koyu halde: goastu (gıst)

koyu un çorbası: çosta kàşa, çoasta kàşa ()

koyulaşmış: vçostnato (sgısteno)

koyun 1: oftsa, ofsa, ufsè, yofsa, aftsá (bt) (ovtsa)

koyun 2: şîle (şile)

koyun 3: pazuhi (pazva)

koyun 4: zviska () “doğurmamış koyun”

koyun ağılı: kaşlak (koşara)

koyun çobanı: ufçer (e), ufçerka (d) (ovçar, -ka)

koyun kelebek hastalığı: kelebek ()

koyunlar sağılırken tutan çocuk: karaçerçe ()

koyuvermek 1: puskam, puska, pusna (puskam, puştam, pusna)

koyuvermek 2: izpuskam, ispusna (izpuskam, izpusna)

koyuvermek 3: razpuskam, razpusna (razpuskam, razpuştam, raspusna)

koza: paşkul (paşkul)

kozalak 1: kukurega (şişarka) “ağaç kozalağı

kozalak 2: şikalka, şikalki (ç) (şikalka, şişarka) “çam kozalağı”

köçek: küçèk (kyuçek)

köfte: küfte (kyufte)

kök: kòren, koreni (ç) (koren)

köklenmek: korenè sa (korenya se)

kökleşmiş: zakorenyal (zakorenyal)

köknar dalı: çetuna (kloni ot smırç)

köknar fidanı: elitsa (elitsa)

köknar: ela (ela)

köle: esirin (rob)

köleleştirmek: porobvam / purobem (porobvam)

kömür: kümür, kûmûr (vıglişta)

kömürlü, kömür halde: vogal (vıglen)

köpeğe ait, köpeğin, köpek (şeyi) : kùçeşti (kuçeşki)

köpek “kesik kuyruklu”: gacuk ()

köpek 1: kùça (kuçe)

köpek 2: küpek (kuçe)

köpek 3: utçe (kuçe)

köpek eniği 1: kùçentse, kùçense (kuçentse)

köpek eniği 2: palôk, pàle (kuçentse)

köpek eniği 3: ştene, ştina (ç) (kuçentse)

köpek hırlaması: gardé, gardi (kuçe rımjene)

köpek maması: miri () “manca içindeki et parçaları”

köprü: küpriye, kûpriya, küprü (most)

köprücük: kipriçka (mostçe)

köpük: pèna (pyana)

köpüklenmek: zapènam sazapenè sa (zapenvam se, zapenya se)

köpüklü: penlif, penliva, penlivu (penliv, penliva, penlivo)

köpüklü halde: pènu (peno)

köpüklü, köpüklenmiş 1: zapènan, zapènana, zapènanu (zapenen, zapenana, zapenano)

köpürmek 1: penè (penya)

köpürmek 2: penè sa (penya se)

köpürmek 3: razpènam sa, razpené sa (razpenvam se, razpenya se)

köpürmüş: fkîsnat (bt) (vkisnat)

köpürtmek: razpènam, razpéne (razpenvam, razpenya)

kör 1: kôr / kior, kiör (kior, slyap)

kör 2: kôraf, kôrava, kôravu / köraf, körava, -u / kioraf, kiorava, – u (kiorav, kiorava, kioravo)

kör etmek, körleştirmek: obleştyavam (oslepyavam, zaslepyavam)

kör olmak: kôram sa, kioram sa ()

körelmiş halde: toapu (tıp, tıpa, tıpo)

körlenmek: toapeye (tıpeya)

körletmek 1: toape (tıpya)

körletmek 2: iztoape (iztıpyavam, iztıpya)

körük 1: prahan (duhalo, myah)

körük 2: kürük (duhalo, myah)

körüklemek: podkokorosvam (podkokorosvam)

köse: küsè (kiose)

kösele: küsele (gyon)

kösendirek: kôsendrek, kiosendrek (izpraznenie)

köstebek 1: küstebék (kırtitsa)

köstebek 2: kartitsa, kartisa (kırtitsa)

köstek: kûstek, küstek ()

köşe 1: küşé / küşoa, kişe, kişka, kişöa, kişô (ıgıl)

köşe 2: kiltomoz (ıgıl)

köşk: kôşk, kiöşk, kôşkove (ç) (kioşk)

kötü 1: lòş, lòşa, lòşu, loşi (ç) (loş, loşa, loşo)

kötü 2: kütü (loş)

kötü 3: lih (buen, loş)

kötü 4: paratika, paratiko, parétiku (loşo) “yunanca”

kötü 5: meşefeçuf, meşefeçuv, meşafeçav (loş, opasen)

kötü bakışlı: kırçil, kraçil ()

kötü durumda: otbàven (loş, razvalen)

kötü halde: loşu (loşo)

kötü kişi: satlamo () “kanundışı kişi”

kötü koku: vuné, vunô, vunöa (vonya)

kötü mitolojik güçler: bugantsi ()

kötü şekilde: batarno ()

kötü yer 1: loşu méstu (loşo myasto)

kötü yer 2: zlan mésto,

kötürüm: gitirûm (osakaten)

köy: sèlu (selo)

köycük: selçe (selçe)

köylü: sélen, selénin, seléni (ç) (selyanin)

köysüz: niprissèlu ()

köyün, köye ait, köy (şeyi): selski (selski)

köz: jar (jar)

közlü: vıgleni ()

kral: kral (kral)

kraliçe: králka (kralitsa)

krep 1: kaninka / kyaninka, kéninka, keaninka (palaçnika) “ince akıtma, krep”

krep 2: kolak, kolaçkuve (ç) (malki kolatsi, kolaçeta)

krep 3: kolatsa, kolatsi (ç) (palaçinki)

kuaför: berbérka (frizior)

kucak: skut, uskuta (skut)

kucaklamak 1: prigraştam, prigoarne (pregrıştam, pregırna)

kucaklamak 2: prigibam, priginam (pregrıştam)

kucaklamış 1: pokuteval ()

kucaklamış 2: posviynuval ()

kucaklanmış: korşena ()

kucaklaşmak: prigraştam sa, prigoarna sa (pregrıştam se, pregırna se)

kudurmak 1: besneyè (besneya)

kudurmak 2: nabesneyè sa (nabesnyavam se, nabesneya se) “çok kızmak”

kudurmuş halde: bèsnu (byasno)

kuduz, kudurmuş: bèsen, besna, besnu (bèsen, byasna,-o)

kuduz: bès (byas)

kuker: kukeri “Rodoplarda tuhaf kıyafetler giyilerek yapılan şaman festivali”

Kukeri maskelileri: pustovski startsi (kukeri)

kukla: kukla (kuklen) “bezbebek”

kukuletalı kısa elbise: janken ()

kukumav kuşu: kukuméfka (kukumyavka)

kulağı kesik: réja ùşi ()

kulağın, kulağa ait, kulak (şeyi): ùşan, ùşna, -u (uşen, uşna, -o)

kulak misafiri: poçuyka (podsluşvaç)

kulak vermek: uslùşem sa (osluşvam se, osluşam se)

kulak: uho, uşi (ç) (uho, uşi)

kule: kulle, kule (kula)

kullanmak: kolandisvam (izpolzvam)

kulp: kalitsa (drıjka)

kulübe: koliba, kuliba, kulibi (ç) (koliba)

kum: pâsak (pyasık)

kumanda: kumanda (komanda)

kumar: kumàra (komar)

kumarbaz: kumarbàzin (komardjiya)

kumaş: plat, platu (plat)

kumral: rus, rusa , sura, rusi (ç) (rus, rusa, ruso)

kumru 1: kumrîye (gılıb)

kumru 2: galab (gılıb)

kundak 1: plèna, (plena)

kundak 2: kundàk (lepeni)

kundak çocuğu: poviyaçe (pelenaçe)

kundak kordonu: povoy (dılga pletena vrıv) “bebek kundağı bağlama kordonu”

kundaklamak: puviyem, puviye (povivam, poviya)

kundura 1: kundri (ç) (obuvki)

kundura 2: kundure “kışlık ayakkabı”

kunduracı bizi: şîlu (şilo)

kupa: kùpa, kupi (ç) (çàşa) “bardak, tas”

kupacık: kupisa (çaşa) “küçük kupa, küçük bardak”

kupon: kupon (kupon)

Kur’an: Kuran (Koran)

kuraklık: suşa (suşa)

kurbağa 1: jàba (jaba)

kurbağa 2: kùrba (jaba)

kurbağa 3: papuçnik (krastava jaba)

kurban adamak: kurban obrekla (posveti na jertavata)

kurban bayramı: màlak bayrém (kurban bayryam)

kurban kesmek 1: kolem kurban ()

kurban kesmek 2: zakolem kurban ()

kurban: kurbàn (jertva)

kurcalamak: torkam (çovarkam)

kurdele: kòrdele (pandelka)

kurkmaç peyniri: kurkmaçovo sirene ()

kurmaç 1: kurkmaç () “yiyecek”

kurmaç 2: kutmaç, kotmaç () “yiyecek”

kurmak 1: kurdisvam, kurdîsam (kurdisvam, kurdisam)

kurmak 2: izgràdem, izgràde (izgrajdam, izgradya)

kurna: kurna, kurnoa (çüçür)

kurnaz 1: kurnaz, kurnàzin / hitar (hitar)

kurnaz 2: hitar, hitra, -u (hitır, hitra, -o)

kurnazca, kurnazlıkla: hîtru (hitro)

kurnazlık etmek 1: hitreye (hitreya)

kurnazlık etmek 2: hitruvam (hitruvam)

kurnazlık: hitrina (hitrina)

kursak: kursak (guşa)

kurşun 1: kurşum, kurşume (ç) (kurşum)

kurşun 2: púska (bt)

kurt: volk, valk, voalk, volek (vılk)

kurtarılmak: osıferva sa (sıvzema se)

kurtlar: skortse (glisti)

kurtulmak 1: kurtulisvam sa, kurtulisa sa / kortulisvam sa, kortuli sa (otırvavam se)

kurtulmak 2: utkàçem sa, utkàçe sa (otkaçvam se, otkaçam se, otkaça se) “asılı olduğu yerden düşmek”

kurtuluş bayramı: kurtuluş bayrém, kortuluş bayrém “29.12.1989 tarihinde Sofya’da Pomakların düzenlediği ve Bulgaristanda demirperde düzeninin sonunu getiren mitingin ardından kutlanmaya başlanan bayram”

kurtuluş: kurtuluş, kortuluş (spasenie)

kuru “karla örtülmemiş”: kopno (suho)

kuru 3: kuraf, kurava, kuravu (kurav, korava, koravo)

kuru 4: suşavu (suşav, suşava, suşavo)

kuru ağaç: çokur (suho dırvo)

kuru biçimde: suhu (suho)

kuru dal: suha veyka, suhar (suh klon)

kuru ot yığını: kladne (kladnya, kopa syano)

kuru ot: sènu (seno)

kuru yer: suşina (suşina)

kuru, kurumuş 1: suh, suha, suho (suh, suha, suho)

kuru, kurumuş 2: vsohnat / vsoahnat (izsıhnal)

kurulmak: kurdisvam sa / fale sa (pıça se, hvalya se)

kurumak 1: soahna (sıhna)

kurumak 2: prisoahvam, prisoahna (presıhvam, presıhna)

kurumak 3: isoahvam, isoahna (izsıhvam, izsıhna)

kurumak 4: opçuhvam (poizsıhvam)

kurumak 5: zakuraveyè (zakoraveya) “kuruyup sertleşmek”

kurumak 6: zasoahna (zasıhna)

kurumak 7: zasuşî sa (zasuşi se)

kurumamış: surovu (surov, surova, suravo)

kurumlanmak 1: kurdisvam sa ()

kurumlanmak 2: fale sa (hvalya se) “övünmek, kendini övmek”

kurumuş halde: suşenu (suşeno) “kurutulmuş”

kurumuş: zakuravyeal (zakoravyal, zakoravyala, zakoravyalo)

kuruş: guruş, guroş, gruş, groş, groşove (ç)(groş)

kurutmak 1: izsuşem, izşûşa (izsuşavam, izsuşa)

kurutmak 2: mokreye (mokrya)

kurutmak 3: nasûşem, nasûşe (nasuşavam, nasuşa)

kurutmak 4: suşa (suşa)

kurutulmuş yufka yemeği: kurmitava ()

kurutulmuş: sbruçkén / sbruçkyan (sbrıçkan)

kusmak: bolvem, boalvem (bılvam)

kusur: kusur (kusur, defekt)

kusurlu: kusurliye (defekten)

kuş gibi zayıf: skokarca (slab kato ştiglets)

kuş gibi: pileşti (pileşko)

kuş ötmek: zapèyem, zapeyè (zapyavam, zapeya)

kuş: pîle, pilçkove (ç) (pile)

kuşağı çözmek: razpàsem, razpàşa (razpasvam, razpaşa)

kuşak 1: koşak, koşek, kuşék, kuşeak, koşeka (ç) (poyas, kolan)

kuşak 2: kulan / kolan (kolan)

kuşak 3: pòyas (poyas)

kuşak dolamak: poyas narastem ()

kuşanmak: pripàsem, pripàşa (prepasvam, prepaşa)

kuşatılmış: opasla ()

kuşatmak: opasvam (opasvam)

kuşcağız: pilentse, pilentsi, pilensi ()

kuşçuk: pilse (piltse)

kutlu: şerif (çestit, blagosloven, poçeten) / “bayrém ti şerif: bayramınız kutlu olsun”

kutmaç: kutmaç, kotmaç, kurkmaç “koyunların sütü azaldığı zamanki sütten uzun süre kaynatılarak yapılan yiyecek”

kutu: kutîye (kutiya)

kutucuk: kutiyka (kutiyka)

kuvvet 1: kuvét (sila)

kuvvet 2: sîla (sila)

kuvvetle vurmak 1: mlate (udrya sıs sila)

kuvvetle vurmak 2: trèsvam, tresna (tryasvam, tresna)

kuvvetle: silnu (silno) “kuvvetli bir şekilde”

kuvvetlendirmek: stégam, stègna (styagam, stegna)

kuvvetli 1: sîlen, silna, silnu (silen, silna, silno)

kuvvetli 2: yak, yek, yaka, yako, yaki (yak, zdrav, silen)

kuyruk: upaşka / opaşka, apáşka (bt) (opaşka)

kuyruklu: upàşat, upàşata, upàşatu (opaşat, opaşata, opaşato)

kuyruksallayan kuşu: pindipaşka (stırçiopaşka)

kuyu 1: kladenets (kladenets)

kuyu 2: bunar (kladenets)

kuyucuk: kladençe (kladenets)

kuyum şalvarı: kuyum şalvare ()

kuyumcu: koyumjiye, kuyumjie (zlatar)

kuzen 1: bratuvçe (bratovçed)

kuzen 2: bratuşka, bratuşki (ç) ()

kuzey: górnik (sever)

kuzu emzirme yeri: tuzla ()

kuzu tüyü: oklamo, oklama (yarina)

kuzu: agne, egne / yagne, yégne (agne)

kuzukulağı 1: kisel (kiselets) “ekşi kulak bitkisi”

kuzukulağı 2: lùteleş “ekşi kuzukulağı bitkisi”

kuzulamak: yagneye sa (agneya se)

kuzum! : kuzum! ()

kuzuya ait, kuzunun, kuzu (şeyi): yagneşki (agneşki)

küçücük 1: malinko, malitsinko (mıniçko)

küçücük 2: maliçiçko ()

küçücük 3: mloçko / mloçku (malko)

küçücük 4: muçko (malko)

küçücük 5: mutiçka (mıniçık)

küçük 1: màlak, m

àlka, màlku (malık, malka, malko)

küçük 2: màla, màlu (mal, mala, malo)

küçük 3: mayşık, mayşka, mayşko (malık, malka, malko)

küçük 4: muçak, muçka, muçko/ muçek, mîçik (bt) (malık, malka, malko)

küçük 5: mutek, mutka, mutku, mutki (ç) (malık, malka, malko)

küçük 6: mifko (malık)

küçük ağaç: funduk (elhiçka)

küçük at: konçe (konçe)

küçük bayram: màlak bayrém ()

küçük bez parçası: ruhtse

küçük boynuzlu koyun: guşka ()

küçük börek: kalak ()

küçük camadan: jumadançe, jamadançe (eleçe) “küçük küçük gömlek”

küçük çırak : çiraçe (çirak)

küçük çocuklar 1: mayşki detsa (malki detsa)

küçük çocuklar 2: malki detsa / malki desa ()

küçük dal 1: çop, çôp, çiope, çopie (klon)

küçük dal 2: levestar (mlada klonka)

küçük dil: ezîçe,izîçe (eziçe)

küçük göl : baruga () “su birikintisi”

küçük halı: halentse ()

küçük kardeş: bratçe (bratçe)

küçük kasa: kaçka ()

küçük kaynak: kaynàçe (izvorçe)

küçük kız 1: momitsa/ mumîsa (momiça)

küçük kız 2: momiçe, mumiça, mumiçe (momiçe)

küçük kız 3: muçka mominka (malko momiçentse)

küçük kız 4: devoyçe, devèçe (devoyçe)

küçük kızarmış ekmek: langida, lingidka (malka pırjena pitka)

küçük kova: kotelka (malka kofa)

küçük kürek “gözleme vs. çevirme aleti”: lopatka / lupatka ()

küçük oğlan: momçense (momçentse)

küçük parçacıklar: suşki (drebni çastitsi)

küçük tarla: nivîsa (nivitsa)

küçük yastık: nagodka (vızglavniçka)

küçük yelek: eleçe ()

küçük: dreban, drebna, -u, -i (dreben, drebna, -o) “parçalara bölünmüş, doğranmış, bozuk para”

küçültmek: opisûvam (nasmolyavam)

küf “turşu suyu küfü”: kotoh ()

küf: mùhal (muhıl)

küfe: kufína (koşnitsa)

küflenmek: muhalèsam (muhalyasvam, muhalyasam)

küfretmek: psuvam, psovam (psuvam)

küfür: psuvna, psovna (psuvna)

kükürt: tikûrt, tükürt (syara)

kül etmek: sıjijam (pregaryam)

kül rengi: siv / sif, siva, sîvu, sivi (siv, siva, sivo) “gri”

sarışın: sur, sura, suru (sur, sura, suro / rus, rusa, ruso) “kum rengi”

kül: pepel, tepeal (pepel)

külah geçirme: kûleaf (kûlyaf) “aldatma”

küllü: pepelif, pepeliva, pepelivu (pepeliv, pepeliva, pepelivo)

küllük: pepeloan ()

küme 1: kàpen (kup)

küme 2: kup (kup)

kümes: kukuşernik (kurnik, kokoşarnik)

küp: küp (kyup)

küpe: uşniki, uşnitsi (ç) (obitsa, obitsi)

kürdan: kleçka (kleçka)

küre: klobo (kılbo)

kürek 1: lupàta (lopata)

kürek 2: kûrek (lopata)

kürek 3: krog () “börek vs çevirmek için tahta alet”

kürek 4: lizgar (lopata)

kürk: kûrk (kûrk)

kürsü “elbise cinsi”: kûrsiyu ()

küskü: kûskiya, küskiye ()

küskün 1: rasoardil (razsırdil)

küskün 2: nafunén, nafunean, sardit (nafunyan, sırdit)

küskün 3: sarditu (sardit, sardita, sardito)

küskün 4: sordnal ()

küsmek 1: soarde sa (sırdya se)

küsmek 2: razsoarde sa, rasoarde sa (razsırdya se)

küsmek 3: bızya sa (sırdya se)

küspe: kispô, kispio (kyuspe)

küsüşmek: posordem () “birbirine küsmek”

kütük: kitük (pın)

L

labada: skripalets () “bitki türü”

lades kemiği: yàdeş (yadets)

laf atmak: putforlém (podhvırlyam)

laf dinlemez 1: nefela, nifàle ()

laf dinlemez 2: nislùşa, nislùşanu (ne sluşa)

laf dinlemez 3: priçavets (neposluşnik)

laf dinlemez 4: puştina ()

laf etmek: lafem (govorya)

laf 1: laf (duma)

laf 2: duma (duma, prikazka)

lafa karışmak 1: prisosvam (mezya se)

lafa karışmak 2: pritkava (namesva se v razgovora)

lafçı: lafçiye (prikazliv)

lahana 1: làhna, làhana, zéle (zele)

lahana 2: zèle (zele)

lahana 3: bardokva, bardokvi (ç) (zele)

lahana 4: kardô, kardöa (zele, kiselo zele)

lahana içi: sredulka ()

lahana koçanı: koçendura (koçen, alabaş)

lahana turşusu: kardô, kardöa (zele, kiselo zele)

lahmacun: lahmajûne ()

lakap: podkur (pryakor)

Lakàvitsalı: Lakavski (Lıkavçani)

lakırdı: lakardiye, lakardii (ç) (smeşni sluçki, dumi)

lakin: lékim, leykim (no, samo)

lamarina: lamarina (lamarina)

lamba: lamba, leamba (lamba)

lanet olasıca: pusta dano si ustana “ıssız kalasıca”

lanet: tupus (pusto)

lapa yapmak: malasam (maçkam, razmaçkvam)

lapa: làpa (kaşa)

lastik ayakkabı: gumenitsi ()

lastik: lestik, ilestik (guma, lastik)

lavabo: mielnik, miyalnik (mivka, umivalnik)

lazım 1: tréva, trèbva (tryabva)

lazım 2: lazım (tryabva)

lazım değil: nitrèva (netryabva)

lazım olmak 1: trévam, da tréva (tryabvam)

lazım olmak 2: pritreavam (pritryabvam)

lazım olmak 3: zatreavam (zatryabvam)

le: la, le, lô (le) “sözü vurgulamak için söylenir”

leğen: lehen, lihen / legen, ligen (legen)

leke 1: hlepe (tsapa)

leke 2: lekè, leköa (leke, petno)

lekelenmiş: ohlepan, uhlepan, oklepen (iztsapan, izmırsen)

leş derisinden yapılmış: leşeni ()

leş kargası: leşnikarka, leşnikarke ()

leş: lèş, ileş (leş)

leventler: leveni (ç)

levha: levoa (tabelka, ploçka)

leylek 1: leylek, lelek, lilek (ştırkel)

leylek 2: ştoarkel (ştırkel)

lezzet: lezét (vkus)

lider: dorjevo, dırjevo (vodaç, rıkovoditel)

liman: liman (pristanişte)

limon: limon, limone (ç)

lira: lîra, lîri (ç) (lira)

lisan: lisan (ezik)

lodos rüzgarı: belvèter (byal vetrets) “beyaz rüzgar”

lohusa 1: rojdilnitsa, rujdilnisa (rodilka)

lohusa 2: rudilka, rujdelka (rodilka)

lokanta 1: aşçilnitsa, afçîlnitsa (bt) (restorant)

lokanta 2: lukanta (lokanta)

lokma 1: zaluga, zaloga (zalıg)

lokma 2: lukmoa, lukmà, lukmi (ç)

lokma 3: lıgunka (zalıg)

lokmacık: zaloşka (zalıçe)

lokum: lukum, lukume (ç) (lokum)

lopuh “bitki türü”: lopuh ()

lor: nor (izvara)

lord: lord (lord)

loş: stevni, sastöavni (stımni, zatımni)

loznik: loznik, luznik () “üzüm yaprağından yapılan bir Rodop yemeği”

lüks: lüküs (luks)

lütfen: mólem (molya) / “makedonca: molam”

lüzum etmek: trévam, da tréva (tryabvam)

lüzumlu: tréva, trèbva (tryabva)

lüzumsuz: nitrèva (netryabva)

M

maaş 1: plàta (zaplata)

maaş 2: kak (zaplata)

macun: macùn ()

Madan örtüsü: kırpa Madanska ()

maden: madan, madèn (mina)

mağara 1: dupnisa (dupnitsa)

mağara 2: peştura, péştur (peştera)

mağaza: màza (maza, magazin)

mahalle: mahalà (mahala)

mahfaza: mahfazoa (kutiya) “kutu”

mahkeme: mahkemöa (sıd, sıdlişte)

mahmur: mahmurliya (sınliv) “uykulu”

Mahmut’un karısı: Mahmutvisa ()

mahpus 1: hapusça (osıden)

mahpus 2: mapûs (zatvornik)

mahsul: mahsul, maksul (produktsiya)

mahsus: mahsus, màksus, moksus (naroçno)

mahşer: mahşér, maşér, mahşier

mahvetmek 1: primàham, primahna (premahvam, premahna)

mahvetmek 2: timarepsavam (prebivam)

maji: magie, magio, magöa (magiya) “sihir, büyü”

makara: màkara (makara)

makarna: makarina (makaroni)

makas 1: nujitsa, nujîsa, nójaftse, nóitse, nojéka (nojitsa)

makas 2: noysi, noytsi, noytse(ç)   (nojitsi)

makas 3: makaz, makazi (nojitsi) “koyun kırkma makası”

makbul: makbulin (priemliv)

makine: màkina, maikina (bt) (maşina)

makinist: màkinist (mehanik)

mal sahibi: mal saybiye, mal saybiya (stopanin na stoka)

mal: mal (stoka) “hayvanlar, servet, varlık, zenginlik”

mala: màla (mistriya) “sıva malası”

malakçık: malàçe (bivolçe) “küçük malak”

manastır: manastir (manastir)

manav: manaf, manafe (ç) (manaf) “Bulgaristan Türklerinden bir topluluk”

mancura: mancûra () “Kuru fasulye ve kırık mısırdan yapılan bir yemek”

manda: mandà, mandoa mando (bivol)

mandal: mandàl, mandale, mandalo

mandalina: mandalîna (mandarina)

mandıra su kanalı: domuzluk ()

mandra: màndra, mandri (ç) (mandra)

manga: mangà, mangoa

mangal: mangàl (barbekyu)

mangır: mangore, mangıri (moneti) “metal para”

mani 1: màni, màne () “dörtlük şiir”

mani 2: preçka (preçka) “engel”

mani olmak: preça (preça)

manifatura: manifòtra (manifaktura)

mantar 1: sarnél ()

mantar 2: kokomar (gıba)

mantar cinsi: morçkul, moarçka (smırçkula)

mantı: pirule ()

marangoz sandığı: majar sandatsi () “marangoz işi sandık, majar: neccar, marangoz”

marangoz: marangózin, marangòs (dırvodelets)

maraz: maraz (bolest)

maraza: marazo, mrazò (problem, vrajda)

marazlı: marizev (kaprizen)

mari!: mari (mari) “kadınlara hitap”

marifet: marafet, murafet (murafet, izkustvo, umenie) “bilgi, beceri”

marifetli: marafetliye (murafetliya, izkuztven, sposoben)

marka: màrka (marka)

mart: Màrt, Marta (Mart)

martenitsa: martenitsa () “mart ayının son üç günü yapılan dilek tutma geleneği”

martı gübresi: kureşnitsa (kureşka)

marul: marùla, marule (marulya)

masaj yapmak: muşamo (leçeben kompres) “yumuşatmak kelimesinden”

masal 1: dokazne (prikazka)

masal 2: masàl (prikazka)

maskara 1: maskarà, maskaroa ()

maskara 2: haralô (posmeşişte)

maskara 3: pesyak (kuker)

masraf: masarîf (razhod)

masum: mahsumin, maysunin (nevinen)

masura: masur (masur)

maşa 1: dülaven, dilav, dilaf (maşa, kleşti) ‘soba maşası’

maşa 2: maşa, maşoa (maşa)

maşallah: màşşala ()

mat ve maskara etmek: pràve mat i maskara ( pravya bıze i kopriva)

matara: màtara (şmatka, manerka)

matem yapmak: roadem, roada ()

mavi: sînu, sîni (ç) (sin, sinya, sinio)

mavileşmek 1: nasinèyem, nasinèye (nasinyavam, nasineya)

mavileşmek 2: sinuye (sineya)

mavruz şal örtüsü: şàlen mavruz koarpa ()

mavzer: mavzer (mauser)

maya 1: kvas (kvas) “ekmek mayası”

maya 2: korsak ()“kuzudan alınan peynir mayası”

maya 3: podkvas (podkvasa)

mayalamak 1: kvàse (kvasya)

mayalamak 2: pudkvàsem, pudkvàse (podkvasvam, podkvasya)

mayalanıp kabarmak: faftàsem (vtasvam, vtasam)

mayalanmak 1: pudkvàsem sa, pudkvàse sa (podkvasvam se, podkvasya se)

 

mayalanmak 2: skvàsem sa, skvàse sa (skvasyavam se, skvasya se)

mayalı: kvàsan, kvasna, kvasnu (kvasen, kvasna, kvasno) “mayalanmış”

maydanoz: magdanos (magdanoz)

mayhoş: krasat, krasatko (osvejavaşt, leko kisel)

mayıs böceği: bozgun (mayski brımbar)

mayıs: Yoçku (May)

maytap: maytapin, maytap, maytape (ç) (maytap) “şaka, alay etme”

maytapçı: maytapçiye (maytapçiya) “şakacı, alaycı”

mazgal: mazgal (prozorets, vratiçka) “pencerecik”

mecbur olmak: nalàgam sa (nalagam se, naloja se)

medet: medét (pomoşt)

medrese: medrese, medresô (medrese)

meğer: to (to)

Mehmet: (öa) Metka, Mehemed / Métû : hitap şekli

Mehmet’in karısı: Metvitsa

Mehmetali: (öa) Méda, Médali

Mehmetgiller: Metviçini, Metvistki

mekazlı : mekazliyçe ()

mekazlı kaftan: kaftançe mekazliyçe ()

mekik: snovalka (sovalka)

mekik: tkayço (sovalka za tıkane) “dokuma mekiği”

mektep: mehtep (uçilişte) “okul”

mektup: miktûp, mihtûp (pismo)

melaike: meleköa (angel) “melek”

meme 1: biski, biskiya / bizke, bizkiya (bozka, tsitsa)

meme 2: nénka (nyanka, gırda)

meme 3: tôtka (bozka)

meme 4: gurda (gırda, gırdi)

memelik: biskarnik (sutien) “sütyen”

memleket 1: kray, krayişte (kray, krayişta)

memleket 2: stranà (strana)

memnun olmak: radvam sa (radvam se)

memnûn: memnun (dovolen)

mendil 1: mantíl (nosna kırpa, kırpiçka)

mendil 2: mendil, mindil (prestilka)

menekşe rengi: pineno (violetovo)

menekşe: morav (lilav)

menteşe: menteşô, menteşöa, mintişo (panta)

merak: merak (merak, interes)

meraklı 1: vanlûh / vanlyuh (mirizliv çovek)

meraklı 2: tsitsor (lyubopitko)

meraklı 3: merakliye (merakliya, lyubopiten)

meraklı fistanı: meraklıno fustançe () “süslü fistan”

meram: meram ()

merasim: meresîm (tseremoniya)

mercan: merjan (koral)

mercanköşk : rîgan ()

mercanlı: merjaneno (koralov)

mercimek: leşta, löaşta (leşta)

merdiven 1: skàla, skalka (stıbleşte)

merdiven 2: spila (trap, strımna skala)

merdiven 3: stolba, stoalba, ıstoalba (stılba)

merdiven çıkmak: skala pokaçvam / skala pukàçem ()

meret: meretsko () “tadı kötü, çirkin şey”

Mergele: Nareçen köyünün 1932 yılına kadarki adı.

merhametli: milujliv (sıstradatelen, milustiv)

merhametsiz: niumòlim, niumòlima, niumòlimu (neumolim, neumolima, neumolimo)

merhem: mehlem (mehlem)

merkez: sredişte (sredişte)

merkezî: sredişten (sredişten)

mermi: mermîye (snaryad)

mertebe: mertebe, merteböa (nivo, stepen)

Merzide: (öa) Merzidina / Hitap şekli: Merzidino!

mescid: meçit (meçit)

mesele: mèsele, meselöa (vıpros, zadaça, problem)

meskun yer: sèlişte (selişte)

meslek: meslék, mesliek (profesiya)

mesnet: mesnet (podkrepa, poddrıjka) “destek, dayanak”

mest: mest, meste (ç) “ayağa giyilen deri çorap “

meşale 1: burna, burnoa, borina, bornitsa (borina)

meşale 2: maşalan (fakel, gorelka)

meşe 1: dabika, dıbika (dıb)

meşe 2: meşo, meşô, meşöa (dıb)

meşe 3: góram ()

meşe 4: joştel (dıb)

meşe dalı: çatuna (elovi klonki, çape)

meşelik 1: meşovi (dıbovi)

meşelik 2: meşelok (dıbova gora)

meşgale: razgledka (zanimavka)

meşgul olmak: misam (zanimavam se)

meşguliyet: razgledka (zanimavka)

meşin: meşin (koja, kojen)

metal düğmeler: rupove ()

metal şiş: sırçan, sırçanka (metalen şiş)

methetmek 1: hvalem, fàlem (hvalya)

methetmek 2: pohvalem (pohvalvam)

methetmek 3: métettisvam (pohvalvam)

metre: métru, mitrà (ç) (metır, metra)

metruk arazi: pereselîk (izostavena zemya)

mevki: mefki, mefkiye (myasto)

mevlid: mivlit, mivlüt ()

meydan: meydan, megdan (ploşt, kvadrat)

meydana çıkarmak 1: namèrem, namerè (namiram, namerya)

meydana çıkarmak 2: razkriyem, razkriye (razkrivam, razkriya)

meydana çıkarmak 3: utkrîyem sa, utkriye sa (otkrivam se, otkriya se)

meydana çıkarmak 4:utkrîyem, utkriye (otkrivam, otkriya)

meydana çıkmak 1: razkriyem sa, razkriye sa (razkrivam se, razkriya se)

meydana çıkmak 2: ukàzam sa, ukàje sa (okzvam se, okaja se)

meyhane 1: mehanà, mehano, mehanoa (mehana)

meyhane 2: horimak (selska krıçma)

meyhane kapanış uyarısı: fayro ()

meyhaneci: mehanciye (e), mehanciyka (d), mehancii (ç) (krıçmar)

meyva ağaçları: ovoşki ()

meyva vermek: ràdam, rudiye (rajdam, rodya)

meyve artıkları: glezdunka (ogrizka ot plod)

meyve suyu : jerviz (sok)

mezar 1: grobe (grob)

mezar 2: mizar, mazare (grob)

mezar 3: grobot (grobıt)

mezara konmuş: progrobil, -a, -u ()

mezara koymak 1: progròbem, progròbe (progrobvam)

mezara koymak 2: juşna na grobe ()

mezarlık 1: grobişte (grobişte)

mezarlık 2: gróbye (grobişte)

meze: razyedka (predyastie, meze)

mıh: tsiganski şeyki (golemi pironi) “dört köşeli büyük çivi”

mıncıklamak: meçeşto drago, meçkino dragovane ()

mırıldanmak 1: romòne, rumone (romonya)

mırıldanmak 2: otromônem (otgovaryam, predumvam)

mırlama: mırkane () “kedi vs. mırıltısı”

mırmır etmek: nastanisvam (mırmorya)

mısır 1: tsarevitsa, sarevisa (tsarevitsa)

mısır 2: misir (misir)

mısır 3: darı (tsarevitsa)

mısır 4: arapka (tsarevitsa)

mısır 5: trahana (tsarevitsa)

mısır aşı: brakunek / brakunyak ()

mısır çorbası: kaşa misirva ()

mısır ekmeği: babuta ()

mısır koçanı 1: mahalka, maalka (tsareviçen koçan)

mısır koçanı 2: maalçiştinka (tsareviçen koçan)

mısır koçanları: şikalki (tsareçni koçani)

mısır lapası: jelade ()

mısır sapı 1: misirvina (stıbloto)

mısır sapı 2: misirkina (tsareviçak)

mısır yaprakları: misirûva şuma ()

mızmız 1: marmorişnik, marmonişnik (mrınkalo) “mırın kırın eden”

mızmız 2: hlônza (hlençi)

mızmız 3: skaridliv (kaprizen za yedene)

-mi, -mı: dali (dali) “dali hubavu, dali ne?: Acaba güzel mi, değil mi?

-mi, -mı: li (li)

–mi?: nelî (nali) “değil mi?” “hubava e, neli?: Güzel, değilmi?”

mide 1: tutak (sumatoha)

mide 2: middöa (sumatoha)

mide ağırlığı: stukmaçen (tejest v stomaha)

mide bozukluğu: priporştéva / pripırştyava (stomaşno raztroystvo)

mide ekşimesi: izgaga (stomaşni kiselini)

midesi yanmak: koremas razporvam ()

mikrop: mikropin, mikrufin (negodnik) “fena kimse”

millet 1: lûde, lûdi (ç) (lyude, hora, narod)

millet 2: millet, minlet (narod)

millet 3: narôd (narod)

millet 4: hora (hora)

milvam (milvam): okşamak

minare: minarè, minaroa (minare)

minder 1: pustelka (postelka) “yaygı”

minder 2: mindér, mindier (minder)

minik 1: kundô, kundio (drebosık)

minik 2: kundupal, kunduple (drebosıçe)

mintan: mintan (riza)

miras: miras, mirata (nasletsvo)

misafir 1: gosçitsa (gost)

misafir 2: musafir, musafirin, musafire (ç) (gost)

misafir karşılamak: priçékam (priçakvam, priçakam)

misafirlik 1: gòsku ()

misafirlik 2: sedenka (sedyanka)

misafirlik 3: pupelka (sedyanka, tlaka)

miskin: miskin, miskinin (neposluşno, loşo) “laf dinlemez, huysuz”

mizahi hikayeler: nastorgalki (nastırgalki)

model: sipka (şarka)

mola vermek: tróşom (bt) (skısvane, pauza)

molla: mulla, mulli (ç) / molla, molli (ç) ()

mor ferace: mor ferece, morno férece, mornu férece ()

mor renkli 1: moran, morna, mornu, morni (morav)

mor renkli 2: morènu, murénu (moryano)

mor: vézeno (morav)

morgiller: Moruski, Muruski “Pomak sülale ismi”

mori !: mari, mori, muri ! “kadına hitap şekli”

motor: mutor (motor)

mozga: mozga () “ağaç kabuğunun altındaki sümüksü madde”

mucize: çùdo (çudo)

muhabbet: muhabet, mohabet (obiç, razgovor)

muhacir: majir, majire (ç) (imigrant)

muhallebi çocuğu: şleva (galenik)

muharebe: murabô (voyna) “savaş, çarpışma”

muhtar: mihtar (kmet)

muhteşem: yak, yaka, yako, yaki (yak)

mukayyet: mukayéten (vnimatelen) “işine dikkat eden, özenli”

mum 1: voştenîtsa / voştenîsa (sveşt)

mum 2: mum (sveşt)

muradına ermek: murad zastigam, murad zastigna

murdar: mundar, mundarin (mrısen)

musandra: musandra, musandri (ç) (musandra) / “gömme dolap”

muska: muskà, musko, muskoa, miska, muski (ç) (muska)

Mustafa: (öa) Mûtû / Mutyu, Muté, Mutka, Munde / hitap şekli: Muto, Mustofko !

Mustafa’nın annesi: Mutûvata mayka (Mutyuvata mayka)

Mustafa’nın evi: Mutûvata koaşta (Mutyuvata kışta)

Mustafa’nın karısı: Mutvisa, Mutvitsa

muşamba: muşambo, muşamboa, muşamoa (linıleum)

mutaf: mutafçiye, mutafçie “deri eşya ve gereçler yapan zanaatçı”

mutfak 1: mutvak, mutufak (kuhnya)

mutfak 2: varílnitsa (kuhnya)

mutlaka 1: mutlak (ubezatelno)

mutlaka 2: çimutlak (absolutno)

mutlu 1: blagato, blagatko (ştastliv, radosten)

mutlu 2: zadrazén (ştastliv)

mutluluk: dragova ()

muzır haşerat: ştorkul (hapeşto nasekomo)

muzır: muzùrin (loş çovek)

muzırlık: mizirlik (vrednost)

mübalağa etmek: prikàlem, prekàle (prekalyavam, prekalya)

mübarek 1: mubarèk (çestir, blajen)

mübarek 2: şerif (çestit, blagosloven, poçeten) “şerefli, kutlu” “bayramınız mübarek olsun: Bayrém ti şerif”

mücadele etmek: pepa (biya)

müftü: müftiye, mûftiya (muftiya)

müftünün, müftüye ait: müftiyski, müftiyska, müftiysku (muftiyski)

müjde: mijdiô, mijdöa, mijgô / mişdé (bt) (dobra novina)

mükemmel: mistekat (otliçno)

mülazım: milezim “Osmanlı subayı”

mümkün olduğunca: dukolkutu (dokolkoto)

münasip 1: munasip (podhodyaşt, toçen)

münasip 2: prilega (utiva)

müsaade: müsadè (pozvolenie)

müsait: musayît, müsayit (podhodyaşt)

Müslüman 1: müsülmànin, müslümànin (e), müsülmànka(d), müslümàne (ç) (mûsûlmanin, mûsûlmanka)

müslüman 2: turçin, turtsi / tursi (ç) (turçin)

müslüman işi: turski (turski)

müslüman kızı: mûsûlmansko momeyçe ()

müslümanca: müsülmanski, -a, -u (mûsûlmanski, -a, -o)

müslümanın, müslümanın, müslüman (şeyi): müsülmanski, -a, -u (mûsûlmanski, -a, -o)

müstehak: mustahak (dostoen)

müstekim: mûstekimen, myustekimen () “kadı yazıcısı”

müşteri: mûşteriya, mûşteriye, mûşterie (kupuvaç)

müteaahit: mütayit (predpriemaç)

mütemerrit: temerut (inat, uporitost) “inatçı”

mütevazi: poklonen (smiren)

müthiş 1: stràşen, straşna, straşnu (straşen, straşna, straşno)

müthiş 2: izvila ()

müthiş biçimde: straşnu (straşno)

müzevir: mûzevirin (klyuka) “dedikoducu”

müzevirlik: mûzevirlik “dedikoduculuk”

müzik aleti çalmak 1: isfîrem, isfirna (svirvam, svirna)

müzik aleti çalmak 2: isfîram, isvîra (izsvirvam, izsvirya)

müzik aleti çalmak 3: dzınkam (drınkam)

N

nacak: nacàk, najak, najeak, najek (malka bradva) “tırpan”

nadir 1: jitko, jitku (ryadko)

nadir 2: rétiş / ryatiş, rétçiş / ryatçiş (ryadko)

Nadire: öa. Nadrina / hitap şekli: Nadrino!

nafaka: nafako, nafakoa ()

nah: na (na) “al !” anlamında “farsçada ‘nahu’ buyur anlamında”

Naile: (öa) Naylîna, Leyka / hitap şekli: Naylino!, Leyko!

Nazife: öa. Nazifina, Nazifinka / hitap şekli: Nazifinko !

nakış işlemek: çeşam ()

nakledilmek: primestam sa, primesta sa (premestvam se, premestya se)

nakletmek 1: primèstam, primesta (premestvam, premestya)

nakletmek 2: prinosem, prinesà (prenasyam, prenesa)

nakletmek 3: pritagaré / pritagarya (prehvırlya)

nakletmek 4: utnèsam, udnèsa (otnasyam, otnesa)

nakliyeye ait: prinòsan, prinòsna, prinòsnu (prenosen, prenosna, prenosno)

nal 1: petala, pètalu (podkova, petalo)

nal 2: nal (podkova)

nal 3: taç (podkova)

nalbant: nalbant, nalbantin (nalbant, nalbantin)

nalbantın: nalbantski (nalbantski)

nalın: naloam, naloami (ç) (nalım)

nam: zova / zuva () “Rusça: zovut” “rusça / ismin ne: kak tebya zovut?” “pomakça: kak si guzuvaş?”

namaz kılmak 1: klànem sa (klanyam se) “bg. başını eğmek, tapmak”

namaz kılmak 2: namaz sa kılanem ()

namaz: namaz (namaz)

namazlık: namazlok, namazloak ()

namlu: namlùye (tsev)

namus: namùs (çest, dostoinstvo)

namuslu: namusliye (çesten)

nane: gôzum, güozum, giozum (cocen)

nar 1: nar, inar (nar)

nar 2: kalina (bt)

narèdku (naryadko): seyrek olarak ()

nargile: nargele (nargile)

narin: töanak (e), töanka (d), töanku (e), töanki (ç) (tınık, tınka, tınko)

nasıl 1: kak (kak) / “kak si: nasılsın?”

nasıl 2: kakaf, kakof, kakoaf, kaf, kof (kakıv)

nasıl 3: kaksa, kaksu (kakto)

nasıl 4: kayno (kakto) “nasılki”

nasıl isterse: kaştè () “kakvo işta = kaşte”

nasıl ki 1: kakoaf, kakva, kakvo (kakıv, kakva, kakvo)

nasıl ki 2: kakoaftu, kakvàtu, kakvòtu, kakvîtu (kakıvto, kakvato, kakvoto, kakvito)

nasıl ki 3: kaktu (kakto)

nasıl ki 4: kaksa, kaksu (kakto)

nasıl olacak, nasıl olabilir?: kaştelo, kıştélo (kak şte, kak moje)

nasılsa öyle: kakvotu takvo ()

nasılsa: lû (samo, kakto)

nasihat: nasihat (svet)

nasip: nasip (dyal, kısmet)

naz yapmak: nazlandisvam (dvoumya se)

naz, nazlılık:salmalok, salmalotsi (ç)

nazar değme: uruçésvane (uroçasvane)

nazar değmek: uruçesvam, uruçèsam (uroçasvam, uroçasam)

nazar: nazar (urok) “uruçeasva”

nazarlık: nazarloak ()

nazenin:prisalmil, -a, -u ()

Nazife: (öa) Nazifina, Nezifina, Nazifinka, Nezifina / hitap şekli: Nazifino!, Nezvinku, Nezifinku!

nazlanmak, naza çekmek: nazlandisva sa (dvoumya)

nazlanmak:prisalmà ()

nazlı 1: galen, galena, galenu (galen, galena, galeno)

nazlı 2: prisalmil, -a, -u

nazlı 3: salmîna, salminka, salmiçka ()

nazlı 4: salmo, salmoa (ligla)

nazlı 5: prosalmil (razligavil, razşlevil) “salınarak yürüyen”

ne ? 1: kakvo?, kvo?, kako ?, ko ? (kakvo?) / “Ne yapıyorsun? kakvo praviş? / ko praviş?

ne 2: kakoaf, kakva, kakvo (kakıv, kakva, kakvo) “ismin nedir? yümetu kakvo ye?”

ne 3: kakvòtu (kakvoto) “kakvotu takvo: ne ki öyle, her nasılsa, her neyse”

ne 4: kanà, kanò, kinà (kakvo) “kina praviş: ne yapıyorsun?”

ne 5: şo (kakvo)

ne biçim: kakoaf, kakva, kakvo (kakıv, kakva, kakvo) “kakva ye rabuta?: bu ne biçim iş?”

ne için: za kakvo ()

ne kadar 1: kolkutu (kolkoto)

ne kadar 2: kina, kino, kana (kakvo)

ne kadar 3: kolak, kolka, kolku, kolki (ç) (kolko)

ne kadar 4: kòltsnava (kolkoto)

ne kadar 5: kutkav (kolko)

ne kadar 6: dukolku (dokolko)

ne kadar 7: kolkaf, kolkava, kolkavu (kolkav, kolkava, kolkava)

ne kadar ki: kolkutu (kolkoto)

ne kadarcık? : kolçiş, kolçşi, kolçişte (kolçav, -a, -o, kolko)

ne ki öyle: kakvotu takvo ()

ne ki: kakvòtu (kakvoto)

ne zaman 4: kugà (koga) “ne vakit”

ne zaman gidersen, gittiğin zaman, gittiğinde: aga pòdeş (kogato ideş)

ne zaman ki 1: kugàtu (kogato) “-diği zaman”

ne zaman ki 2: agà, agi, agatu (kogato) “-diği zaman”

ne zaman ki 3: gà ()

ne zamana kadar: dukugà (dokoga)

ne zamandan beri: utkugà (otkoga)

ne, ne ki: ştòtu (ştoto)

neden 1: oti (zaşto) “Eski yunanca hoti, çağdaş yunancada giati: yati”

neden 2: zaşto (zaşto) “sırpça, boşnakça: zaşto, makedonca: zoşto”

neden3: şto (şto)

neden 4: zaştim ()

nedeniyle: zaradî (zaradi) “–nin yüzünden” “zaradi tébe: senin yüzünden”

nedime : kalmana (kuma)

nefes 1: fuda (duha)

nefes 2: nafes (dıh)

nefes 3: sulùk (dıh, vızduh)

nefes 4: vazdísanie (dişane, vızduh) “vazdişane: vazdişvam fiilinden”

nefes almak: fıfdoaham, fıfdoahna (vdıhvam, vdıhna)

nefes tüketmek: izduham (izduham)

nefret etmek: mràze (mrazya)

nefret ettirmek: umràzem, umràza (omrazyavam, omraza)

nefret verici: umràzen, umràzna, umràznu (omrazen, omrazna, omrazno)

nefret: umràza (omraza)

nefretle: hırst (sıs zloba, s omraza)

nemrut: nemrutin (namusen)

nerede 1: kadè (kıde) “rusça: gde, ukraynaca: de, slovakça: kde, boşnakça: gdje, makedonca: kade, sırpça: gde, beyaz rusça: dze”

nerede 2: kude (kıde)

nerede 3: de (kıde)

nerede 4: kadetu (kıde)

nerede 5: dètu (deto)

nerede duyulmuş görülmüş: de sa e çulo videlo ()

nerede ki: dètu (deto) “ki orada, -diği yerde”

nerede, nereye 4: deka (kıde) “makedonca”

nerede, nereye, neresi 3: dè (kıde) “kade” kısa biçimi

neredeki: kadètu (kıdeto)

nereden 1: otkadè, utkade (otgde)

nereden 2: otde, utdè, otdi (otkıde, otde) ki oradan

nereden bileyim: denna, ut kade daznam, dé znaye (ot kıde da znam)

nereden ki: otkadetu, utkadetu (otkıdeto)

nereden: utkadé (otkıde)

neredeyse: veyke, veyki (veçe)

nereli: utdè (otde)

nereye 1: kadè, dè (kıde)

nereye 3: dudè (dode) “oraya kadar”

nereye 4: kude (kıde)

nereye kadar: dukadè (du kıdeto)

nereye ki: kadètu (kıdeto)

nereye, nerede 2: nakadè (nakıde)

neşe: neşé, neşô, neşöa (radost)

neşeli: neşelîye (radosten)

Nevrekoplu: Nevrokopski () “Nevrokop = Gotse Delçev”

neyi, neyi ki: kinato ()

nezle olmak: namorzvam (nastivam)

nezle: hrèma (hrema)

nezleli: hremaf, hremava, hremavu (hremav, -a, -o)

niçin 1: oti (zaşto)

niçin 2: zaşto (zaşto)

niçin? 3: şto (şto)

-nin altında: pod (pod)

-nin arifesi: sroaştu, sroştu (sreştu, otsreşta)

-nin benzeri: kòna ()

-nin karşısında: sroaştu, sroştu (sreştu, otsreşta)

-nin üzerinde: varhu, vurhú (vırhu)

-nin yanı sıra: pukray (pokray)

-nin yanına, bir yerin yanında: du (do) “bitişiğinde”

-nin: svoy, svoya, svoye (svoy, svoya, svoe)

nine 1: bàba (bàba) “yaşlı kadın”

nine 2: nené / nenya, niene, nane, nenka (bàba) / hitap şekli: néno!/ nyano

nine 3: nanka (baba)

nine 4: nata (baba)

nine 5: anka (bàba)

ninecik, nineciğim 1: nanentse ()

ninecik, yaşlı kadıncık 2: bàbitsa, bàbisa (babitsa)

ninelik, yaşlılara uygun: babski (babeşko, starçesko)

nisan: loşku (april)

nişan almak: nişen da zimam ()

nişan atmak: nişan da fırlya, nişan da foarlem ()

nişan vermek: nişan davam ()

nişan yapmak: nişen da istorem ()

nişan: nişèn, (nişan, beleg)

nişanlamak 1: uglavévam / uglavyavam (sgodyavam) “başını bağlamak”

nişanlamak 2: poglavam, poglava () “başını bağlamak”

nişanlanmak: zaglavém ()

nişanlı 1: glavenik (e), glavenitsa (d) (bg: godenik (e), godenitsa (d))

nişanlı 2: glavenu (godenik, godenitsa)

nişasta: neşişte (nişeste)

niteliğini kaybetmek: iztumnyava, iztumnéva / iztöavneye, iztöavne (izfiryava, razvalya se) “kararmak”

nitelik: kumaş (kaçestveno) “nitelikli”

niyet: nayet (namerenie)

nizam: nizam (red)

nohut ekmeği: nahutin leap (nahutin hlyab)

nohut: lahut, nahut (nahut)

noksan: nuksan (nedostig, lipsa)

nokta: nuktà, nuktoa (toçka)

normal: nurmal (normal)

normal olarak: nurmàlen (normalen, -lno)

not: pusulka (belejçitsa) “yazılı not”

nöbet: nübét, nebét (dejurstvo) “nevbet kelimesinden”

numara 1: nùmara, númera (nomer)

numara 2: uin (trik, nomer) “oyun kelimesinden; hile, numara yapmak”

Nuriye: (öa) Nurina, Nurinka, Nurke / hitap şekli: Nurino!, Nurinko!

nüfus: nafus, nafuz, nifus (naselenie, liçna karta)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s