VYZ

vah etmek: vayna (ohkam) “ohna i vahna deyiminden”

Vahide: (öa) Vayda

vahşi: dîvu (div, diva, divo) “isfine divu: yabani domuz”

vakit: vakıt (vreme)

vallahi billahi: vallayi billayi

vana: vortka (kran, vırtok)

var gücüyle: vargijûlen (s vse sila)

var olmak: imam, yimam / ímom (bt) (imam)

var olmamak: némam (nyamam)

var: ima, yima (ima) “pari imam: param var”

varış: fpíranie (bt)

varil: varela (varel)

varlık: imane (imane)

varmak 1: pristigam, pristigna (pristigam, pristigna)

varmak 2: pritoarçem, pritoarçe (pritırçavam, pritırça)

vasiyet etmek: vasayet pravem ()

vasiyet: vasayet, vasayatçek (zaveştanie)

vatan: rudina (rodina)

vazgeçmek 1: otsuvam sa (otdrıpvam se, otkazvam se)

vazgeçmek 2: pumeatam sa, pumètna sa (pomyatam se, pometna se)

vazgeçmek 3: sledvam (sledvam)

vazgeçmek 4: ustàvem, ustave (ostavyam, ostavya) “bırakmak”

vazgeçmek 5: vazgeştisam (otkazvam se)

ve 1: i (i)

ve 2: ta, to (ta)

veba: karan (mor, çuma)

velet: velet (dete) “çocuk, yaramaz çocuk”

verem: ohtika (tuberkoloza)

veresiye: veresîye (otmetka)

vergi 1: vergiye (danık)

vergi 2: foro (danık)

verimsiz toprak: elovitsa ()

vermek 1: dàvam, dam / dávom (bt) (davam, dam)

vermek 2: pudavam, pudam (podavam, podam)

vermek 3: predávom, pridávom (bt)

veya: ili (ili)

vezir: vezir, vezirin (vezir)

vızıldamak 1: bızunikam (brımça)

vızıldamak 2: jurçè (jurça)

vinç: yeranó (kran)

viran etmek: varenyasvam, verenésam, verenöasam (razvalyam)

viran: viran, verenöa (ruyna)

vişne: vişne (vişna, vişnya)

volnenik: volnènik (volnyanik) “sırma ile süslü yünlü rodop kadın kıyafeti”

vurgulanmış: udàren, -a, -u (udaren, -a, -o)

vurgulu: udaren, udarena, udarenu / yudaren (udaren, -a, -o)

vurma 1: udar (udar)

vurma 2: dûr, dûrka (svat, svatya)

vurmak 1: udrem (udarvam, udaryam, adryam, udarya)

vurmak 2: udrem, udrivam, udrívom (bt) (udryam)

vurmak 3: posudrivam “vuruvermek”

vurmak 4: çùkam, çûkom (bt) (çukam)

vurmak 5: dronkam, droankam (drınkam)

vurmak 6: dzınkam (drınkam)

vurmak 7: lùpam, lupna (lupvam, lupna)

vurmak 8: otpàrem, otparyam (udrem)

vurmak 9: plûsne (udari)

vurmak 10: pufkam (udryam, puşa)

vurmak 11: stivasvam (biya)

vurmak 12: trèsvam, tresna (tryasvam, tresna)

vurmak 13: tròpam (tropam)

vurmak 14: tropvam, tropna (tropvam, tropna)

vurmak 15: tupvam, tupna (tupvam, tupna)

vurmak 16: utrèpem, utrèpe (utrepvam, utrepya)

vurmak 17: brusé, brusya (udryam, zamervam)

vurmaya başlamak: zaudrem (zaudryam)

vurmuş: udreal, odral, udral (udryal)

vurulmuş 1: udàren, -a, -u (udaren, -a, -o)

vurulmuş 2: udaren, yudaren ()

vurulmuş 3: udren, udrien ()

vuruş: izçelastri (izritay)

vuruşmak: uruşmak (golyamu zanimavka)

Y

yaba: yaboa ()

yaban arısı 1: osa, vosa (osa)

yaban arısı 2: borba, barbun, bırbun, borbun (brımbar, zemna pçela)

yaban asması: skreba (povet)

yaban domuzu: divu, isfîne dîvu (divo prase)

yaban mersini 1: brusnitsa, brosnika, brusniga (çervenata borovinka)

yaban mersini 2: kamençata (çerni borovinki)

yaban mersini 3: kokaz (borovinka)

yabancı 1: çuzd, -a, -u, çuzdi (ç) (çujd, -a, -o, çujdi)

yabancı 2: yabanciya, yabanciye, yabanjiye / abancie, abanciya, abanjí (yabanciya, yabanciyka)

yabancı kadın: yabanjiyka, abanciyka (yabanciyka) “dişil hali”

yabancılar 1: çuzdisa, çuzdi lude, çuzdi lûdişta (çujdentsi)

yabancılar 2: yorumenbiya (çujdenets, çuzdentsi)

yabancıya hizmet etmek: vtezma (polzvane na çujdo)

yabangülü çalısı: şipka (şipka)

yabani armut: diva krùşa (diva kruşa)

yabani kiraz: çerniçki (divi çereşi)

yabani: dîvu (div, diva, divo)

yada: ili (ili)

yağ 1: maslu máslo (maslo)

yağ 2: yah (maslo)

yağ 3: şarlan, şirlan (olio)

yağ sürmek: namàslem, namàsle (namaslyam, namaslya)

yağcılık yapan: yahlamo, ahlamo ()

yağız çoban: vaklo ovçerçe () “karagözlü çoban, esmer çoban”

yağlamak 1: màza (maja)

yağlamak 2: namàslem, namàsle (namaslyam, namaslya)

yağlamak 3: samàzvam, samàja (smazvam, smaja)

yağlı: maslen, maslena, maslenu (maslen, maslena, masleno)

yağlık: yaglık, agloak, aglık, yaglıtsi (ç) “peşkir, havlu”

yağma etmek: razdoarpem (razdırpvam, razdırpam)

yağmalanmak: talanmak (zagrabvane, ograbvane)

yağmur 1: doaş, dajdoan (dıjd)

yağmur 2: yamûr (dıjd)

yağmur çiseleme: pırşika (rımi)

yağmur dinmek 1: arnisa ()

yağmur dinmek 2: niletè ()

yağmur oluğu: kapçuk (dıjd kanavkata)

yağmur sesi: garmej za letej ()

yağmur yağmak: doaş letiye, liti dıjd (valî dıjd)

yağmurlu hava: leteşlivo vreme (valejno, dışdovno) “yağışlı hava”

yağmurluk: janken ()

yağmurluk: yamurluk (dıjdobran)

yağsız et: kreşçina (kreho meso)

yağsız koyun sütü: matan ()

yahut: ili (ili)

yakalamak 1: fàtam, fàte, fátom (bt) (hvaştam)

yakalamak 2: vlepöat (hvaştat, sgrabçvat)

yakalamak 3: zagrîbam (hvaştam, zagrebvam)

yakalamak 4: çopna (hvana)

yakalanan: priçepen (prevzet)

yakalanmak 1: fàtam sa, fàte sa (hvaştam se)

yakalanmak 2: çepé sa (prevzemam se)

yakalanmış: dohnal (dıhnal)

yakalayan: çepla (koyato se prevzema)

yakalayıcı: grablif (grabliv) “yırtıcı”

yakıcı 1: parliv /parlif, parlîva, parlîvu (parliv, parliva, parlivo)

yakıcı 2: peçlif, peçliva, peçlivo (izgaryaşt)

yakıcı 3: zaparli (paleşt, goryaşt)

yakıcı 4: jegnova (napiça)

yakın akraba: blizka rodninka ()

yakın zamana kadar: duskòru (doskoro)

yakın zamanda: naskòru (naskoro) “geçenlerde, yakınlarda”

yakın zamandan beri: utskòru (otskoro) “yakın zamandan bu yana”

yakın 1: blizu, blize (blizo)

yakın 2: voatreşni, voatreşnik () “aile içinden ve yakın olan kişi”

yakıncacık: blizçak (blizçık)

yakında: nablîzu (nablizo) “yakına” “ela nablizu: yakına gel”

yakından: utblîzu (otblizo)

yakınlarda: utskòru (otskoro) “yakında, yakından”

yakınlaşmak: sablijem sa, sablije sa (sblijavam se, sblija se)

yakınlaştırmak: sablijem, sablije (sblijavam, sblija)

yakınlık: svatoştina (svatovstvo) “yakın akrabalık”

yakışıklı: kamaten / kamatan, -tna, -tnu / kámaton (bt) (krasiv, hubav) “yunancadan”

yakışmak 1: prilègam, prilègna (prilyagam, prilegna)

yakışmak 2: uydisvam, uydisam (uydisvam, uydisam)

yaklaşmak 1: nabilîjam, nabilija (nablijavam, nablija)

yaklaşmak 2: priblîjam sa, priblîja sa (priblijavam se, priblija se)

yaklaşmak 3: priblîjam, priblîja (priblijavam, priblija)

yaklaşmak 4: sblijem sa, sblije sa (sblijavam se, sblija se)

yaklaştırmak: sblijem, sblije (sblijavam, sblija)

yakmak 1: zapàlem, zapàle (zapalvam, zapalya)

yakmak 2: upàlem, upàle (opalvam, opalya)

yakmak 3: pripàlem, pripàle (pripalvam, pripalya)

yakmak 4: napàlem, napàle (napalvam, napalya)

yakmak 5: pare (parya)

yakmak 6: ispàrem, ispàre (izparvam, izparya)

yakmak 7: fujgam (plamvam)

yakmak 7: razgùrem, razguré (razgaryam, razgorya)

yakmak 8: jelya ()

yakmak 9: ojelvam ()

yakmak 10: sıjijam (izgaryam)

yakmak 11: vsyakni / vsékni / vseakni

yakmaya başlamak: pripàre mi, pripàri mi (priparva mi, pripari mi)

Yakup’un karısı: Yakupitsa, Yakupisa

yalamak 1: lije (lija)

yalamak 2: blija (blija)

yalan 1: làja, loaja (lıja)

yalan 2: lajánie (bt) (lıja)

yalan 3: due (lıje)

yalan söylemek 1: làja, lajè, loaja (lıja)

yalan söylemek 2: izloagam, izloaja (izlıgvam, izlıja)

yalan söylemek 3: litkam (lıja nyakogo)

yalan söylemek 4: fpregam (lıja)

yalancı 1: lajnik, loajnik, lıjnik (lıjest)

yalancı 2: yalanji (lıjets)

yalancı 3: lajnák (bt) (lıjets)

yalancı 4: mentaraciya (lıjets)

yalancıktan: zayenkas (falşiv, na şega)

yalınayak 1: bos (bos)

yalınayak 2: gòlubos ()

yalınayak 3: capar (bosonog) “cabbar kelimesinden”

yalınayak yürümek: petkam (razhojdam se bosonog)

yalıtmak: usosvam (zakısvam)

yalnız 1: sam, sàma, sàmu (sam, sama, samo) “yalnız başına”

yalnız 2: samo (samo) ”yalnız, yalnızca”

yalnız 3: lû (samo, kakto)

yalnız başına 1: sàmo, sàmu (samo)

yalnız başına 2: nasàme (nasame)

yalnız başına 3: samiçak, samiçka, samiçku (samiçık)

yalnız kalmak: uzdisa (ostana sam)

yalpalamak 1: barbutsam (gazya vav voda)

yalpalamak 2: kandilkam sa (klatya se, zalitam)

yalpalamak 3: menteheram (motaya se)

yalpalamak 4: tété / tyatya () “tay tay durmak”

yalpalamak 5: manda (poklaştane)

yalvarmak 1: mòlem, mole (molya)

yalvarmak 2: mòlem sa (molya se)

yalvarmak 3 pumòlem, pumòle (pomolvam, pomolya) “biraz yalvarmak”

yalvarmak 4: pumòlem sa, pumòle sa (pomolvam se, pomolya se)

yama 1: kropka, kroapka (krıpka)

yama 2: yamoa (yama)

yamalamak 1: koarpe (kırpya)

yamalamak 2: iskoarpem, iskoarpe (izkırpvam, izkırpya)

yamalamak 3: zakoarpem, zakoarpe (zakırpvam, zakırpya)

Yaman köyü: Yamansko “Rodoplarda geçmişte haydutları ile ünlü köy”

Yaman’ın haydutları: Yamanskite hayti ()

yamuk 1: nakriven, nakrivena, nakrivenu (nakriven, nakrivena, nakriveno) “yamulmuş”

yamuk 2: krif/kriv, kriva, krivu (kriv, kriva, krivo) “eğri”

yamuk 3: zakriveno, zakrivenu ()

yan yatmış 1:pulegnal (polegnal, polegnala, polegnalo)

yan yatmış 2: na kistermô ()

yan: kray (kray)

yanak 1: bùza, buzi (ç) (buza)

yanak 2: lániata (bt), láynita, lanti (ç) (buza)

yanaşmak 1: priblîjam, priblîja (priblijavam, priblija)

yanaşmak 2: priblîjam sa, priblîja sa (priblijavam se, priblija se)

yanaşmak 3: pristoapam, pristoape (pristıpvam, pristıpya)

yanaşmak 4: istîgam, istigna (stigam, stigna)

yandan: utstrana (otstrana) “yanda”

yanık 1: izguren, izguréna, izgurénu (izgoren, -a, -o)

yanık 2: górem (bt) “rusça: goret”

yanılmak: saboarkvam sa, saboarkam sa (sbırkvam se, sbırkam se)

yanıltılmış: izmayutkal (podvel, izmamil)

yanında 1: pri (pri) “yanına, -de”

yanında 2: pukray (pokray) “pukray mene: benim yanımda”

yanından geçmek: raztri sa (razmina se)

yankahya: yenkehaya, yankehaya (zamestnik kehaya) “kahya yardımcısı”

yankesici 1: yankesiciye / yenkesiciye (e), yankesiciyka (d), yankesicii (ç) (yankesiciya, yankesiciyka)

yankesici 2: pobàraç (cepçiya, apaş)

yankesici 3: cepçiye (cepçiya)

yankesicinin, yankesici şeyi: yankesiciyski (yankesidjiyski)

yankılanmak: utglàsem sa, utglasé sa (otglasyam se, otglasya se) “yankı uyandırmak”

yanlış biçimde: nakrivu (nakrivo)

yanlış: yalnîş, yalnişlû (greşen)

yanlışlık yapmak 1: sboarkvam, sboarkam (sbırkvam, sbırkam)

yanlışlık yapmak 2: skondaptsvam (sbırkam)

yanmak 1: gurîye (gorya)

yanmak 2: izguriye (izgorya)

yanmak 3: razgùrem sa, razguré sa (razgaryam se, razgorya se)

yanmak 4: peka sa (peka se)

yanmak 5: zapalem sa, zapale sa (zapalvam se, zapalya se)

yanmak 6: jelya sa (parya se)

yanmak 7: ojelvam sa ()

yanmak 8: vazgaygani (zapuşi se, zapari se)

yanmış 1: izgurél, izguréla, izgurélu (izgoryal, -a, -o)

yanmış 2: zapalen (zapalen)

yanmış 3: pırgotina (opırleno, izgoryalo)

yapabilir: klôt (kadıren, mojeşt) “gücü yeter”

yapabilmek: mòga (moga)

yapağı: kiçilo (runo na ovtsa, koza) “koyun, keçi yapağısı”

yapamamak: nimòja (nemoja)

yapar gibi görünmek: pràve sa (pravya se)

yapayalnız 1: sàmin (samin)

yapayalnız 2: sàm-samiçka (sam-samiçık)

yapılmak: izvoarşem sa, izvoarşe sa (izvırşvam se, izvırşa se)

yapılmış: napràvenu (napraveno)

yapıp durmak: ukrékam (izdırjam)

yapışıp kalmış: zaparastil (zainatil, zapınal)

yapışkan 1: zalepenu ()

yapışkan 2: prilepka (prilepka)

yapışmak 1: lepè sa, lepî sa (lepya se)

yapışmak 2: lèpna sa (lepna)

yapışmak 3: prilèpam, prilèpna (prilepvam, prilepna)

yapışmak 4: zalepna (zalepna)

yapıştırmak 1: lèpem, lepna (lepvam, lepna)

yapıştırmak 2: dulepè (dolepya)

yapıştırmak 3: lepè (lepya)

yapıştırmak 4: nalèpam, nalepè (nalepvam, nalepya)

yapıştırmak 5: zalèpem (zalepvam, zalepya)

yapma, yapmayınız!: nimoy, nemoy, nimoyte, nemoyte (nedey, nedeyte)

yapmak 1: pràvem, prave (pravya)

yapmak 2: napràvem, napràve (napravyam, napravya):

yapmak 3: istòrem, istòre (storvam, storya)

yapmak 4: grade ()

yapmak 5: izgràdem, izgràde (izgrajdam, izgradya)

yapmak 6: kladam (pravya)

yapmak 7: provèdem, provède (provejdam, proveda)

yapmak 8: tastarém / tastaryam (pravya, opravyam)

yapmak 9: ukàzam, ukàje (okazvam, okaja)

yapmak 11: izvoarşem, izvoarşe (izvırşvam, izvırşa)

yapmak 10: voarşe, sıvoarşe (vırşa) “yapıp bitirmek”

yapmayacak: neşravi (ne şte pravi)

yaprak 1: listu, lista / lísto (bt) (listo)

yaprak 2: liské (liskya)

yapraklanmış: listnalu (listnalo)

yaptırmak: nagudem (nagodya)

yara kabuğu: strup ()

yara: ràna (rana)

yaralamak 1: ranèvam, ranè (ranyavam, ranya)

yaralamak 2: naranèvam, naranè (naranyavam, naranya)

yaralanmak 1: ranèvam sa, ranè sa (ranyavam se, ranya se)

yaralanmak 2: naranévam sa, naranè sa (naranyavam se, naranya se)

yaralanmış: narànen, naranena, naranenu (naranen, naranena, naraneno)

yaralı: rànen, ranena, raneno (ranen, ranena, raneno)

yaramak: stàvam, stàna (stavam, stana)

yaramaz 1: şerémo (vreden) “yaramaz kimse”

yaramaz 2: çufteliya (pakostnik) “laf dinlemez”

yaramaz 3: lilô, lilio (smotan çovek)

yaramaz 4: tarhacik (neprokopsanik, prostak)

yaramaz çocuk: drakus (prizrak)

yaramazlık: şeremét (zlo) “kakvo şeremet praviş: ne yaramazlık yapıyorsun?”

yararlı: faydaliye (polezen)

yarasa: mraçnik (prilep)

yaratılmak: ràdam sa, rudiye sa (rajdam se, rodya se)

yaratmak: ràdam, rudiye (rajdam, rodya)

yardım etmek: pumoagam, pomágom (bt) pumoagna (pomagam, pomogna)

yardımcı: şegôrçe, şegırçe (pomoştnik, çiraçe)

yardımlaşma: puprelka / poprelka (poprelka)

yardımlaşmak 1: puprélem / poprelyam (poprelyam)

yardımlaşmak 2: zadévam sa (zadyavam se)

yarı: puluvin, pulvina, pulvino (polovin,polovina, polovino) “yarım, yarısı”

yarık: dzarka (protsep, proluka)

yarılmak: razpùkam sa, razpukna sa (razpukvam se, razpukam se, razpukna se)

yarım: pulvina / palavín (bt) (polovin)

yarın sabah: usutra, usutre, usutrin (utsutrya, utre sutrinta)

yarın: ùtre (utre)

yarına kadar: du utre (do utre)

yarına: zutruşnik, zautreşnik (v drugi den) “yarın için, yarınki gün”

yarmak 1: seka (seka)

yarmak 2: naseka (nasiçam, naseka)

yarmak 3: razpùkam, razpukna (razpukvam, razpukam, razpukna)

yasak: zabranén (zabranen)

yaslanmak 1: putbre sa ()

yaslanmak 2: vpina (opira)

yastık 1: voalzanisa, volzanitsa, valzanitsa / vozganitsa, vozlavnitsa / ozlanítsa (bt) (vızglavnitsa)

yastık 2: sdélka, sdyalka, zdyalka (vızglavnitsa)

yastık 3: yastık, estık (vızglavnitsa)

yastık 4: babul ()

yaş: surovu (surov, surova, suravo)

yaşam 1: jivene (jivot)

yaşam 2: ràve (jivot) “ömür”

yaşam 3: hayat (jivot)

yaşamak 1: jivèye, jüvéye (jiveya)

yaşamak 2: ravem (jiveya) “ömür sürmek”

yaşayan: ujiven, ujivena, ujivènu, ujiveni (ojiven, ojivena, ojiveno)

yaşına basmak: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya)

yaşlanmak: ustarèyem, ustarèye / astarâvom (bt) (ostaryavam, ostareya)

yaşlanmış: ustareal, -a, -u (ostaryal, -a, -o)

yaşlı adam: star, ıstar, staru, ıstaru (star)

yaşlı kadın 1: bàba (bàba)

yaşlı kadın 2: stàritsa, stàrisa, ıstàrisa (staritsa)

yaşlı olanı: ıstàrutu, stàrutu (staroto)

yaşlı: stàr (e), stàra (d), staru (n), stari (ç) / ıstar, ıstàra, ıstàru (star, -a, -o, -i)

yaşlılar: starkuve / starkove (starite)

yaşmak 1: yaşmak, eşmak (kırpa) “baş örtüsü”

yaşmak 2: koarpa (kırpa)

yaşmak 3: mumiya (kırpa)

yatak 1: pustèla, postelka, pustelka (postelya)

yatak 2: yatak, (ç) yatàsi (leglo)

yatak 3: krevát, krivat (leglo)

yatak 4: bucak, bujek (loje, leglo)

yatak örtüsü: pokrov (pokrivalo, zavivka)

yatay: létaf (horizontalen)

yatık: légnat (legnat)

yatışmamış: niulegnal, niulegnala, niulegnalu (neulegnal, neulegnala, neulegnalo)

yatıştırmak 1: patahsam, patahsa (umirya se, utihsa)

yatıştırmak 2: pritonévam/pritonyavam (pritihvam)

yatma: lèje (leja)

yatmak 1: lègam, legna (lyagam, lehna)

yatmak 2: nalègvam, nalègam (nalyagvam, nalyagam)

yatmak 3: prilègam, prilègna (prilyagam, prilegna)

yatmak 4: zalégam / zalyagam (zalyagam)

yatmış 1: izlegnal (izlegnal)

yatmış 2: pulegnal (polegnal, polegnala, polegnalo)

yatmış 3: usnal (zaspal)

yatmış 4: iztefenil ()

yatsı: yatsiye, atsîye ()

yavaş 1: krotku (krotko)

yavaş 2: zabavenu (zabaveno)

yavaş 3: surneleşka ()

yavaş delikanlı: yavaş kopele ()

yavaş kadın: razçepeyno ()

yavaş kimse: gôpka, giopka ()

yavaş yavaş 1: agàle agàle (poleka leka)

yavaş yavaş 2: polôka loka, po leka leka (bavno)

yavaş yavaş 3: yavaş yavaş, avaş avaş/ yevaş yevaş (bavno)

yavaşça 1: krotku (krotko)

yavaşça 2: zabavenu (zabaveno)

yavaşça 3: yaváşka (bavno)

yavaşça çiğnemek: molavi (dıvçe bavno, predıvka)

yavaşlamak: zabàvem, zabàve (zabavyam, zabavya)

yavru kuş: pilentse, pilensi, pilentsi (pilentse)

yavrulamak: ràdam, rudiye (rajdam, rodya)

yaygara 1: jurulekuk (vryava)

yaygara 2: cabala (vryava)

yaygı 1: pustelka (postelka)

yaygı 2: yaygiye (lıç)

yayık çalkağı: burilka (borilka) “süt, ayran çalkalama aleti”

yayık: yayik ()

yayılmak 1: şirè sa (şirya se)

yayılmak 2: raznèsam sa, raznesa sa (raznasyam se, rasnesa se)

yayılmak 3: prustîram sa, prustra sa (prostiram se, prostra se)

yayılmak 4: lôşti sa (iztyaga se, protyaga se)

yayılmak 5: sipvam sa, sipna sa (sipvam se, sipna se)

yayılmış: pasporsnat (razprısnat)

yayla: ayla, ayloa (pasbişte)

yaymak 1: şirè (şirya)

yaymak 2: prustîram, prustra (prostiram, prostra)

yaymak 3: puslàham (postilam)

yaymak 4: pustèlem, pustèle (postilam, postelya)

yaymak 5: sèye (seya)

yaymak 6: pasporsvam (razprısvam)

yaz mevsimindeki, yaza ait: leatuska, létuska (prez lyatoto)

yaz şarkıları: letnine pesni ()

yaza ait: leatan, leatna, leatnu / léten, letna, letnu, letni (leten, lyatna, lyatno)

yazı 1: pisane, pisana (pisane)

yazı 2: yazîye (pisane)

yazık 1: jalost, jalus ()

yazık 2: yazık (yazık)

yazılı gelin: pisana bulka () “pomak gelinlerinin düğünde yüzlerinin süslenmesi”

yazılı, yazılmış: pîsan, pîsana, pisanu (pisan, isana, pisano)

yazılmak 1: pîşe sa (pişa se)

yazılmak 2: zapîsam sa, zapişe sa (zapisvam se, zapişa se)

yazılmamış: nipîsan, nipîsana, nipîsanu (nepisan, nepisana, nepisano)

yazılmış 1: izpisan, izpisana, izpîsanu (izpisan, -a, -o)

yazılmış 2: prepísano ()

yazın, yaz mevsiminde 1: letu, leatu (lyato)

yazın, yaz mevsiminde 2: leate, léte (lete)

yazıt: raboş, rabuş “çobanlık sözleşmesinin yazıldığı tahta parçası”

yazlık: leten, letna, letnu, letni / leatan, leatna, leatnu (leten, lyatna, lyatno)

yazmak 1: pîsam / písavom (bt) (pisvam)

yazmak 2: pîşe (pişa)

yazmak 3: izpîsam, izpîşa (izpisvam, izpişa)

yazmak 4: napîsam, napişe (napisvam, napişa)

yazmak 5: pripîsam, pripişa (prepisvam, prepişa) “yeniden yazmak”

yazmak 6: zapîsam, zapîşe (zapisvam, zapişa)

-ye karşı: sroaştu, sroştu (sreştu, otsreşta)

-ye, -ya 1: du (do)

-ye, -ya 2: iz (iz)

-ye, -ya 3: na, nah (na)

-ye,-ya 4: za (za)

ye: yéş (yaj) “yemekten emir” / “yeşte: yiyiniz”

yedi kişi: sedminà (sedmina)

yedi senelik, yedi yaşında: sèdemgudîşen, sédem gudişna, sédem gudişnu (sedem godişen, sedem godişna, sedem godişno)

yedi: sedem (sedem)

yedinci: sedmi, sedma, sedmu (sedmi, sedma, sedmo)

yedirmek 1: hrànem, hràne (hranya)

yedirmek 2: nahrànem, nahràne (nahranvam, nahranya)

yediyüz: sèdemstòtin (sedemstotin)

yeğen: bratuşka, bratuşki (ç) (bratuşka, bratuşki)

yelek: kavaşmo () “kavuşma: kısa erkek yeleği”

yellenmek: parde, poarde (prıdnya)

yemeğe başlamak: zayédem (zayajdam, zayam)

yemek 1: (f) yédam, yedna (yadvam, yadna)

yemek 2: (f) yàm (yam)

yemek 3: (f) nayèdem sa (nayadvam se)

yemek 4: (f) zaedem / zayedem, zaede / zayede (zayajdam) “yemeğe başlamak”

yemek 5: (f) izèdem (izyajdam, izyadam) “yiyip bitirmek”

yemek 6: (f) koasvem, koasna / kosvam, koasvam (kısvam, kısna)

yemek 7: (f) hrànem sa, hràne sa (hranya se) “yemek yemek, kendini doyurmak”

yemek artıkları: logun (hranitelni ostatıtsi)

Yemen: Emen () “Yemen ülkesi” “Jiv çilék ut Yemen: Yemen’den sağ gelen adamın hikayesi”

yemeni ayakkabı: ameníe (bt) (obuvki) “yemeni: ayakkabı çeşidi”

yemin etmek 1: kàlna, koalna (kılna)

yemin etmek 2: kalnà sa (kılna se)

yemin etmek 3: prekalnam, prekalnà / prikàlnem, prikalnà / prikoalna ()

yemin etmek 4: vritsam (davam obet, kletva, obeştavam)

yemin etmek 5: zakoalnam sa (zaklevam se, zakılna se)

yemin ettirmek: zakoalnam (zaklevam, zakılna)

yemiş 1: smokva, smokini (ç) (smokini)

yemiş 2: yimíş, imiş (smokini) “incir meyvesi”

yemişlik: imişlik () “meyvelik, meyve bahçesi”

yemli tuzak: ştorv (primamka) “aldatıcı tuzak”

yenge: inge, ingöa, ingô / engé, engya, engô (lelya)

yeni doğurmuş, çok süt veren genç inek: mladoçni, maldoçni ()

yeni ev kutlaması: sôdnovanitsa ()

yeni evli: vençati ()

yeni sürgün dallar: kultutsi (ç) (novi izdınki)

yeni yetme: turanik, turenik ()

yeni yürümeye başlayan çocuk: tipalçe ()

yeni: nov, nòva, nòvu / nof (bt) (nov, nova, novo) “farsça nev”

yeniden örmek 1: preplitam, prepleta (preplitam, prepleta)

yeniden örmek 2: priplitam, pripleta (priplitam, pripleta)

yeniden 1: parek ()

yeniden 2: utnòvu (otnovo)

yenisi, yeni olan: nòvumu (novomu)

yenmek: nadviyem (nadvivam) “devirmek”

yepyeni: sugarno (kısno)

yer 1: mèstu, mestà (ç) / mâsto (bt) (myasto) “alan”

yer 2: zemé, zemöa, zemôna (zemya) “zemin, toprak”

yer değiştirmek 1: mestè (mestya)

yer değiştirmek 2: primèstam, primesta (premestvam, premestya)

yerden kaynamak: izvîra (izvirya, izvrya)

yere ait 1: mèsten, mestna, mestnu (mesten, mestna, mestno)

yere ait 2: zemöan, zemöana, zemöanu (zemen, zemna, zemno)

yere bırakılmış: timarén (postaven na myasto)

yere düşmek: ukàpem, ukàpe (okapvam, okapya)

yere uzanmak:zalégam / zalyagam (zalyagam)

yere yatmak: zalègna (zalegna)

yere yuvarlamak: trèsvam, tresna (tryasvam, tresna)

yerel: mèsten, mestna, mestnu (mesten, mestna, mestno)

yerinden oynatmak: puklàtem, puklate (poklatvam, poklatya)

yerinden sökmek: odmahvam (otmahvam) “yerinden kaldırmak”

yerine, yerinde: namèstu, nah mestu, namisô (namesto)

yerini değiştirmek 1: pumèstam, pumèste (pomestvam, pomestya)

yerini değiştirmek 2: pritagaré / pritagarya (prehvırlya)

yerleşik: naselèn, naselèna, naselènu (naselen, naselena, naseleno)

yerleşim yeri: sèlişte (selişte)

yerleşimciler: sodnitsi (jiteli) “ahali”

yerleşmek 1: mestvam sa, smeste sa (smestvam se, smestya se)

yerleşmek 2: namestam sa, namesta sa (namestvam se, namestya se)

yerleşmek 3: nastànem sa, nastane sa (nastanyavam se, nastanya se)

yerleşmek 4: primestam sa, primesta sa (premestvam se, premestya se)

yerleşmek 5: slàgam sa, sloja sa (slagam se, sloja se)

yerleştirilmiş: timarén (postaven na myasto)

yerleştirmek 1: namèstam, namesta (namestvam namestya) “bir yere koymak”

yerleştirmek 2: nasèlem, naselè (naselvam, naselya) “bir yere yerleşmek”

yerleştirmek 3: primèstam, primesta (premestvam, premestya)

yerleştirmek 4: pustàvem, pustàve (postavyam, postavya) “bir yere bırakmak”

yerleştirmek 5: slàgam, sloja /uslagam, usloja (slagam, sloja) “bir yere koymak”

yerleştirmek 6: smestvam, smeste (smestvam, smestya) “yerine koymak”

yerleştirmek 7: tùrem, tùre (turyam, turya) “koymak, yere koymak”

yerli 1: mèsten, mestna, mestnu (mesten, mestna, mestno) “mahalli, yerel, o yere ait”

yerli 2: rodan, rodna, -nu (roden, rodna, -no) “doğuştan, doğum yerine ait, o yerli”

yersiz yurtsuz: niprissèlu ()

yersiz: niumesten, niumestna, niumestnu (neumesten, neumestna, neumestno)

yeşil erik 1: zelena sliva (zelena sliva)

yeşil erik 2: canka (canka)

yeşil erik 3: garluşka ( zelena sliva, canka)

yeşil fesleğen: zelen bosilek ()

yeşil sık orman: çostana gora zelena ()

yeşil sinek: zulenitsa (zelena muha mesarka)

yeşil: (s) zelèn, zelèna, zelènu (zelen, zelena, zeleno) “yeşil renkli”

yeşillendirme: (i) uzelenyavane (ozelenyavane)

yeşillendirmek: (f) uzelenèyem, uzelenèye (ozelenyavam, ozelenya)

yeşillenmek 1: zeleneyè (zeleneya)

yeşillenmek 2: zeleneyè sa (zeleneya se)

yetenekli 1: umeten, umetna, umetno / imeten, imetna (talantlive)

yetenekli 2: ortosen, ortosna, ortosno / ortusnu (sposoben, sposobna, sposobno)

yetenekli 3: vlûden (sposoben)

yetenekli 4: ajdraha (operen)

yeter: istîga (stiga) “yeterki”

yetersiz beslenmiş: gurtal, gurtale, gurtalivi (slabi, nedohraneni, izmırşavyali)

yetişmek 1: obividat (vodyat se)

yetişmek 2: istîgam, istigna (stigam, stigna)

yetişmek 3: pristigam, pristigna (pristigam, pristigna)

yetişmek 4: zaftasem, zaftásavom (bt) ()

yetişmek 5: zastigam, zastigna (zastigam, zastigna)

yetmiş senelik, yetmiş yaşında: sèdemdèset gudîşen, sedemdeset gudişna (sedemdeset godişen, sedemdeset godişna, sedemdeset godişno)

yetmişyedi: sèdemdèset (sedemdeset)

yığılmak: izlivam sa, izleye sa (izlivam se, izleya se)

yığın 1: kup, kòpa, kupçina (kupçina) “ot yığını”

yığın 2: kopen (kup)

yığın 3: sor (kup)

yığın yapmak: kupen storé ()

yığınla: nakup (nakup)

yığmak: izlivam, izleye (izlivam, izleya)

yıkama: pudmivane (podmivane)

yıkamak 1: mîyem, mîye (miya)

yıkamak 2: primîyem, primîye (premivam, premiya) “çok yıkamak”

yıkamak 3: umivam, umiye (umivam, umiya)

yıkamak 4: smivam, smiye (smivam, smiya)

yıkamak 5: perè (pera)

yıkamak 6: pérem, pràne (prane)

yıkamak 7: upèrem, upère (opiram, opera)

yıkamaya mahsus: peràlan, peralna, peralnu (peralen, peralna, peralno)

yıkanmak 1: mîye sa (miya se)

yıkanmak 2: smivam sa, smiye sa (smivam se, smiya se)

yıkanmış basma: yunena basma ()

yıkık: razvalen, -a, -u, (ç) -i) (razvalen, -a, -o)

yıkılmak 1: razvalem sa, razvale sa (razvalyam se, razvalya se)

yıkılmak 2: razturam sa, razture sa (razturvam se, razturya se)

yıkılmak 3: razkàpem sa, razkape sa (razkapvam se, razkapya se)

yıkılmak 4: hahorvam, hahorna (padam, padna)

yıkılmış: razturen, razturena, razturenu / razturan (razturen, razturena, raztureno)

yıkıntı: harhanô (razvalina) “harabe hane”

yıkmak 1: nadviyem (nadvivam)

yıkmak 2: razturam, razture (razturvam, razturya)

yıkmak 3: razvàlem, razvàle (razvalyam, razvalya)

yıkmış: nadvila () “devirmiş, yenmiş”

yıl: gudina, gudini (ç) (godina)

yılan 1: izmîye, zmíya (zmiya)

yılan 2: smoçindra (golyam smok) “büyük karayılan”

yılan balığı: ahel (zimorka)

yılan ebesi: glatuş (zmieguşter) “bir kertenkele türü”

yılan zehiri: zmiyka usoyna ()

yıldırım 1: haşim (grım)

yıldırım 2: groam (grom)

yıldız: zvezda, zvezdi (ç) (zvezda)

yıldızlı: zvezdan, zvezdana, zvezdanu (zvezden, zvezdena, zvezdeno)

yıllar: kalakanderitsi (godini)

yıpranmış 1: obrônzan, obronzano (orıfan, orıfano)

yıpranmış 2: osabeno (izhabeno, zatıpeno, iznoseno)

yıpratılmak: skoasvam sa, skoasam sa (skısvam se, skısam se)

yıpratmak: skoasvam, skoasam (skısvam, skısam)

yırtıcı kuş: karaguy (grabliva ptitsa)

yırtıcı: grablif (grabliv) “yakalayıcı”

yırtık 1: razdran, razdràna, razdrànu (razdran, razdrana, razdrano)

yırtık 2: parsaliv, parsaliva, parsalivu / parsalîfnа / partaliv (partsaliv, dripav)

yırtık 3: sıdrana ()

yırtık 4: panukla (partsalivo, dripavo)

yırtık 5: dripal (partsalivnik, skitnik)

yırtık 6: lepka ()

yırtık 7: parsalivnik, partalivnik (partsalivko)

yırtılmak 1: razderem sa, razderè sa (razdiram se, razdera se)

yırtılmak 2: skoasvam sa, skoasam sa (skısvam se, skısam se)

yırtılmak 3: zakoasem sa (zakısvam se)

yırtılmış 1: parsalivnik, partalivnik (partsalivko)

yırtılmış 2: sadrala, zadràla ()

yırtmak 1: derè (dera)

yırtmak 2: izdiram, izdera (izdiram, izdera)

yırtmak 3: razderem, razdere (razdiram, razdera)

yırtmak 4: iskoasem (izkısvam, izkısam)

yırtmak 5: razkoasam (razkısvam, razkısam)

yırtmak 6: skoasvam, skoasam (skısvam, skısam)

yırtmak 7: zakoasem (zakısvam, zakısam)

yırtmak 8: prukoasam, prukoasna (prokısvam, prokısna)

yiğit yüreği: sortse yunatsko (sırtse yunaşko)

yiğit: yunak, (ç) yunatsi (yunak)

yiğitçe: yunaşki (yunaşki)

yiğitçik: yunaçe (yunaçe)

yiğite ait, yiğitin, yiğit (şeyi) 1: yunaşki, -a, -u (yunaşki, -a, -o)

yiğitin, yiğite ait, yiğit (şeyi) 2: yunaçen, yunaçna, -u (yunaçen, yunaçna, -o)

yine 1: pak, puk (pık): “bg. ama, fakat, halbuki”

yine 2: pàrek (pak, otnovo) “tekrar, yeniden”

yirmi 1: dvadeset (dvadeset)

yirmi 2: irmi (dvadeset)

yiyecek 1: yàdene, yédene, egâne (yadene)

yiyecek 2: hrana (hrana)

yiyecek 3: yastie, estie (yastie)

yiyecek 4: izèdenu (izyadeno)

yiyecek 5: yadevo, yadivo yaduvo, edûvo (yadene, hrana)

yiyecek torbası: pladnarka, pladnikarka ()

yoğun 1: çost, çosta, çosto / çoast, -a, -u (gıst, çest)

yoğun 2: çivorsto (gısto)

yoğurmak 1: mesè (mesya)

yoğurmak 2: umèsam, umèsa (omesvam, omesya)

yoğurt 1: ugurt, agurt, ogurt (kiselo mlyako)

yoğurt 2: kvaseno mléko (kiselo mlyako)

yok 1: nèma (nyama)

yok 2: némago, nemagu () “o yok”

yok etmek 1: trèbe (trebya)

yok etmek 2: trèpe, utrèpe (trepya)

yok etmek 3: otbàvem, adbávem (bt)

yoksa 1: al, ali, dali (dali)

yoksa 2: ili (ili)

yoksa 3: nimè (nima)

yoksul 1: fakir, fakîrin, fakire (ç) (beden, bednyak)

yoksul 2: karopin, garipin (kletnik, siromah) “garip”

yoksul 3: kléçe (bedniyat, kletiyat, siromaha)

yokuş aşağı: nadol, nadolu, dolu, dòlişte, nadolişte (dolişte)

yokuş: ukuş, yukuş ()

yol 1: poat, pot (pıt)

yol 2: poatişte ()

yol 3: pok (pıt)

yol 4: préseka/ pryaseka, praseka (pıteka)

yol 5: potişka (pıteçka) küçük yol

yol 6: drum, druma (pıt)

yol almak: drincam (obikalyam, pıtuvam)

yol gösterilmek: napôtem sa, napoté sa / napoatem sa, napoate sa (napıtvam se, napıtya se)

yol göstermek: napôtem, napoté / napoatem, napoate (napıtvam, napıtya)

yol kesmek: prisekam poten () “yolunu kesmek”

yol vermek: prupùskam (propuskam)

yola ait, yolun, yol şeyi: poaten, poatna, poatnu (pıten, pıtna, pıtno)

yola bakmak: zaglöadvam, zaglöada (zagledvam) “birini beklemek”

yola çıkmak: zaminam, zamina (zaminavam, zamina)

yola geçirmek: yioprate ()

yola koymak: privèdam, privedè (privejdam, priveda)

yola koyulmak 1: pu pàte (po pıtya)

yola koyulmak 2: yomvam, yomna (trıgvam po, napadam)

yolcu: patnik, poatnik (pıtnik)

yolculuk etmek: abihóşdom (bt) (obhojdam)

yoldan geçen: prihodanin (çujdenets)

yoldaş: yoldaş, (ç) yoldaşe, yoldaşlar (spıtnitsi)

yollamak 1: provadam, provòdem, provòde (provojdam, provodya)

yollamak 2: izpraştem, izprate (izpraştam, izpratya)

yollamak 3: praştam / praştem, pràte (praştam, pratya)

yollamak 4: privèdam, privedè (privejdam, priveda)

yolmak 1: umakvam, umakna / umoakna (otmıkvam, otmıkna) “bg. çalmak, aşırmak”

yolmak 2: izmoakvam, izmoakna (izmıkvam, izmıkna) “bg. çekip çıkarmak”

yolu düşmüşken: poteştim, potiştim ()

yolunmak: umakvam sa, umakna sa / umoakna sa (otmıkvam se, otmıkna se) ”bg. çalınmak, aşırılmak”

yolunmuş: umaknal, -a, -u / uméknal, -a, -u / umoaknal, umöaknal (otmıknal, -a, -o) “yoluk” “bg. çalınmış, aşırılmış”

yolunu gözlemek 1: priçékam (priçakvam, priçakam)

yolunu gözlemek 2: zaglödam sa, zagledvam sa (zabavyam se, zakısnyavam)

yolunu kapamak: preça sa (preça se) “önünü tıkamak”

yoluyla: pu, po (po)

yontmak 1: tèsam (tesam)

yontmak 2: obrusé (oçukvam)

yontucu: tesla (tesla)

yorgan: yurgan (yurgan)

yorgancı: yurganciye (e), yurganciyka (d), yurgancii (ç)(yurgandjiya yurganciyka)

yorgancının, yorgancı (şeyi): yurganciyski, -a, -u (yurganciyski, -a, -o)

yorganın, yorgana ait: yurganski (yurganski)

yorgun düşmek 1: utrepem sa, utrepe sa (utrepvam se, utrepya se)

yorgun düşmek 2: katalésvam, katalésa ()

yorgun düşmüş: katalésal (silno umoren) “çok yorgun”

yorgun: umurén, umurena, umurenu (umoren, -a, -o) “umuren sam: yorgunum”

yorgunluk kahvesi: umorna kafitsa ()

yorgunluk: umora (umora)

yormak: umurèvam, umurè (umoryavam, umorya)

yorucu: moaçan, moaçna, moaçnu (mıçen, mıçna, mıçno)

yorulmaksızın: niumòrnu (neumorno)

yorulmaz: niumòren, niumòrena, niumòrenu (neumoren, neumorena, neumoreno)

yorulmuş: umuril, -a, -u ()

yosun: vosá (mıh)

yosunlu: vosest (mıhest)

yoz: yoz (izroden)

yöneltme: nasosvane (nasıskvane)

yönlendirmek: nasosvam (nasıskvam)

yöre: kray, krayişte (kray, krayişta) “yurt köşesi”

yörük: yurùk, yurùtsi / yurutse, yurusi, yürütsi, yürüsi (ç) (yuruk, yurutsi (ç))

yörüke ait, yörükün, yörük şeyi: yurùski (yuruşki)

yörükler: yörüçete, yöriçiti / yurutse (yurutsi)

yörükoğulları: yurukovi “pomak soy ismi”

yudum 2: galka (glıtka)

yudum 3: sorçitse (glıtka)

yudum1: galtok, gıltok (glıtka)

yudumlamak: sorbem, soarbem / sórbom (bt) (srıbvam)

yufka 1: yufkà, yufkoa, (ç) yufki (yufka)

yufka 2: kori () “güneşte kurutulmuş yufka”

yufka yemeği: meteni kori ()

yukarı 1: gòran, gorna, gornu (goren, gorna, gorno) “yukarıdaki”

yukarı 2: gòre (gore)

yukarı 3: navazbarno (nagore)

yukarı 4: vazboartse, vazbartse, vazbortse, vızbırtse () “yukarıya”

yukarı 5: visòse, visotse (gore)

yukarı 6: vozbartse / vozbortse (nagore)

yukarı çekmek, toplamak: pudbira sa, poutbera sa, potborisa (po ot bera se)

yukarı çıkmak 1: iskaçem, iskaçe (izkaçvam, izkaça)

yukarı çıkmak 2: izdigam sa, izdigna sa (izdigam se, izdigna se)

yukarı kaldırmak: iskaçem, iskaçe (izkaçvam, izkaça)

yukarı mahalle: gornana mahala ()

yukarı, daha yukarda: bozbartse ()

yukarı, yukarıdaki: nagoran, nagorna, nagornu (nagoren, nagorna, nagorno)

yukarı, yukarıya: nagòre, nagor (nagore)

yukarıdan: utgòre, adgóre (bt) (otgore)

yukarıya, yukarıya kadar: nah visotse (na gorniya etaj)

yulaf: uves (oves)

yulaflı, yulaftan yapılmış, yulaf (şeyi): uvèsen (ovesen, ovesena, oveseno)

yular 1: uglav, oglav, uglavnik (oglavnik)

yular 2: yulare (oglavnik)

yular takmak 1: oglavyavam / uglavéyem (slogyavam)

yular takmak 2: voglavyavam / vuglavéyem (slagam oglavnik)

yumak çözmek: razvivam, razviye (razvivam, razviya)

yumak yapmak 1: navîvam, navîye (navivam, naviya)

yumak yapmak 2: prikaldupvam (pretırkalyam, preobraştam)

yumak: klavu (kılbo)

yumru 1: çurilo (tsitsina)

yumru 2: drobençe, drobinçe (buçka, kısçe)

yumru 3: vırga (tsitsina)

yumruk 1: yumruk, yumrutsi (ç), kukuda

yumruk 2: kukuda (kukuda)

yumurta: yaytse, yaytsa (ç) / yayse, yaysà (ç) (yaytse, yaytsa (ç))

yumuşacık: môçku, méçko (mekiçko)

yumuşak döşek: meçka dûşeçka ()

yumuşak şekilde: méku, möku, möaku (meko)

yumuşak: mek, meka, meku / möak, möaka, möaku (mek, meka, meko)

yumuşamak 1: umèkvam, umèkna (omekvam, omekna)

yumuşamak 2: razmöakam sa, razmöakna sa (razmekvam se, razmekna se)

yumuşamak 3: umöakna sa (umekna se)

yumuşamış: uméknavu / umöaknavu (mek)

yunan 1: grak, grık (grık)

yunan 2: urúmin (grıtski)

yunanca 1: gratski (grıtski)

yunanca 2: urúmtski (grıtski ezik)

yunanlı kadın, grek kadını: garkine, gırkinya / garkino (gırkinya)

yunanlılar: Gırçotiya (Gırtsite)

yurt 1: rudina (rodina)

yurt 2: kray, krayişte (kray, krayişta)

yurta ait, yurt (şeyi): roden, rodna, -nu (roden, rodna, -no)

Yusuf: (öa) Usuf, İsuf, Sufi, Sufka, Cufka

Yusuf’un karısı: Yusufitsa, İsufisa ()

yutmak 1: puglaştam, pagliştam (poglıştam)

yutmak 1: pugoalnem, pugoalna (poglıtvam, poglıtna)

yutturmak: podûsvam (podhlızvam se)

yuva 1: gnezdu,gnâzda (gnezdo)

yuva 2: yuvoa (gnezdo)

yuvarlak 1: tarkalest, -a, -u (tırkalyast, -a, -o)

yuvarlak 2: pîtar ()

yuvarlak 3: turkulák “tırkolyam: yuvarlanmak fiilinden”

yuvarlak 4: vargulat, -a, -u (obıl)

yuvarlak 5: vargulatko (zaoblenko)

yuvarlak şey: brabonka (topçitsa)

yuvarlak taş: vargulka, vargulke, vargulkya (obıl kamık)

yuvarlak tepe: çal (zaoblen vrıh)

yuvarlamak 1: surna (vlaça)

yuvarlamak 2: tarkòlem, tarkòle (tırkalyam, tırkolya)

yuvarlamak 3: utvàlem, utvàle (otvalyam, otvalya)

yuvarlamak 4: varguleam (vırgalyam)

yuvarlamak 5: prikaldupvam (pretırkalyam, preobraştam)

yuvarlamak 6: bijurkam (tırkalyam)

yuvarlanmak 1: surna sa (vlaça se)

yuvarlanmak 2: tarkòlem sa, tarkòle sa (tırkalyam se, tırkolya)

yuvarlanmak 3:primètam sa, primètna sa (premyatam se, premetna se)

yuvarlanmak 4: klabuçkam, tarkolem (tırkalyam, preobrıştam)

yükletmek: kàçem, kàçe (kaçvam, kaça)

yükseğe çıkarmak: kàçem, kàçe (kaçvam, kaça)

yükseğe çıkmak: kàçem sa (kaçvam se, kaça se)

yüksek 1: visok, visoka, visoku (visok, visoka, visoko)

yüksek 2: vélû (velyu, veliçko)

yüksek sesle konuşmak: galça, galçoa (govorya)

yüksek sesli kimse: garmidol (gırmidol)

yüksekte: navisòku (navisoko) “yükseğe”

yüksekten: utvisòku (otvisoko)

yükselmek 1: izdigam sa, izdigna sa (izdigam se, izdigna se)

yükselmek 2: kàçem sa (kaçvam se, kaça se)

yükselmek 3: pukàçem sa, pukaçe sa (pokaçvam se, pokaça se)

yükseltmek 1: izdigam, izdigna (izdigam, izdigna)

yükseltmek 2: kàçem, kàçe (kaçvam, kaça)

yükseltmek 3: pukàçem, pukàçe (pokaçvam, pokaça)

yün örgü çorap: şoşone (pleteni çorapi)

yün yığını: çoka volna (çepka vılna)

yün: voalna, volna, valna (vılna)

yünlü kumaş parçası: mehmelek (vılnen partsal)

yünlü: valnen, valnena, valnenu / voalnan, voalnena, voalnenu / vólneno (vılnen, vılnena, vılneno)

yünlü: voalnan, volnen, valnen (vılnen)

yünlü: voalnestu (vılnesto)

yürümek 1: razhodem (razhojdam)

yürümek 2: puhòdem (pohodvam) “arasıra yürümek”

yürümek 3: puhòde (pohodya) “biraz yürümek”

yürümek 4: ıstoapvam, ıstoape (stıpvam, stıpya) “adım atmak”

yürümek 5:pristoapam, pristoape (pristıpvam, pristıpya) “ağır ağır yürümek”

yürümek 6: uvardem (uvardvam)

yürümek 7: varviyem, varvem, varvé / vórvem, vòre (vırvya)

yürütmek: provèdem, provède (provejdam, proveda)

yüz 1: lítse (litse)

yüz 2: obraz, obras (bt) (litse) “insan yüzü, çehre”

yüz civarında: ustutina (stotina)

yüz ekşitmek: navôsem sa, navosé sa / navoasem sa, navoase sa (navısvam se, navısya se)

yüz 1: sto (sto) “100 sayısı”

yüz 2: Yus (sto) “100 sayısı”

yüz 3: stotin, ustutina ()

yüzlük 1: ustutina (stotina)

yüzlük 2: yuzçe (stogramovo şişentse) “yüzlük şişe,100 cc lik şişecik”

yüzmek: plîem (bt) (pluvam)

yüzü buruşuk: nabursuçen, naburusûçen (namrışten)

yüzük: poarsten, pórsten (bt) (prısten)

yüzüncü: ustuten, ustutna, ustutnu (stoten, stotna, stotno)

yüzüne karşı: karşi, kırşi (sreştu)

yüzüne tükürmek: zaplüyem, zaplüye (zaplyuvam, zaplyuya)

yüzünü çevirmek: ubraştam sa, uboarna sa (obrıştam se, obırna se)

yüzyıl: Yus gudíni (sto godini, vek)

Z

zabit: zabit (naçalnik) “subay”

zahire: zahiröa / zahirô ()

zahmetle: moaçnu (mıçno) “zahmetli şekilde”

zahmetli: moaçan, moaçna, moaçnu (mıçen, mıçna, mıçno)

zakkum: zukum ()

zalim: zalımin (jestok)

zaman: vrème (vreme)

zampara 1: gûvendiye (razvratnik, razvratnitsa)

zampara 2: jenkar ()

zanaat: zanayàt (zanayat) “meslek”

zanaatçı: zanayatçiye (zanayatçıya) “sanatkar”

zannetmek: istòri mi sa (stori mi se)

zaptetmek: zaptisam, zaptisa (zapazil, zael)

zaptiye: zaptiye (zaptie, politsiya)

zarar: zarar (vreda)

zararcı: zeyenkôrin, zenkôrin (pakostnik, prokletnik)

zarf: zarf (plik)

Zarife: (öa) Zarifina / hitap: Zarifino!

zavallı 1: zavalliye (e), zavalliyka (d), zavallii (ç) (beden, okayan)

zavallı 2: lèle (lele) “zavallı, vah vah”

zavallı 3: gréhotka ()

zayıf 1: marşaf, marşava, marşavu / marşavu, moarşavu (mırşav, mırşava, mırşavo)

zayıf 2: zayif (slab)

zayıf 3: nihlestu ()

zayıf 4: dargun (slab, mırşav)

zayıf 5: pustal, pustala, pustàlu (postal, postala, postalo)

zayıf 6: martitel, martatelnik, mırtatelnik (mırzelivets)

zayıf 7: gorjav, gırjav (slab, iztınyal)

zayıf 8: gurtal, gurtale, gurtalivi (slabi, nedohraneni, izmırşavyali)

zayıf 9: hondal (slabovat, nemoşten)

zayıf 10: kakarco, kakarjo (slab, mırşav)

zayıf 11: pihtavi ()

zayıf kimse: sligura (slab çovek)

zayıf koyun: şçava (slaba ovtsa)

zayıflamak 1: marşeveyè (mırşaveya)

zayıflamak 2: umarşevèyem, umarşevèye (omırşavyavam, omırşaveya)

zayıflamak 3: utpàdam, utpadna (otpadam, otpadna) “zayıf düşmek”

zayıflamak 4: ukénevam / ukyanevam (otslabvam, otınyavam)

zayıflamak 5: zagaratesvam (otslabvam) “zayıf düşmek”

zayıflatmak: suşa (suşa)

zebil etmek: zebil pravem ()

zebil: zebil ()

zehir: zehir (otrova)

zehirli 1: otrovlivi (toksiçen)

zehirli 2: zehirliye (toksiçen)

zekat: zekeyat ()

Zeliha: (öa) Zelina, Zelinka, Zeliş, Zelişka / hitap: Zelino!

zelzele: zenzele (zemetresenie)

zemin, zemine ait: prizèmen, prizèmna, prizèmnu (prizèmen, prizemna, prizemno)

zemin katı: prizème, prizèmen kat (prizeme, parter)

zemin: zemé, zemöa, zemôna (zemya)

zemzem: zemzem () / “zemzem suyu: zemzemska voda”

zenbil: zembil (koşnitsa) “sepet”

zengin: zengínin (bogat)

zenginlik: imane (imane)

zerdali: zerdelína (kaysiya)

zerzevat: zerzevat (zelençutsi)

zerzevatçı: zerzevatçiye (e), zerzevatçiyka (d), zerzevatçii (ç)

zevk: zefk (udovoltsvie)

zevkine göre: sladkustnik (çrevougodnik)

zevzek: zevzek (prikazliv, bıbriv)

zeytin tanesi: maslinka (maslinka)

zeytin 1: maslîna, maslini (ç) (maslina)

zeytin 2: zehtin, zitin (zehtin)

zıbın: zabun, zıbın (elek) “iç gömlek”

zıplamak 1: sakàçem (skaçam, skoça)

zıplamak 2: hlòpe (tropa)

zıplamak 3: lòpam, lopna / loapam, loapna (hlopvam, hlopam)

zıplamak 4: obaryam / ubàrem (tropam, hlopam)

zıplamak 5: podripka (podskaça)

zıplamak 6: rilkam (skaçam)

zıplamış: hlopnato ()

zırnık: zırnık ()

zift: zifçek (smola)

zigzag yapmak: stipam tuv-tam (vırvya zig-zag) “bir oraya bir buraya gitmek”

zihin: naûm, nayum (naum)

zil 1: zil (zvınets)

zil 2: dümbelek (hlopka, zvınets)

zil çalmak 1: tsonnovam (zvınvam)

zil çalmak 2: sonkam, tsonkam (zvınya)

zincir 1: sincir (sindjir)

zincir 2: verúga, viruga (veriga) “ocakta asılı zincir”

zincirli köstek: sinçanen kûsteçek ()

zindan 1: zindanin, zandan (tımnitsa)

zindan 2: tûrmo (zatvor, zandan)

zira: zere, zari (poneje)

zirve: voor, vorh (vrıh)

ziyan: ziyan (vreda)

ziyancı: ziyanciye (e), ziyanciyka (d), ziyancii/ ziyencii (ç) ()

ziyankar: zenkôrin (pakostnik, prokletnik)

ziyaret: zeyerét (poseştenie)

zor 1: zor (zor)

zor 2: moaçan, moaçna, moaçnu (mıçen, mıçna, mıçno)

zor 3: pritıjno (mıçno, tıjno, tejko)

zor kullanma: sîla (sila)

zor şekilde 1: moaçnu (mıçno) “zorca”

zor şekilde 2: zornu ()

zor zaman: zor zaman (krayna nujda) “ihtiyaten saklanan şey”

zorda: natésnu / nateasnu (natyasno)

zorla 1: moaçnu (mıçno)

zorla 2: zapöanatu, zapionato (trudno)

zorla 3: zorlan, zorlem (zorlem)

zorla götürmek: zorlan dovedam ()

zorlamak 1: nasîlem, nasilîye (nasilvam, nasilya)

zorlamak 2: pumoaçem, pumoaçe (pomıçvam, pomıça) “biraz zorlamak, çabalamak”

zorlamak 3: nabuzvam (nasilvam)

zorlamak 4: silam, silè (silya)

zorlamak 5: vazgàganim ()

zorlamak 6: vazpaporka ()

zorlanmak 1: pumoaçem sa, pumoaçe sa (pomıçvam se, pomıça se)

zorlanmak 2: silè sa (silya se)

zorlu: balın (mıçen)

zorluk çekmek: napinam sa (mıça se)

zorluk vermek: paley (dava zor) “güçlük çıkarmak”

zorluk: sîlum () “silum sa sidi: zorlukla oturuyor”

zorlukla 1: sîlum, silom, silumka, silu (trudno, edvam)

zorlukla 2: usilno (trudno, mıçno)

zorlukla nefes almak: pışika, poaşka (vızdişa tejko, pışka)

zorlukla: sîlum, silom, silumka (trudno, edvam) “zorla”

zulüm: zulum, zolum (pakost, belya)

zurna: zurnoa, zurni (ç)

zülüf: skolufe (bekenbardi)

züppe: konte (konte)

züppelik etmek: kindré sa, kindrya sa (kontya se)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s